Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка авторизации электронных площадок

Фонд государственного имущества, Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Порядок, Приказ от 15.05.2018 № 656/307
Утратил силу

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.05.2018

м. Київ

N 656/307

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 червня 2018 р. за N 684/32136

Про затвердження Порядку авторизації електронних майданчиків

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 19 лютого 2020 року N 299/95)

Відповідно до пункту 172.3 статті 172 Податкового кодексу України

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок авторизації електронних майданчиків, що додається.

2. Департаменту моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій Фонду державного майна України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків та першого заступника Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

 

В. о. Голови Фонду
державного майна України

В. М. Трубаров

Голова Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України

Л. О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державного агентства з
питань електронного урядування України

В. О. Бакал

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній 

 

ПОРЯДОК
авторизації електронних майданчиків

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру авторизації електронних майданчиків, встановлює вимоги до операторів електронних майданчиків та електронних майданчиків, визначає умови підключення авторизованих електронних майданчиків до єдиної бази даних звітів про оцінку (далі - Єдина база) та підстави їх відключення від Єдиної бази.

2. Терміни, наведені у цьому Порядку, вживаються у таких значеннях:

автентифікація - електронна процедура, яка дає змогу підтвердити ідентифікацію суб'єкта оціночної діяльності, нотаріуса або посадової особи, у присутності якої між фізичними особами здійснюються укладення та оформлення договорів купівлі-продажу (міни, поставки) транспортних засобів, суб'єкта господарювання, який надає послуги з укладення біржових угод або бере участь в їх укладенні (далі - особа, яка вчиняє дії щодо операцій з відчуження об'єктів рухомого майна), на авторизованому електронному майданчику та/або походження і цілісність їх електронних даних;

автоматизоване місце суб'єкта оціночної діяльності, нотаріуса або особи, яка вчиняє дії щодо операцій з відчуження об'єктів рухомого майна, - електронний сервіс на авторизованих електронних майданчиках, який забезпечує розміщення, отримання і передавання інформації та документів до Єдиної бази, автоматичний обмін інформацією з Єдиної бази;

авторизований електронний майданчик - авторизована Фондом державного майна України (далі - Фонд) інформаційно-телекомунікаційна система, яка має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" та забезпечує реєстрацію суб'єктів оціночної діяльності, розміщення, отримання і передавання інформації та документів (без попередньої ідентифікації суб'єкта оціночної діяльності в Єдиній базі) до Єдиної бази з метою перевірки оціночної вартості об'єкта нерухомості, здійснення автоматичної ідентифікації суб'єкта оціночної діяльності, нотаріуса або особи, яка вчиняє дії щодо операцій з відчуження об'єктів рухомого майна, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до яких здійснюється за допомогою мережі Інтернет. Авторизація електронних майданчиків здійснюється відповідно до вимог цього Порядку;

адміністратор Єдиної бази (далі - адміністратор) - відповідний структурний підрозділ Фонду з питань інформаційних технологій;

електронний цифровий підпис - вид електронного підпису, який відповідно до вимог статті 3 Закону України "Про електронний цифровий підпис" за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки);

Єдина база - інформаційно-телекомунікаційна система, яка має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", до складу якої входять база даних інформації зі звітів про оцінку майна для цілей оподаткування (далі - звіт про оцінку) та модуль електронного визначення оціночної вартості подібного до об'єкта оцінки майна (з метою перевірки вартості об'єктів оподаткування, внесеної суб'єктом оціночної діяльності);

заявка на авторизацію (заявка) - заявка на авторизацію, яка подається оператором електронного майданчика Фонду відповідно до вимог цього Порядку;

ідентифікаційні дані особи - унікальний набір даних, який дає змогу однозначно встановити фізичну або юридичну особу;

ідентифікація - процедура використання ідентифікаційних даних особи з документів, створених на матеріальних носіях, та/або електронних даних, в результаті виконання якої забезпечується однозначне встановлення фізичної, юридичної особи або представника юридичної особи;

комісія - постійно діюча комісія, яка створюється спільним наказом Фонду та Адміністрації Держспецзв'язку з метою забезпечення здійснення тестування електронних майданчиків, їх авторизації та контролю за відповідністю авторизованих електронних майданчиків вимогам цього Порядку;

оператор електронного майданчика - юридична особа або фізична особа - підприємець, зареєстровані в установленому законом порядку на території України, що мають право на використання такого електронного майданчика;

продуктивний ключ - ідентифікатор авторизованого електронного майданчика для проведення роботи з Єдиною базою;

робочий час надання технічної підтримки - проміжок часу з понеділка по п'ятницю з 08:00 до 18:00 (крім вихідних та святкових днів);

тестовий ключ - ідентифікатор електронного майданчика для проведення тестування перед авторизацією з метою тестування передання інформації до Єдиної бази.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, Законах України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис" та інших законах України, порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку, що затверджується Фондом.

3. Внесення інформації зі звітів про оцінку до Єдиної бази здійснюється через авторизовані електронні майданчики після реєстрації суб'єкта оціночної діяльності та автентифікації на авторизованому електронному майданчику за допомогою електронного цифрового підпису.

Перевірка реєстрації звітів про оцінку в Єдиній базі здійснюється нотаріусами або особами, які вчиняють дії щодо операцій з відчуження об'єктів рухомого майна, після автентифікації нотаріусів або осіб, які вчиняють дії щодо операцій з відчуження об'єктів рухомого майна, на авторизованому електронному майданчику за допомогою електронного цифрового підпису.

Використання інформації з Єдиної бази здійснюється користувачами Єдиної бази після їх автентифікації в Єдиній базі за допомогою електронного цифрового підпису.

II. Вимоги до операторів електронних майданчиків та електронних майданчиків

1. Оператор авторизованого електронного майданчика повинен відповідати таким вимогам:

бути зареєстрованим в установленому законодавством порядку;

мати інформацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що передбачена частиною другою статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи (для юридичної особи);

не мати порушень провадження у справі про банкрутство, а також не перебувати у процесі припинення;

мати право на використання електронного майданчика;

мати матеріально-технічну базу, що розміщується на території України та дає змогу використовувати електронний майданчик, забезпечувати його функціонування та належний захист;

мати фінансову спроможність (відсутність простроченої заборгованості за кредитами (за наявності) та зі сплати відсотків за кредитами, простроченої заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), простроченої заборгованості з виплати заробітної плати);

не бути особою, щодо якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до Закону України "Про санкції", не використовувати програмне та апаратне забезпечення, розроблене/виготовлене суб'єктами господарювання, щодо яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно із законодавством України.

2. Для підтвердження відповідності вимогам, встановленим у пункті 1 цього розділу, оператор електронного майданчика подає до Фонду такі документи:

1) копії установчих документів (для юридичної особи) або копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера облікової картки платника податків (за наявності) та паспорта (для фізичної особи - підприємця), що засвідчуються в установленому порядку керівником юридичної особи або фізичною особою - підприємцем;

2) копії балансу та звіту про фінансові результати за останній звітний період, останню проміжну звітність з підтвердженням про надання до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики (для юридичної особи), новоутворені юридичні особи - проміжну звітність (за наявності), сформовану за період з дати утворення такої особи до дати подання заявки на авторизацію, засвідчену в установленому порядку керівником юридичної особи (для юридичної особи);

3) оригінал(и) довідки (довідок), виданої(их) не раніше ніж за три тижні до дати подання заявки на авторизацію банківською(ими) установою(ами), в якій (яких) обслуговується оператор електронного майданчика, про наявність поточних рахунків і відсутність простроченої заборгованості за кредитами (за наявності) та зі сплати відсотків за кредитами;

4) оригінал довідки територіального органу центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову та митну політику, про відсутність простроченої заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), яка є дійсною станом на дату подання документа;

5) довідку щодо відсутності порушеного провадження у справі про банкрутство, а також щодо неперебування у процесі припинення;

6) довідку про відсутність простроченої заборгованості з виплати заробітної плати;

7) довідку про наявність матеріально-технічної бази, що розміщується на території України та дає змогу використовувати електронний майданчик, забезпечувати його функціонування та належний захист, зокрема про:

наявність програмно-технічного комплексу, системи електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису, комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю;

адресу електронної пошти і власного веб-сайту;

8) довідку про незастосування до особи спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів відповідно до Закону України "Про санкції", невикористання програмного та апаратного забезпечення, розробленого/виготовленого суб'єктами господарювання, щодо яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно із законодавством України;

9) копію документа, що підтверджує наявність прав на використання програмного забезпечення електронного майданчика, що засвідчується в установленому порядку керівником юридичної особи або фізичною особою - підприємцем;

10) довідку про наявність зареєстрованого доменного імені та копію документа про реєстрацію доменного імені (за наявності), що засвідчується в установленому порядку керівником юридичної особи (для юридичної особи).

Довідки, які необхідно надати згідно з підпунктами 5 - 10 цього пункту, надаються в довільній формі за підписом фізичної особи - підприємця або керівника юридичної особи (на офіційному бланку за його наявності).

Оператор електронного майданчика забезпечує подання достовірної та повної інформації в документах, наведених у цьому пункті.

3. Авторизовані електронні майданчики мають відповідати вимогам щодо наявності:

програмно-апаратних засобів, які забезпечують функціонування веб-сайту під час одночасного звернення більш як 5 тисяч суб'єктів оціночної діяльності, нотаріусів або осіб, які вчиняють дії щодо операцій з відчуження об'єктів рухомого майна;

основних і резервних програмно-апаратних засобів, що створені з використанням сучасних технологій, технічних засобів та програмних рішень, які забезпечують функціонування та відмовостійкість роботи електронного майданчика;

програмно-апаратних засобів, які відповідають технічним параметрам інформаційної взаємодії між оператором електронного майданчика та Фондом;

системи електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису;

можливості здійснювати обмін інформацією з використанням мережі Інтернет. При цьому доступ до авторизованого електронного майданчика суб'єктів оціночної діяльності та нотаріусів або осіб, які вчиняють дії щодо операцій з відчуження об'єктів рухомого майна, має забезпечуватися за допомогою каналів зв'язку відповідно до погоджених згідно з цим Порядком протоколів інформаційної взаємодії після їх автентифікації на авторизованому електронному майданчику;

можливості здійснювати обмін інформацією з Єдиною базою за допомогою захищених каналів зв'язку в автоматичному режимі відповідно до регламенту електронного майданчика;

можливості забезпечення доступу до електронного майданчика оператором телекомунікацій, який здійснює діяльність у сфері телекомунікацій відповідно до законодавства;

засобів телекомунікацій, які не обмежують доступ суб'єктів оціночної діяльності та нотаріусів або осіб, які вчиняють дії щодо операцій з відчуження об'єктів рухомого майна, для виконання їх функцій відповідно до порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку;

інструкції з детальною інформацією про користування таким електронним майданчиком, описом умов реєстрації та механізму оформлення/завантаження документів. Інструкція має бути розміщена на сайті електронного майданчика державною мовою;

надійних засобів електронного цифрового підпису;

комплексної системи захисту інформації електронного майданчика з підтвердженою відповідністю відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

Комплексна система захисту інформації електронного майданчика має забезпечувати здійснення таких основних функцій:

розмежування доступу до інформації суб'єктів оціночної діяльності та нотаріусів або осіб, які вчиняють дії щодо операцій з відчуження об'єктів рухомого майна;

регламентація дій суб'єктів оціночної діяльності та нотаріусів під час їх доступу до Єдиної бази;

автентифікація на авторизованому електронному майданчику суб'єктів оціночної діяльності та нотаріусів або осіб, які вчиняють дії щодо операцій з відчуження об'єктів рухомого майна;

надання суб'єктам оціночної діяльності та нотаріусам або особам, які вчиняють дії щодо операцій з відчуження об'єктів рухомого майна, права на виконання відповідних дій в Єдиній базі відповідно до їх функцій;

блокування несанкціонованих дій щодо інформації;

антивірусний захист інформації;

реєстрація подій, пов'язаних з доступом до інформації авторизованого електронного майданчика та діями щодо неї, результатів ідентифікації на авторизованому електронному майданчику, фактів зміни повноважень тощо;

захист інформації під час її передання через незахищене середовище;

захист від кібератак, спроб блокування функціонування електронного майданчика;

забезпечення цілісності програмного забезпечення, яке використовується для захисту інформації.

4. Для підтвердження відповідності електронного майданчика вимогам, зазначеним у пункті 3 цього розділу, оператор електронного майданчика подає до Фонду:

1) довідку про технічні засоби та програмні продукти, використані у процесі створення електронного майданчика та його складових частин;

2) довідку про відповідність програмно-апаратних засобів технічним параметрам інформаційної взаємодії між оператором електронного майданчика та Фондом та звіт про впровадження в дію відповідних технологічних процесів на електронному майданчику;

3) копії документів з питань забезпечення функціонування електронного майданчика (інструкції користування автоматизованим місцем суб'єкта оціночної діяльності, нотаріуса або особи, яка вчиняє дії щодо операцій з відчуження об'єктів рухомого майна, програми та методики випробувань), що засвідчуються в установленому порядку керівником юридичної особи або фізичною особою - підприємцем;

4) копію атестата відповідності комплексної системи захисту інформації електронного майданчика вимогам нормативних документів у сфері технічного захисту інформації, виданого Адміністрацією Держспецзв'язку, що засвідчується в установленому порядку керівником юридичної особи або фізичною особою - підприємцем. На дату подання заявки на авторизацію строк дії атестата відповідності має становити не менш як один рік до закінчення строку його дії;

5) копію(ї) позитивного(их) експертного(их) висновку(ів) за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації на засоби криптографічного захисту інформації, у тому числі засоби електронного цифрового підпису, які використовуються в роботі електронного майданчика, що засвідчується в установленому порядку керівником юридичної особи або фізичною особою - підприємцем.

Довідки, які необхідно надати згідно з цим пунктом, подаються в довільній формі за підписом керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця (на офіційному бланку за його наявності).

Оператор електронного майданчика забезпечує подання достовірної та повної інформації в документах, наведених у цьому пункті.

5. Оператор авторизованого електронного майданчика повинен забезпечити:

можливість внесення інформації до Єдиної бази суб'єктами оціночної діяльності через авторизовані електронні майданчики;

можливість перевірки інформації Єдиної бази нотаріусами або особами, які вчиняють дії щодо операцій з відчуження об'єктів рухомого майна, через авторизовані електронні майданчики;

відповідність електронного майданчика вимогам, встановленим цим Порядком;

доступ через авторизований електронний майданчик до Єдиної бази суб'єктам оціночної діяльності та нотаріусам або особам, які вчиняють дії щодо операцій з відчуження об'єктів рухомого майна, для виконання їх функцій відповідно до порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку та цього Порядку;

автентифікацію суб'єктів оціночної діяльності та нотаріусів або осіб, які вчиняють дії щодо операцій з відчуження об'єктів рухомого майна, на авторизованому електронному майданчику за допомогою електронного цифрового підпису;

автоматичну реєстрацію у спеціальному журналі подій усіх дій суб'єктів оціночної діяльності та нотаріусів або осіб, які вчиняють дії щодо операцій з відчуження об'єктів рухомого майна, на авторизованому електронному майданчику;

перевірку суб'єктом оціночної діяльності та нотаріусом або особою, яка вчиняє дії щодо операцій з відчуження об'єктів рухомого майна, достовірності своїх ідентифікаційних даних, що надаються під час ідентифікації на авторизованому електронному майданчику;

можливість вчинення необхідних дій для виконання суб'єктами оціночної діяльності та нотаріусами або особами, які вчиняють дії щодо операцій з відчуження об'єктів рухомого майна, своїх функцій відповідно до порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку;

надання інформації суб'єктам оціночної діяльності, нотаріусам або особам, які вчиняють дії щодо операцій з відчуження об'єктів рухомого майна, та відображення таких повідомлень в їх автоматизованих місцях;

оформлення, розміщення, передання, завантаження інформації та документів до Єдиної бази (без попередньої ідентифікації суб'єкта оціночної діяльності в Єдиній базі), отримання інформації з Єдиної бази, користування сервісами автоматичного обміну інформацією, доступ до яких здійснюється за допомогою мережі Інтернет;

захищеність інформації, обов'язковість захисту якої визначена законом, що обробляється (передається, створюється, зберігається тощо), від несанкціонованих дій з інформацією (від несанкціонованого ознайомлення, знищення, порушення цілісності, блокування доступу тощо).

Оператор авторизованого електронного майданчика у своїй діяльності та у взаємовідносинах з суб'єктами оціночної діяльності, нотаріусами або особами, які вчиняють дії щодо операцій з відчуження об'єктів рухомого майна, повинен враховувати вимоги Закону України "Про санкції", в тому числі обов'язковість виконання рішень щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

6. Інформаційно-телекомунікаційна система електронного майданчика має забезпечувати цілодобове введення/виведення даних, приймання команд та відображення результатів їх виконання в інтерактивному режимі. Тимчасове припинення роботи авторизованого електронного майданчика для проведення технічних профілактичних робіт можливе лише у неробочий час надання технічної підтримки.

7. Оператор електронного майданчика повинен погодити технічне завдання на створення комплексної системи захисту інформації з Фондом та Адміністрацією Держспецзв'язку і за результатами державної експертизи у сфері технічного захисту інформації отримати атестат відповідності комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи електронного майданчика.

Засоби криптографічного захисту інформації, у тому числі засоби електронного цифрового підпису, що використовуються в роботі електронного майданчика, повинні мати чинні експертні висновки або сертифікати відповідності за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

III. Порядок створення та роботи комісії, її завдання

1. Комісія створюється спільним наказом Фонду та Адміністрації Держспецзв'язку. До складу комісії входять представники Фонду та Адміністрації Держспецзв'язку. До роботи комісії можуть залучатися незалежні експерти та консультанти з правом дорадчого голосу. В якості експертів не можуть бути залучені співробітники авторизованих електронних майданчиків або їх близькі особи.

Склад комісії, кандидатури голови комісії, заступника голови та секретаря затверджуються спільним наказом Фонду та Адміністрації Держспецзв'язку.

Голова комісії та секретар призначаються із числа працівників Фонду.

2. Керівництво та організацію роботи комісії здійснює її голова.

Голова комісії:

визначає дату і формат проведення засідань комісії;

головує на засіданнях;

організовує підготовку матеріалів до розгляду на засіданні комісії;

вносить на розгляд Фонду пропозиції щодо зміни складу комісії.

За відсутності голови комісії його функції виконує заступник голови.

Секретар комісії:

забезпечує підготовку матеріалів для розгляду комісією;

забезпечує виконання доручень голови комісії;

за дорученням голови комісії забезпечує відправлення повідомлень (поштою, зокрема електронною, телефоном, телефаксом) усім членам комісії про її засідання не пізніше ніж за три робочі дні до дати його проведення;

реєструє членів комісії, присутніх на її засіданні, а також інших осіб, що беруть участь у її роботі;

забезпечує підготовку, ведення та оформлення протоколів засідань комісії.

3. Комісія керується актами законодавства та цим Порядком.

Формою роботи комісії є засідання. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні дві третини загальної кількості членів комісії.

Рішення комісії приймаються більшістю голосів членів комісії, які брали участь у голосуванні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови.

Рішення комісії оформлюються протоколом, який підписує голова та секретар.

4. Основними завданнями комісії є:

1) розгляд заявок на авторизацію, отриманих від операторів електронних майданчиків, і перевірка оператором електронного майданчика доданих до заявки на авторизацію інформації та документів;

2) тестування та надання висновку за результатами тестування електронного майданчика щодо його відповідності технічним вимогам, визначеним цим Порядком;

3) розгляд заяв про зміну оператора авторизованого електронного майданчика та перевірку доданих документів до такої заяви;

4-) розгляд інформації, отриманої від адміністратора, звернень і скарг, отриманих від суб'єктів Єдиної бази, інших осіб, щодо роботи авторизованого електронного майданчика;

5) розгляд питання щодо відключення авторизованих електронних майданчиків від Єдиної бази;

6) контроль за відповідністю авторизованих електронних майданчиків вимогам цього Порядку, у тому числі моніторинг технічних порушень;

7) виконання інших завдань, передбачених цим Порядком.

IV. Порядок підключення авторизованих електронних майданчиків до Єдиної бази

1. Рішення щодо авторизації електронних майданчиків приймається Фондом на підставі протокольного рішення комісії.

2. Заявка на авторизацію подається до Фонду за підписом керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця в довільній формі. У заявці на авторизацію зазначаються відомості про оператора електронного майданчика з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, зокрема повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, а також назва установчого документа, на підставі якого діє юридична особа, його номер та дата або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця. До заявки на авторизацію додаються документи, передбачені пунктами 2, 4 розділу II цього Порядку, які підтверджують відповідність вимогам, встановленим у пунктах 1, 3, 5 - 7 розділу II цього Порядку. Датою подання заявки є дата її реєстрації відповідним структурним підрозділом Фонду, до повноважень якого належить реєстрація вхідної кореспонденції у Фонді.

Комісія протягом 10 робочих днів з дня отримання заявки від оператора електронного майданчика перевіряє документи, подані із заявкою, на відповідність вимогам, встановленим у пунктах 1, 3, 5 - 7 розділу II цього Порядку.

У разі відповідності документів, поданих із заявкою, вимогам цього Порядку Фонд надає уповноваженій особі оператора електронного майданчика тестовий ключ для проведення робіт з тестування.

У разі невідповідності документів вимогам цього Порядку Фонд направляє оператору електронного майданчика зауваження, які мають бути усунені ним протягом 20 робочих днів з дати отримання цих зауважень.

Ненадання оператором електронного майданчика доопрацьованих документів з урахуванням наданих зауважень, а також у разі подання заявки на авторизацію після відключення електронного майданчика з причин, наведених у підпунктах 1 - 7 пункту 2 розділу V цього Порядку, документів, що підтверджують усунення причин такого відключення у встановлений цим Порядком строк, є підставою для припинення подальшого розгляду цієї заявки. Комісія протягом 3 робочих днів після закінчення перебігу строку для подання доопрацьованих документів припиняє розгляд цієї заявки, про що Фонд повідомляє оператора електронного майданчика.

3. До початку тестування оператор електронного майданчика має:

1) погодити з комісією протокол інформаційної взаємодії між учасниками технологічного процесу та впровадити в дію відповідні технологічні процеси на електронному майданчику;

2) ознайомитись із стандартними сценаріями ручного та/або автоматизованого тестування, що затверджуються комісією і оприлюднюються на офіційному веб-сайті Фонду, і адаптувати їх до особливостей свого електронного майданчика;

3) погодити адаптовані сценарії з комісією. Комісія у разі відповідності оператора електронного майданчика та електронного майданчика вимогам, встановленим у пунктах 1, 3, 7 розділу II цього Порядку, впродовж 10 робочих днів розглядає та погоджує адаптовані сценарії або надає зауваження, які мають бути усунені оператором електронного майданчика у строк, що не перевищує 5 робочих днів. Після усунення недоліків у адаптованих сценаріях сценарії мають бути подані на розгляд комісії повторно;

4) усунути виявлені проблеми за результатами попереднього виконання погоджених сценаріїв ручного та/або автоматизованого тестування.

4. Під час тестування електронних майданчиків перевіряється їх відповідність вимогам, встановленим у пунктах 3 - 7 розділу II цього Порядку, в тому числі можливість автоматизованого обміну інформацією та документами між електронним майданчиком та Єдиною базою з урахуванням алгоритмів роботи електронного майданчика.

5. Тестування електронного майданчика проводиться комісією у строк не більше 15 робочих днів з дня погодження адаптованих сценаріїв тестування на авторизацію.

Комісія має здійснити тестування усіх електронних майданчиків, оператори яких подали за встановленою цим Порядком процедурою заявку на авторизацію електронного майданчика з доданими до неї документами та які відповідають вимогам, встановленим у пунктах 1 - 7 розділу II цього Порядку.

6. За результатами тестування комісія на підставі протоколів тестування готує висновок щодо наявності/відсутності помилок при тестуванні та на підставі такого висновку у триденний строк приймає протокольне рішення стосовно рекомендацій щодо авторизації/неавторизації електронного майданчика.

7. Рішення щодо авторизації/неавторизації електронного майданчика приймається Фондом на підставі протокольного рішення комісії протягом 20 робочих днів з дати прийняття комісією відповідного рішення та протягом 1 робочого дня оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду.

Рішення щодо неавторизації електронного майданчика Фонду може бути оскаржено у судовому порядку.

У разі прийняття Фондом рішення щодо неавторизації повторне звернення оператора електронного майданчика здійснюється не раніше ніж через 3 місяці з дня прийняття цього рішення.

8. Юридична особа або фізична особа - підприємець, якій в установленому законодавством порядку передано право на використання авторизованого електронного майданчика, протягом 15 робочих днів з дати передання такого права подає до Фонду заяву про зміну оператора авторизованого електронного майданчика з документами, що передбачені пунктом 2 розділу II цього Порядку.

Заява про зміну оператора авторизованого електронного майданчика підписується керівником юридичної особи або фізичною особою - підприємцем, що подає таку заяву. До заяви додаються копії документів, що підтверджують перехід права на використання авторизованого електронного майданчика, які засвідчуються в установленому порядку керівником юридичної особи або фізичною особою - підприємцем. Заява реєструється у Фонді. Датою подання заяви є дата її реєстрації відповідним структурним підрозділом Фонду, до повноважень якого належить реєстрація вхідної кореспонденції у Фонді.

У разі отримання заяви про зміну оператора авторизованого електронного майданчика тестування авторизованого електронного майданчика повторно не проводиться.

Питання щодо зміни оператора авторизованого електронного майданчика розглядається комісією протягом 3 робочих днів після подання заяви про зміну оператора авторизованого електронного майданчика.

Рішення щодо зміни оператора авторизованого електронного майданчика приймається Фондом на підставі протокольного рішення комісії протягом 5 робочих днів з дати прийняття комісією відповідного рішення та протягом 1 робочого дня оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду.

Рішення Фонду щодо авторизації електронного майданчика, зміни оператора авторизованого електронного майданчика приймається у формі наказу, а про неавторизацію електронного майданчика - у формі листа.

9. Підключення авторизованих електронних майданчиків до Єдиної бази здійснюється протягом 10 робочих днів після оприлюднення Фондом рішення щодо авторизації електронного майданчика.

10. Фонд не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оприлюднення рішення щодо авторизації електронного майданчика або зміни оператора авторизованого електронного майданчика укладає з оператором електронного майданчика договір щодо авторизації електронного майданчика.

11. Для забезпечення можливості роботи авторизованого електронного майданчика з Єдиною базою Фондом надається продуктивний ключ оператору авторизованого електронного майданчика не пізніше ніж через 5 робочих днів після укладення договору.

12. Перереєстрація продуктивних ключів здійснюється у разі:

1) письмового звернення оператора авторизованого електронного майданчика;

2) оновлення ключів у випадку їх компрометації;

3) планової періодичної заміни (період планової заміни визначається комісією під час авторизації електронного майданчика).

V. Підстави відключення авторизованих електронних майданчиків від Єдиної бази

1. Протягом 10 робочих днів після отримання звернень, скарг, інформації комісія розглядає їх (з викликом оператора авторизованого електронного майданчика) та приймає протокольне рішення стосовно пропозицій щодо відключення авторизованого електронного майданчика.

2. Авторизований електронний майданчик відключається від Єдиної бази у разі:

1) порушення вимог щодо конфіденційності та цілісності даних (3 і більше разів);

2) постійних (більше 8 разів на місяць випадків або більше 16 разів на три місяці) технічних збоїв з вини авторизованого електронного майданчика, які не були усунуті протягом доби у робочий час надання технічної підтримки і які унеможливлювали доступ до Єдиної бази суб'єктів оціночної діяльності та нотаріусів або осіб, які вчиняють дії щодо операцій з відчуження об'єктів рухомого майна;

3) технічного втручання в дані або підміни даних в Єдиній базі;

4) систематичного невиконання умов договору між оператором авторизованого електронного майданчика та Фондом (5 і більше разів);

5) недоступності авторизованого електронного майданчика більш як 48 годин сукупного робочого часу протягом останнього календарного року;

6) виявлення комісією / виникнення після авторизації електронного майданчика обставин(и) невідповідності авторизованого електронного майданчика вимогам, встановленим пунктами 3, 6 і 7 розділу II цього Порядку;

7) неподання юридичною особою або фізичною особою - підприємцем, якій в установленому законодавством порядку передано право на використання авторизованого електронного майданчика, до Фонду заяви про зміну оператора авторизованого електронного майданчика відповідно до вимог, визначених у пункті 8 розділу IV цього Порядку;

8) подання оператором авторизованого електронного майданчика письмової заяви про відключення його авторизованого електронного майданчика від Єдиної бази.

Комісія не розглядає анонімні скарги та звернення. Технічні порушення, пов'язані з авторизованим електронним майданчиком, реєструються адміністратором. Кількість порушень, визначених у цьому пункті, розраховується комісією за останні 360 днів, починаючи з дати підключення авторизованого електронного майданчика до Єдиної бази.

3. Рішення про відключення авторизованого електронного майданчика та передання всієї інформації, яка міститься на авторизованому електронному майданчику відповідно до вимог порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку, приймається Фондом у формі наказу на підставі протокольного рішення комісії протягом 3 робочих днів з дня отримання цього протокольного рішення.

Фонд протягом 1 робочого дня після прийняття такого рішення повідомляє про це оператора авторизованого електронного майданчика листом, а також шляхом надсилання повідомлення на його електронну адресу та оприлюднює рішення на офіційному веб-сайті Фонду.

4. У разі прийняття Фондом рішення про відключення авторизованого електронного майданчика оператор авторизованого електронного майданчика зобов'язаний забезпечити на авторизованому електронному майданчику:

1) збереження даних, що містяться на авторизованому електронному майданчику, із забезпеченням їх конфіденційності та цілісності;

2) передання всієї інформації, що міститься на авторизованому електронному майданчику, Фонду або іншим авторизованим електронним майданчикам (за згодою Фонду) з дотриманням вимог законодавства;

3) обмін даними, який не був здійснений, з Єдиною базою;

4) закриття доступу до авторизованого електронного майданчика після його відключення.

5. Оператор авторизованого електронного майданчика, який не забезпечив виконання на своєму авторизованому електронному майданчику вимог, визначених пунктом 4 цього розділу, та не усунув причин відключення авторизованого електронного майданчика відповідно до пункту 2 цього розділу, не має права подавати повторну заявку на авторизацію.

6. Технічне відключення авторизованого електронного майданчика від Єдиної бази здійснюється протягом 10 робочих днів з дня прийняття Фондом рішення про його відключення.

7. Передання Фонду або авторизованому електронному майданчику (за згодою Фонду) всієї інформації, що міститься на авторизованому електронному майданчику відповідно до порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку, здійснюється протягом 5 робочих днів після його технічного відключення від Єдиної бази.

8. Рішення щодо відключення електронного майданчика Фонду може бути оскаржено у судовому порядку.

9. Суб'єкти оціночної діяльності та нотаріуси або особи, які вчиняють дії щодо операцій з відчуження об'єктів рухомого майна, забезпечують повноту змісту та достовірність інформації, яка вноситься ними до Єдиної бази через авторизований електронний майданчик.

 

Директор Департаменту моніторингу,
прогнозування та інформаційних
технологій Фонду державного майна України

В. Мудра

Директор Департаменту захисту
інформації Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України

А. Пушкарьов

Опрос