Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Перечня технических средств надзора и контроля, использующихся в исправительных и воспитательных колониях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, и Порядка использования технических средств надзора и контроля в исправительных и воспитательных колониях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины

Минюст
Перечень, Приказ от 26.06.2018 № 2025/5
редакция действует с 07.04.2020

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.06.2018

м. Київ

N 2025/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 липня 2018 р. за N 765/32217

Про затвердження Переліку технічних засобів нагляду і контролю, що використовуються у виправних та виховних колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України, та Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю у виправних та виховних колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства юстиції України
 від 20 березня 2020 року N 1064/5

Відповідно до вимог статей 102, 103 Кримінально-виконавчого кодексу України, з метою забезпечення режиму у виправних та виховних колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України, попередження втеч та інших злочинів, а також порушень встановленого законодавством порядку відбування покарання

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Перелік технічних засобів нагляду і контролю, що використовуються у виправних та виховних колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України;

2) Порядок використання технічних засобів нагляду і контролю у виправних та виховних колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України.

2. Департаменту публічного права (Кравченко Л. М.) подати цей наказ для проведення державної реєстрації відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра

Д. Чернишов

 

ПЕРЕЛІК
технічних засобів нагляду і контролю, що використовуються у виправних та виховних колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України

I. Технічні засоби контролю та нагляду

1. Системи сигналізації для попередження втеч та інших злочинів

1. Сповіщувач охоронний - пристрій для формування сповіщення про тривогу у разі проникнення сторонніх осіб у зону його виявлення. Сповіщувачі охоронні поділяються на:

1) сповіщувач охоронний за фізичним принципом дії:

електроконтактний - реагує на зміну відстані між його конструктивними електричними елементами (контактами) в зоні контролю;

магнітно-контактний - реагує на зміну відстані між конструктивними електричними елементами (контактами) у разі дії на них магнітного поля в зоні контролю;

оптично-електронний та оптично-електронний інфрачервоний - реагує на зміну рівня випромінювання оптичного або інфрачервоного діапазону в зоні контролю;

ємнісний - реагує на зміну рівня електричної ємності в зоні контролю;

ультразвуковий - реагує на зміну в ультразвуковому діапазоні в зоні контролю;

радіохвильовий - реагує на зміну поля електромагнітних хвиль радіохвильового діапазону в зоні контролю;

мікрохвильовий - реагує на зміну поля електромагнітних хвиль над високочастотним діапазоном в зоні контролю;

доплерівський - за допомогою ефекту Доплера реагує на зміну рівня частоти коливань хвиль визначеного діапазону в зоні контролю;

вібраційний - реагує на зміну механічного коливання, що виникає в твердому тілі, в зоні контролю;

п'єзоелектричний - який за допомогою п'єзоелектричного ефекту реагує на зміну унормованої механічної дії середовища в зоні контролю;

акустичний (звуковий) - реагує на зміну звукового тиску акустичних хвиль в зоні контролю;

2) сповіщувач охоронний за кількістю зон контролю:

однозонний - реагує лише на одну зону контролю;

багатозонний - реагує на дві або більше зон контролю;

3) сповіщувач охоронний за особливостями зони контролю:

точковий - зона контролю якого зосереджена у точці, де його встановлено;

лінійний - зона контролю якого зосереджена вздовж визначеної лінії;

поверхневий - зона контролю якого зосереджена на поверхні визначеної площі;

об'ємний - зона контролю якого зосереджена у визначеному об'ємі;

4) сповіщувач охоронний за способом приведення в дію:

автоматичний - тривожний сигнал формується автоматично;

ручний - тривожний сигнал формується у ручному режимі шляхом натисканням на кнопку;

5) сповіщувач охоронний за умовами експлуатації та виконання:

для закритих приміщень (для внутрішнього використання);

для відкритих територій з визначеним температурним режимом експлуатації;

6) сповіщувач охоронний за способом приймання інформації:

активний - для роботи використовується сумісна робоча пара (передавач та приймач);

пасивний - функціонує самостійно в режимі приймача інформації від навколишнього середовища;

7) сповіщувач охоронний за можливістю ідентифікації:

адресний - забезпечує ідентифікацію за місцем встановлення;

безадресний (аналоговий) - забезпечує функцію ідентифікації за місцем встановлення.

2. Оповіщувач - пристрій, призначений для видачі світлозвукового сповіщення про тривогу. Оповіщувачі поділяються на:

1) оповіщувач за характером сигналів:

світловий - видає світлові сигнали;

звуковий - видає звукові сигнали;

мовний - видає мовні сигнали;

комбінований - видає сигнали про тривогу, які відрізняються один від одного за фізичним принципом дії (наприклад, світлозвуковий);

2) оповіщувач за інформаційною ємністю:

однозонний - має одну зону оповіщення;

багатозонний - має дві або більше зон оповіщення;

3) оповіщувач за умовами експлуатації та виконанням:

для закритих приміщень;

для відкритих (вуличних) територій з визначеним температурним режимом експлуатації;

4) мнемосхема (світлозвукове табло).

3. Прилад приймально-контрольний - пристрій, що забезпечує:

контроль за станом шлейфа сигналізації;

приймання сповіщень від сповіщувачів або інших приладів та пристроїв, збирання, оброблення цих сповіщень та їх подальше передавання;

електроживлення сповіщувачів або виносних пристроїв у разі потреби;

передавання сповіщень на автоматизовані робочі місця системи охоронної сигналізації (пульт централізованого спостереження) безпосередньо або через ретранслятори;

керування оповіщувачами;

керування виносними виконавчими пристроями;

виконання процедур взяття (зняття) об'єкта або окремих груп шлейфів під контроль (з контролю);

керування пристроями системи контролювання доступу.

Прилади приймально-контрольні поділяються на:

прилад приймально-контрольний за способами контролю сповіщувачів охоронних:

безадресний - у якого контрольований сповіщувач не ідентифікується;

адресний - у якого визначається адреса (ідентифікаційний номер) контрольованого сповіщувача;

прилад приймально-контрольний за типом забезпечення керування функціями:

з вбудованим пристроєм керування;

з виносним пристроєм керування у вигляді окремого конструктивного приладу;

прилад приймально-контрольний за режимом роботи:

автономний - працює самостійно без підключення до системи сигналізації;

працює у складі пульту системи сигналізації.

4. Автоматизоване робоче місце системи сигналізації - обладнання, призначене для приймання, обробки та візуалізації інформації від приладу приймально-контрольного про стан системи сигналізації з метою прийняття рішення щодо реагування на той чи інший вид порушень.

2. Системи контролювання доступу

1. Автоматизоване робоче місце системи контролювання доступу - обладнання, що призначене для приймання, обробки та візуалізації інформації від контролерів доступу про стан системи та проведення ідентифікації особи, яка здійснює прохід.

2. Сповіщувач кінцевий - пристрій, який фіксує стан (відкрито/закрито) воріт, дверей, хвірток, турнікетів, шлагбаумів, замкових та запірних пристроїв.

3. Контролер доступу - пристрій, призначений для фіксації стану сповіщувача кінцевого та зчитувачів, формування та подавання сигналів на засоби механізації та автоматизації, трансляції інформації на автоматизовані робочі місця системи контролювання доступу.

4. Зчитувач - пристрій, призначений для зчитування інформації від ідентифікаторів та передавання її на контролер доступу для прийняття рішення щодо подальшої дії.

5. Ідентифікатор - пристрій, за допомогою якого здійснюється ідентифікація користувача та забезпечується доступ у межах визначених повноважень.

3. Аудіовізуальні, електронні та інші технічні засоби контролю

1. Системи догляду та виявлення заборонених предметів - обладнання, яке за функціональним призначенням і фізичним принципом дії забезпечує виявлення предметів, виробів, речовин, заборонених для використання засудженими, а саме:

1) металодетектор - пристрій, за допомогою якого забезпечується виявлення металізованих предметів;

2) нелінійний локатор - пристрій для виявлення радіоелектронних приладів;

3) детектор напівпровідникових матеріалів - пристрій для виявлення приладів, що містять напівпровідникові матеріали;

4) сканувальна система огляду - обладнання, за допомогою якого забезпечується виявлення прихованих предметів, виробів, речовин, заборонених для використання засудженими;

5) система для перевірки вмісту посилок (передач) та бандеролей - обладнання, за допомогою якого забезпечується виявлення предметів, виробів, речовин, заборонених для використання засудженими;

6) система перевірки рідини - обладнання, за допомогою якого забезпечується виявлення заборонених рідин;

7) детектор виявлення вибухових та наркотичних речовин - пристрій для виявлення вибухових та наркотичних речовин;

8) безконтактний сканер для виявлення предметів, прихованих в організмі людини;

9) детектор для виявлення людей, що знаходяться в автомобілях;

10) система огляду днища транспортних засобів - обладнання, за допомогою якого забезпечується виявлення прихованих предметів або осіб під днищем транспортного засобу.

2. Система або пристрій блокування несанкціонованого зв'язку - обладнання, призначене для блокування мережі стільникового мобільного зв'язку шляхом випромінювання радіоперешкод або імітації (підміни) базових станцій, що за мобільним принципом дії поділяється на:

1) стаціонарну систему - встановлюється у визначених місцях з певним радіусом дії;

2) портативний пристрій - переносний засіб блокування несанкціонованого зв'язку;

3) систему на базі автомобільного шасі - встановлюється на транспортному засобі для блокування несанкціонованого зв'язку.

3. Засіб службового зв'язку та оповіщення - засіб, призначений для передавання службової аудіоінформації, що поділяється на:

1) засіб проводового зв'язку - використовує для передавання інформації канали проводового зв'язку;

2) засіб радіозв'язку - використовує для передавання інформації канали радіозв'язку;

3) засіб мобільного зв'язку - використовує для передавання інформації канали стільникового мобільного зв'язку;

4) абонентський пристрій внутрішнього та міського телефонного зв'язку - індивідуальний пристрій, що забезпечує перетворення голосових повідомлень в електричний сигнал і навпаки;

5) комутатор й автоматична телефонна станція - пристрій або система телефонного зв'язку, за допомогою якого (якої) організовується службовий зв'язок і система оповіщення;

6) установка гучномовного зв'язку - пристрій, що забезпечує голосове оповіщення в автоматичному або ручному режимі;

7) сигналізаційна система виклику - обладнання, призначене для забезпечення подавання сигналу про допомогу.

4. Пристрій контролю та реєстрації аудіоінформації - пристрій, що забезпечує контроль та архівацію аудіоінформації від телефонних ліній, радіостанцій та мікрофонів, який за мобільним принципом дії поділяється на:

1) портативний пристрій (переносний засіб контролю та реєстрації аудіоінформації);

2) пристрій, робота якого організована на базі персонального комп'ютера з використанням спеціалізованого програмного забезпечення;

3) пристрій контролю та реєстрації аудіоінформації, робота якого організована на базі системи сигналізації.

5. Система контролю несення служби - обладнання, призначене для забезпечення сигналізаційного контролю за несенням служби персоналом.

6. Система визначення місцезнаходження особи або транспортного засобу - обладнання, що забезпечує контроль або фіксацію місцезнаходження та переміщення особи (спеціального транспортного засобу), яке за мобільним принципом дії поділяється на:

1) портативний пристрій (переносний засіб контролю або фіксації);

2) пристрій на базі спеціального транспортного засобу (засіб контролю або фіксації, встановлений на спеціальному транспортному засобі).

7. Сигналізаційна система попередження втеч та інших злочинів - обладнання, принцип роботи якого базується на генеруванні електричних імпульсів для отримання інформації про спробу втечі або вчинення інших злочинів.

4. Система відеоспостереження

1. Автоматизоване робоче місце системи відеоспостереження - обладнання, призначене для обробки та візуалізації на моніторі інформації, що надходить з однієї або кількох відеокамер.

2. Відеокамера - пристрій, що перетворює візуальне зображення в електричний відеосигнал. Відеокамери поділяються:

1) за конструктивним виконанням:

корпусна - застосовується як окрема складова частина системи відеоспостереження для виконання своїх функцій;

безкорпусна - конструктивно вбудовується у складову частину системи відеоспостереження або розміщується певним способом, у тому числі прихованим, для виконання своїх функцій;

2) за способом керування:

з можливістю дистанційного керування (має функцію дистанційного керування з віддаленого робочого місця);

без можливості дистанційного керування (функція дистанційного керування відсутня);

3) за місцем застосування:

для закритих приміщень (для внутрішнього використання);

для відкритих територій з визначеним температурним режимом експлуатації;

4) за мобільністю:

портативна - переносний пристрій фіксації та архівації інформації;

стаціонарна - встановлюється у визначених місцях;

5) за способом передачі інформації:

провідна - використовує для передачі інформації канал проводового зв'язку;

безпровідна - використовує для передачі інформації канал радіозв'язку;

6) за форматом передавання інформації:

цифрова - забезпечує передачу інформації у цифровому форматі;

аналогова - забезпечує передачу в аналоговому форматі.

3. Приймач відеоінформації (відеореєстратор) - пристрій, призначений для приймання, зберігання, обробки та подальшої трансляції відеоінформації, що надходить з відеокамер.

4. Портативний відеореєстратор - індивідуальний пристрій, призначений для запису інформації персоналом виправної/виховної колонії під час несення служби.

II. Засоби електроживлення технічних засобів нагляду і контролю

1. Основні засоби електроживлення - джерела живлення, призначені для забезпечення постійного електроживлення технічних засобів нагляду і контролю.

2. Резервні засоби електроживлення - джерела живлення, призначені для забезпечення електроживлення технічних засобів нагляду і контролю у разі відсутності або непрацездатності основних засобів електроживлення.

3. Аварійні засоби електроживлення - джерела живлення, призначені для забезпечення електроживлення технічних засобів нагляду і контролю у разі аварій або непрацездатності основного та резервного засобів електроживлення.

 

Директор Департаменту
публічного права

Л. Кравченко

Опрос