Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм отчетности Государственного агентства резерва Украины о наличии и движении запасов материальных ценностей государственного резерва

Министерство экономического развития и торговли Украины
Форма, Приказ от 23.05.2018 № 716
действует с 03.07.2018

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.05.2018

м. Київ

N 716

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 червня 2018 р. за N 712/32164

Про затвердження форм звітності Державного агентства резерву України про наявність та рух запасів матеріальних цінностей державного резерву

Відповідно до Закону України "Про державний матеріальний резерв" та пункту 25 Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 1997 року N 1129, з метою оптимізації обліку наявності матеріальних цінностей державного резерву

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму N 1-резерв (річна) "Зведений звіт про наявність та якісний стан запасів державного резерву на 01 січня";

форму N 2-резерв (квартальна) "Відомості про поставку, відпуск та повернення позичених матеріальних цінностей державного резерву";

форму N 3-резерв (місячна) "Оперативна інформація про наявність запасів державного резерву".

2. Департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державного агентства резерву України.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. І. Кубів

 

ЗВІТНІСТЬ
Зведений звіт про наявність та якісний стан запасів державного резерву на 01 січня за 20 __ рік

Подає

Термін подання

Державне агентство резерву України -
Кабінету Міністрів України,
Міністерству фінансів України,
Міністерству економічного розвитку
і торгівлі України

до 15 березня, що настає за звітним періодом


Форма N 1- резерв
(річна)

за погодженням з Держстатом

Найменува-
ння підприєм-
ства, організації або пункту відповіда-
льного зберігання

Найменува-
ння матеріаль-
них цінностей

Одиниця виміру

Обсяг накопичення

Фактична наявність на початок звітного періоду

Рух матеріальних цінностей за звітний період

Кількість

Фактич-
на наявність на кінець звітного періоду

Дата вироб-
лення
(закладе-
ння)

Якісний стан * (придатний/
непридатний)

усього

у тому числі незнижу-
ваний запас

назва операції (закладення/
відпуск)

підстава для прове-
дення операції (номер і дата рішення Кабінету Міністрів України)

наймену-
вання поста-
чальника або одержувача

надійшло

вибуло

____________
* Визначається на підставі останньої оперативної інформації про результати перевірки якості та умов зберігання матеріальних цінностей, поданої підприємствами - відповідальними зберігачами або підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Держрезерву.

 

______________________________________
(підпис керівника органу)

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Директор департаменту стратегічного
розвитку сектору оборони та безпеки

А. П. Тивончук

 

ЗВІТНІСТЬ
Відомості про поставку, відпуск та повернення позичених матеріальних цінностей державного резерву за ___ квартал 20__ року

Подає

Термін подання

Державне агентство резерву України -
Кабінету Міністрів України,
Міністерству економічного розвитку
і торгівлі України

до 10 числа наступного місяця


Форма N 2- резерв
(квартальна)

за погодженням з Держстатом

Найменува-
ння мате-
ріальних цінностей

Одиниця виміру

Обсяг накопичення

Закладення

Відпуск

Найменува-
ння
постача-
льника або одержу-
вача

Примітка

усього

у тому числі незнижува-
ний запас

усього

у порядку освіже-
ння

у порядку нако-
пичення

у порядку позича-
ння

інші

усього

у порядку освіже-
ння

у порядку позича-
ння

у порядку розброню-
вання

інші

______________________________________
(підпис керівника органу)

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Директор департаменту стратегічного
розвитку сектору оборони та безпеки

А. П. Тивончук

 

 

ЗВІТНІСТЬ
Оперативна інформація про наявність запасів державного резерву за __________ 20__ року

Подає

Термін подання

Державне агентство резерву України -
Кабінету Міністрів України,
Міністерству фінансів України,
Міністерству економічного розвитку
і торгівлі України

до 10 числа наступного місяця


Форма N 3- резерв
(місячна)

за погодженням з Держстатом

Найменування матеріальних цінностей

Одиниця виміру

Обсяг накопичення

Фактична наявність станом на 01 число звітного місяця

Динаміка збільшення/
зменшення запасів (до попереднього місяця)

Нестача, самовільно використано

Динаміка збільшення/
зменшення запасів (до рівня накопичення)

Балансова вартість, тис. гривень (первісна/справедлива/ відновлювальна)

Примітка

усього

у тому числі незнижуваний запас

______________________________________
(підпис керівника органу)

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Директор департаменту стратегічного
розвитку сектору оборони та безпеки

А. П. Тивончук

Опрос