Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка согласования Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обоснованных отклонений от строительных норм, обеспечивающих соблюдение установленных требований безопасности к зданиям и сооружениям не предусмотренным строительными нормами способом

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Порядок, Приказ от 19.04.2018 № 97
действует с 22.05.2018

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.04.2018

м. Київ

N 97

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 травня 2018 р. за N 593/32045

Про затвердження Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами

Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України "Про будівельні норми", пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року N 197,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами, що додається.

2. Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва (Толстова А. В.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О. В.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 червня 2018 року, крім розгляду звернень щодо погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм, які стосуються навчальних закладів, дитячих садочків, закладів культури, фізичної культури та спорту, охорони здоров'я, закладів соціального забезпечення та інших об'єктів соціальної інфраструктури (за винятком об'єктів житлового фонду, житлових комплексів, їх частин), для яких цей наказ застосовується з дня набрання ним чинності.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Парцхаладзе Л. Р.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

Г. Зубко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

М. Чечоткін

Голова Державної
архітектурно-будівельної інспекції України

О. В. Кудрявцев

Т. в. о. Міністра
внутрішніх справ України

С. А. Яровий

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

Порядок
погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає організаційні засади розгляду в Мінрегіоні звернень суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, які провадять будівельну, містобудівну, архітектурну діяльність і забезпечують виготовлення продукції будівельного призначення, а також органів державної влади та органів місцевого самоврядування (далі - заявники) щодо погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм у проектній документації (далі - звернення) при проектуванні та внесенні змін до проектної документації об'єктів (далі - об'єкт), які передбачають дотримання вимог до будівель і споруд, визначених Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року N 1764, у спосіб, не передбачений державними будівельними нормами (далі - відхилення), а також прийняття рішень щодо їх погодження або відмови в погодженні.

2. Порядок розроблено відповідно до законів України "Про будівельні норми", "Про охорону праці", "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про архітектурну діяльність", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про охорону культурної спадщини" та постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року N 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд".

II. Організація подання звернень

1. Для отримання погодження обґрунтованих відхилень заявник звертається до Мінрегіону листом.

2. У зверненні зазначаються найменування об'єкта будівництва, його місце розташування, опис вимог будівельних норм, які неможливо (значно ускладнено) виконати, детально викладаються причини та обставини, через які неможливо (значно ускладнено) виконання конкретних вимог будівельних норм, і надаються обґрунтовані пропозиції щодо можливих відхилень від них.

3. До звернення обов'язково додаються:

письмове зобов'язання щодо проведення компенсаційних заходів щодо відхилень від вимог відповідних будівельних норм;

копії містобудівних умов та обмежень, технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта, документи, що дають право на будівництво об'єкта (за наявності);

письмові застереження замовника щодо відомостей в матеріалах звернення, які він вважає інформацією з обмеженим доступом (за наявності).

До звернення за ініціативою заявника може додаватися інша обґрунтовуюча документація.

4. Скан-копії звернення разом з обов'язковими додатками та іншою обґрунтовуючою документацією (за наявності) оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінрегіону протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації звернення у Мінрегіоні.

III. Організація розгляду звернень щодо відхилень та прийняття рішень стосовно їх погодження або відмови у їх погодженні

1. Відповідний структурний підрозділ Мінрегіону відповідно до своїх повноважень (далі - відповідальний структурний підрозділ) за дорученням керівництва Мінрегіону у строк до п'яти робочих днів з дня реєстрації звернення у Мінрегіоні із залученням (за необхідності) фахівців інших структурних підрозділів Мінрегіону розглядає звернення та додані до нього матеріали, в тому числі перевіряє наявність всіх необхідних документів.

2. Звернення щодо погодження відхилень розглядаються в порядку черговості їх надходження та розгляду базовими організаціями з науково-технічної діяльності у будівництві (далі - базова організація), центральними органами виконавчої влади згідно з їх компетенцією.

3. У разі якщо звернення не відповідає вимогам, викладеним у пунктах 4, 5 цього Порядку, Мінрегіон відмовляє заявнику у погодженні відхилень та повертає йому звернення разом з додатками до нього в строк до п'яти робочих днів з дня реєстрації звернення у Мінрегіоні листом за підписом керівника відповідального структурного підрозділу (або особи, що його заміщує), у якому наводяться вмотивовані причини такої відмови.

Скан-копія листа про відмову у погодженні відхилень оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

Заявник може повторно звернутися до Мінрегіону з порушеного питання після усунення недоліків, що стали причиною відмови у погодженні відхилень.

4. За результатами розгляду поданих заявником документів та з урахуванням складності порушеного питання звернення та додані до нього матеріали Мінрегіон у разі необхідності надсилає на розгляд центральним органам виконавчої влади згідно з їх компетенцією та/або базовим організаціям для отримання пропозицій (висновків) щодо можливості погодження відхилень або рекомендацій стосовно компенсаційних заходів тощо.

5. Базова організація розглядає подані матеріали та проводить дослідження або випробування, розрахунки, які мають підтвердити (спростувати) можливість запропонованих рішень.

6. Пропозиції (висновки) базової організації щодо можливості погодження відхилень або рекомендацій стосовно компенсаційних заходів надсилаються до Мінрегіону протягом п'яти робочих днів після отримання листа від Мінрегіону та мають містити обґрунтовані пропозиції щодо можливості (неможливості) погодження запропонованих відхилень або необхідності проведення додаткових досліджень, випробувань тощо.

Пропозиції базової організації мають містити технічні вимоги, за умови виконання яких можливе погодження відхилень.

Пропозиції центральних органів виконавчої влади щодо можливості (неможливості) погодження запропонованих відхилень надсилаються до Мінрегіону протягом п'яти робочих днів після отримання листа від Мінрегіону.

7. Заявник може самостійно звертатися до відповідних центральних органів виконавчої влади або базових організацій за відповідним напрямом діяльності.

8. Заявник забезпечує достовірність інформації, зазначеної у зверненні та доданих до нього документах і матеріалах.

9. Не пізніше п'яти робочих днів після отримання пропозицій від центральних органів виконавчої влади та базових організацій (п'яти робочих днів з дати отримання листа Мінрегіону та ненадходження відповіді) відповідальний структурний підрозділ Мінрегіону вносить питання щодо погодження відхилень на засідання секції Науково-технічної ради Мінрегіону (далі - секція НТР) відповідно до компетенції.

10. У разі якщо немає необхідності розгляду звернення та доданих до нього матеріалів центральними органами виконавчої влади чи базовими організаціями відповідальний структурний підрозділ Мінрегіону протягом п'яти робочих днів після розгляду звернення та доданих до нього документів вносить питання щодо розгляду відхилень на засідання секції НТР відповідно до компетенції.

11. За рекомендацією секції НТР питання може бути винесено на розгляд Науково-технічної ради Мінрегіону (далі - НТР) протягом десяти робочих днів після розгляду на секції НТР.

12. Враховуючи рішення секції НТР (або НТР) щодо погодження або відмови у погодженні відхилень, Мінрегіон погоджує або відмовляє у погодженні відхилень шляхом надсилання листа заявнику протягом трьох робочих днів після прийняття такого рішення за підписом заступника Міністра відповідно до розподілу обов'язків та повноважень за формою, наведеною в додатку до цього Порядку.

13. Скан-копії протоколів (витягів з протоколів) засідань секцій НТР, НТР з питань, що стосуються розгляду звернень щодо погодження обґрунтованих відхилень, листів Мінрегіону, пропозицій громадськості (за наявності), підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Мінрегіону протягом семи робочих днів з дня прийняття рішення з урахуванням вимог законів України "Про захист персональних даних", "Про доступ до публічної інформації".

14. Погодження відхилень обов'язково враховуються замовниками будівництва у проектній документації об'єкта.

IV. Супровід прийнятих рішень

1. Базові організації систематизують й узагальнюють відхилення від будівельних норм та не рідше ніж раз на квартал вносять пропозиції Мінрегіону про доцільність внесення змін до чинних будівельних норм.

2. Мінрегіон забезпечує функціонування на своєму офіційному веб-сайті електронного ресурсу про опрацювання звернень щодо погодження відхилень, який має відповідати таким вимогам:

1) відкритість та безоплатність доступу до інформації/документів;

2) постійне оновлення;

3) табличний формат із забезпеченням функцій групування/фільтрування даних (за датами реєстрації звернень, регіонами / населеними пунктами / адресами, замовниками, видами відхилень, стадіями погодження, результатами погодження тощо), завантаження файлів, пошуку даних/документів за групами тощо;

4) розміщення скан-копій всіх документів (у тому числі листа Мінрегіону щодо погодження або відмови у погодженні відхилень) щодо опрацювання звернень про погодження відхилень (в режимі активних інтернет-посилань);

5) можливість відслідковувати стан опрацювання кожного звернення заявника про погодження відхилень.

 

Заступник директора Департаменту
державних програм та розвитку
житлового будівництва - начальник
відділу реалізації програм житлового
будівництва

А. В. Толстова

 

Відповідно до статті 10 Закону України "Про будівельні норми" Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України інформує про

______________________________________________________________________________________
(погодження / відмова у погодженні обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами)

відповідно до звернення від ___ ____________ 20__ року N ______

______________________________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації або прізвище, ім'я, по батькові заявника - фізичної особи)

за результатами розгляду на засіданні секції Науково-технічної ради Міністерства / Науково-технічної ради Міністерства, яке відбулось ____________ 20__ року.

Додаток: копія витягу з протоколу від ___ ____________ 20__ року N _________ на ___ арк.

Заступник Міністра

____________
(підпис)

____________________
(ім'я та прізвище)

____________

Опрос