Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового договора о проведении электронных аукционов по продаже объектов малой приватизации между организатором аукциона и оператором электронной площадки

Фонд государственного имущества
Договор, Приказ от 02.05.2018 № 592
редакция действует с 22.01.2019

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.05.2018

м. Київ

N 592

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 травня 2018 р. за N 624/32076

Про затвердження Типового договору про проведення електронних аукціонів з продажу об'єктів малої приватизації між організатором аукціону та оператором електронного майданчика

(заголовок із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 29.11.2018 р. N 1519)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Фонду державного майна України
 від 29 листопада 2018 року N 1519

Відповідно до частини другої статті 15 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типовий договір про проведення електронних аукціонів з продажу об'єктів малої приватизації між організатором аукціону та оператором електронного майданчика, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 29.11.2018 р. N 1519)

2. Управлінню продажу об'єктів малої приватизації Департаменту приватизації забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови Фонду

В. Трубаров

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

Типовий договір
про проведення електронних аукціонів з продажу об'єктів малої приватизації між організатором аукціону та оператором електронного майданчика

________________
   (місце складання)

"___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (повне найменування Організатора аукціону)
____________________________, запис про державну реєстрацію якого внесено до Єдиного
              (код особи)
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в особі ____________________________________________________________________________________
                                                                                        (П. І. Б., повне найменування посади)
_____________________________________________________________________________________,
що діє на підставі ______________________________________________________________________
                                                                                                 (назва, номер, дата документа)
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ (далі - Організатор аукціону),
з однієї сторони, та ____________________________________________________________________
                                                               (повне найменування Оператора електронного майданчика)
_______________________________, запис про державну реєстрацію якого внесено до Єдиного
                    (код особи)
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в особі _____________________________________________________________________________________
                                                                                                           (П. І. Б., посада)
_____________________________________________________________________________________,
що діє на підставі ______________________________________________________________________
                                                   (назва, номер, дата документа, що уповноважує особу)
_____________________________________________________________________________________
________________________________ (далі - Оператор електронного майданчика), з іншої сторони,
якого відібрано відповідно до ___________________________________________________________
                                                                              (повна назва, номер, дата документа)
______________________________________________________________________ (далі - Сторони),

уклали цей Договір про проведення електронних аукціонів з продажу об'єктів малої приватизації на електронному аукціоні (далі - Договір) про таке:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. За цим Договором оператор електронного майданчика та організатор аукціону співпрацюють в напрямку забезпечення приватизації шляхом продажу на електронних аукціонах способами, визначеними відповідно до статті 13 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 432 "Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу", об'єктів малої приватизації, інформаційне повідомлення про продаж яких опубліковано в електронній торговій системі, відповідно до законодавства України та цього Договору.

2. Електронний аукціон з продажу об'єкта малої приватизації має проводитися згідно з інформаційним повідомленням про приватизацію об'єкта малої приватизації, опублікованим в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України та в електронній торговій системі, відповідно до законодавства.

II. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Для виконання завдань за цим Договором Сторони:

керуються законодавством України, зокрема Законами України "Про Фонд державного майна України", "Про приватизацію державного і комунального майна", "Про товарну біржу", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про акціонерні товариства", постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 432 "Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу";

надають у разі необхідності та в межах можливого одна одній інформацію електронною поштою з наступним підтвердженням у письмовому вигляді.

2. Організатор аукціону забезпечує:

підготовку та опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об'єкта малої приватизації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України та в електронній торговій системі;

підготовку проекту договору купівлі-продажу після затвердження протоколу відповідного електронного аукціону;

підготовку проекту акта приймання-передавання після укладення договору купівлі-продажу та сплати в повному обсязі ціни продажу відповідного об'єкта малої приватизації або проекту розпорядження про виконання депозитарних операцій за формою, установленою депозитарною установою (для пакетів акцій об'єктів малої приватизації).

3. Оператор електронного майданчика зобов'язується забезпечити:

ділове співробітництво з використанням організаційно-правових механізмів проведення аукціонів, матеріально-технічної бази та персоналу оператора електронного майданчика;

загальнодоступність та рівні умови для всіх учасників аукціону електронного майданчика;

розміщення інформаційних повідомлень про продаж об'єктів малої приватизації на своєму веб-сайті;

додержання вимог законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства про приватизацію;

збереження та нерозголошення конфіденційної інформації про учасників аукціону;

прийняття заяв на участь в аукціоні і фотокопій документів, що є додатками до заяв, в електронному вигляді з дотриманням вимог законодавства України;

прийняття оригіналів заяв на участь в аукціонах і оригіналів документів, що є додатками до заяв, та звірку оригіналів з їх електронними копіями;

у разі реєстрації однієї заяви на участь у приватизації передачу цієї заяви Організатору аукціону разом із доданими до неї документами (копії та оригінали) протягом двох робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу аукціону в електронній торговій системі;

передачу Організатору аукціону для перевірки електронних копій заяви та документів на участь в приватизації переможця аукціону протягом чотирьох робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу аукціону в електронній торговій системі (за необхідності за зверненням організатора аукціону);

передачу Організатору аукціону для перевірки оригіналу заяви на участь у приватизації разом із доданими до неї оригіналами документів переможця аукціону протягом п'яти робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу аукціону в електронній торговій системі;

перерахування суми сплачених потенційними покупцями реєстраційних внесків на казначейський рахунок органу приватизації, зазначений в інформаційному повідомленні та розділі VII цього Договору, протягом п'яти робочих днів з дня проведення аукціону, а у разі реєстрації однієї заяви - з оголошеного кінцевого строку подання заяв;

перерахування сплаченого гарантійного внеску переможця електронного аукціону на казначейський рахунок органу приватизації, зазначений в інформаційному повідомленні та розділі VII цього договору, протягом п'яти робочих днів з дня опублікування в ЕТС договору купівлі-продажу об'єкта приватизації;

нерозголошення відомостей про учасників до завершення електронного аукціону;

здійснення консультаційної підтримки Організатора аукціону та учасників аукціону (потенційних покупців об'єкта приватизації) з питань, пов'язаних з функціонуванням електронної торгової системи (далі - ЕТС), за допомогою телефонного зв'язку та електронної пошти, що вказані на веб-сайті оператора електронного майданчика, в робочі дні з __________ до _________, у п'ятницю та передсвяткові дні з ___________ до __________;

технічну можливість та рівний доступ учасників аукціону до інформації про проведення електронного аукціону в ЕТС;

технічну можливість та доступ учасникам електронних аукціонів до ЕТС, до інформації про проведення електронних аукціонів, направлення до особистого кабінету учасника аукціону та/або на його електронну пошту унікального гіперпосилання на індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону;

передачу Організатору аукціону підписаного протоколу аукціону разом з оригіналом заяви переможця аукціону та оригіналами документів, що є додатками до цієї заяви, протягом двох днів;

передачу Організатору аукціону оригіналу заяви та оригіналів документів, що є додатками до заяви, учасника електронного аукціону у випадку, якщо такий учасник буде єдиним, хто подав заяву на участь у відповідному аукціоні, протягом двох днів;

усунення за свій рахунок недоліків, допущених зі своєї вини, під час дії цього Договору;

збереження документів, інформації та відомостей, що створюються, вносяться в ЕТС через особистий кабінет, наданий Оператором електронного майданчика, під час організації та проведення продажу, з урахуванням таких вимог:

збереження документів, відомостей, а також на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях;

доступність інформації, що міститься в документах, для її подальшого використання;

можливість відновлення документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або одержаний;

збереження інформації, яка дає змогу встановити походження та призначення документа, а також дату і час його відправлення чи одержання.

III. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

1. Під конфіденційною інформацією Сторони розуміють:

відомості про учасників електронного аукціону до моменту завершення електронного аукціону; інформацію про розмір закритих цінових пропозицій учасників та кількість учасників, які подали заяви на участь в електронному аукціоні, до моменту початку електронного аукціону або до моменту завершення етапу подання закритих цінових пропозицій (в разі проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій);

ключі доступу електронного майданчика до ЕТС, ключі доступу електронного майданчика до кожного лота, що виставляється на продаж на електронному аукціоні, ключі доступу учасників електронного аукціону до відповідного аукціону та інші ключі;

інформацію, що є конфіденційною інформацією або службовою інформацією в розумінні Закону України "Про доступ до публічної інформації" та Закону України "Про інформацію".

2. Сторони зобов'язуються вжити усіх заходів для нерозголошення конфіденційної інформації.

IV. СТРОК ДОГОВОРУ, УМОВИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє з _______________ по ______________.

2. Усі зміни та доповнення до цього Договору викладаються в письмовій формі, підписуються уповноваженими представниками Сторін та є його невід'ємною частиною.

3. Цей Договір може бути розірвано до закінчення строку, встановленого пунктом 1 цього розділу, за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. За невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України.

2. Усі суперечності та розбіжності, що виникли під час виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.

3. У разі неможливості врегулювання суперечностей та розбіжностей, що виникли під час виконання цього Договору, шляхом переговорів вони підлягають вирішенню в судовому порядку.

4. У разі неперерахування або несвоєчасного перерахування Оператором електронного майданчика реєстраційного та/або гарантійного внеску на казначейські рахунки органу приватизації, зазначені в інформаційному повідомленні та розділі VII цього Договору, Оператор електронного майданчика сплачує неустойку у подвійному розмірі неперерахованої суми реєстраційного та/або гарантійного внеску.

5. Організатор аукціону не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань Оператором електронного майданчика, а Оператор електронного майданчика не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань Організатором аукціону за цим Договором.

VI. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення після укладення цього Договору поза волею Сторін обставин непереборної сили, які об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору, та які прямо передбачені Законом України "Про торгово-промислову палату України".

2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дати, коли їй стало відомо про їх виникнення, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.

4. У разі якщо строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж дев'яносто календарних днів, Сторони в установленому порядку мають право розірвати цей Договір.

VII. ОСОБЛИВІ УМОВИ

1. Протокол аукціону не затверджується Організатором аукціону у разі якщо:

переможець аукціону не подав документи або відомості, обов'язкове подання яких передбачено Законом України "Про приватизацію державного і комунального майна";

переможець аукціону подав неправдиві відомості про себе;

після отримання заяви на участь в аукціоні, поданої переможцем аукціону, та документів, які є додатками до цієї заяви, Організатор аукціону виявить невідповідність переможця аукціону вимогам статті 8 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна";

виявлено невідповідності поданих переможцем аукціону оригіналів документів, які є додатками до заяви на участь в аукціоні, їх фотокопіям, поданим в електронному вигляді.

2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:

Одержувач: __________________

Рахунок N _________________ (для перерахування реєстраційного внеску)

Рахунок N _________________ (для перерахування гарантійного внеску)

Банк одержувача: _______________________________________________

МФО _________________________

Код ЄДРПОУ __________________

в іноземній валюті:

Одержувач: __________________

Адреса: _____________________

Рахунок: ____________________

Банк одержувача: ____________________

Адреса: _____________________________

МФО ______________________

Код ЄДРПОУ _______________

Призначення платежу: (обов'язково зазначити за що)

Receiver: _______________________________

Address: _______________________________

Account: _______________________________

Bank of receiver: _________________________

Address: _______________________________

MFO ______________

Address: _______________________________

MFO ______________

SWIFT: _____________

Code YeDRPOU: ________________________

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).

VIII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір складено українською мовою в трьох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

2. У правовідносинах, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються законодавством України, якщо інше не передбачено цим Договором.

IX. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Організатор аукціону

Оператор електронного майданчика

______________________________________
(повне найменування організатора аукціону)

__________________________________________
(повне найменування оператора електронного
майданчика)

______________________________________
(місцезнаходження (згідно з даними
 Єдиного державного реєстру юридичних
 осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань))

__________________________________________
(місцезнаходження (згідно з даними Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань))

______________________________________
(адреса для листування (із зазначенням
поштового індексу))

__________________________________________
(адреса для листування (із зазначенням
поштового індексу))

______________________________________
(банківські реквізити (р/р, МФО, повне
найменування банку))

__________________________________________
(банківські реквізити (р/р, МФО, повне
найменування банку))

______________________________________
(код згідно з ЄДРПОУ)

__________________________________________
(код згідно з ЄДРПОУ)

______________________________________
(телефон)

__________________________________________
(телефон)

_________________________/____________

М. П.

_________________________/_____________

 

Директор Департаменту приватизації

В. Герц

(Типовий договір із змінами, внесеними згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 29.11.2018 р. N 1519)

Опрос