Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (относительно состава и структуры активов)

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 24.04.2018 № 247
действует с 06.07.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

24.04.2018

м. Київ

N 247

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 червня 2018 р. за N 704/32156

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо складу та структури активів)

Відповідно до пункту 30 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 48 Закону України "Про інститути спільного інвестування", статей 47, 49 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", Закону України від 16 листопада 2017 року N 2210-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Внести до розділу III Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 вересня 2013 року N 1753, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2013 року за N 1689/24221 (із змінами), такі зміни:

1) у підпункті 3 пункту 2 цифри "80" замінити цифрами "70";

2) в абзаці десятому пункту 3 цифри "20" замінити цифрами "30".

2. Внести до Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, якими вони управляють, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 квітня 2012 року N 582, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 травня 2012 року за N 787/21100 (із змінами), такі зміни:

1) у розділі II:

абзац третій пункту 2.2 викласти в такій редакції:

"акцій українських емітентів;";

абзац третій пункту 2.3 після слів "цінні папери" доповнити словами "(крім акцій)";

2) пункт 3.1 розділу III після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

"придбавати або додатково інвестувати в акції українських емітентів, що не допущені до торгів на фондовій біржі, більш як 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів;".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - п'ятнадцятим;

3) у пункті 4.2 розділу IV:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4.2. Купівля-продаж акцій (з урахуванням вимог пункту 3.1 розділу III цього Положення), облігацій українських емітентів Особою проводиться виключно на фондовій біржі з дотриманням вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"";

доповнити пункт після абзацу п'ятого новим абзацом шостим такого змісту:

"купівлі акцій українських емітентів, що не допущені до торгів на фондовій біржі, за обсягом не більше 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів;".

У зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим.

3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (І. Курочкіна) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

І. Пашко

 

Опрос