Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым приказам Министерства юстиции Украины в связи с принятием Закона Украины "Об электронных доверительных услугах"

Минюст
Приказ от 12.06.2018 № 1827/5
редакция действует с 24.01.2020

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.06.2018

м. Київ

N 1827/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 червня 2018 р. за N 721/32173

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про електронні довірчі послуги"

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства юстиції України
 від 10 липня 2019 року N 2108/5
,
від 10 січня 2020 року N 93/5

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228 (із змінами), та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у відповідність до Закону України "Про електронні довірчі послуги"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Департаменту приватного права (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності одночасно із Законом України "Про електронні довірчі послуги", але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Бернацьку Н. І.

 

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
архівної служби України

Т. І. Баранова

Заступник Міністра регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України

Л. Парцхаладзе

Генеральний директор
ДП "СЕТАМ"

В. М. Вишньов

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та захисту
інформації України

Л. О. Євдоченко

Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"

С. С. Лур'є

Голова Державного
агентства з питань електронного
урядування України

О. В. Риженко

Перший віце-президент
Національної академії наук
України, академік НАН України

А. Г. Наумовець

Міністр культури України

Є. Нищук

 

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України

1. В абзаці п'ятому пункту 1.2 глави 1 Інструкції про порядок ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна та заповнення заяв, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 29 липня 2004 року N 73/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 липня 2004 року за N 942/9541 (зі змінами), слова "вона повинна містити електронний підпис" замінити словами "на таку заяву накладається кваліфікований електронний підпис із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання,".

2. В абзаці другому пункту 6.1 глави 6 Положення про Єдиний реєстр довіреностей, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28 грудня 2006 року N 111/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2006 року за N 1378/13252 (із змінами), слова "електронного цифрового підпису" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання".

3. Абзац сьомий пункту 3.15 розділу III Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року N 1269/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за N 691/15382 (із змінами), викласти в такій редакції:

"Доступ посадових осіб державних органів, нотаріусів до Реєстру здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, сумісних з програмним забезпеченням цього Реєстру.".

4. У пункті 2.2 розділу II Порядку ведення Єдиного реєстру нотаріусів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 13 жовтня 2010 року N 2501/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2010 року за N 926/18221 (зі змінами), слова "електронного цифрового підпису" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання".

5. Пункт 8 глави 7 розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року N 296/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за N 282/20595 (зі змінами), викласти в такій редакції:

"8. Засвідчення справжності кваліфікованого електронного підпису.

Нотаріус засвідчує справжність кваліфікованого електронного підпису, враховуючи положення порядку вчинення нотаріальних дій з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки.".

6. В абзаці чотирнадцятому пункту 7 розділу I Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року N 512/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за N 489/20802 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 року N 2832/5), слова "вона підписується електронним цифровим підписом" замінити словами "на таку постанову накладається кваліфікований електронний підпис із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання".

7. Пункт 7 втратив чинність

8. У пункті 4.16 глави 4 розділу II Правил роботи архівних установ України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08 квітня 2013 року N 656/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 року за N 584/23116 (із змінами), слова "з електронним цифровим підписом" замінити словами "з кваліфікованим електронним підписом та/або печаткою".

9. Пункт 9 втратив чинність

10. Розділ XII Переліку типових видів документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, які створюються у науково-технічній та виробничій діяльності підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 липня 2014 року N 1188/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2014 року за N 873/25650 (із змінами), викласти в такій редакції:

"

XII. ОРГАНІЗАЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

330

Сертифікати відкритого ключа на електронному носії

 

 

331

Кваліфіковані сертифікати відкритого ключа на електронному носії

 

 

332

Довірчий список (перелік кваліфікованих надавачів електронних послуг та інформації про послуги, що ними надаються)

 

 

".

11. У Правилах організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року N 1000/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за N 736/27181:

1) в абзаці другому пункту 3 розділу I слова "електронного цифрового підпису", "Порядком роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2014 року N 1886/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2014 року за N 1421/26198 (далі - Порядок роботи з електронними документами)" замінити відповідно словами "кваліфікованих електронних довірчих послуг", "законодавством";

2) пункт 11 глави 7 розділу II викласти в такій редакції:

"11. На документи в електронній формі накладається кваліфікований електронний підпис чи печатка згідно із законодавством.";

3) у розділі III:

у пункті 5 глави 1 слова "Порядку роботи з електронними документами" замінити словами "законодавства";

пункт 4 глави 2 викласти в такій редакції:

"4. У разі надходження документів у сканованій формі їх інформацію роздруковують на папері із проставленням на верхньому полі документа надпису "Отримано в електронній формі".";

абзац двадцятий пункту 2 глави 3 викласти в такій редакції:

"документи, що передаються електронною поштою у сканованій формі";

абзаци третій, четвертий пункту 1 глави 7 виключити.

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом третім.

12. У розділі I Порядку роботи веб-порталу "Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану", затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09 липня 2015 року N 1187/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 липня 2015 року за N 812/27257 (із змінами):

1) у пункті 1 слова "Про електронний цифровий підпис", "електронних цифрових підписів" замінити відповідно словами "Про електронні довірчі послуги", "кваліфікованих електронних підписів";

2) в абзаці третьому пункту 2 слова "електронного цифрового підпису" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису".

13. У пунктах 1 - 5, абзаці першому пункту 7 розділу I, абзаці першому пункту 3 розділу II, пункті 3 розділу III, абзаці третьому пункту 2 розділу IV, абзаці третьому пункту 2 розділу V Порядку розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану - учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09 липня 2015 року N 1187/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 липня 2015 року за N 813/27258, слова "електронний цифровий підпис" у всіх відмінках і числах замінити словами "кваліфікований електронний підпис" у відповідних відмінках і числах.

14. У Порядку проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2015 року N 2268/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за N 1419/27864 (зі змінами):

1) перше речення абзацу першого пункту 6 розділу III викласти в такій редакції: "За результатом розгляду заяви та поданих документів посадова особа Міністерства юстиції України проставляє апостиль або відмовляє у його проставленні, формуючи за допомогою програмних засобів ведення Реєстру відповідний електронний документ з накладенням власного кваліфікованого електронного підпису та проставленням на документ кваліфікованої електронної печатки Міністерства юстиції України із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.";

2) у додатку 2 до Порядку:

слова "електронно-цифровий підпис (печатку)", "електронно-цифровий підпис" замінити відповідно словами "кваліфіковану електронну печатку", "кваліфікований електронний підпис";

абзаци п'ятий, шостий викласти в такій редакції:

"Stamped by the Ministry of Justice of Ukraine with a qualified electronic stamp.

Signed by the official of the Ministry of Justice of Ukraine with a qualified electronic signature and accompanied by the image of his/her signature";

в абзаці восьмому слова "Sign (timbr) en version numrique et digitale" замінити словами "Appliqu le sceau qualifi numerique";

в абзаці дев'ятому слова "Sign en version numrique et digitale" замінити словами "Sign qualifi et numriquement".

15. У Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року N 359/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 року за N 200/28330 (зі змінами):

1) в абзаці п'ятому пункту 2 розділу I слова "Про електронний цифровий підпис" замінити словами "Про електронні довірчі послуги";

2) у розділі IV:

в абзаці другому пункту 2, пункті 7, абзаці першому пункту 9 слова "електронний цифровий підпис" у всіх відмінках замінити словами "кваліфікований електронний підпис" у відповідних відмінках;

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Суб'єкт державної реєстрації в день формування заяви в електронній формі за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру реєструє таку заяву та після накладення кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, надсилає примірник опису з кодом доступу до результатів розгляду документів через портал електронних сервісів заявникові на електронну адресу, зазначену ним у відповідній заяві.".

16. У Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 23 березня 2016 року N 784/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 березня 2016 року за N 427/28557 (зі змінами):

1) у пункті 5 розділу I:

в абзаці першому слова "електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Під час реєстрації на порталі електронних сервісів обов'язково використовуються відомості про прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).";

в абзаці третьому слова "зазначаються" замінити словами "використовуються";

абзац четвертий виключити;

2) у пункті 3 розділу II слова "електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису".

17. У Положенні про автоматизовану систему виконавчого провадження, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 05 серпня 2016 року N 2432/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 року за N 1126/29256 (зі змінами):

1) пункт 5 розділу I викласти в такій редакції:

"5. Доступ до Системи реєстраторів та користувачів (крім сторін виконавчого провадження) здійснюється з використанням ідентифікаторів доступу, що надаються адміністратором Системи на підставі відповідних договорів, а також з використанням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, що є сумісними з програмним забезпеченням Системи. Отримання кваліфікованого електронного підпису у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг здійснюється самостійно.";

2) пункт 6 розділу IV викласти в такій редакції:

"6. Документ виконавчого провадження, який направляється в електронному вигляді, формується виконавцем у Системі із накладенням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, та реєструється в журналі реєстрації вихідної кореспонденції.".

18. У Порядку реалізації арештованого майна, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 року N 2831/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2016 року за N 1301/29431 (зі змінами):

1) в абзаці двадцять сьомому пункту 1 розділу I слова "Про електронний цифровий підпис" замінити словами "Про електронні довірчі послуги";

2) у розділі II:

в абзаці сімнадцятому пункту 2 слова "електронний цифровий" замінити словами "кваліфікований електронний";

в абзацах другому, третьому пункту 4 слова "електронного цифрового підпису" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання".

19. У пункті 5 Вимог до оформлення заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 21 листопада 2016 року N 3276/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 листопада 2016 року за N 1504/29634, слова "електронний цифровий підпис" замінити словами "кваліфікований електронний підпис".

20. Пункт 4 Вимог до оформлення рішень державними реєстраторами прав на нерухоме майно, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 21 листопада 2016 року N 3276/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 листопада 2016 року за N 1505/29635, викласти в такій редакції:

"4. На рішення в електронній формі накладається кваліфікований електронний підпис із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, державного реєстратора.".

21. В абзаці третьому пункту 4 розділу II Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15 лютого 2017 року N 388/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2017 року за N 229/30097, слова "електронного цифрового підпису" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису".

 

Директор Департаменту
приватного права
Міністерства юстиції України

О. Ференс

Опрос