Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Украины от 21 марта 2012 года N 182

Министерство здравоохранения
Приказ от 08.05.2018 № 864
действует с 06.07.2018

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.05.2018

м. Київ

N 864

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 травня 2018 р. за N 636/32088

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21 березня 2012 року N 182

Відповідно до підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267, та з метою удосконалення і приведення системи обліку та звітності з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу у відповідність до міжнародних стандартів

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21 березня 2012 року N 182 "Про затвердження форм первинної облікової документації і звітності з питань моніторингу лікування ВІЛ-інфікованих осіб та інструкцій щодо їх заповнення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2012 року за N 794/21107, такі зміни:

1) форму первинної облікової документації N 030-5/о "Контрольна карта диспансерного нагляду за ВІЛ-інфікованою особою" та інструкцію щодо її заповнення викласти в новій редакції, що додаються;

2) форму первинної облікової документації N 510-3/о "Журнал реєстрації пацієнтів, які перебувають на антиретровірусній терапії у закладі охорони здоров'я" та інструкцію щодо її заповнення викласти в новій редакції, що додаються;

3) форму первинної облікової документації N 510/о "Книга складського обліку лікарських засобів, молочних сумішей у закладах охорони здоров'я, що надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованим особам" та інструкцію щодо її заповнення викласти в новій редакції, що додаються;

4) форму первинної облікової документації N 510-1/о "Журнал обліку лікарських засобів, молочних сумішей у відділеннях і кабінетах закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованим особам" та інструкцію щодо її заповнення викласти в новій редакції, що додаються;

5) форму звітності N 56 (місячна) "Звіт про надання антиретровірусної терапії ВІЛ-інфікованим особам за _ місяць 20_ року" та інструкцію щодо її заповнення викласти в новій редакції, що додаються;

6) форму звітності N 57 (місячна) "Звіт про дорослих та дітей, які розпочали антиретровірусну терапію у когорті та лікуються 6, 12, 24, 36 … місяців, за _ місяць 20__ року" та інструкцію щодо її заповнення викласти в новій редакції, що додаються;

7) форму звітності N 58 (річна) "Звіт про проведення діагностики, профілактики та лікування туберкульозу та вірусних гепатитів у ВІЛ-інфікованих пацієнтів за 20__ рік" та інструкцію щодо її заповнення викласти в новій редакції, що додаються.

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити застосування цього наказу у роботі.

3. Управлінню громадського здоров'я (Руденко І. С.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
статистики України

І. Вернер

Керівник Секретаріату СПО сторони
роботодавців на національному рівні

Р. Іллічов

Президент НАН України
академік НАН України

Б. Є. Патон

 

  

Частина Г. РЕЗУЛЬТАТИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дата візиту

Дата наступного запланованого візиту

Вага, зріст (кг, см)

Клінічна стадія, діагноз

CD4

Вірусне навантаження (копій/мл)

Клінічний скринінг на ТБ

Променеві обстеження ОГП

Профілактика ОІ

Профілактичне лікування ізоніазидом

Вірусні гепатити

Примітки

абс. к-ть (кл/мкл)

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частина Д. ПОЯСНЕННЯ ДО КОДІВ

Кодування схем АРТ-1

Причини заміни та припинення АРТ-2

Вірусні гепатити-3

1а - стартова, вперше призначена схема АРТ;

1б - замінена схема першого ряду;

2а - перша для пацієнта схема другого ряду;

2б - замінена схема другого ряду;

3а - перша для пацієнта схема третього ряду;

3б - замінена схема третього ряду (та більше)

ТОКС - токсичність;

НЕЕФЕКТ - неефективність попередньої схеми;

ПРИХ - низька прихильність;

ВІДМ - самостійна відмова пацієнта від лікування;

ПРЕП - відсутність препарату в закладі;

Ін - інші причини (зазначити);

ПОМЕР - смерть пацієнта;

ПЕРЕВЕД - переведення до іншого закладу;

СТОП - пацієнт не відвідує лікувальний заклад понад 3 місяці від дня розрахункового закінчення препаратів

Г0 - статус невідомий;

ВГС0 - не інфікований вірусом гепатиту C;

ВГС1 - інфікований вірусом гепатиту C (за результатами скринінгових досліджень), не отримує противірусного лікування;

ВГС2 - отримує лікування з приводу гепатиту C;

ВГС3 - завершив курс противірусного лікування гепатиту C;

ВГВ0 - не інфікований вірусом гепатиту B;

ВГВ1 - інфікований вірусом гепатиту B, не отримує противірусного лікування;

ВГВ2 - отримує лікування з приводу гепатиту B;

ВГВ3 - вакцинований проти гепатиту B

 

В. о. начальника Управління
громадського здоров'я

І. С. Руденко

В. о. директора Медичного департаменту

А. О. Гаврилюк

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 030-5/о "Контрольна карта медичного нагляду за ВІЛ-інфікованою особою"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 030-5/о "Контрольна карта медичного нагляду за ВІЛ-інфікованою особою" (далі - форма N 030-5/о).

2. Форма N 030-5/о заповнюється у закладах охорони здоров'я державної та комунальної власності, що здійснюють диспансерний нагляд за ВІЛ-інфікованими особами, проводять антиретровірусну терапію (далі - АРТ).

3. Термін "когорта", що застосовується у цій Інструкції, означає групу ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб, які розпочали АРТ протягом одного місяця, за якими встановлюється постійне медичне спостереження з метою контролю за ефективністю лікування.

4. Форма N 030-5/о заповнюється після обов'язкового отримання письмової згоди від особи на обробку персональних даних. Форма N 030-5/о містить дані про особу, яка перебуває під диспансерним наглядом з діагнозом ВІЛ-інфекція, незалежно від стадії захворювання.

5. Форму N 030-5/о заповнює лікар закладу охорони здоров'я, у якому ВІЛ-інфікована особа перебуває під диспансерним наглядом. Заповнення форми N 030-5/о на особу, яка ставиться на диспансерний облік, відбувається шляхом опитування особи та записів у формі первинної облікової документації N 025/о "Медична карта амбулаторного хворого N __", затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974.

6. До форми N 030-5/о вносяться дані про ВІЛ-інфіковану особу незалежно від стадії захворювання на момент взяття під диспансерний нагляд. У разі зміни будь-яких показників до форми N 030-5/о вносяться відповідні виправлення.

7. Усі цифрові позначки проставляються у формі N 030-5/о лише арабськими цифрами.

8. У формі N 030-5/о у правому куті у виділеному полі "КОГОРТА" зазначається назва когорти. Назва когорти визначається місяцем та роком початку АРТ (три перших літери місяця - великими (січень - СІЧ; лютий - ЛЮТ; березень - БЕР; квітень - КВІ; травень - ТРА; червень - ЧЕР; липень - ЛИП; серпень - СЕР; вересень - ВЕР; жовтень - ЖОВ; листопад - ЛИС; грудень - ГРУ) і рік - цифрами. Наприклад, СЕР 2017, КВІ 2018).

9. Частина А "Інформація про пацієнта" заповнюється під час взяття ВІЛ-інфікованої особи на облік.

У пункті 1 вказується індивідуальний номер або код, який присвоюється пацієнту в закладі охорони здоров'я. Індивідуальний номер або код можуть складатися як з цифрових, так і з літерних знаків. Індивідуальний номер або код використовується для ідентифікації пацієнта.

У пункті 2 вказуються цифрами число, місяць, рік взяття під диспансерний нагляд пацієнта, що відповідає даті реєстрації за формою N 030-5/о.

У пункті 3 зазначаються цифрами число, місяць, рік встановлення діагнозу ВІЛ-інфекція.

У пункті 4 зазначаються прізвище, ім'я, по батькові ВІЛ-інфікованої особи (за згодою пацієнта) повністю або скорочено (перші три букви прізвища та ініціали або тільки ім'я).

У пункті 5 вказується місце фактичного проживання ВІЛ-інфікованої особи. Якщо ВІЛ-інфікована особа не має постійного місця проживання, зазначається місце її реєстрації або зазначається "без постійного місця проживання". Якщо ВІЛ-інфікована особа не має постійного місця проживання або місця реєстрації, вказуються найменування та місцезнаходження закладу охорони здоров'я, у якому пацієнт має перебувати під диспансерним наглядом.

У пункті 6 зазначається номер телефону, за яким можна зв'язатися з пацієнтом.

У пункті 7 вказується стать пацієнта.

У пункті 8 зазначаються цифрами число, місяць та рік народження пацієнта.

У пункті 9 вказуються прізвище, ім'я, по батькові довіреної контактної особи (близькі родичі, друзі, представники неурядових організацій тощо), яка супроводжує пацієнта.

У пункті 10 зазначається місце проживання довіреної контактної особи.

У пункті 11 зазначається номер телефону, за яким можна зв'язатися з довіреною контактною особою.

У пункті 12 наводиться інформація щодо вірогідного шляху інфікування ВІЛ: статевий, парентеральний (через ін'єкційне споживання психоактивних речовин, переливання препаратів або компонентів крові, трансплантації донорських органів, клітин, тканин, біологічних рідин, інших медичних маніпуляцій, професійного інфікування, інших немедичних втручань), від ВІЛ-інфікованої матері до дитини, шлях інфікування не встановлено або уточнюється.

У пункті 13 зазначається інформація про переведення пацієнта з іншого закладу охорони здоров'я та вказується найменування закладу охорони здоров'я.

У пункті 13.1 зазначається діагноз, з яким пацієнта переведено з іншого закладу охорони здоров'я і дата виписки.

У пункті 14 наводиться інформація про попередній прийом АРТ.

У пункті 14.1 зазначається інформація щодо отримання пацієнтом АРТ в минулому ("Так" чи "Ні").

У пункті 14.2, якщо у пункті 14.1 відмічено "Так", наводиться інформація, що саме отримував пацієнт: ППМД - профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини, АРТ - антиретровірусна терапія, ПКП - післяконтактна профілактика.

У пункті 14.3 зазначається інформація щодо АРВ-препаратів, які отримував пацієнт, і тривалості їх прийому за місяцями.

10. У частині Б "Антиретровірусна терапія" наводиться інформація про надання АРТ.

У пункті 15 "Джерела фінансування" обирається відповідне джерело фінансування програми АРТ із зазначенням назви, навпроти вказуються цифрами число, місяць, рік початку АРТ.

У пункті 16 "Проведення антиретровірусної терапії" в таблиці наводиться інформація щодо схем АРТ, причин заміни препаратів у схемах АРТ через побічну дію АРВ-препаратів, зміни схеми АРТ через неефективність або причин переривання АРТ.

У графі 1 таблиці пункту 16 вказується цифрами дата призначення поточної схеми АРТ. У першому рядку перша дата відповідає даті початку АРТ, зазначеній у пункті 15 цієї форми.

У графі 2 таблиці пункту 16 прописується комбінація препаратів, що складається з міжнародних непатентованих найменувань препаратів відповідно до законодавства України.

У графі 3 таблиці пункту 16 цифрами вказується код схеми АРТ: 1а - стартова, вперше призначена схема АРТ; 1б - замінена схема першого ряду; 2а - перша для пацієнта схема другого ряду; 2б - замінена схема другого ряду; 3а - перша для пацієнта схема третього ряду; 3б - замінена схема третього ряду (та більше).

У графі 4 таблиці пункту 16 цифрами вказується дата заміни препаратів у схемах АРТ, або зміни схеми АРТ з першого ряду на другий, з другого ряду на третій, або переривання поточної схеми АРТ.

У графі 5 таблиці пункту 16 вказується причина заміни препаратів у схемах АРТ чи причина припинення АРТ: "ТОКС" - токсичність; "НЕЕФЕКТ" - неефективність попередньої схеми; "ПРИХ" - низька прихильність; "ВІДМ" - самостійна відмова пацієнта від лікування; "ПРЕП" - відсутність препарату в закладі; "Ін" - інші причини (зазначити); "ПОМЕР" - смерть пацієнта; "ПЕРЕВЕД" - переведення до іншого закладу; "СТОП" - пацієнт не відвідує лікувальний заклад понад 3 місяці від дня розрахункового закінчення препаратів.

11. У частині В "Епікриз" зазначається інформація щодо причини зняття з обліку ВІЛ-інфікованої особи:

переведений(а) (зазначити куди), дата виписки;

діагноз під час переведення;

не звертається (>12 місяців), дата останнього візиту;

помер(ла), дата, причина смерті.

12. У частині Г "Результати спостереження та лабораторних досліджень" відмічається інформація про стан пацієнта на день відвідування лікаря (далі - візит). Частина Г має заповнюватись кожного планового візиту, відповідно до рекомендованої кратності візитів згідно з вимогами чинних нормативних актів. У кожному рядку під час заповнення таблиці частини Г вказується таке.

У графі 1 - цифрами дата візиту.

У графі 2 - дата наступного запланованого візиту.

У графі 3 - вага хворого в кілограмах, зріст у сантиметрах (для дорослих - під час першого відвідування, під час подальших відвідувань - тільки для дітей).

У графі 4 - клінічна стадія захворювання відповідно до клінічної класифікації стадій ВІЛ-інфекції у дорослих, дітей та підлітків, наведеної в клінічних протоколах, та діагноз на момент візиту.

У графах 5, 6 - результати дослідження з визначення кількості CD4: у графі 5 - абсолютна кількість (кл/мкл), у графі 6 - відсотки.

У графі 7 - результати дослідження з визначення вірусного навантаження в абсолютних числах (копій/мл).

У графі 8 - проведення клінічного скринінгу на туберкульоз.

У графі 9 - проведення променевих (рентгенологічного, флюорографічного, комп'ютерної томографії) обстежень органів грудної порожнини з зазначенням дати та результату.

У графі 10 - лікарські засоби, які приймає особа з метою профілактики опортуністичних інфекцій.

У графі 11 - дані щодо профілактичного лікування туберкульозу.

У графі 12 - коди щодо захворювання на вірусні гепатити B та C: Г0 - статус невідомий; ВГС0 - не інфікований вірусом гепатиту C; ВГС1 - інфікований вірусом гепатиту C (за результатами скринінгових досліджень), не отримує противірусного лікування; ВГС2 - отримує лікування з приводу гепатиту C; ВГС3 - завершив курс противірусного лікування гепатиту C; ВГВ0 - не інфікований вірусом гепатиту B; ВГВ1 - інфікований вірусом гепатиту B, не отримує противірусного лікування; ВГВ2 - отримує лікування з приводу гепатиту B; ВГВ3 - вакцинований проти гепатиту B. В одній клітинці може бути вказано 2 коди одночасно (ВГВ та ВГС).

У графі 13 - поле для приміток.

13. У частині Д "Пояснення до кодів" надаються пояснення до кодів, які використовуються для заповнення форми N 030-5/о.

Цифрою 1 зазначаються коди схем АРТ: 1а - стартова, вперше призначена схема АРТ; 1б - замінена схема першого ряду; 2а - перша для пацієнта схема другого ряду; 2б - замінена схема другого ряду; 3а - перша для пацієнта схема третього ряду; 3б - замінена схема третього ряду (та більше).

Цифрою 2 зазначаються коди причин заміни та припинення АРТ: "ТОКС" - токсичність; "НЕЕФЕКТ" - неефективність попередньої схеми; "ПРИХ" - низька прихильність; "ВІДМ" - самостійна відмова пацієнта від лікування; "ПРЕП" - відсутність препарату в закладі; "Ін" - інші причини (зазначити); "ПОМЕР" - смерть пацієнта; "ПЕРЕВЕД" - переведення до іншого закладу; "СТОП" - пацієнт не відвідує лікувальний заклад понад 3 місяці від дня розрахункового закінчення препаратів.

Цифрою 3 зазначаються коди щодо захворювання на вірусні гепатити B та C: Г0 - статус невідомий; ВГС0 - не інфікований вірусом гепатиту C; ВГС1 - інфікований вірусом гепатиту С (за результатами скринінгових досліджень), не отримує противірусного лікування; ВГС2 - отримує лікування з приводу гепатиту C; ВГС3 - завершив курс противірусного лікування гепатиту С; ВГВ0 -- не інфікований вірусом гепатиту В; ВГВ1 - інфікований вірусом гепатиту B, не отримує противірусного лікування; ВГВ2 - отримує лікування з приводу гепатиту B; ВГВ3 - вакцинований проти гепатиту B.

14. Форма N 030-5/о є основним обліковим документом для заповнення форми N 510-3/о "Журнал реєстрації пацієнтів, які перебувають на антиретровірусній терапії у закладі охорони здоров'я" та використовується для складання звітності за формою N 57 (місячна) "Звіт про дорослих і дітей, які розпочали антиретровірусну терапію у когорті за ______ місяць 20__ року" та формою N 58 (річна) "Звіт про проведення діагностики, профілактики та лікування туберкульозу та вірусних гепатитів у ВІЛ-інфікованих пацієнтів за 20__ рік".

15. Форма N 030-5/о зберігається у закладах охорони здоров'я, що здійснюють диспансерний нагляд за ВІЛ-інфікованими особами, проводять АРТ, протягом 5 років після зняття пацієнта з обліку.
 

В. о. начальника Управління
громадського здоров'я

І. С. Руденко

В. о. директора Медичного департаменту

А. О. Гаврилюк

Опрос