Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о перечне информации, представляемой в Кредитный реестр Национального банка Украины Фондом гарантирования вкладов физических лиц непосредственно или уполномоченным лицом Фонда в случае делегирования ему полномочий

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Положение, Решение от 29.05.2018 № 1485
действует с 20.07.2018

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

29.05.2018

м. Київ

N 1485

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 червня 2018 р. за N 727/32179

Про затвердження Положення про перелік інформації, яка подається до Кредитного реєстру Національного банку України Фондом гарантування вкладів фізичних осіб безпосередньо або уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй повноважень

Відповідно до частини четвертої статті 671 Закону України "Про банки і банківську діяльність", пункту 10 частини першої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", пункту 4 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 06 лютого 2018 року N 2277-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про перелік інформації, яка подається до Кредитного реєстру Національного банку України Фондом гарантування вкладів фізичних осіб безпосередньо або уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй повноважень, що додається.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв'язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Рудуху Н. Є.

 

Директор-розпорядник

К. М. Ворушилін

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національного
банку України

Я. В. Смолій

 

ПОЛОЖЕННЯ
про перелік інформації, яка подається до Кредитного реєстру Національного банку України Фондом гарантування вкладів фізичних осіб безпосередньо або уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй повноважень

1. Це Положення встановлює обмежений перелік інформації, яка подається до Кредитного реєстру Національного банку України Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) безпосередньо або уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй повноважень.

2. Фонд безпосередньо або уповноважена особа Фонду у разі делегування їй повноважень подає до Кредитного реєстру Національного банку України інформацію, яка складається з:

1) відомостей, що ідентифікують боржника, а саме:

для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки;

для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

2) інформації про умови кредитної операції та виконання зобов'язань за кредитною операцією:

вид кредиту / наданого фінансового зобов'язання згідно з довідником, що ведеться Фондом, а саме:

кредит фізичній особі;

кредит юридичній особі;

номер кредитного договору;

дата укладення кредитного договору;

заборгованість за кредитною операцією;

вид валюти зобов'язання;

кінцева дата погашення кредиту / дії наданого фінансового зобов'язання відповідно до договору;

кількість днів прострочення. Інформація про кількість днів прострочення має довідковий характер;

3) інформації про забезпечення виконання зобов'язань за кредитною операцією, у тому числі порукою (дата укладення договору про забезпечення виконання зобов'язання, вид забезпечення). Інформація щодо видів забезпечення надається з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку України з питань організації статистичної звітності, які поділяються на:

нерухоме майно, що належить до житлового фонду (квартири);

нерухоме майно, що належить до житлового фонду (будинки);

земельні ділянки без земельних поліпшень, оформлених на правах власності;

інше нерухоме майно;

об'єкт у формі цілісного майнового комплексу;

устаткування;

товари в обороті або переробці;

легкові автомобілі (для позичальників - фізичних осіб);

транспортні засоби (крім легкових автомобілів, для позичальників - юридичних осіб);

інші види забезпечення.

3. У разі наявності рішення суду, що набрало законної сили, про скасування рішень Національного банку України та/або Фонду про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, запровадження тимчасової адміністрації, відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, запровадження процедури ліквідації Фонд або уповноважена особа Фонду у разі делегування їй відповідних повноважень надає до Кредитного реєстру Національного банку України інформацію лише після отримання фактичного доступу до неї.

 

Начальник відділу стратегії та
нормативно-методологічного забезпечення

Н.О. Лапаєва

Опрос