Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Своду сведений, составляющих государственную тайну

СБУ
Приказ от 21.05.2018 № 842
Утратил силу

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.05.2018

м. Київ

N 842

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 червня 2018 р. за N 689/32141

Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Служби безпеки України
від 12 серпня 2005 року N 440
згідно з наказом Центрального управління Служби безпеки України
  від 23 грудня 2020 року N 383)

Відповідно до статей 10 - 12 Закону України "Про державну таємницю", Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року N 939, на підставі рішень державних експертів з питань таємниць про скасування раніше прийнятих рішень про віднесення інформації до державної таємниці, зареєстрованих у Службі безпеки України 19 березня 2018 року за N 1929, 22 березня 2018 року за N 1932, 26 квітня 2018 року за NN 1938, 1941, 1942, 1943, 1944, 08 травня 2018 року за N 1959, та рішень державних експертів з питань таємниць про віднесення інформації до державної таємниці, зареєстрованих у Службі безпеки України 19 березня 2018 року за NN 1930, 1931, 22 березня 2018 року за N 1933, 10 квітня 2018 року за NN 1935, 1936, 1937, 26 квітня 2018 року за NN 1939, 1940, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 08 травня 2018 року за N 1960, 11 травня 2018 року за NN 1961, 1962,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року N 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за N 902/11182, що додаються.

2. Начальникам Управління правового забезпечення та Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби
генерал армії України

В. Грицак

 

ЗМІНИ
до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

1. У пункті 7 Загальних положень:

після абзацу шістдесят сьомого доповнити новим абзацом шістдесят восьмим такого змісту:

"Обсяг фінансових ресурсів - кошти, необхідні для постачання (закупівлі) продукції, робіт і послуг за оборонним замовленням, визначених державними замовниками, для забезпечення здійснення заходів, виконання завдань та досягнення показників, визначених державними цільовими програмами, іншими основоположними документами оборонного планування.".

У зв'язку з цим абзаци шістдесят восьмий - сто п'ятдесят перший вважати відповідно абзацами шістдесят дев'ятим - сто п'ятдесят другим;

після абзацу сімдесят п'ятого доповнити новим абзацом сімдесят шостим такого змісту:

"Органи управління технічним прикриттям - органи, на які покладено виконання мобілізаційного завдання (замовлення) з технічного прикриття найважливіших об'єктів (споруд).".

У зв'язку з цим абзаци сімдесят шостий - сто п'ятдесят другий вважати відповідно абзацами сімдесят сьомим - сто п'ятдесят третім.

2. У Відомостях, що становлять державну таємницю:

1) у розділі 2:

статтю 2.1.11 викласти в такій редакції:

"

2.1.11

Відомості про плани технічного прикриття найважливіших об'єктів (споруд) оборонного значення єдиної транспортної системи України (крім міського електротранспорту та трубопровідного транспорту), об'єктів телекомунікацій на особливий період.
Перелік найважливіших об'єктів (споруд) єдиної транспортної системи України визначається органами управління технічним прикриттям, об'єктів телекомунікацій - Адміністрацією ДССЗЗІ

Т

5

ДССЗЗІ
МІ

";

статтю 2.1.15 викласти в такій редакції:

"

2.1.15

Відомості щодо найменування і кількості продукції (робіт, послуг) оборонного призначення, а також обсягу фінансових ресурсів, необхідного для їх постачання за кожним з напрямів державного оборонного замовлення.
За винятком відомостей, які надаються Україною згідно з міжнародними зобов'язаннями по лінії Організації з безпеки та співробітництва в Європі та Організації Об'єднаних Націй

 

 

ГУР
ДКА
ДПС
ДССЗЗІ
МВС
МЕРТ
МО
МЮ
НГУ
НПУ
СБ
СЗР
УДО

за окремими показниками в цілому щодо України;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо окремого державного замовника з оборонного замовлення

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо окремого державного замовника з оборонного замовлення

Т

5

";

статтю 2.1.17 викласти в такій редакції:

"

2.1.17

Відомості про зміст завдань та заходів у цілому щодо об'єкта оборонного планування державних (цільових) програм розвитку озброєння та військової техніки (створення окремих зразків озброєння та військової техніки, підвищення обороноздатності держави).
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності

ЦТ
Т

10
5

МО

";

статті 2.2.5, 2.2.6 викласти в такій редакції:

"

2.2.5

Відомості за окремими показниками про місце розташування, призначення, потужність об'єктів телекомунікацій телекомунікаційних мереж загального користування, об'єктів поштового зв'язку мережі поштового зв'язку, що належать до мобілізаційних потужностей, у цілому щодо:

 

 

ДССЗЗІ
МІ

Адміністрації ДССЗЗІ

ЦТ

10

окремого об'єкту телекомунікацій телекомунікаційних мереж загального користування, поштового зв'язку мережі поштового зв'язку.
Перелік об'єктів, які належать до мобілізаційних потужностей, визначається МІ, Адміністрацією ДССЗЗІ

Т

5

2.2.6

Відомості за окремими показниками про трасу проходження, потужність ліній зв'язку, які проходять через об'єкти телекомунікацій телекомунікаційних мереж загального користування, що належать до мобілізаційних потужностей, у цілому щодо:

 

 

ДССЗЗІ

Адміністрації ДССЗЗІ

ЦТ

10

окремої лінії зв'язку

Т

5

";

статтю 2.2.8 викласти в такій редакції:

"

2.2.8

Відомості за сукупністю всіх показників про дислокацію, технічний стан законсервованих обходів і з'єднувальних залізничних колій, які використовуються за умов воєнного стану

Т

5

МІ

";

доповнити новими статтями 2.5.8, 2.5.9 такого змісту:

"

2.5.8

Відомості за сукупністю всіх показників про засоби захисту, технології і матеріали, якими реалізується захист бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України з безконтактним електронним носієм

Т

5

КМ

2.5.9

Відомості за сукупністю всіх показників про дизайн та технічні описи нових зразків бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, марок акцизного податку, виборчих бюлетенів для голосування в день виборів Президента України, виборчих бюлетенів для повторного голосування, а також виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України на етапі розроблення до моменту прийняття акту КМ або іншого уповноваженого органу про затвердження цих бланків документів

Т

5

КМ

";

2) у розділі 4:

статті 4.1.1, 4.1.2 викласти в такій редакції:

"

4.1.1

Відомості про причетність працівників СБ, ДПС, органів внутрішніх справ, податкової міліції ДФС, ГУР, УДО, персоналу ДКВС до здійснення оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, розголошення яких може завдати шкоду цій діяльності або життю чи здоров'ю цих працівників (персоналу), їх близьких родичів у зв'язку з виконанням цими працівниками (персоналом) завдань цієї діяльності.
Рішення про необхідність засекречування інформації приймає начальник УДО, керівник органу СБ, внутрішніх справ, оперативного підрозділу органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора ДКВС, територіального органу управління ДФС, ГУР, ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу

Т

5

ГУР
ДКВС
ДПС
ДФС
МВС
СБ
УДО

4.1.2

Відомості про причетність конкретних осіб до безпосереднього здійснення оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності.
Рішення про необхідність засекречування відомостей щодо осіб, які є співробітниками кадрового складу, приймає Голова СЗР або його заступники, Голова НПУ, його заступники або начальники головних управлінь НПУ

 

 

НПУ
СЗР

у цілому щодо СЗР

ОВ

30

у цілому щодо підрозділу СЗР, НПУ

ЦТ

10

щодо конкретної особи.
Щодо конкретної особи при засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності

ЦТ
Т

10
5

";

статті 4.4.6, 4.4.7 викласти в такій редакції:

"

4.4.6

Відомості про розвідувальну інформацію, яка здобувається СЗР, розвідувальним органом Адміністрації ДПС, підрозділами спеціального призначення ССО, ГУР, органами військового управління розвідки та військовими частинами розвідки ЗС.
Ступінь секретності "ОВ" встановлюється за рішенням державного експерта з питань таємниць.
При засекречуванні інші ступені секретності встановлюються і змінюються в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності

ОВ
ЦТ
Т

30
10
5

ГУР
ДПС
СЗР
ССО

4.4.7

Відомості про результати аналізу розвідувальної інформації, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці щодо

 

 

ГУР
ДПС
СЗР
ССО

СЗР; ГУР, органу військового управління розвідки ЗС; ССО

ЦТ

10

розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу.
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності

ЦТ
Т

10
5

підрозділу СЗР, ГУР, ССО; військової частини розвідки ЗС

Т

5

".

 

Начальник Департаменту охорони
державної таємниці та ліцензування

С. Болдир

Опрос