Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы первичной учетной документации N 510-1/о "Журнал учета лекарственных средств, молочных смесей в отделениях и кабинетах заведений здравоохранения, предоставляющих медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным лицам"

Министерство здравоохранения
Приказ от 08.05.2018 № 864
действует с 06.07.2018

______________________________________________________
(найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління якого (якої) перебуває заклад охорони здоров'я)

______________________________________________________
______________________________________________________
(найменування та місцезнаходження закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма)

Код за ЄДРПОУ                            

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 510-1/о

                                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                                   Наказ МОЗ України
                                   21 березня 2012 року N 182
                                   (у редакції наказу МОЗ
                                   від 08 травня 2018 року N 864
)

ЖУРНАЛ
обліку лікарських засобів, молочних сумішей у відділеннях і кабінетах закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованим особам

________________________________________________________
________________________________________________________
(повна назва структурного підрозділу закладу охорони здоров'я)

              Відповідальна особа __________________________________________________________________
                                                                                                                                                            (П. І. Б.)

Розпочато "___" ____________ 20__ року                                                                                       Закінчено "___" ____________ 20__ __ року
 

Зміст

N
з/п

Назва лікарського засобу (повна торгова назва, форма випуску)

Сторінка

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
з/п

Назва лікарського засобу (повна торгова назва, форма випуску)

Сторінка

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Назва лікарського засобу ________________________________________________________________
                                                                                                             (повна торгова назва, форма випуску)

3. Одиниця виміру _______________
                              (таблетки, упаковки, флакони)

2. Міжнародна непатентована назва ________________________________________________________

 

Таблиця 1000

Документ про розподіл (назва, видавець, номер, дата)

Надійшло

Видано

Залишок

дата

постачальник, номер, дата документа

кількість

серія, термін придатності

дата

кількість

кому видано

код або індивідуальний номер хворого

номер медичної карти стаціонарного / амбулаторного хворого

підпис хворого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. о. начальника Управління
громадського здоров'я

І. С. Руденко

В. о. директора Медичного департаменту

А. О. Гаврилюк

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 510-1/о "Журнал обліку лікарських засобів, молочних сумішей у відділеннях і кабінетах закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованим особам"

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 510-1/о "Журнал обліку лікарських засобів, молочних сумішей у відділеннях і кабінетах закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованим особам" (далі - форма N 510-1/о).

2. Форму N 510-1/о заповнюють відділення і кабінети закладів охорони здоров'я державної та комунальної власності, які отримують медикаменти: антиретровірусні препарати, препарати для лікування та профілактики опортуністичних інфекцій (далі - лікарські засоби), молочні суміші тощо для надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД особам.

3. Форма N 510-1/о ведеться окремо залежно від джерел фінансування. Допускається окреме ведення форми N 510-1/о залежно від мети використання (для антиретровірусної терапії, для доконтактної профілактики, для післяконтактної профілактики, для профілактики передання ВІЛ від матері до дитини, для лікування та профілактики опортуністичних інфекцій тощо).

4. Форму N 510-1/о веде особа, відповідальна за зберігання та видачу лікарських засобів у відділеннях і кабінетах закладів охорони здоров'я.

5. Форму N 510-1/о має бути пронумеровано, прошнуровано, скріплено, завірено печаткою закладу охорони здоров'я та підписано керівником закладу.

6. Форма N 510-1/о заповнюється під час кожного надходження та кожної видачі лікарських засобів, молочних сумішей.

7. На одній сторінці обліковується один лікарський засіб з однаковою торговою назвою та формою випуску незалежно від серії препарату, терміну придатності тощо.

8. Для обліку одного лікарського засобу можна залишити декілька сторінок, у разі закінчення сторінки або сторінок зробити перенос на іншу, при цьому вказати: "Перенесено на сторінку N __". У разі початку нової сторінки заповнювати графи 1 - 3 повністю.

9. У формі N 510-1/о заповнюється зміст, де зазначаються назва лікарського засобу (повна торгова назва, форма випуску) та номери сторінок, на яких обліковується цей лікарський засіб.

10. Строк зберігання форми N 510-1/о після закінчення її ведення - 3 роки. Форма N 510-1/о зберігається у закладі охорони здоров'я.

II. Заповнення таблиці 1000

1. В інформації над таблицею вказується основна інформація щодо лікарського засобу.

У рядку 1 зазначається повна торгова назва лікарського засобу (АРВ-препарату, препаратів для лікування та профілактики опортуністичних інфекцій), молочних сумішей та його форма випуску відповідно до прибуткового документа.

У рядку 2 зазначається міжнародна непатентована назва лікарського засобу.

У рядку 3 словами зазначається одиниця виміру лікарського засобу (упаковка, таблетка, капсула, ампула, флакон) відповідно до прибуткового документа.

2. У таблиці 1000 зазначається інформація щодо надходження та використання лікарського засобу.

У графі 1 зазначаються назва документа про розподіл (наказ, лист), видавець, дата та номер цього документа.

У графі 2 зазначаються цифрами число, місяць, рік надходження лікарського засобу.

У графі 3 зазначаються найменування постачальника, яке вказане в прибутковому документі, номер, дата прибуткового документа.

У графі 4 зазначається цифрами кількість лікарського засобу, який надійшов.

У графі 5 зазначаються серія та термін придатності лікарського засобу, який надійшов.

У графі 6 зазначаються цифрами число, місяць, рік видачі лікарського засобу.

У графі 7 зазначається цифрами кількість лікарського засобу, який видано.

У графі 8 зазначається код (перші три літери прізвища та ініціали) або індивідуальний номер хворого, якому було видано лікарський засіб.

У графі 9 зазначається номер форми первинної облікової документації N 025/о "Медична карта амбулаторного хворого N __" (далі - форма N 025/о) або форми первинної облікової документації N 003/о "Медична карта стаціонарного хворого N __" (далі - форма 003/о), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974.

У графі 10 ставить підпис хворий, який отримав лікарський засіб, або довірена контактна особа, що отримала лікарський засіб, призначений для хворого, про що вноситься запис до форми N 025/о або форми N 003/о.

У графі 11 зазначається цифрами кількість лікарського засобу, яка залишилася після видачі.

 

В. о. начальника Управління
громадського здоров'я

І. С. Руденко

В. о. директора Медичного департаменту

А. О. Гаврилюк

Опрос