Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к приказу Министерства внутренних дел Украины от 07 декабря 2009 года N 515

МВД
Приказ от 26.04.2018 № 345
действует с 05.06.2018

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.04.2018

м. Київ

N 345

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 травня 2018 р. за N 596/32048

Про затвердження Змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 грудня 2009 року N 515

Відповідно до пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878, з метою приведення нормативно-правових актів МВС у відповідність до законодавства та вдосконалення екзаменаційної діяльності територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 грудня 2009 року N 515 "Про затвердження деяких нормативно-правових актів, що регламентують порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів у закладах, що проводять таку діяльність, їх державну акредитацію та атестацію спеціалістів, а також допуску громадян до керування транспортними засобами, видачі (обміну) посвідчень водія", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2010 року за N 72/17367, що додаються.

2. Начальникові Головного сервісного центру МВС Криклію В. А. забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національної
поліції України

С. М. Князєв

Міністр освіти і науки України

Л. М. Гриневич

Голова Державної регуляторної
служби України

К. Ляпіна

 

Зміни
до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 грудня 2009 року N 515

1. У додатку 1 до Інструкції про порядок організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 грудня 2009 року N 515, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22 січня 2010 року за N 73/17368, таблицю викласти в такій редакції:

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

РНОКПП

Паспорт (серія, N)

Медична довідка (серія, N)

Посвідчення водія

Реєстрація місця проживання

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. В Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія, затвердженій наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 грудня 2009 року N 515, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 22 січня 2010 року за N 74/17369:

1) у розділі II:

пункт 2.10 викласти в такій редакції:

"2.10. Якщо під час проведення перевірки поданих особою документів буде встановлено, що її позбавлено права на керування транспортними засобами, така особа до іспитів не допускається. У разі наявності в такої особи посвідчення водія посадові особи інформують про цей факт відповідний територіальний орган Національної поліції для прийняття рішення щодо його вилучення поліцейськими в порядку, визначеному законодавством. Вилучене посвідчення водія надсилається (передається) поліцейськими до ТСЦ МВС за місцем проживання особи на зберігання до закінчення строку такого позбавлення.";

у пункті 2.18:

абзац третій викласти в такій редакції:

"Вправи для визначення підготовленості особи до керування транспортним засобом та помилки, які можуть бути допущені, визначено в екзаменаційному листі (додаток 3).";

абзаци четвертий - двадцять п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять шостий - сорок четвертий вважати відповідно абзацами четвертим - двадцять другим;

у пункті 2.19:

абзац перший виключити.

У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати відповідно абзацами першим - четвертим;

у пункті 2.32:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.32. Облік посвідчень водія осіб, позбавлених права керування транспортними засобами (разом із копіями постанов адміністративних органів (посадових осіб) у справах про адміністративні правопорушення), які надішли до ТСЦ МВС на зберігання, та їх видачі ведеться в книзі обліку та видачі посвідчень водія осіб, які тимчасово позбавлені права керування транспортними засобами (додаток 10).";

2) у розділі IV:

пункт 4.5 викласти в такій редакції:

"4.5. Якщо при проведенні перевірки поданих особою документів буде встановлено, що її позбавлено права на керування транспортними засобами, посадові особи інформують про цей факт відповідний територіальний орган Національної поліції для прийняття рішення щодо вилучення у такої особи посвідчення водія поліцейськими в порядку, визначеному законодавством. Вилучені посвідчення водія надсилаються (передаються) поліцейськими до ТСЦ МВС за місцем проживання особи на зберігання до закінчення строку такого позбавлення.";

3) у додатку 2 до Інструкції:

рядок "Місце роботи, посада ________________________" замінити рядками такого змісту:

"Контактний тел. _________________________

Ел. пошта ___________________________";

слова "Перевірку проведено за Єдиним державним реєстром МВС.

 

__________________________________________"
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, дата)

виключити;

після таблиці "Документи заявника" доповнити новими абзацами такого змісту:

"З унесеною до заяви інформацією ознайомлений, зауважень не маю. Даю згоду на її обробку, зберігання та проведення перевірки за наявними інформаційними системами МВС.

Заявник

____________
(підпис)

____________
(дата)

Проведено перевірку за Єдиним державним реєстром МВС: "Автомобіль", "Автошкола", "Позбавлені прав", "Особа в розшуку" та "Адмінпрактика".

 

__________________________________________";
  (підпис, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, дата)

4) додаток 3 до Інструкції викласти в новій редакції, що додається.

 

Начальник Головного
сервісного центру МВС

В. А. Криклій

 

Екзаменаційний лист N ______

Прізвище

__________________
(українськими літерами)

__________________
(латинськими літерами)

Дані достовірні

Ім'я

__________________
(українськими літерами)

__________________
(латинськими літерами)

________
(дата)

______
(підпис заявника)

По батькові

__________________

__________________
(вид операції)

Обмежень на право отримання посвідчення водія немає

Дата народження ______________

__________________
(назва закладу)

Місце проживання ______________________________

___________________
(підпис посадової особи)

Категорія ___________________
Іспит(и) ___________________

Дата

Іспит

Результат

Посадова особа ТСЦ МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Видано/повернено посвідчення водія

серія _____ N ____________

кат. ______ дата __________

________________________
    (підпис посадової особи, дата)

Отримав
________________________
          (підпис власника, дата)

Посадова особа ТСЦ МВС

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________
(дата формування картки)

Зберігати до кінця іспитів

Примітка.

Екзаменаційний лист долучається до матеріалів, які стали підставою для видачі посвідчення водія. Приймання практичного іспиту проводиться у два етапи: перша частина - на майданчику для навчання з початкового керування, друга - в умовах дорожнього руху (15 хвилин). Для одержання позитивної оцінки особа, що екзаменується, не повинна допустити більше трьох помилок або двох однакових. Створення аварійної ситуації означає, що іспит не складено. Перед початком іспиту екзаменатор ознайомлює особу, що екзаменується, під особистий підпис в екзаменаційному листі з картою маршруту, за яким буде проводитись іспит. Після закінчення іспиту екзаменатор ознайомлює особу, що екзаменувалася, з допущеними помилками під особистий підпис в екзаменаційному листі.

Зворотний бік

ПЕРШИЙ ЕТАП ПРАКТИЧНОГО ІСПИТУ (кат. _____)

Типові помилки

Кількість помилок

1 спроба

2 спроба

3 спроба

1. Підготовка до початку руху

Не підготувався до початку руху (не пристебнув пасок безпеки, не відрегулював дзеркала, підголівник та сидіння під себе), не увімкнув / не вимкнув світловий покажчик повороту перед/після початком руху / завершення повороту

  

  

  

2. Зупинка транспортного засобу на підйомі/спуску

Перетнув стоп-лінію, не зупинився в установленому місці, зупинив роботу двигуна при виконанні вправи, ТЗ відкотився назад більше ніж на 20 см

  

  

  

3. Заїзд у двір (гараж) з правого/лівого боку (ширина гаража - плюс один метр (до ширини автомобіля))

Зупинив роботу двигуна при виконанні вправи, доторкнувся до фішки/конуса або її/його збив, зовнішні контури ТЗ виступають за контрольні лінії

  

  

  

4. Маневрування (змійка, вісімка, габаритне коло)

4.1. Невиконання розворотів та поворотів малого радіуса

  

  

  

4.2. Торкання під час виконання маневру дорожнього покриття ногою (ногами)

  

  

  

5. Розворот в обмеженому просторі з одноразовим включенням задньої передачі

Зупинив роботу двигуна при виконанні вправи, доторкнувся до фішки або збив її

  

  

  

6. Паркування ТЗ біля бордюру (паралельно) заднім ходом (довжина - 6 м, ширина - 2,5 м)

Доторкнувся до фішки/конуса або її/його збив, зовнішні контури ТЗ виступають за контрольні лінії

  

  

  

7. Рух по прямій

7.1 Відхилення від заданої траєкторії під час керування ТЗ на мінімальній швидкості (5 км/год), не знімаючи ніг із підніжки

  

  

  

7.2. Невиконання переключення передач із нижчих на вищі та вищих на нижчі

  

  

  

ДРУГИЙ ЕТАП ПРАКТИЧНОГО ІСПИТУ

Типові помилки

Кількість помилок

1 спроба

2 спроба

3 спроба

1. Підготовка до початку руху

Не підготувався до початку руху (не пристебнув пасок безпеки, не відрегулював дзеркала, підголівник та сидіння під себе), не увімкнув / не вимкнув світловий покажчик повороту перед/після початком руху / завершення повороту, не подивився у дзеркало заднього виду, не повернув голову в бік виконання маневру

  

  

  

2. Маневрування, швидкість руху

2.1. Не увімкнув / не вимкнув світловий покажчик повороту під час виконання / після завершення маневру, не впевнився в безпечності виконання маневру, перевищив установлену швидкість руху ТЗ

  

  

  

2.2. Перед поворотом (розворотом) завчасно не зайняв відповідне крайнє положення на проїзній частині

  

  

  

2.3. Під час маневрування, повороту або розвороту не пропустив (створив перешкоду) ТЗ

  

  

  

2.4. Під час руху не дотримувався дистанції (3 с) і бічного інтервалу, що забезпечують безпеку руху

  

  

  

3. Розміщення ТЗ на проїзній частині, дотримання вимог дорожньої розмітки та знаків

3.1. Проїхав у напрямку, не дозволеному розміткою 1.18 або знаками 5.16, 5.17.1, 5.17.2, 5.18, 5.19 та дорожніми знаками 3.1 - 3.4, 3.7 та 4.1 - 4.3

  

  

  

3.2. Виїхав на розділову смугу, узбіччя, тротуар, пішохідну доріжку

  

  

  

4. Сигнали регулювання, проїзд перехресть

4.1. При зупинці на заборонений сигнал світлофора або на заборонений жест регулювальника перетнув стоп-лінію, позначену дорожніми знаками або розміткою проїзної частини

  

  

  

4.2. Виїхав на перехрестя (пішохідний перехід) при утвореному заторі, створив перешкоду для руху ТЗ і пішоходів

  

  

  

4.3. Проїхав на заборонений сигнал світлофора або на заборонений жест регулювальника

  

  

  

5. Зупинка і стоянка

5.1. Здійснив зупинку/стоянку в місцях, де вона заборонена, а також у зоні дії знаків 3.34 - 3.35

  

  

  

5.2. Відкрив двері ТЗ, створив перешкоду іншим учасникам руху або залишив ТЗ, не переконавшись, що самостійний рух ТЗ неможливий

  

  

  

6. Проїзд пішохідних переходів і зупинок маршрутних ТЗ, пріоритет маршрутних ТЗ

6.1. Не зупинився (не зменшив швидкість руху) перед пішохідним переходом, щоб пропустити пішоходів, які перетинають проїзну частину

  

  

  

6.2. Рухався смугою руху маршрутних ТЗ

  

  

  

6.3. Не надав дорогу тролейбусу/автобусу, який починав рух від позначеного місця

  

  

  

7. Аварійні ситуації

7.1. Виконав обгін, розворот у випадках, коли це заборонено, або в місцях, де це заборонено

  

  

  

7.2. При проїзді перехрестя не надав дорогу (створив перешкоду) ТЗ, які мають перевагу в русі

  

  

  

7.3. Під час руху або виконання маневру не пропустив (створив перешкоду) ТЗ або пішоходам, які мали перевагу в русі

  

  

  

7.4. Не зупинився на заборонений сигнал світлофора або жест регулювальника

  

  

  

7.5. Не виконав вимоги ПДР, створивши ситуацію, що спричинила необхідність втручання екзаменатора в керування автомобілем для запобігання дорожньо-транспортній події (пригоді)

  

  

  

З маршрутом руху ознайомлений(а)

________________
(підпис особи, дата)

________________
(підпис особи, дата)

________________
(підпис особи, дата)

З помилками ознайомлений(а)

________________
(підпис особи, дата)

________________
(підпис особи, дата)

________________
(підпис особи, дата)

____________

Опрос