Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Методику расчета потребности в противотуберкулезных препаратах

Министерство здравоохранения
Приказ от 21.06.2018 № 1179
действует с 06.07.2018

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.06.2018

м. Київ

N 1179

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 липня 2018 р. за N 780/32232

Про внесення змін до Методики розрахунку потреби в протитуберкульозних препаратах

Відповідно до статті 6 Закону України "Про протидію захворюванню на туберкульоз", пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267, з метою забезпечення створення в регіонах річного запасу протитуберкульозних препаратів першого та другого рядів

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Методики розрахунку потреби в протитуберкульозних препаратах, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 жовтня 2016 року N 1062, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за N 1431/29561 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 15 вересня 2017 року N 1098), виклавши її у новій редакції, що додається.

2. Управлінню громадського здоров'я (Руденко І. С.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Спільного представницького
органу репрезентативних
всеукраїнських об'єднань
профспілок на національному рівні

Г. В. Осовий

Керівник Секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Р. Іллічов

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

О. Мірошниченко

Президент НАМН України
академік

В. І. Цимбалюк

 

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ
потреби в протитуберкульозних препаратах

I. Загальні положення

1. Ця Методика встановлює механізм розрахунку потреби у протитуберкульозних препаратах першого та другого рядів для лікування хворих на туберкульоз та хіміопрофілактики туберкульозу серед ВІЛ-інфікованих, контактних осіб та дітей відповідно до стандартів у сфері охорони здоров'я під час надання медичної допомоги при туберкульозі з урахуванням міжнародних рекомендацій.

Ця Методика є обов'язковою для застосування під час розрахунку потреби у протитуберкульозних препаратах у державних та комунальних закладах охорони здоров'я. Ця Методика забезпечує здійснення усіх необхідних розрахунків за допомогою електронних ресурсів з метою обчислення потреби в протитуберкульозних препаратах першого та другого рядів для закупівлі за кошти державного бюджету.

2. У цій Методиці терміни та скорочення вживаються у таких значеннях:

ВІЛ - вірус імунодефіциту людини;

МР ТБ - мультирезистентний туберкульоз;

ХР ТБ - хіміорезистентний туберкульоз;

ПТП - протитуберкульозні препарати;

Риф ТБ - туберкульоз зі стійкістю до рифампіцину;

ТБ - туберкульоз;

ХП - хіміопрофілактика;

ЦЛКК - центральна лікувально-консультативна комісія;

ЛТІ - латентна туберкульозна інфекція;

дата відліку - дата, на яку визначаються залишки ПТП, гарантовані надходження, кількість пацієнтів, які набрані на лікування / перебувають на лікуванні;

кількість випадків ТБ - кількість випадків хворих на ТБ, набраних на лікування (з помісячною розбивкою) за останній період відповідно до призначеної схеми лікування;

очікувана кількість випадків - очікувана кількість випадків ТБ на період розрахунку.

3. Ця Методика передбачає:

1) запровадження стандартизованих підходів до визначення потреби адміністративно-територіальних одиниць в ПТП першого та другого рядів відповідно до визначених стандартів;

2) розрахунок потреби в ПТП першого та другого рядів з урахуванням фактичної потреби на заданий період лікування, залишків та гарантованих надходжень і перелік ПТП першого та другого рядів, рекомендованих для централізованої закупівлі;

3) обчислення потреби у ПТП першого та другого рядів з урахуванням статистичних даних форми галузевої статистичної звітності N 33-здоров "Звіт про хворих на туберкульоз за _____ рік" (далі - ф. N 33-здоров), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 03 травня 1999 року N 102 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 08 липня 2004 року N 346), та реєстру хворих на туберкульоз щодо кількості хворих та кількості осіб, які потребують ХП;

4) врахування щоденної дози, частоти прийому, тривалості лікування, коефіцієнта частоти призначення ПТП першого та другого рядів;

5) визначення та врахування залишків ПТП першого та другого рядів в адміністративно-територіальних одиницях станом на дату відліку;

6) врахування гарантованих на час проведення розрахунків надходжень ПТП першого та другого рядів з різних джерел фінансування в адміністративно-територіальній одиниці в поточному році.

4. Вихідні дані для здійснення розрахунків потреби в ПТП першого та другого рядів визначаються згідно із цією Методикою.

5. Розрахунок річної потреби в ПТП першого та другого рядів передбачає:

1) включення до річної потреби 100 % резервного запасу за усіма найменуваннями ПТП першого та другого рядів;

2) визначення та врахування залишків ПТП першого та другого рядів в адміністративно-територіальних одиницях станом на 01 число місяця, у якому здійснюються розрахунки;

3) врахування очікуваних на час проведення розрахунків надходжень ПТП першого та другого рядів до адміністративно-територіальних одиниць в поточному році;

4) врахування надходжень ПТП першого та другого рядів до адміністративно-територіальних одиниць за рахунок гуманітарної/благодійної допомоги.

II. Визначення вихідних даних для розрахунку потреби в ПТП для хворих на чутливий ТБ

1. Розрахунок усіх даних здійснюється за допомогою електронних ресурсів.

2. Щомісячна кількість випадків ТБ, за якими хворі отримують лікування (на дату відліку).

У модулі "Звіт" в інструменті "Аналіз даних" необхідно сформувати звіт з використанням таких фільтрів:

у фільтрах звіту у розділі "Інше" у пункті "Підконтрольність територій Уряду України" потрібно обрати "Лише підконтрольні території Уряду України", у розділі "Дані випадку" у пункті "Система" - "МОЗ", у пункті "Область реєстрації" - відповідну область реєстрації (за необхідності у пункті "Район реєстрації" - відповідний район реєстрації), у пункті "Класифікація" - "Випадок ТБ", у розділі "Призначений препарат" - пункт "Отримується на дату" та зазначити дату відліку;

у фільтрах за індикаторами у змінній рядка у розділі "Лікування" потрібно обрати пункт "Дата початку лікування (місяці)".

Після формування звіту дані з отриманої таблиці необхідно перенести до таблиці Excel.

3. Кількість випадків ТБ, за якими хворі отримують лікування (на дату відліку у розрізі препаратів, що входять до схем лікування).

У модулі "Звіт" в інструменті "Аналіз даних" необхідно сформувати звіт з використанням таких фільтрів:

у фільтрах звіту у розділі "Інше" у пункті "Підконтрольність територій Уряду України" потрібно обрати "Лише підконтрольні території Уряду України", у розділі "Дані випадку" у пункті "Система" - "МОЗ", у пункті "Область реєстрації" - відповідну область реєстрації (за необхідності у пункті "Район реєстрації" - район реєстрації), у пункті "Класифікація" - "Випадок ТБ", у розділі "Призначений препарат" - пункт "Отримується на дату" та зазначити дату відліку;

у фільтрах за індикаторами у змінній рядка у розділі "Призначений препарат" потрібно обрати пункт "Призначений препарат".

Після формування звіту дані з отриманої таблиці необхідно перенести до таблиці Excel.

4. Очікувана кількість випадків ТБ, за якими хворі перебуватимуть на лікуванні (у розрахунковому періоді).

У модулі "Звіт" в інструменті "Аналіз даних" необхідно сформувати звіт з використанням таких фільтрів:

у фільтрах звіту у розділі "Інше" у пункті "Підконтрольність територій Уряду України" потрібно обрати "Лише підконтрольні території Уряду України", у розділі "Дані випадку" у пункті "Система" - "МОЗ", у пункті "Область реєстрації" - відповідну область реєстрації (за необхідності у пункті "Район реєстрації" - район реєстрації), у пункті "Класифікація" - "Випадок ТБ", у пункті "Дата реєстрації (ЦЛКК)" потрібно зазначити період реєстрації (ЦЛКК);

у фільтрах за індикаторами у змінній рядка у розділі "Дані випадку" потрібно обрати пункт "Дата реєстрації (ЦЛКК) (місяці)".

Після формування звіту дані з отриманої таблиці необхідно перенести до таблиці Excel.

5. Очікувана кількість випадків ТБ серед хворих вікової групи 0 - 14 років, що перебуватимуть на лікуванні (у розрахунковому періоді).

У модулі "Звіт" в інструменті "Аналіз даних" необхідно сформувати звіт з використанням таких фільтрів:

у фільтрах звіту у розділі "Інше" у пункті "Підконтрольність територій Уряду України" потрібно обрати "Лише підконтрольні території Уряду України", у розділі "Дані випадку" у пункті "Система" - "МОЗ", у пункті "Область реєстрації" - відповідну область реєстрації (за необхідності у пункті "Район реєстрації" - відповідний район реєстрації), у пункті "Класифікація" - "Випадок ТБ", у пункті "Дата реєстрації (ЦЛКК)" потрібно зазначити період реєстрації (ЦЛКК);

у фільтрах за індикаторами у змінній рядка у розділі "Дані випадку" потрібно обрати пункт "Дата реєстрації (ЦЛКК) (місяці)", а у змінній графі у розділі "Дані випадку" - "Вікова група".

Після формування звіту дані з отриманої таблиці необхідно перенести до таблиці Excel.

6. Визначення вихідних даних для дітей 0 - 14 років з ризиком захворювання на туберкульоз, які потребують ХП ТБ, здійснюється з використанням ф. N 33-здоров за останній звітний рік окремо за групами дітей:

контактні з вогнищами ТБ - кількість осіб визначається за даними графи 4 таблиці 2520 за сумою рядків 3 та 5 за останній звітний рік;

діти з ЛТІ - кількість осіб визначається за даними суми рядків 22, 23 графи 2 таблиці 2100 за останній звітний рік;

ВІЛ-інфіковані діти - кількість осіб визначається за даними адміністративно-територіальних одиниць.

7. Визначення вихідних даних щодо осіб, старших 15 років, з підвищеним ризиком захворювання на ТБ, які потребують ХП за даними адміністративно-територіальної одиниці, здійснюється за кількістю ВІЛ-інфікованих осіб, яким вперше в житті встановлено діагноз ВІЛ-інфекція.

III. Визначення вихідних даних для розрахунку потреби в ПТП для хворих на ХР ТБ

1. Розрахунок усіх даних здійснюється за допомогою електронних ресурсів.

2. Щомісячна кількість випадків ХР ТБ, за якими хворі отримують лікування (на дату відліку).

У модулі "Звіт" в інструменті "Аналіз даних" необхідно сформувати звіт з використанням таких фільтрів:

у фільтрах звіту у розділі "Інше" у пункті "Підконтрольність територій Уряду України" потрібно обрати "Лише підконтрольні території Уряду України", у розділі "Дані випадку" у пункті "Система" - "МОЗ", у пункті "Область реєстрації" - відповідну область реєстрації (за необхідності у пункті "Район реєстрації" - відповідний район реєстрації), у пункті "Класифікація" - "Випадок ХР ТБ", у розділі "Призначений препарат" - пункт "Отримується на дату" та зазначити дату відліку;

у фільтрах за індикаторами у змінній рядка у розділі "Лікування" потрібно обрати пункт "Дата початку лікування (місяці)".

Після формування звіту дані з отриманої таблиці необхідно перенести до таблиці Excel.

3. Кількість випадків ХР ТБ, за якими хворі отримують лікування (на дату відліку), у розрізі препаратів, що входять до схем лікування.

У модулі "Звіт" в інструменті "Аналіз даних" необхідно сформувати звіт з використанням таких фільтрів:

у фільтрах звіту у розділі "Інше" у пункті "Підконтрольність територій Уряду України" потрібно обрати "Лише підконтрольні території Уряду України", у розділі "Дані випадку" у пункті "Система" - "МОЗ", у пункті "Область реєстрації" - відповідну область реєстрації (за необхідності у пункті "Район реєстрації" - відповідний район реєстрації), у пункті "Класифікація" - "Випадок ХР ТБ", у розділі "Призначений препарат" - пункт "Отримується на дату" та зазначити дату відліку;

у фільтрах за індикаторами у змінній рядка у розділі "Призначений препарат" потрібно обрати пункт "Призначений препарат (речовина)".

Після формування звіту дані з отриманої таблиці необхідно перенести до таблиці Excel.

4. Очікувана кількість випадків ХР ТБ, за якими хворі перебуватимуть на лікуванні (у розрахунковому періоді):

1) очікувана кількість випадків, за якими хворі перебуватимуть на лікуванні короткостроковими режимами (у розрахунковому періоді):

у модулі "Звіт" в інструменті "Аналіз даних" необхідно сформувати звіт з використанням таких фільтрів:

у фільтрах звіту у розділі "Інше" у пункті "Підконтрольність територій Уряду України" потрібно обрати "Лише підконтрольні території Уряду України", у розділі "Дані випадку" у пункті "Система" - "МОЗ", у пункті "Область реєстрації" - відповідну область реєстрації (за необхідності у пункті "Район реєстрації" - відповідний район реєстрації), у пункті "Класифікація" - "Випадок ХР ТБ", у пункті "Курс лікування за 4 категорією" потрібно обрати "перший курс", у пункті "Дата реєстрації (ЦЛКК)" потрібно зазначити період реєстрації (ЦЛКК);

у фільтрах за індикаторами у змінній рядка у розділі "Дані випадку" потрібно обрати пункт "Види медикаментозної резистентності".

Для визначення річної очікуваної кількості випадків, за якими хворі перебуватимуть на лікуванні короткостроковими режимами (у розрахунковому періоді), необхідно провести додаткові розрахунки: до кількості випадків медикаментозної резистентності "мультирезистентність" додати кількість випадків медикаментозної резистентності "резистентний до рифампіцину" з урахуванням відсотка хворих, які перебуватимуть на лікуванні короткостроковими режимами.

Для визначення щомісячної очікуваної кількості випадків, за якими хворі перебуватимуть на лікуванні короткостроковими режимами, зазначений результат необхідно поділити на 12.

Після формування звіту дані з отриманої таблиці необхідно перенести до таблиці Excel;

2) очікувана кількість випадків ХР ТБ, за якими хворі перебуватимуть на індивідуальному лікуванні (у розрахунковому періоді):

у модулі "Звіт" в інструменті "Аналіз даних" необхідно сформувати звіт з використанням таких фільтрів:

у фільтрах звіту у розділі "Інше" у пункті "Підконтрольність територій Уряду України" потрібно обрати "Лише підконтрольні території Уряду України", у розділі "Дані випадку" у пункті "Система" - "МОЗ", у пункті "Область реєстрації" - відповідну область реєстрації (за необхідності у пункті "Район реєстрації" - відповідний район реєстрації), у пункті "Класифікація" - "Випадок ХР ТБ", у пункті "Дата реєстрації (ЦЛКК)" потрібно зазначити період реєстрації (ЦЛКК);

у фільтрах за індикаторами у змінній рядка у розділі "Дані випадку" потрібно обрати пункт "Дата реєстрації (ЦЛКК) (місяці)".

Після формування звіту дані з отриманої таблиці необхідно перенести до таблиці Excel.

Від отриманої кількості пацієнтів ХР ТБ виключити очікувану кількість випадків, за якими хворі перебуватимуть на лікуванні короткостроковими режимами.

Для визначення щомісячної очікуваної кількості випадків ХР ТБ, за якими хворі перебуватимуть на індивідуальному лікуванні (у розрахунковому періоді), зазначений результат необхідно поділити на 12.

5. Перелік ПТП, потреба в яких обраховується згідно з цією Методикою, має відповідати переліку ПТП, що затверджується відповідним наказом Міністерства охорони здоров'я України.

6. Коефіцієнти частоти призначення ПТП мають відповідати міжнародним та національним рекомендаціям щодо лікування туберкульозу.

 

В. о. начальника Управління
громадського здоров'я

І. Руденко

Опрос