Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка подготовки и внесения в органы исполнительной власти или органы местного самоуправления ходатайств по вопросам соблюдения требований земельного законодательства

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Порядок, Приказ от 05.03.2018 № 124
действует с 15.06.2018

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.03.2018

м. Київ

N 124

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 травня 2018 р. за N 605/32057

Про затвердження Порядку підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства

Відповідно до підпункту "а" частини першої статті 15, частини другої статті 144, статей 187 та 188 Земельного кодексу України, підпункту "б" частини першої статті 6, статті 10 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", підпункту 9 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27 серпня 2014 року N 317 "Про затвердження Порядку підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2014 року за N 1126/25903.

3. Департаменту аграрної політики та сільського господарства в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України М. Мартинюка.

 

Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції

О. Трофімцева

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр екології та
природних ресурсів України

О. Семерак

В. о. Голови Державної
служби України з питань
геодезії, картографії та кадастру

О. К. Колотілін

 

Порядок підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює процедуру підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства.

2. Клопотання - письмове звернення до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про необхідність вжиття заходів щодо забезпечення дотримання вимог земельного законодавства.

3. Від імені Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органів (далі - спеціально уповноважені органи) вносити клопотання до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування мають право Головний державний інспектор України у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель та його заступники, головні державні інспектори у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх заступники.

Від імені Державної екологічної інспекції України вносити клопотання до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування мають право Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища, старші державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища, державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища (далі - спеціально уповноважені органи).

4. Вимоги цього Порядку поширюються на:

державних інспекторів у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель спеціально уповноважених органів (далі - державні інспектори) - в частині дотримання ними встановленого порядку підготовки та внесення (вручення, надсилання) клопотань, забезпечення їх обліку та контролю за виконанням вимог, зазначених у клопотаннях;

державних інспекторів України з охорони навколишнього природного середовища в частині внесення клопотань про припинення права користування земельними ділянками в порядку частини другої статті 144 Земельного кодексу України;

органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування - в частині розгляду і виконання вимог клопотань, внесених спеціально уповноваженими органами, приведення власних рішень у відповідність до вимог чинного законодавства, вжиття згідно із законом заходів для припинення порушень земельного законодавства.

II. Підстави для внесення клопотання

1. Клопотання з питань дотримання вимог земельного законодавства (далі - клопотання), форма якого наведена у додатку 1 до цього Порядку, вноситься до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування у разі виявлення порушень вимог земельного законодавства.

2. Клопотання вносяться з питань, визначених пунктом "б" частини першої статті 6 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель".

III. Оформлення та внесення клопотань

1. Клопотання оформлюється на бланку відповідного спеціально уповноваженого органу у двох примірниках.

2. Перший примірник клопотання надсилається поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення або доставляється особисто до відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, другий залишається у спеціально уповноваженому органі.

Спосіб внесення клопотання визначає спеціально уповноважений орган, який оформив клопотання.

3. На другому примірнику клопотання робиться відмітка про надсилання поштою або відмітка про його отримання органом, якому воно адресоване.

4. У разі вручення клопотання під підпис уповноваженій посадовій особі органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування особа, яка отримала клопотання, зазначає на другому його примірнику свої посаду, прізвище, ім'я та по батькові, дату та час отримання та засвідчує це своїм підписом.

Якщо уповноважений на приймання поштової кореспонденції представник органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування відмовляється отримати клопотання, державний інспектор спеціально уповноваженого органу, який його вручає, робить про це відповідну відмітку на другому примірнику клопотання і засвідчує це своїм підписом. Клопотання у таких випадках надсилається поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

5. Уповноважена посадова особа спеціально уповноваженого органу, яка надіслала клопотання поштою, зазначає на його другому примірнику свої посаду, прізвище, ім'я та по батькові, дату та час його відправлення.

IV. Строки внесення та облік клопотань

1. У разі необхідності приведення у відповідність до законодавства рішень, прийнятих органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, клопотання вноситься протягом п'яти робочих днів з дня виявлення порушення.

2. В інших випадках, зазначених у пункті 2 розділу II цього Порядку, клопотання до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування вносяться протягом тридцяти днів з дня виявлення правопорушення.

3. Реєстрація клопотань, прийнятих спеціально уповноваженим органом, здійснюється структурними підрозділами, що забезпечують документообіг у цих органах, в журналі реєстрації клопотань, форма якого наведена у додатку 2 до цього Порядку.

V. Контроль за виконанням клопотань

1. Контроль за своєчасним розглядом та повнотою виконання вимог, зазначених у клопотаннях, забезпечується відповідними структурними підрозділами спеціально уповноважених органів, які виявили порушення та оформили клопотання.

2. У разі відмови органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування виконати вимоги, зазначені у клопотанні, чи неотримання від них протягом тридцяти днів з дати отримання клопотання письмового повідомлення про результати розгляду клопотання відповідний спеціально уповноважений орган, що вніс клопотання, направляє копію клопотання та матеріали, які засвідчують факт порушення земельного законодавства, до відповідного органу прокуратури для вжиття заходів згідно з вимогами законодавства.

3. У разі наявності в діях посадових осіб органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування ознак корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення в частині невиконання або часткового виконання вимог клопотання щодо необхідності приведення у відповідність до вимог земельного законодавства прийнятих органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування рішень державний інспектор письмово інформує про це керівника спеціально уповноваженого органу, в якому він працює.

Про вчинення особою дій, які містять ознаки корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, спеціально уповноважений орган письмово повідомляє відповідного спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції.

4. У повідомленні до відповідного спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції керівник спеціально уповноваженого органу зазначає посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи, в діях якої містяться ознаки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення при прийнятті органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування рішення з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, а також додає (за наявності) письмове обґрунтування відповідного органу про причини відмови виконання вимог, зазначених у клопотанні.

Повідомлення про вчинення посадовою особою органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування дій, які містять ознаки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, підписує керівник відповідного спеціально уповноваженого органу чи особа, яка виконує його обов'язки.

VI. Оскарження клопотань

Клопотання Головного державного інспектора України у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель та його заступників, головних державних інспекторів у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх заступників оскаржуються у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

 

Директор Департаменту
аграрної політики та
сільського господарства

В. Топчій

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження та номер телефону
_____________________________________________________________________________________
спеціально уповноваженого органу)

_______________ N ______________

_________________________________________
(прізвище та ініціали, посада керівника органу
_________________________________________
виконавчої влади або органу місцевого
_________________________________________
самоврядування)

КЛОПОТАННЯ
з питань дотримання вимог земельного законодавства

Керуючись підпунктом "б" статті 6 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", підпункту 255 пункту 4 Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року N 15, направляємо для відповідного реагування матеріали щодо порушення вимог земельного законодавства, яке полягає у:
_____________________________________________________________________________________
                                         (суть виявленого порушення з посиланням на законодавчі та інші нормативно-правові
_____________________________________________________________________________________
                                         акти, вимоги яких порушені та які передбачають відповідальність за це порушення,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      вжиті заходи впливу (за наявності))
_____________________________________________________________________________________

За результатами розгляду клопотання вимагаємо (пропонуємо):
_____________________________________________________________________________________
                                       (перелік вимог (заходів реагування), які необхідно вжити для припинення порушення
_____________________________________________________________________________________
                                                                     земельного законодавства та усунення його наслідків)

Про результати розгляду клопотання та вжиті заходи просимо повідомити до "___" ____________ 20__ року ____________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                 (найменування та місцезнаходження органу, який необхідно повідомити,
_____________________________________________________________________________________
                                                                           із зазначенням індексу та номера телефону)

У разі неотримання повідомлення про результати розгляду клопотання матеріали будуть направлені до відповідних органів у встановленому законодавством порядку.

Додаток: копії відповідних матеріалів на ___ аркушах.
_____________________________________________________________________________________
                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка підписала клопотання)

 

______________________
(підпис)

Відмітки про вручення (надсилання) клопотання

Клопотання отримав(ла):

"___" ____________ 20__ року

________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої
_________________________________________
посадової особи, яка отримала клопотання)
 
______________________________
(підпис)

Клопотання надіслано поштою:

"___" ____________ 20__ року

________________________________________
(посада, прізвище та ініціали
________________________________________
уповноваженої посадової особи, яка відправила
клопотання)
___________________________
(підпис)

 

ЖУРНАЛ
реєстрації клопотань, внесених
__________________________________
(найменування спеціально уповноваженого органу)
до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування

Розпочато "___" ____________ 20__ року

Закінчено "___" ____________ 20__ року

Зразок журналу

Ліва сторінка журналу

N
з/п

Дата та реєстраційний номер клопотання

Найменування органу, до якого внесено клопотання

Дата вручення (відправлення) клопотання

З якого питання внесено клопотання (зазначити стисло)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Права сторінка журналу

Результати розгляду клопотання (дата та номер відповіді)

Подальші заходи щодо виконання вимог, зазначених у клопотанні

вирішено позитивно

відмовлено у виконанні вимог

не отримано відповіді

матеріали направлені до органів прокуратури (дата та номер листа)

результати розгляду матеріалів органами прокуратури (дата та номер відповіді)

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

____________

Опрос