Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства внутренних дел Украины от 29.11.2016 N 1256

МВД
Приказ от 22.06.2018 № 524
действует с 27.07.2018

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.06.2018

м. Київ

N 524

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 липня 2018 р. за N 800/32252

Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 29.11.2016 N 1256

Відповідно до Законів України "Про захист персональних даних", "Про інформацію", статей 25, 27 Закону України "Про Національну поліцію", підпункту 17 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878, з метою вдосконалення порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 29 листопада 2016 року N 1256 "Про організацію доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за N 22/29890, такі зміни:

1) у пункті 2 слова "Департаментом інформаційних технологій МВС (Буржинський В. А.)" замінити словами "Департаментом інформатизації МВС";

2) в абзаці першому пункту 3 слова "Департаменту інформаційних технологій МВС (далі - ДІТ) (Буржинський В. А.)" замінити словами "Департаменту інформатизації МВС (далі - ДІ)";

3) у підпункті 3 пункту 3 слова "електронним цифровим підписом уповноваженої посадової особи" замінити словами "спеціально призначеним для таких цілей електронним цифровим підписом";

4) підпункт 4 пункту 4 викласти в такій редакції:

"4) надсилання до ДІ не пізніше 15-го числа наступного місяця після закінчення півріччя актів про знищення довідок, які виготовлені, але не видані через неявку фізичних осіб, та зіпсованих бланків з обов'язковим зазначенням в акті серії та номера знищених бланків довідок.";

5) у тексті наказу абревіатуру "ДІТ" замінити абревіатурою "ДІ".

2. Затвердити Зміни до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29 листопада 2016 року N 1256, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за N 22/29890, що додаються.

3. Форму бланка довідки для надання фізичним особам відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, затверджену наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29 листопада 2016 року N 1256, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за N 22/29890, викласти в новій редакції, що додається.

4. Затвердити Зміни до Технічного опису бланка довідки для надання фізичним особам відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29 листопада 2016 року N 1256, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за N 22/29890, що додаються.

5. Форми бланків довідки для надання фізичним особам відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, виготовлені до набрання чинності цим наказом, діють до повного їх використання.

6. Департаменту інформатизації МВС забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства Тахтая О. В.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник
Генерального прокурора

Д. Сторожук

Т. в. о. Голови Державної
служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України

О. М. Чаузов

В. о. Голови Державної
судової адміністрації України

Л. В. Гізатуліна

Голова Національної
поліції України

С. М. Князєв

Керівник Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини

Л. В. Левшун

 

ЗМІНИ
до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України

1. У пункті 2 розділу I:

абзац другий замінити трьома абзацами такого змісту:

"Довідка - документ, який містить відомості з персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України та який залежно від обсягу запитуваної особою інформації може містити відомості про:

відсутність (наявність) судимості;

притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України;".

У зв'язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим;

в абзаці сьомому слова "Департаменту інформаційних технологій МВС (далі - ДІТ), Департаменту інформаційної підтримки та координації поліції "102" і територіальних підрозділів інформаційної підтримки та координації поліції Національної поліції України" замінити словами "Департаменту інформатизації МВС (далі - ДІ) та Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки і територіальних підрозділів інформаційно-аналітичної підтримки поліції Національної поліції України".

2. У розділі IV:

1) заголовок розділу після слів "місцевого самоврядування," доповнити словами "установ та організацій,";

2) пункт 1 після слів "місцевого самоврядування," доповнити словами "установ та організацій,";

3) доповнити розділ новим пунктом 3 такого змісту:

"3. Організація надання інформації з персонально-довідкового обліку в електронному вигляді визначається ДІ.".

3. У розділі V:

1) у пункті 9 слова "електронним цифровим підписом уповноваженої посадової особи ДІТ" замінити словами "спеціально призначеним для таких цілей електронним цифровим підписом ДІ";

2) у пункті 13 слова "скріплена електронним цифровим підписом уповноваженої посадової особи ДІТ" замінити словами "скріплена спеціально призначеним для таких цілей електронним цифровим підписом ДІ";

3) у пункті 15 слова "указаної в запиті" замінити словами "що вказані в запиті";

4) пункт 17 викласти в такій редакції:

"17. Заявникові відмовляється в наданні відомостей з персонально-довідкового обліку в разі, якщо:

запит подано особою, яку неможливо ідентифікувати або яка не підтвердила повноваження щодо його подання, або установчі дані в запиті зазначені не в повному обсязі чи некоректно;

у запиті не вказано мету отримання відомостей;

у запиті не вказано вид запитуваної інформації (відомості про відсутність (наявність) судимості, притягнення до кримінальної відповідальності або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України);

відомості про фізичну особу, зазначені в запиті в електронній формі, не відповідають реквізитам підписувача, що зазначені в посиленому сертифікаті відкритого ключа електронного цифрового підпису.

Про відмову в наданні відомостей з персонально-довідкового обліку Заявник повідомляється в письмовому вигляді або на його вимогу в електронному із зазначенням причини відмови та роз'ясненням порядку оскарження такого рішення.

У випадку, коли під час опрацювання запиту встановлено, що фізична особа, щодо якої здійснюється запит, перебуває в розшуку, відомості про її розшук зазначаються в Довідці незалежно від форми запитуваної довідки.";

5) доповнити розділ новим пунктом 20 такого змісту:

"20. Фізична особа також має право отримати інформацію про те, чи обробляються її персональні дані в персонально-довідковому обліку, а також отримувати зміст таких персональних даних за умови дотримання вимог Закону України "Про захист персональних даних".".

4. У тексті Порядку абревіатуру "ДІТ" замінити абревіатурою "ДІ".

5. Додаток 2 викласти в новій редакції, що додається.

 

Директор Департаменту інформатизації

І. П. Бондаренко

 

ЗАПИТ
на отримання довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України

Прізвище (укр.) ___________________________

Прізвище (рос.) __________________________

Ім'я (укр.) ________________________________

Ім'я (рос.) _______________________________

По батькові (укр.) _________________________

По батькові (рос.) ________________________


Якщо змінювалися прізвище, ім'я та по батькові - зазначити попередні:

(укр.)

_______________________________________

(рос.)

_______________________________________

(укр.)

_______________________________________

(рос.)

_______________________________________


Дата народження __________________________________________________________________________________
                                                                                                                         (число, місяць, рік)

Місце народження _________________________________________________________________________________
                                                                                                           (населений пункт, район, область, країна)

Громадянство _________________________________________________________________________
                                                                                                                                                 (країна)

Контактний телефон ___________________________________________________________________

До запиту додається копія документа

___________________________________________________
(паспорт, свідоцтво про народження, інший документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи)


Вид запитуваної інформації:

відомості про відсутність (наявність) судимості

 

відомості про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України


Мета запиту: (підкреслити потрібне)

1. Усиновлення, установлення опіки (піклування), створення прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу.

2. Оформлення документів в органах соціального забезпечення.

3. Оформлення візи для виїзду за кордон.

4. Надання до установ іноземних держав.

5. Оформлення на роботу.

6. Оформлення дозволу на зброю, оформлення ліцензії на роботу з вибуховими речовинами.

7. Оформлення ліцензії на роботу з наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами.

8. Оформлення участі в процедурі закупівель.

9. Оформлення громадянства.

10. Оформлення або поновлення документів.

11. Подання до військового комісаріату.

12. Пред'явлення за місцем вимоги.

Я поінформований про те, що довідку отримаю _______________ 20___ року,
у разі необхідності уточнення інформації              _______________ 20___ року.

___ ____________ 20__ року

_________________
(підпис заявника)

_____________________
(ініціали та прізвище)Відмітка про отримання інформації

Довідку отримав:

_______________
             (дата)

______________
(підпис заявника)

__________________________
(ініціали та прізвище)


 

ФОРМА

Бланк довідки
для надання фізичним особам відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України

  

 

Директор Департаменту інформатизації

І. П. Бондаренко

 

ЗМІНИ
до Технічного опису бланка довідки для надання фізичним особам відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України

1. В абзаці восьмому пункту 2 слово "бланка" замінити словом "рамки".

2. В абзаці другому пункту 3 слова ", під ним - слова "ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" (розмір блоку 65 х 3 мм)" виключити.

3. В абзаці першому пункту 4 слово "зеленого" замінити словом "червоного".

 

Директор Департаменту інформатизації

І. П. Бондаренко

Опрос