Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка дачи арендатору согласия арендодателя государственного имущества на осуществление неотъемлемых улучшений арендованного государственного имущества

Фонд государственного имущества
Порядок, Приказ от 25.05.2018 № 686
действует с 03.07.2018

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.05.2018

м. Київ

N 686

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 червня 2018 р. за N 711/32163

Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна

Відповідно до частини другої статті 18 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", Закону України "Про оренду державного та комунального майна"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна, що додається.

2. Управлінню орендних відносин подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 03 жовтня 2006 року N 1523 "Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2006 року за N 1123/12997 (із змінами).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Фонду державного майна України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В. о. Голови Фонду

В. Трубаров

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

Порядок
надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна

1. Цей Порядок розроблено з метою визначення процедури надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна.

2. Процедура надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна включає такі етапи:

1) подання заяви і пакета документів орендарем;

2) розгляд заяви і документації орендаря;

3) прийняття відповідного рішення.

3. Для розгляду питання про надання згоди орендарю на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна орендар подає заяву і такі документи:

1) опис передбачуваних поліпшень і кошторис витрат на їх проведення;

2) інформацію про доцільність здійснення поліпшень орендованого майна;

3) приписи органів пожежного нагляду, охорони праці (за їх наявності);

4) довідку балансоутримувача про вартість об'єкта оренди згідно з даними бухгалтерського обліку на початок поточного року;

5) завірену копію проектно-кошторисної документації, якщо інше не встановлено договором оренди;

6) звіт за результатами експертизи кошторисної частини проектної документації на здійснення невід'ємних поліпшень.

4. Інформація про доцільність здійснення невід'ємних поліпшень надається на підставі наданих орендарем документів:

1) у разі оренди цілісного майнового комплексу, будівлі або споруди - органом, уповноваженим управляти відповідним державним майном (за його наявності);

2) у разі оренди приміщень, частин будівель і споруд - органом, уповноваженим управляти відповідним державним майном, або за його дорученням чи за його відсутності - балансоутримувачем.

5. У разі оренди цілісного майнового комплексу при здійсненні поліпшень за рахунок амортизаційних відрахувань на орендоване державне майно чи інших коштів орендодавець для розгляду питання про надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень створює комісію за участю представників органу, уповноваженого управляти майном (за його наявності).

6. У разі відсутності органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном, орендодавець для розгляду питання про надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого цілісного майнового комплексу, будівлі або споруди, у тому числі за рахунок амортизаційних відрахувань, створює комісію за участю представників органу, який давав згоду на оренду зазначеного майна, або його правонаступника, а за їх відсутності - представників відповідних місцевих державних адміністрацій (за згодою).

7. Згода на здійснення поліпшень надається з урахуванням висновків комісії та умов договору у формі листа орендодавця орендарю, у якому міститься погодження на поліпшення орендованого майна. У листі вказується на необхідність першочергового використання амортизаційних відрахувань на орендоване майно для здійснення поліпшень, які збільшують вартість орендованого державного майна.

8. Після отримання згоди орендар складає графік виконання робіт і подає його орендодавцю.

9. Після здійснення дозволених орендарю невід'ємних поліпшень орендар надає орендодавцю інформацію про завершення виконання робіт з поданням копій підписаних замовником і підрядником актів приймання виконаних робіт та документів, що підтверджують оплату зазначених робіт.

10. Орендодавець зобов'язаний протягом 5 робочих днів після отримання інформації про здійснені поліпшення внести до бази даних інформаційно-пошукової підсистеми Фонду державного майна України "Етап - Оренда" інформацію про зміст поліпшень, витрати на поліпшення та джерело їх фінансування.

 

Начальник Управління
орендних відносин

С. Білько

Опрос