Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок определения потребности в медицинских иммунобиологических препаратах (вакцинах) и медицинских изделиях, используемых для профилактических прививок

Министерство здравоохранения
Приказ от 18.05.2018 № 948
действует с 23.06.2018

ПОРЯДОК
визначення потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм формування потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень, передбачених для закупівель МОЗ на 3-річний період за рахунок бюджетних коштів для забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру для ефективного та раціонального їх використання.

2. Сформована потреба у відповідних медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень, згідно з Порядком є основою для формування бюджетного запиту на відповідний рік (роки) для централізованих закупівель за відповідним напрямом державної програми та заходів програмного характеру, а також здійснення відповідного розподілу бюджетних коштів, проект якого формується Департаментом економіки і фінансової політики МОЗ (далі - Департамент) на підставі інформації, наданої Управлінням громадського здоров'я МОЗ (далі - Управління).

II. Визначення потреби на національному рівні

1. Потреба у медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень, передбачених для закупівель МОЗ, формується за розрахунками, здійсненими за Методикою розрахунку потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень, затвердженою наказом МОЗ від 18 травня 2018 року N 948.

2. З метою забезпечення багаторічного (3-річного) планування відповідних товарів для потреб вакцинації та їх безперервного постачання визначення потреби на національному рівні здійснюється не пізніше першого кварталу року, з якого розпочинається період багаторічного (3-річного) планування.

3. Вихідними даними для визначення потреби є:

1) затверджена номенклатура за усіма найменуваннями товарів;

2) розрахована 3-річна потреба у товарах на відповідні роки, що включає планову вакцинацію та (за необхідності) додаткові заходи з охоплення щепленнями;

3) потреба 25 % резервного запасу за усіма найменуваннями товарів;

4) кількість залишків за усіма найменуваннями товарів у розрізі адміністративно-територіальних одиниць (станом на 01 січня базового року);

5) очікувана кількість залишків за усіма найменуваннями у розрізі адміністративно-територіальних одиниць (станом на 01 січня першого року, для якого здійснюються розрахунки);

6) графік поставок за усіма найменуваннями товарів на поточний рік за договорами закупівель;

7) прогнозований графік поставок за усіма найменуваннями у розрізі адміністративно-територіальних одиниць (у поточному році);

8) дані щодо найменувань товарів у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, отриманих за рахунок гуманітарної/благодійної допомоги.

4. Технічне забезпечення проведення розрахунків на основі даних, зазначених у пункті 3 цього розділу, здійснюється Державною установою "Центр громадського здоров'я МОЗ України" (далі - Центр громадського здоров'я).

Центр громадського здоров'я для отримання даних, зазначених в підпункті 1 пункту 3 цього розділу, звертається до Управління, а для отримання даних, зазначених у підпунктах 4 - 7 пункту 3 цього розділу, звертається до Департаменту. Департамент та Управління у термін, що не перевищує 5 робочих днів з дня отримання відповідного запиту, надає всю необхідну інформацію.

Центр громадського здоров'я для отримання даних, зазначених в підпунктах 5, 8 пункту 3 цього розділу, звертається до структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської державних адміністрацій (далі - структурні підрозділи з питань охорони здоров'я), а керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров'я у термін, що не перевищує 5 робочих днів з дня отримання відповідного запиту або в інший зазначений у листі термін, надають запитувачу всю необхідну інформацію.

5. Центр громадського здоров'я у термін не пізніше 20 березня базового року, у якому здійснюється розрахунок потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень, подає до МОЗ згідно з додатком до цього Порядку сформовану потребу відповідно до затвердженої номенклатури на національному рівні, а також окремо у розрізі кожної адміністративно-територіальної одиниці. У разі якщо під час проведення визначення потреби у відповідних товарах Центром громадського здоров'я виявлено необхідність та доцільність щодо розширення чи оптимізації номенклатури, Центр громадського здоров'я подає до МОЗ пропозиції до розширення / оптимізації номенклатури з відповідним обґрунтуванням (у тому числі фінансово-економічним), а також альтернативну потребу відповідно до запропонованого розширення / оптимізації номенклатури.

6. У разі необхідності внесення змін до номенклатури МОЗ розглядає пропозицію на постійній робочій групі МОЗ з питань профільного супроводу державних закупівель (далі - ПРГ) із залученням відповідної Групи технічного супроводу та групи експертів. За результатами розгляду приймається відповідне рішення щодо номенклатури, яке обов'язкове до виконання та врахування при формуванні потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень. Інформація про прийняте рішення доводиться Департаментом до Центру громадського здоров'я у термін не пізніше 2 робочих днів з дня прийняття рішення. Центром громадського здоров'я за необхідності вносяться зміни до потреби, за результатами яких оновлена потреба у відповідних медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень, подається до МОЗ протягом 5 робочих днів з дня отримання рішення ПРГ.

7. За дорученням МОЗ Центр громадського здоров'я здійснює проект розрахунку бюджетних коштів для закупівлі сформованої потреби за наданими МОЗ індикативними цінами для кожної позиції медичних імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень. За результатами розрахунків Центр громадського здоров'я надає зазначену інформацію Департаменту та Управлінню для врахування та подальшого формування бюджетного запиту та паспорта бюджетної програми за відповідним напрямом державних закупівель, а також для відповідного розподілу між адміністративно-територіальними одиницями.

8. Разом зі сформованою потребою у відповідних медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень, Центр громадського здоров'я подає до МОЗ пропозиції до орієнтовно-прогнозованого графіка поставок за усіма найменуваннями медичних імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень, на розрахунковий 3-річний період у розрізі кожного планового року. Запропонований графік поставок розглядається на ПРГ та за рішенням ПРГ використовується МОЗ як основа при розгляді питання щодо поставок відповідних товарів під час опрацювання договорів закупівель.

9. Залишок медичних імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень, закуплених за рахунок бюджетних коштів у попередніх роках, може бути використаний у поточному році для заходів з імунопрофілактики за епідемічними показаннями (у разі виникнення несприятливої епідемічної ситуації при можливому ризику інфікування у випадку контакту особи з джерелом інфекції) шляхом введення в дію наказом Міністра охорони здоров'я України відповідного рішення оперативного штабу з реагування на ситуацію з поширення інфекційної хвороби, якої можна запобігти шляхом вакцинації.

III. Верифікація потреби

1. З метою забезпечення раціонального підходу у багаторічному (3-річному) плануванні відповідних медичних імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень, для потреб вакцинації та перевірки достовірності й актуальності здійснених розрахунків Центром громадського здоров'я здійснюється щорічна верифікація потреби у відповідних медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень, на рік, що передує поточному.

2. Щорічна верифікація здійснюється Центром громадського здоров'я кожного вересня поточного року на наступний рік відповідно до Методики розрахунку із залученням структурних підрозділів з питань охорони здоров'я.

3. За результатами верифікації Центр громадського здоров'я (за потреби) вносить відповідні корегування до попередньо сформованої потреби, розрахованої відповідно до розділу II цього Порядку, про що інформує МОЗ не пізніше жовтня поточного року.

 

В. о. начальника Управління
громадського здоров'я

І. Руденко

 

Результати розрахунку потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень

Найменування товару згідно з номенклатурою

Потреба за роками

Потреба усього

Рік 1

Рік 2

Рік 3

календарний рік

додаткові заходи

усього

календарний рік

додаткові заходи

усього

календарний рік

додаткові заходи

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. о. начальника Управління
громадського здоров'я

І. Руденко

Опрос