Идет загрузка документа (64 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по организации работы подразделений ювенальной превенции Национальной полиции Украины

МВД
Приказ, Инструкция от 19.12.2017 № 1044
редакция действует с 21.08.2020

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.12.2017

м. Київ

N 1044

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 червня 2018 р. за N 686/32138

Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції
Національної поліції України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 25 червня 2020 року N 488

Відповідно до статті 23 Закону України "Про Національну поліцію", статті 5 Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", статті 10 Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству", Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 877, з метою вдосконалення діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції та приведення нормативно-правових актів МВС, які регулюють діяльність Національної поліції, у відповідність до законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2012 року N 1176 "Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів кримінальної міліції у справах дітей", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 січня 2013 року за N 121/22653.

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів державної влади та моніторингу МВС (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини

Л. Денісова

Голова Національної поліції
України

С. М. Князєв

Міністр освіти і науки України

Л. М. Гриневич

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

 

ІНСТРУКЦІЯ
з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає особливості організації роботи, завдання та повноваження підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України (далі - НПУ).

2. До підрозділів ювенальної превенції (далі - підрозділи ЮП) входять:

підрозділ ЮП центрального органу управління поліцією;

підрозділи ЮП головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. Києві (далі - ГУНП);

підрозділи ЮП територіальних (відокремлених) підрозділів ГУНП.

3. У своїй діяльності підрозділи ЮП керуються Конституцією України, законами України, міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, іншими актами законодавства України та цією Інструкцією.

4. Підрозділи ЮП під час здійснення своїх повноважень взаємодіють з органами і підрозділами поліції, органами державної влади, міжнародними і громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування та об'єднаними територіальними громадами відповідно до законодавства України.

5. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

поліцейське піклування щодо неповнолітніх осіб - превентивний поліцейський захід, що застосовується стосовно неповнолітньої особи віком до 16 років, яка залишилася без догляду, з метою забезпечення її прав і свобод та є наслідком передання її батькам, законним представникам або органам опіки та піклування;

профілактика адміністративних і кримінальних правопорушень серед дітей - діяльність підрозділів НПУ, спрямована на виявлення та усунення причин і умов, що призводять до вчинення дітьми адміністративних і кримінальних правопорушень;

профілактичний облік дітей - комплекс заходів із взяття на облік, наповнення та підтримання в актуальному стані баз даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, стосовно дітей, щодо яких здійснюється профілактична робота.

Інші терміни вживаються в значенні, наведеному в Кодексі України про адміністративні правопорушення, Законах України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" та "Про охорону дитинства".

(пункт 5 розділу I доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 25.06.2020 р. N 488)

II. Основні завдання і повноваження підрозділів ЮП

1. Основними завданнями підрозділів ЮП є:

профілактична діяльність, спрямована на запобігання вчиненню дітьми кримінальних і адміністративних правопорушень, виявлення причин і умов, які цьому сприяють, вжиття в межах своєї компетенції заходів для їх усунення;

ведення профілактичного обліку дітей, схильних до вчинення правопорушень та проведення із ними заходів індивідуальної профілактики;

участь в установленні місцезнаходження дитини в разі її безвісного зникнення чи отриманні даних для цього в межах кримінального провадження, відкритого за фактом її безвісного зникнення;

вжиття заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству, вчиненому дітьми та стосовно них, а також жорстокому поводженню з дітьми;

вжиття заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, у тому числі здійснення поліцейського піклування щодо неповнолітніх осіб;

провадження діяльності, пов'язаної із захистом права дитини на здобуття загальної середньої освіти;

взаємодія з іншими підрозділами НПУ, органами державної влади та місцевого самоврядування з питань забезпечення прав та законних інтересів дітей;

(пункт 1 розділу II доповнено абзацом восьмим згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 25.06.2020 р. N 488)

здійснення у межах компетенції досудового розслідування кримінальних проступків у формі дізнання.

(пункт 1 розділу II доповнено абзацом дев'ятим згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 25.06.2020 р. N 488)

2. Основними повноваженнями підрозділів ЮП є:

планування і реалізація профілактичних заходів у дитячому середовищі щодо попередження негативних явищ серед дітей;

контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності вимог законодавства щодо заборони продажу неповнолітнім особам алкогольних, слабоалкогольних напоїв і тютюнових виробів, а також щодо дотримання обмежень перебування дітей у нічний час у закладах, в яких провадиться діяльність у сфері розваг, та закладах громадського харчування;

вжиття заходів для запобігання і припинення стосовно дитини будь-яких протиправних діянь;

притягнення до адміністративної відповідальності дітей віком від 16 до 18 років, які вчинили адміністративні правопорушення, а також батьків або осіб, що їх замінюють, які не виконують передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей;

унесення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності обов'язкових для розгляду подань про необхідність усунення причин та умов, що призводять до вчинення дітьми адміністративних і кримінальних правопорушень;

участь у профілактичних заходах щодо запобігання дитячій бездоглядності та правопорушенням серед дітей;

сприяння у межах компетенції веденню обліку дітей шкільного віку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року N 684 "Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів";

затримування і тримання не більше 8 годин у спеціально відведених для цього приміщеннях дітей, які залишилися без нагляду, на період до передання їх батькам, законним представникам або до влаштування їх до закладів відповідно до законодавства. Інформація про дитину в обов'язковому порядку вноситься до журналу обліку доставлених, відвідувачів та запрошених відповідного органу поліції із зазначенням часу доставлення та вибуття;

проведення ознайомлювальних, попереджувальних і виховних бесід з дітьми та їх батьками, законними представниками, членами сім'ї з метою усунення причин і умов, які сприяли вчиненню адміністративного чи кримінального правопорушення дитиною;

відвідування дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, за місцем їх проживання разом із службою у справах дітей для з'ясування умов проживання;

виклик дітей та їх батьків, інших законних представників під час провадження у справі про адміністративне правопорушення, учинене дитиною;

залучення дітей до участі в просвітницько-профілактичних чи корекційних програмах;

інформування відповідних місцевих органів державної влади щодо батьків, інших законних представників, які не виконують обов'язки щодо виховання дітей, жорстоко з ними поводяться чи вчиняють стосовно дітей домашнє насильство;

ініціювання перед службами у справах дітей, відділами охорони здоров'я місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування питання про направлення дитини до відповідного закладу для надання необхідної медичної, психологічної допомоги;

участь у судовому розгляді за участю неповнолітнього обвинуваченого відповідно до статей 496, 500 Кримінального процесуального кодексу України;

вжиття заходів індивідуальної профілактики з дітьми, схильними до вчинення правопорушень;

виявлення фактів вчинення домашнього насильства та своєчасне реагування на них.

(пункт 2 розділу II доповнено абзацом вісімнадцятим згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 25.06.2020 р. N 488)

Абзац вісімнадцятий пункту 2 розділу II виключено

(згідно з наказом Міністерства внутрішніх
 справ України від 25.06.2020 р. N 488)

абзац дев'ятнадцятий пункту 2 розділу II виключено

(згідно з наказом Міністерства внутрішніх
 справ України від 25.06.2020 р. N 488)

абзац двадцятий пункту 2 розділу II виключено

(згідно з наказом Міністерства внутрішніх
 справ України від 25.06.2020 р. N 488)

абзац двадцять перший пункту 2 розділу II виключено

(згідно з наказом Міністерства внутрішніх
 справ України від 25.06.2020 р. N 488)

абзац двадцять другий пункту 2 розділу II виключено

(згідно з наказом Міністерства внутрішніх
 справ України від 25.06.2020 р. N 488)

абзац двадцять третій пункту 2 розділу II виключено

(згідно з наказом Міністерства внутрішніх
 справ України від 25.06.2020 р. N 488)

III. Ведення профілактичного обліку дітей підрозділами ЮП

1. З метою здійснення заходів індивідуальної профілактики щодо дитини поліцейський підрозділу ЮП заводить обліково-профілактичну справу (далі - ОПС) та вносить відомості про взяття на профілактичний облік до відповідної інформаційної підсистеми, що входить до єдиної інформаційної системи МВС, дітей, щодо яких поліцейські ЮП здійснюють профілактичну роботу, яка включає:

проведення ознайомлювальних, попереджувальних і виховних бесід з дитиною за місцем проживання, навчання або роботи не рідше одного разу на місяць;

проведення ознайомлювальних, попереджувальних бесід з батьками дитини, її законними представниками, членами сім'ї з метою усунення причин і умов, які спонукали до вчинення адміністративного чи кримінального правопорушення;

складання плану заходів з індивідуальної профілактики на основі вивчення матеріалів характеристик, індивідуально-психологічних особливостей дитини;

відвідування за місцем проживання дитини для з'ясування умов проживання, а також чинників, які можуть негативно впливати на неї та спонукати до вчинення адміністративних і кримінальних правопорушень;

вжиття інших профілактичних заходів, передбачених законодавством України.

(пункт 1 розділу III у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 25.06.2020 р. N 488)

2. Взяттю на профілактичний облік підлягає дитина:

1) засуджена до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі;

2) звільнена за рішенням суду від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру без поміщення до школи або професійного училища соціальної реабілітації для дітей, які потребують особливих умов виховання;

3) звільнена зі спеціальної виховної установи;

4) вчинила домашнє насильство в будь-якій формі (дитина-кривдник), передбачене статтею 1732 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також щодо якої винесено терміновий заборонний припис чи виданий обмежувальний припис;

5) яка впродовж року два і більше разів була притягнута до адміністративної відповідальності;

6) яка впродовж року два і більше разів самовільно залишала сім'ю, навчально-виховний заклад чи спеціальну установу для дітей;

7) яка вчинила булінг (цькування) учасника освітнього процесу.

(пункт 2 розділу III у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 25.06.2020 р. N 488)

3. Підставами для взяття дитини на профілактичний облік є:

1) вирок (постанова) суду, що набрав(ла) законної сили, про застосування до дитини покарання, не пов'язаного з позбавленням волі;

2) рішення суду про звільнення дитини від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру, крім випадків, коли дитину направляють до школи або професійного училища соціальної реабілітації для дітей, які потребують особливих умов виховання;

3) довідка про звільнення зі спеціальної виховної установи для дітей;

4) матеріали, які підтверджують факт вчинення дитиною домашнього насильства (копія термінового заборонного чи обмежувального припису, постанови суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 1732 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

5) рапорт поліцейського підрозділу ЮП про дитину, яка впродовж року два і більше разів притягалася до адміністративної відповідальності, з долученням копій постанов суду про притягнення до адміністративної відповідальності;

6) рапорт поліцейського підрозділу ЮП щодо виявлення дитини, яка впродовж року два і більше разів самовільно залишала сім'ю, навчально-виховний заклад чи спеціальну установу для дітей, з долученням витягів з Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події щодо зареєстрованих фактів безвісного зникнення дитини;

7) копія постанови суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 1734 Кодексу України про адміністративні правопорушення дитини чи батьків або осіб, які їх замінюють.

(пункт 3 розділу III у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 25.06.2020 р. N 488)

4. За наявності підстав для взяття дитини на профілактичний облік поліцейський підрозділу ЮП у триденний строк виносить постанову про взяття на профілактичний облік дитини та заведення обліково-профілактичної справи (додаток 1), яку затверджує начальник територіального (відокремленого) підрозділу ГУНП.

5. ОПС реєструється в журналі реєстрації обліково-профілактичних справ дітей, взятих на профілактичний облік (додаток 2), який ведеться в електронній формі.

ОПС містить: прізвище, ім'я, по батькові, дату народження дитини, адресу її проживання, а також документи, передбачені у пункті 6 цього розділу.

Під час заведення ОПС поліцейський підрозділу ЮП зобов'язаний повідомити дитину, її батьків чи інших законних представників про взяття дитини на профілактичний облік, провести ознайомлювальну бесіду і роз'яснити умови перебування на обліку в поліції, за результатами якої дитина та її батьки чи інші законні представники ставлять свій підпис у повідомленні (додаток 3).

Про взяття дитини на профілактичний облік і заведення ОПС поліцейський підрозділу ЮП письмово повідомляє відповідний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а про дитину, узяту на профілактичний облік відповідно до підпунктів 5 або 7 пункту 2 цього розділу - також відповідну службу у справах дітей.

6. До ОПС долучаються такі документи:

постанова про взяття на профілактичний облік дитини та заведення ОПС;

копія повідомлення дитини, її батьків, інших законних представників про взяття дитини на профілактичний облік;

матеріали, що містять відомості про підстави взяття на профілактичний облік;

характеристики з місця проживання, навчання або роботи дітей;

копія повідомлення для відповідної служби у справах дітей про взяття дитини на профілактичний облік;

план заходів індивідуальної профілактики (додаток 4), до якого можуть вноситися корегування за умов зміни інформації про дитину;

копія постанови про оголошення в розшук дитини, яка перебуває на профілактичному обліку, як такої, що безвісти зникла або переховується від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду чи ухиляється від відбуття кримінального покарання;

постанова про зняття (зміну) з профілактичного обліку дитини та закриття обліково-профілактичної справи (додаток 5);

інші документи щодо проведеної профілактичної роботи з дитиною та її результатів.

7. Поліцейський підрозділу ЮП вносить інформацію до відповідної інформаційної підсистеми бази даних, що входить до єдиної інформаційної системи МВС, про взяття на профілактичний облік та зняття з профілактичного обліку дітей, щодо яких заведено ОПС.

Відомості про дитину (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, адреса проживання, номер і дата заведення ОПС, категорія обліку) поліцейський підрозділу ЮП протягом доби після заведення ОПС вносить до електронної картки інформаційної підсистеми. Категорія обліку проставляється відповідно до розмежувань, зазначених у довіднику електронної картки.

Якщо категорія профілактичного обліку дитини змінюється, поліцейський підрозділу ЮП упродовж доби вносить відповідні корективи до електронної картки.

На автоматизованому обліку дитина перебуває лише за однією категорією обліку, ступінь пріоритетності якої визначається поліцейським підрозділу ЮП за принципом - кримінальне правопорушення поглинає адміністративне правопорушення.

(абзац четвертий пункту 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 25.06.2020 р. N 488)

Якщо однією з категорій є "домашнє насильство", зберігаються дві категорії обліку.

У разі зміни дитиною, яка перебуває на профілактичному обліку, місця фактичного проживання поліцейський ЮП повідомляє про це орган поліції, на території обслуговування якого проживатиме дитина. Після одержання відповідної інформації щодо прибуття дитини до нового місця проживання поліцейський ЮП надсилає до органу поліції, на території обслуговування якого проживатиме дитина, ОПС для подальшого здійснення заходів індивідуальної профілактики щодо дитини. Після одержання інформації про отримання ОПС та взяття дитини на облік за новим місцем проживання поліцейський ЮП вносить відповідну інформацію до журналу реєстрації ОПС дітей, взятих на профілактичний облік.

У разі переїзду дитини за кордон або на тимчасово окуповану територію, якщо з моменту переїзду минув рік, профілактичний облік автоматично припиняється.

8. Ведення ОПС контролюють:

начальник підрозділу превентивної діяльності територіального (відокремленого) підрозділу ГУНП або його заступник - один раз на квартал;

начальник підрозділу ЮП ГУНП - один раз на півроку.

9. Профілактичний облік дітей із заведенням ОПС триває строком один рік з моменту взяття на облік, якщо інше не передбачено вироком суду, який набрав законної сили.

10. Підставами для зняття дитини з профілактичного обліку є:

1) досягнення нею 18-річного віку;

2) закінчення строку покарання, визначеного вироком суду;

3) набрання законної сили вироком суду щодо призначення покарання у вигляді позбавлення волі;

4) рішення суду про визнання дитини в установленому законом порядку померлою чи безвісно відсутньою або отримання офіційного документа про смерть дитини;

5) відсутність випадків вчинення домашнього насильства впродовж року після останнього такого факту;

6) відсутність випадків вчинення адміністративного та/або кримінального правопорушення впродовж року з моменту взяття на облік;

7) відсутність випадків самовільного залишення сім'ї, навчально-виховного закладу чи спеціальної установи для дітей упродовж року з моменту взяття на облік;

8) обрання стосовно дитини, яка перебуває на обліку, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

9) відсутність випадків вчинення булінгу (цькування) впродовж року після останнього такого факту.

(пункт 10 розділу III у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 25.06.2020 р. N 488)

11. За наявності підстав для зняття дитини з профілактичного обліку поліцейський підрозділу ЮП протягом однієї доби:

виносить постанову про зняття (зміну) з профілактичного обліку дитини та закриття ОПС, яку затверджує начальник територіального (відокремленого) підрозділу ГУНП;

вносить відповідні корективи до електронної картки інформаційної підсистеми бази даних, що входить до єдиної інформаційної системи МВС, із обранням підстави зняття (зміни) відповідно до довідника електронної картки;

письмово повідомляє батьків, законних представників, інші органи і служби, які раніше були інформовані про взяття дитини на профілактичний облік.

12. Закриті ОПС зберігаються в територіальних (відокремлених) підрозділах ГУНП протягом двох років, після чого знищуються. Після знищення ОПС працівники, які виконали цю роботу, затверджують факт знищення підписами в акті, а в журналі реєстрації ОПС узятих на профілактичний облік дітей роблять відмітки про знищення справ із зазначенням номера акта і дати його реєстрації.

IV. Організація заходів щодо встановлення місцезнаходження дитини, яка безвісти зникла

1. Діяльність підрозділів ЮП щодо встановлення місцезнаходження дитини, яка безвісти зникла, включає:

участь у проведенні першочергових заходів у взаємодії з іншими уповноваженими органами та підрозділами НПУ щодо встановлення місцезнаходження безвісти зниклої дитини;

збирання даних про дитину та їх аналіз з метою установлення причини самовільного залишення дитиною сім'ї, навчально-виховного закладу, спеціальної установи для дітей;

інформування громадськості та засобів масової інформації про зникнення дитини безвісти;

у разі відкриття кримінального провадження за фактом безвісного зникнення дитини, ужиття заходів у взаємодії з іншими уповноваженими органами та підрозділами НПУ з метою отримання даних щодо її можливого місцезнаходження.

2. Поліцейський підрозділу ЮП у взаємодії з іншими уповноваженими органами та підрозділами НПУ після отримання повідомлення про дитину, яка безвісти зникла, бере участь у проведенні першочергових заходів щодо встановлення її місцезнаходження, які передбачають:

установлення часу, місця, обставин зникнення дитини, індивідуальних особливостей дитини, її уподобань, фізичного та психічного стану на момент зникнення;

опитування батьків, законних представників, сусідів або інших осіб, що можуть висвітлити обставини зникнення;

отримання фото дитини, інформації щодо особливих прикмет зовнішності, одягу та речей, які були в дитини на час зникнення;

складання опису зовнішніх ознак, особливих прикмет, речей та одягу з метою розроблення орієнтування;

з'ясування взаємовідносин, що склалися у дитини в сім'ї, навчально-виховному закладі чи спеціальній установі для дітей;

складання схеми родинних, шкільних і позашкільних зв'язків, а також установлення контактів зниклої дитини в соціальних мережах;

установлення наявності мобільного телефону, його IMEI та номера абонента;

вжиття заходів щодо встановлення можливих місць перебування дитини з урахуванням рельєфу місцевості в районі зникнення, а також гідрометеорологічних умов у день зникнення;

відпрацювання місцевості, де зникла дитина.

3. Під час встановлення місцезнаходження дитини, яка перебувала в розшуку як безвісти зникла, поліцейський підрозділу ЮП у взаємодії з іншими уповноваженими органами та підрозділами НПУ вживає заходів щодо передання дитини батькам, іншим законним представникам, в разі їх відсутності - представникові органу опіки і піклування або доставляє до закладів соціального захисту дітей, про що інформує ініціатора розшуку.

4. Поліцейський підрозділу ЮП з метою усунення причин та умов, які сприяють зникненню дітей, вносить відповідні подання до органу освіти і науки та служби у справах дітей.

V. Організація роботи та здійснення заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству, вчиненому дітьми та стосовно них

1. Поліцейські підрозділів ЮП уживають заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству в межах Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству".

2. Повноваження поліцейських підрозділів ЮП у сфері запобігання та протидії домашньому насильству поширюються на випадки, коли особа, яка вчинила домашнє насильство, або особа, яка зазнала домашнього насильства чи стала свідком (очевидцем) такого насильства, не досягла 18-річного віку:

виявляють факти домашнього насильства, вчиненого дітьми і стосовно дітей, та реагують на них в порядку, визначеному законодавством;

приймають і розглядають заяви та повідомлення про факти домашнього насильства, вчиненого дітьми та стосовно дітей, вживають заходів для його припинення та надання допомоги постраждалим особам;

виносять термінові заборонні приписи стосовно кривдників;

вживають заходів щодо взяття на профілактичний облік та проведення профілактичної роботи з дітьми-кривдниками;

здійснюють контроль за виконанням дітьми-кривдниками спеціальних заходів протидії домашньому насильству протягом строку їх дії;

інформують постраждалих осіб про їхні права, заходи і соціальні послуги, якими вони можуть скористатися;

взаємодіють з іншими суб'єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, в порядку, визначеному законодавством;

здійснюють повноваження у сфері запобігання та протидії домашньому насильству з урахуванням міжнародних стандартів реагування правоохоронних органів на випадки домашнього насильства та оцінки ризиків;

проводять оцінку ризиків вчинення домашнього насильства у визначеному законодавством України порядку.

(пункт 2 розділу V доповнено абзацом десятим згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 25.06.2020 р. N 488)

3. Поліцейські ювенальної превенції здійснюють поліцейське піклування щодо дітей відповідно до законодавства України.

У разі надходження повідомлення про вчинення домашнього насильства дитиною та стосовно неї, поліцейський проводить оцінку ризиків, за результатами якої може бути винесений терміновий заборонний припис, та негайно інформує службу у справах дітей про виявлену дитину для організації її соціального захисту.

До проведення такої оцінки можуть бути додатково залучені інші суб'єкти виявлення та/або організації соціального захисту дітей у межах їх повноважень.

(розділ V доповнено пунктом 3 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 25.06.2020 р. N 488)

4. Поліцейські ювенальної превенції можуть проникати до житла особи без вмотивованого рішення суду в невідкладних випадках, пов'язаних із припиненням вчинення акту домашнього насильства, у разі безпосередньої небезпеки для життя чи здоров'я постраждалої особи.

(розділ V доповнено пунктом 4 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 25.06.2020 р. N 488)

VI. Основні напрями взаємодії з іншими уповноваженими органами та підрозділами НПУ, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, об'єднаними територіальними громадами, міжнародними та громадськими організаціями

1. Підрозділи ЮП взаємодіють з іншими уповноваженими органами та підрозділами НПУ, органами державної влади й органами місцевого самоврядування, об'єднаними територіальними громадами, міжнародними та громадськими організаціями за напрямами:

1) профілактика правопорушень у дитячому середовищі, протидія домашньому насильству та дитячій бездоглядності;

2) забезпечення прав та інтересів дітей;

3) упровадження кращих міжнародних методик та практик роботи з дітьми, які перебувають у конфлікті із законом, та дітьми, які потерпіли внаслідок протиправних діянь, у тому числі реалізація спільних проектів щодо профілактики правопорушень серед дітей;

4) підвищення професійного рівня, набуття знань, вмінь і навичок шляхом участі в семінарах, тренінгах та інших практичних і теоретичних заходах.

Така взаємодія здійснюється на засадах партнерства і спрямована на задоволення потреб територіальних громад та виконання завдань, покладених на підрозділи ЮП.

2. Поліцейські підрозділів ЮП з питань, що входять до їх компетенції:

1) беруть участь у нарадах, конференціях, круглих столах;

2) висвітлюють (у тому числі й через засоби масової інформації) інформацію про стан злочинності в дитячому середовищі та заходи щодо його покращення, які вживаються поліцейськими, а також дають рекомендації батькам, законним представникам щодо запобігання вчиненню дітьми та стосовно них правопорушень, поширенню негативних явищ серед дітей;

3) організовують спільно з іншими уповноваженими органами та підрозділами НПУ, заінтересованими органами державної влади, місцевого самоврядування, об'єднаними територіальними громадами, громадськими організаціями профілактичні заходи серед дітей.

 

Т. в. о. директора Департаменту формування
політики щодо підконтрольних Міністрові
органів державної влади та моніторингу

С. Є. Житняк

 

ПОСТАНОВА
про взяття на профілактичний облік дитини та заведення обліково-профілактичної справи

на _______________________________________

м. ___________

___ ____________ 20__ року

Я, ____________________________________________________________________________, ГУНП
________________________ області ______________________ поліції _________________________,
розглянувши матеріали на ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                     (П. І. Б., число, місяць, рік народження, місце проживання дитини)

ВСТАНОВИВ:

_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (підстави для взяття на облік)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

На підставі підпункту(ів) ___ пункту 2 розділу III Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України, затвердженої наказом МВС від 19 грудня 2017 року N 1044,

ПОСТАНОВИВ:

Взяти на профілактичний облік __________________________________________________________
                                                                                                      (П. І. Б., число, місяць, рік народження дитини)
________________________________________________ та завести обліково-профілактичну справу.

 

__________________________________________
                     (посада, звання, П. І. Б., підпис особи,
__________________________________________
                                        що склала постанову)
__________________________________________
____________ 20__ року

 

Журнал N ____
реєстрації обліково-профілактичних справ дітей, взятих на профілактичний облік

N з/п

П. І. Б.

Дата і місце народження

Місце проживання, телефони та рід занять

Категорія обліку

Дата та підстава взяття на облік

Дата та підстава зняття з обліку

Поліцейський, який здійснює профілактичну роботу

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

___ ____________ 20__ року

Повідомляємо, що дитину ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
у зв'язку з _______________________________________________________________________ взято
на профілактичний облік _________________________ ВП ГУНП ______________________ області
строком на ___________________________________________________________________________

Індивідуально-профілактичну роботу з дитиною проводитиме поліцейський ЮП
___________________________ ВП ______________________ (службовий телефон _____________).
                 (назва органу поліції)                                 (П. І. Б. поліцейського)

Під час перебування на профілактичному обліку необхідно:

дотримуватися вимог законодавства України;

у разі виїзду за межі місця фактичного проживання на строк понад один місяць або у разі його зміни повідомляти про це поліцейського підрозділу ЮП органу поліції за місцем перебування на обліку;

за необхідності та за вимогою з'являтися до відділу, відділення територіального органу поліції.

Інформуємо, що:

1. Обробка персональних даних дитини (П. І. Б., дата народження, адреса проживання, номер та дата заведення ОПС, категорія обліку) здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних" та з метою виконання обов'язку уповноважених підрозділів Національної поліції України щодо ведення обліку правопорушників, які не досягли 18 років, з метою проведення з ними профілактичної роботи.

2. Володільцем зазначених персональних даних є Міністерство внутрішніх справ України.

3. Відповідно до статті 8 Закону України "Про захист персональних даних" Ви маєте право:

на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених Законом України "Про захист персональних даних", відповідь про те, чи зберігаються персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст персональних даних, які зберігаються;

застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних та інші права, визначені статтею 8 Закону України "Про захист персональних даних".

Ознайомлені:

___ ____________ 20__ року

____________
(підпис)

____________________________________
(П. І. Б. дитини)

___ ____________ 20__ року

____________
(підпис)

____________________________________
(П. І. Б. батьків або осіб, що їх замінюють)


 

ПЛАН
заходів індивідуальної профілактики

______________________________________
(П. І. Б. дитини)

з ___ ____________ 20__ р. по ___ ____________ 20__ р.

N з/п

Захід

Поліцейський, який здійснив профілактичну роботу

Відмітка про виконання

1

2

3

4

 

 

 

 

 

_______________________________________________
                             (посада, звання, П. І. Б., підпис особи,
_______________________________________________
                                                  що склала план)
_______________________________________________
____________ 20__ року

 

ПОСТАНОВА
про зняття (зміну) з профілактичного обліку дитини та закриття обліково-профілактичної справи

на ______________________________________________

м. ___________

___ ____________ 20__ року

Я, ____________________________________________________________________________, ГУНП
_______________________ області _______________________ поліції _________________________,
розглянувши матеріали на ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                          (П. І. Б., число, місяць, рік народження, місце проживання дитини)

ВСТАНОВИВ:

_____________________________________________________________________________________
                                                                  (підстави для зняття (зміни) з профілактичного обліку)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

На підставі підпункту(ів) ____ пункту 10 розділу III Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України, затвердженої наказом МВС від 19 грудня 2017 року N 1044,

ПОСТАНОВИВ:

Зняти з профілактичного обліку / змінити профілактичний облік
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (П. І. Б., число, місяць, рік народження дитини)
із закриттям / без закриття обліково-профілактичної справи та направленням її до архіву.

 

_________________________________________
                     (посада, звання, П. І. Б., підпис особи,
__________________________________________
                                     що склала постанову)
__________________________________________
____________ 20__ року

____________

Опрос