Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок использования технических средств надзора и контроля в исправительных и воспитательных колониях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины

Минюст
Порядок, Приказ от 26.06.2018 № 2025/5
редакция действует с 07.04.2020

ПОРЯДОК
використання технічних засобів нагляду і контролю у виправних та виховних колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства юстиції України
 від 20 березня 2020 року N 1064/5

(У тексті Порядку слова "Адміністрації ДКВС України" у всіх відмінках замінено словами "Департаменті" у відповідних відмінках згідно з  наказом Міністерства юстиції України від 20 березня 2020 року N 1064/5)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений відповідно до вимог статей 102, 103 Кримінально-виконавчого кодексу України з метою забезпечення режиму у виправних та виховних колоніях, попередження втеч та інших злочинів, а також порушень встановленого законодавством порядку відбування покарання.

2. У цьому Порядку терміни та скорочення вживаються у таких значеннях:

Департамент - Департамент з питань виконання кримінальних покарань;

(абзац другий пункту 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 20.03.2020 р. N 1064/5)

виправна/виховна колонія - виправна або виховна колонія Державної кримінально-виконавчої служби України;

міжрегіональне управління - міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції;

(абзац четвертий пункту 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 20.03.2020 р. N 1064/5)

об'єкти виправної/виховної колонії - внутрішня та прилегла території, будівлі, споруди, конструкції або окремі приміщення, розташовані на внутрішній території, транспортні засоби;

перелік - Перелік технічних засобів нагляду і контролю, що використовуються у виправних та виховних колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України;

ретранслятор - прилад, призначений для організації зв'язку між приладами приймально-контрольними та автоматизованим робочим місцем систем сигналізації;

рубіж СС - умовно визначена територія або сектор дії систем сигналізації;

система - сукупність спільно діючих технічних засобів, які забезпечують збір, обробку, передачу і подання інформації в заданому вигляді з метою виявлення порушника на об'єктах виправної/виховної колонії, а також предметів, виробів, речовин, заборонених для використання засудженими;

центр спостереження - окреме приміщення з обмеженим доступом, оснащене системами нагляду і контролю, де персонал виправної/виховної колонії здійснює спостереження за станом систем сигналізації, відеоспостереження, контролювання доступу та інших систем нагляду і контролю;

шлейф СС - лінія зв'язку для передачі інформації від сповіщувачів до приладів приймально-контрольних;

АРМ - автоматизоване робоче місце;

ДІЗО/К/ПКТ(ОК) - дисциплінарний ізолятор, карцер, приміщення камерного типу, одиночна камера;

ДКВС України - Державна кримінально-виконавча служба України;

КПП - контрольно-пропускний пункт;

КСС - контрольно-слідова смуга;

ППК - прилад приймально-контрольний;

СВМ - система визначення місцезнаходження особи і транспортного засобу;

СВС - система відеоспостереження;

СКД - система контролювання доступу;

СО - сповіщувач охоронний;

СС - системи сигналізації;

ТЗНіК - технічні засоби нагляду і контролю, виконані у вигляді окремих пристроїв, приладів, засобів, систем та комплексів, що функціонально та за технічними характеристиками призначені для попередження втеч з виправних/виховних колоній та інших злочинів, порушень встановленого законодавством порядку відбування покарання, отримання необхідної інформації про поведінку засуджених.

3. Цей Порядок поширюється на усі об'єкти виправної/виховної колонії.

II. Системи сигналізації для попередження втеч та інших злочинів

1. СС забезпечують контроль стану СО, які встановлюються на території та об'єктах (у приміщеннях) виправної/виховної колонії.

2. СО забезпечує блокування:

лінії перетину внутрішньої та зовнішньої заборонених зон;

вхідних дверей (воріт, хвірток) на територію та до об'єктів (приміщень) виправної/виховної колонії;

вікон адміністративного корпусу (з боку внутрішньої забороненої зони) та об'єктів (приміщень) виправної/виховної колонії.

3. Якщо зони виявлення одного СО недостатньо для блокування окремої ділянки, окремого приміщення, предмета, може застосовуватись декілька СО, що об'єднуються в окрему групу. Кожна окрема група СО, умовно закріплена за окремою ділянкою, окремим приміщенням, предметом, підключається до ППК окремим шлейфом СС для надання можливості точного визначення місця її спрацювання.

4. Для оснащення об'єкта виправної/виховної колонії СС застосовується багаторубіжний принцип блокування засобами сигналізації, за якого забезпечується виявлення порушення в кожному секторі дії СО (або груп СО).

5. Для візуального відображення інформації про стан СО застосовуються:

оповіщувачі, які встановлюються на ділянках забороненої зони, на вході (в'їзді) на територію та до об'єктів виправної/виховної колонії;

мнемосхеми (світлозвукове табло), які встановлюються в приміщеннях чергової варти та чергової частини виправної/виховної колонії.

6. Інформація від СО про стан території чи об'єкта виправної/виховної колонії надходить до ППК за допомогою шлейфів СС. При цьому ППК може працювати автономно або у складі АРМ СС.

7. Для забезпечення керування функціями (постановкою/зняттям під/з охорону/охорони та іншими) ППК має один або декілька вбудованих або виносних пристроїв керування (клавіатура, зчитувач безконтактних карт, інші пристрої керування).

8. ППК встановлюється у місцях з обмеженим доступом до них сторонніх осіб (місця стаціонарних постів на об'єктах виправної/виховної колонії або у центрі спостереження).

9. АРМ СС розміщується в центрі спостереження та на постах несення служби персоналом. На кожний з постів несення служби персоналом транслюється виключно інформація, що стосується сектору контролю цього поста. До центру спостереження, де проводиться архівація та обробка даних, транслюється інформація від усіх СС.

III. Системи контролювання доступу

1. СКД забезпечує автоматизацію доступу на об'єкти виправної/виховної колонії, реєстрування та обліку робочого часу персоналу й часу відвідувачів з можливістю їх візуальної ідентифікації при вході/виході до/з виправної/виховної колонії шляхом звіряння з матеріалами фото-, відеозйомки, контролювання місця перебування та переміщення осіб у секторах дії СКД.

2. За допомогою СКД забезпечується надання або обмеження права доступу до об'єктів виправної/виховної колонії для визначених категорій персоналу й відвідувачів.

3. АРМ СКД конструктивно будується на базі персонального комп'ютера із спеціалізованим програмним забезпеченням, що може бути включений у закриту локальну мережу виправної/виховної колонії.

4. АРМ СКД розміщується в центрі спостереження та на постах несення служби персоналом. На кожний з постів несення служби персоналом транслюється виключно інформація, що стосується сектору контролю цього поста. До центру спостереження, де здійснюється архівація та обробка даних, транслюється інформація від усіх СКД.

5. Для організації бюро перепусток АРМ СКД оснащується спеціалізованим програмним забезпеченням, відеокамерою та принтером, які забезпечують формування бази даних персоналу та відвідувачів.

6. Як сповіщувачі кінцеві СКД застосовуються магнітоконтактні або електроконтактні СО, що встановлюються на дверях, хвіртках і воротах територій та об'єктів виправної/виховної колонії.

7. Контролери доступу СКД забезпечують управління СО та зчитувачами, мають енергонезалежну пам'ять і призначені для роботи як в автономному режимі, так і сумісно з АРМ СКД. Контролери доступу можуть поєднувати функцію управління роботою ППК СС.

8. Зчитувачі СКД розміщуються у безпосередній близькості до місць проходу з обох сторін. У приміщеннях або місцях проходу, що не потребують дозволу на відкривання, замість зчитувача встановлюється кнопка відкривання дверей. За умовами експлуатації зчитувачі виконуються у варіантах для внутрішнього та зовнішнього використання.

9. Для надання права доступу до об'єктів виправної/виховної колонії персонал й відвідувачі забезпечуються ідентифікаторами, за допомогою яких здійснюється їх ідентифікація за фотозображенням або персональними даними.

IV. Аудіовізуальні, електронні та інші технічні засоби контролю

1. Об'єкти виправної/виховної колонії оснащуються аудіовізуальними, електронними й іншими технічними засобами контролю з метою недопущення потрапляння предметів, виробів, речовин, заборонених для використання засудженими, контролю за несенням служби персоналом та місцезнаходженням засуджених, які перебувають поза межами виправної/виховної колонії.

2. Системами огляду та виявлення заборонених предметів оснащуються КПП, кімнати для проведення обшуків та оглядів, приймання посилок (передач) та бандеролей. Для виявлення предметів, виробів, речовин, заборонених для використання засудженими, може застосовуватися портативне обладнання.

3. Система або пристрій блокування несанкціонованого зв'язку блокують мережі стільникового мобільного зв'язку виключно на об'єктах виправної/виховної колонії.

Системи або пристрої блокування несанкціонованого зв'язку можуть бути встановлені стаціонарно або використовуватись у мобільному (переносному) варіанті.

4. За допомогою засобу службового зв'язку та оповіщення забезпечуються взаємодія і координація дій персоналу та усіх служб виправної/виховної колонії. Для цього використовується внутрішній телефонний зв'язок та засоби радіозв'язку.

Службовий зв'язок під час переміщення засуджених забезпечується засобами радіо- або мобільного зв'язку.

5. Пристрій контролю та реєстрації аудіоінформації використовується для контролю за діями персоналу виправної/виховної колонії та засуджених при проведенні обшуків та оглядів, оперативних та слідчих дій.

Пристрій контролю та реєстрації аудіоінформації створюється на базі спеціалізованих персональних комп'ютерів або використовується як окремий автономний пристрій. Рекомендоване місце встановлення пристрою - приміщення центру спостереження. За необхідності можливе створення автоматизованих віддалених (виносних) робочих місць на базі персональних комп'ютерів та спеціалізованого програмного забезпечення для окремих користувачів виправної/виховної колонії.

6. Система контролю несення служби використовується для організації контролю за порядком несення служби персоналом виправної/виховної колонії шляхом фіксації встановленого графіка дзвінків, переміщення на маршруті або відеореєстрації подій під час несення служби.

7. СВМ складається із пристроїв визначення місцезнаходження та АРМ. Обмін інформацією між АРМ СВМ і пристроєм визначення місцезнаходження здійснюється за допомогою мережі стільникового зв'язку.

Для засуджених пристрої визначення місцезнаходження використовуються у вигляді електронного браслета із вмонтованою системою контролю несанкціонованого зняття. Застосування електронного браслета дає змогу відстежувати та фіксувати місцезнаходження засудженого, який перебуває за межами виправної/виховної колонії.

8. Сигналізаційні системи виклику застосовуються для надання можливості засудженим здійснити виклик персоналу та складаються із викличних кнопок, які встановлюються у камерних приміщеннях, та індикаційної панелі, що відображає інформацію про стан викличних кнопок.

9. Робота сигналізаційної системи попередження втеч та інших злочинів ґрунтується на генеруванні електричних імпульсів, вихідні параметри яких відповідають державним стандартам України та гігієнічним висновкам Міністерства охорони здоров'я України. Сигналізаційна система попередження втеч та інших злочинів реагує на спробу проникнення порушника у сектор її дії шляхом трансляції сигналу до центру спостереження.

V. Система відеоспостереження

1. СВС забезпечує дистанційне візуальне спостереження за об'єктами виправної/виховної колонії, поведінкою засуджених, порядком несення служби персоналом виправної/виховної колонії.

2. АРМ СВС будується на базі персонального комп'ютера або одного чи декількох відеореєстраторів.

Створення окремих робочих місць на базі персональних комп'ютерів, на які транслюється інформація від відеореєстраторів, забезпечує можливість формування резервних архівів даних, дублювання процесу спостереження з декількох робочих місць, розділення інформації від одного відеореєстратора на декілька робочих місць.

3. АРМ СВС встановлюється в центрі спостереження (на постах несення служби персоналом), кабінеті начальника, приміщенні чергової варти та черговій частині виправної/виховної колонії.

4. Для організації дистанційного відеоспостереження в міжрегіональних управліннях та Департаменті створюються центри спостереження на базі АРМ СВС, до яких за допомогою мережі зв'язку забезпечується дистанційне підключення відеореєстраторів, встановлених у виправній/виховній колонії.

5. Для роботи у мережі Ethernet відеореєстратори оснащуються вбудованими мережевими модулями. За необхідності одночасного спостереження за значною кількістю відеокамер забезпечується паралельна робота декількох відеореєстраторів у локальній мережі з виведенням інформації на АРМ СВС на базі персональних комп'ютерів та спеціалізованого програмного забезпечення. На невеликих об'єктах виправної/виховної колонії (за незначної кількості підключених камер) функції АРМ СВС реалізуються на базі одного відеореєстратора шляхом комплектування його монітором та периферійним обладнанням (клавіатурою і маніпулятором).

6. Запис відеоінформації, що надходить від відеокамер, здійснюється на жорсткий диск у цифровому форматі. Ємність жорсткого диска має забезпечувати можливість зберігання відеоінформації від усіх підключених відеокамер не менше ніж 30 діб із розрахунку швидкості запису не менше ніж 25 кадрів/секунду та роздільної здатності не менше ніж 704 х 480 dpi (точок на дюйм).

7. У міжрегіональних управліннях та Департаменті відеоінформація, яка транслюється з виправних/виховних колоній, архівується на окремо створюваних відеосерверах.

8. Відеокамери у виправних/виховних колоніях встановлюються:

у внутрішній та зовнішній заборонених зонах;

на КПП з пропуску людей і транспорту, КПП між житловою та виробничою зонами;

в місцях несення служби персоналом;

на території та об'єктах житлової й виробничої зон;

у коридорах кімнат проведення тривалих побачень;

у приміщенні для проведення короткострокових побачень;

біля входу та у коридорах, на сходових клітках, у службових та підсобних приміщеннях структурних дільниць та секторів, у камерах ДІЗО/К/ПКТ(ОК), секторів максимального рівня безпеки та прогулянкових двориках;

у жилих приміщеннях та камерах дільниці посиленого контролю;

між зовнішніми та внутрішніми дверима кімнат для проведення тривалих побачень із засудженими до довічного позбавлення волі;

по огорожі дільниці соціальної реабілітації та дільниці соціальної адаптації;

у кімнатах прийому та видачі посилок і передач;

у приміщеннях чергової частини, чергової варти та центру спостереження;

у спеціальному транспорті для перевезення засуджених.

Кут огляду відеокамер, які встановлені у жилих приміщеннях та камерах дільниці посиленого контролю, у камерах ДІЗО/К/ПКТ(ОК) та секторів максимального рівня безпеки, не повинен охоплювати санітарні вузли та душові.

9. Для роботи в умовах обмеженої освітленості, вечірній та нічний час відеокамери оснащуються інфрачервоним підсвічуванням.

10. При встановленні відеокамер на значній відстані від відеореєстраторів (АРМ СВС) для передачі інформації використовуються оптичні лінії зв'язку або модулі підсилення рівня відеосигналу.

11. До приймачів відеоінформації (відеореєстраторів) здійснюється підключення відеокамер, встановлених на об'єктах виправної/виховної колонії, за допомогою ліній зв'язку. Приймач відеоінформації (відеореєстратор) обладнується жорстким диском з можливістю зберігання відеоінформації від усіх підключених відеокамер не менше ніж 30 діб.

12. Для попередження, виявлення, фіксування правопорушення або інших подій, які відбуваються під час несення служби, персонал виправної/виховної колонії використовує портативні відеореєстратори, у тому числі на транспортних засобах. Відеоінформація з відеореєстраторів переноситься на окремий жорсткий диск, який знаходиться у центрі спостереження, та зберігається не менше ніж 30 діб.

VI. Засоби електроживлення технічних засобів нагляду і контролю

1. До засобів електроживлення належать джерела змінного та постійного струму, випрямлячі, стабілізатори, розподільні і зарядно-розрядні пристрої, комутаційні та установчі апарати, лінії живлення.

2. Електроживлення ТЗНіК здійснюється від основних, резервних та аварійних засобів електроживлення. Основними засобами електроживлення є трансформаторні підстанції. Як резервні засоби електроживлення застосовуються альтернативні трансформаторні підстанції, дизель-електричні станції та бензоелектричні агрегати. Як аварійні засоби електроживлення - акумуляторні батареї.

3. Засоби електроживлення мають забезпечувати:

установлену потужність всіх споживачів ТЗНіК з урахуванням запасу потужності в 1,5 раза;

аварійне живлення при відключенні основних і резервних засобів електроживлення протягом 16 годин;

стабільність напруги в межах норм, встановлених для ТЗНіК;

контроль за параметрами напруги й струму;

захист джерел струму від коротких замикань, перевантажень, а акумуляторних батарей - від глибокого розряду;

автономне й ручне перемикання засобів електроживлення;

надійність, безпеку та зручність обслуговування.

4. Розподільні, випрямні, стабілізуючі, зарядно-розрядні пристрої і комутаційні апарати розташовуються у спеціально обладнаному приміщенні КПП або встановлюються у безпосередній близькості від споживачів. У разі використання окремо встановлених акумуляторів вони мають бути розташовані у спеціально обладнаних приміщеннях або у витяжних шафах.

VII. Установлення, застосування та використання технічних засобів нагляду і контролю

1. Установлення ТЗНіК здійснюється персоналом виправної/виховної колонії або фахівцями спеціалізованих організацій з дозволу начальника виправної/виховної колонії або особи, яка виконує його обов'язки.

2. Вид, кількість необхідних ТЗНіК для обладнання об'єктів виправної/виховної колонії визначаються з урахуванням їх функціонального призначення і технічних характеристик, а також необхідності виконання завдань із забезпечення режиму, попередження втеч та інших злочинів, порушень встановленого законодавством порядку відбування покарання.

Місце, вид та кількість ТЗНіК, що встановлюються, визначаються комісією, яка утворюється наказом начальника виправної/виховної колонії або особою, яка виконує його обов'язки. Комісію очолює перший заступник начальника виправної/виховної колонії.

За результатами роботи комісії складається акт про встановлення технічних засобів нагляду і контролю (додаток 1), який затверджується начальником виправної/виховної колонії.

3. Установлення та використання ТЗНіК, їх технічне обслуговування та поточний ремонт забезпечуються персоналом структурних підрозділів виправної/виховної колонії, відповідальних за цей напрям діяльності, з дотриманням вимог експлуатаційної документації підприємства-виробника на ці технічні засоби.

4. Забороняється залучення засуджених та сторонніх осіб до робіт із встановлення ТЗНіК, їх використання, технічного обслуговування та поточного ремонту.

5. Персонал, який використовує та обслуговує ТЗНіК, особисто відповідає за втрату, псування, розукомплектування або використання ТЗНіК не за призначенням.

6. Контроль за використанням ТЗНіК здійснюється посадовою особою, призначеною начальником виправної/виховної колонії або особою, яка виконує його обов'язки.

7. Доступ персоналу виправної/виховної колонії до роботи з відео- та аудіоінформацією, яка надходить від ТЗНіК, реалізується за допомогою програмних та апаратних засобів обмеження доступу (паролі, захищені протоколи обміну тощо), захищених від несанкціонованого втручання у канали передачі цієї інформації. Право доступу до роботи з відео- та аудіоінформацією, яка надходить від ТЗНіК, має персонал виправної/виховної колонії відповідно до розподілу посадових обов'язків.

8. Забороняється використання відеокамер та портативних відеореєстраторів:

у лазнях, роздягальнях, душових і туалетних кімнатах;

у приміщеннях (камерах), у яких проводяться медичні обстеження (огляди) ув'язнених та засуджених, особистий обшук з роздяганням;

у кімнатах проведення тривалих побачень;

у кімнатах будинків дитини при виправних колоніях, де проводиться годування дітей до трьох років.

9. Забороняється використання аудіовізуальних засобів контролю:

під час побачень засудженого з адвокатом або іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, при проведенні слідчих дій, крім візуального контролю;

під час спілкування засудженого з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини або спеціально уповноваженими ним представниками, представниками Європейського суду з прав людини, а також інших відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженими особами таких міжнародних організацій, членами Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, Генеральним прокурором, уповноваженими ним прокурорами і прокурорами, які здійснюють на відповідній території нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, працівниками слідчих та оперативних підрозділів Державного бюро розслідувань та працівниками Національного антикорупційного бюро України, крім візуального контролю;

під час спілкування з громадянами та засудженими, які на конфіденційній основі надають допомогу оперативним підрозділам виправних/виховних колоній у боротьбі зі злочинністю;

у кімнаті психоемоційного розвантаження;

у кімнатах проведення тривалих побачень;

у приміщеннях, де проводиться таємниця сповіді.

10. Використання портативних відеореєстраторів має на меті забезпечення захисту прав і законних інтересів засуджених, фіксування фактів правопорушень та злочинів, вчинених засудженими, підвищення відповідальності персоналу виправної/виховної колонії під час виконання своїх посадових обов'язків, фіксування випадків невиправданого або надмірного застосування до засуджених заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї.

11. Заходи із зберігання, видачі, приймання та контролю за використанням портативних відеореєстраторів персоналом виправної/виховної колонії, а також зберігання та використання відеоінформації з них покладаються на персонал, призначений наказом начальника виправної/виховної колонії або особою, яка виконує його обов'язки.

12. Портативний відеореєстратор застосовується персоналом виправної/виховної колонії під час:

проведення перевірок наявності засуджених, у тому числі тих, які перебувають за межами виправної/виховної колонії, приймання їжі засудженими у їдальні;

виведення засуджених на роботу та повернення з роботи на КПП між житловою та виробничою зонами виправної/виховної колонії, а також під час проведення прогулянок засуджених;

перевірки засуджених, яким надано тривале побачення;

прийняття новоприбулих засуджених до виправної/виховної колонії;

проведення особистих обшуків засуджених без роздягання та огляду їх речей, оглядів персоналу і громадян, які перебувають на території виправної/виховної колонії, їхніх речей та одягу, транспортних засобів, а також об'єктів виправної/виховної колонії;

застосування до засуджених заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, гамівної сорочки, службових собак та вогнепальної зброї.

13. Інформація про застосування у виправній/виховній колонії ТЗНіК доводиться до відома засуджених при їх прибутті до виправної/виховної колонії, про що такі особи ознайомлюються та ставлять особистий підпис на повідомленні про застосування технічних засобів нагляду і контролю (додаток 2). Крім того, інформація про застосування ТЗНіК розміщується у виправній/виховній колонії на КПП з пропуску людей і транспорту шляхом встановлення попереджувального знака: "Увага! Працюють технічні засоби нагляду і контролю" (додаток 3).

14. Інформація, що надходить від ТЗНіК, має зберігатися не менше ніж 30 діб, за винятком фото-, аудіо-, відеоінформації, що може бути використана як докази, передбачені нормами Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення, термін зберігання якої забезпечується до завершення вирішення питання по суті.

15. Інформація, що фіксується ТЗНіК, є інформацією з обмеженим доступом, належить Департаменту, міжрегіональному управлінню, виправній/виховній колонії.

16. Інформація, що фіксується ТЗНіК, може надаватись третім особам:

на підставі ухвали слідчого судді, суду;

на офіційні запити органів прокуратури, а також органів досудового розслідування в межах провадження у справах про кримінальне чи адміністративне правопорушення.

17. ТЗНіК, що використовуються на об'єктах виправної/виховної колонії, мають відповідати державним стандартам, бути сертифікованими в Україні та пройти експлуатаційні випробування на об'єктах виправних/виховних колоній.

Забороняється використання ТЗНіК, що не пройшли сертифікацію та можуть становити небезпеку для життя і здоров'я персоналу, відвідувачів виправної/виховної колонії та засуджених.

 

Директор Департаменту
публічного права

Л. Кравченко

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник виправної/виховної колонії

______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище, звання)


"___" ____________ 20__ р.

АКТ
про встановлення технічних засобів нагляду і контролю
N ___________

_____________________________________________________________________________________
(найменування виправної/виховної колонії)

_______________________
(місце складання)

"___" ____________ 20__ р.

Підстава: наказ начальника виправної/виховної колонії від "___" ____________ 20__ р. N ________

Комісія у складі:

1.

________________________________________
(посада)

______________________________________
(прізвище, ініціали)

2.

________________________________________
(посада)

______________________________________
(прізвище, ініціали)

3.

________________________________________
(посада)

______________________________________
(прізвище, ініціали)

провела обстеження об'єктів виправної/виховної колонії та визначила необхідність встановлення:
______________________________________________________________________________________
                                                               (тип технічного засобу, кількість, місце встановлення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Додатки: на ___ арк. у ___ прим.

1.

_______________________________
(посада)

_____________________
(прізвище, ініціали)

______________
(підпис)

2.

_______________________________
(посада)

_____________________
(прізвище, ініціали)

______________
(підпис)

3.

_______________________________
(посада)

_____________________
(прізвище, ініціали)

______________
(підпис)

Примітка.

Акт про встановлення технічних засобів нагляду і контролю складається у двох примірниках. Перший примірник акта направляється до міжрегіонального управління, другий - залишається у виправній/виховній колонії та після завершення робіт із встановлення технічних засобів нагляду і контролю долучається до відповідної справи.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про застосування технічних засобів нагляду і контролю

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові засудженого(ї))

"___" ____________ 20__ року був (була) повідомлений(а) адміністрацією
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (повне найменування виправної/виховної колонії)
про те, що відповідно до вимог статей 102, 103 Кримінально-виконавчого кодексу України в цій установі застосовуються технічні засоби нагляду і контролю.

"___" ____________ 20__ р.

______________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

З повідомленням ознайомив

 

 

__________________________________
(посада, звання)

______________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

Примітки:

1. Повідомлення після підпису засудженим долучається до його особової справи.

2. У випадку, коли засуджений відмовляється від підпису, персонал виправної/виховної колонії, який проводив ознайомлення засудженого, ставить відповідну відмітку на повідомленні. Одночасно засудженому надається можливість зазначити на повідомленні про причини відмови. Після цього повідомлення долучається до особової справи засудженого.

 

  

____________

Опрос