Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы первичной учетной документации N 510/о "Книга складского учета лекарственных средств, молочных смесей в заведениях здравоохранения, предоставляющих медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным лицам"

Министерство здравоохранения
Приказ от 08.05.2018 № 864
действует с 06.07.2018

 

____________________________________________________
(найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління якого (якої) перебуває заклад охорони здоров'я)

____________________________________________________
____________________________________________________
(найменування та місцезнаходження закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма)

Код за ЄДРПОУ                          

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

Форма первинної облікової документації
N 510/о

                                             ЗАТВЕРДЖЕНО
                                             Наказ МОЗ України
                                             21 березня 2012 року N 182
                                             (у редакції наказу МОЗ
                                             від 08 травня 2018 року N 864
)

КНИГА
складського обліку лікарських засобів, молочних сумішей
у закладах охорони здоров'я, що надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованим особам

Відповідальна особа ____________________________________________________________________________________
     (П. І. Б.)

Розпочато "___" ____________ 20__ року                                                                                                     Закінчено "___" ____________ 20__ року
 

Зміст

N
з/п

Назва лікарського засобу (повна торгова назва, форма випуску)

Сторінка

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
з/п

Назва лікарського засобу (повна торгова назва, форма випуску)

Сторінка

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Назва лікарського засобу _______________________________________________
                                                                                       (повна торгова назва, форма випуску)

6. Виробник ________________________________________

2. Міжнародна непатентована назва _______________________________________

7. Реєстраційне посвідчення ____________, дійсне до _____
                                                                     (номер, дата)

3. Серія _______ 4. Термін придатності _______ 5. Одиниця виміру _____________
                                                                                                                          (таблетки, упаковки, флакони тощо)

8. Сертифікат якості _________________________________
                                                                             (номер, дата)

9. Ціна за одиницю виміру _____________

 

Таблиця 1000

Документ про розподіл (видавець, номер, дата)

Надійшло

Видано

Залишок

дата

постачальник, номер, дата документа

кількість

дата

кількість

кому видано

заклад охорони здоров'я, відділення або структурний підрозділ закладу охорони здоров'я

назва, номер, дата документа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обіг за ______ місяць _____________________
                                                   (підпис головного бухгалтера)

х

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. о . начальника Управління
громадського здоров'я

І. С. Руденко

В. о. директора Медичного департаменту

А. О. Гаврилюк

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 510/о "Книга складського обліку лікарських засобів, молочних сумішей у закладах охорони здоров'я, що надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованим особам"

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 510/о "Книга складського обліку лікарських засобів, молочних сумішей у закладах охорони здоров'я, що надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованим особам" (далі - форма N 510/о).

2. Форму N 510/о заповнюють заклади охорони здоров'я державної та комунальної власності, які отримують медикаменти: антиретровірусні препарати, препарати для лікування та профілактики опортуністичних інфекцій (далі - лікарські засоби), молочні суміші для надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД особам.

3. Форма N 510/о ведеться окремо залежно від джерел фінансування. Допускається окреме ведення форми N 510/о з метою використання (для антиретровірусної терапії, для доконтактної профілактики, для післяконтактної профілактики, для профілактики передання ВІЛ від матері до дитини, для лікування та профілактики опортуністичних інфекцій), за найменуваннями лікарських засобів.

4. Форму N 510/о заповнює відповідальна особа, що забезпечує зберігання та видачу лікарських засобів зі складу закладу охорони здоров'я.

5. Форму N 510/о має бути пронумеровано, прошнуровано, завірено печаткою закладу охорони здоров'я та підписано керівником закладу.

6. Форма N 510/о заповнюється під час кожного надходження та кожної видачі лікарських засобів, молочних сумішей.

7. На одній сторінці обліковується один лікарський засіб з однаковою торговою назвою, формою випуску, серією препарату, терміном придатності, реєстраційним посвідченням, сертифікатом якості, ціною тощо.

8. Для обліку одного лікарського засобу можна залишити декілька сторінок. У разі закінчення сторінки зробити перенос на іншу, при цьому вказати: "Перенесено на сторінку N __". У разі початку нової сторінки заповнювати пункти 1 - 9 повністю.

9. У змісті форми N 510/о зазначаються назва лікарського засобу (повна торгова назва, форма випуску) та номери сторінок, на яких обліковується цей лікарський засіб.

10. Строк зберігання форми N 510/о після закінчення її ведення - три роки. Форма N 510/о зберігається в закладі охорони здоров'я.

II. Заповнення таблиці 1000

1. В інформації над таблицею зазначається основна інформація щодо лікарського засобу.

У рядку 1 зазначаються повна торгова назва лікарського засобу, молочної суміші, форма випуску відповідно до прибуткового документа.

У рядку 2 зазначається міжнародна непатентована назва лікарського засобу, молочної суміші.

У рядку 3 зазначається серія отриманого лікарського засобу, молочної суміші.

У рядку 4 зазначається термін придатності отриманого лікарського засобу, молочної суміші.

У рядку 5 словами зазначається одиниця виміру лікарського засобу (упаковка, таблетка, капсула, ампула, флакон), молочної суміші (коробка) відповідно до прибуткового документа.

У рядку 6 зазначаються виробник та країна виробника отриманого лікарського засобу, молочної суміші.

У рядку 7 зазначаються номер та дата реєстраційного посвідчення на лікарський засіб, молочну суміш та термін його (її) дії придатності.

У рядку 8 зазначаються номер та дата сертифіката якості на лікарський засіб, молочну суміш.

У рядку 9 зазначається ціна за одиницю виміру отриманого лікарського засобу, молочної суміші відповідно до прибуткового документа.

2. У таблиці 1000 зазначається інформація щодо надходження та використання лікарського засобу.

У графі 1 таблиці 1000 зазначаються назва документа про розподіл (наказ, лист тощо), видавець, номер, дата цього документа.

У графі 2 зазначаються цифрами число, місяць, рік надходження лікарського засобу.

У графі 3 зазначаються найменування постачальника, яке вказане в прибутковому документі, номер, дата цього прибуткового документа.

У графі 4 зазначається цифрами кількість лікарського засобу, молочної суміші, який(а) надійшов(ла).

У графі 5 зазначаються цифрами число, місяць, рік видачі лікарського засобу, молочної суміші.

У графі 6 зазначається цифрами кількість лікарського засобу, молочної суміші, який(у) видано.

У графі 7 зазначається заклад охорони здоров'я, відділення або структурний підрозділ закладу охорони здоров'я, якому видано лікарський засіб, молочну суміш.

У графі 8 зазначаються назва, номер, дата видаткового документа.

У графі 9 зазначається цифрами кількість лікарського засобу, молочної суміші, яка залишилася після видачі.

У кінці кожного місяця у наступному рядку після останньої проведеної операції за цей місяць у графах з кількісним вираженням (4, 6, 9) робиться сумарний підрахунок кількості лікарського засобу "Обіг за місяць", який підписує головний бухгалтер закладу охорони здоров'я. У цих графах незалежно від одиниць виміру поруч з кількісним сумарним підрахунком лікарського засобу в дужках зазначаються цілі упаковки (флакони, коробки тощо), а через кому зазначається кількість таблеток (капсул, мл, мг тощо) від неповної упаковки (флакона, коробки тощо). Кількість рядків визначається кількістю здійснених операцій за місяць.

 

В. о. начальника Управління
громадського здоров'я

І. С. Руденко

В. о. директора Медичного департаменту

А. О. Гаврилюк

Опрос