Идет загрузка документа (85 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Технического регламента энергетической маркировки бытовых духовых шкафов и кухонных вытяжек

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Приказ, Регламент от 07.02.2018 № 28
действует с 12.12.2018

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.02.2018

м. Київ

N 28

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 травня 2018 р. за N 568/32020

Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок

Відповідно до частини другої статті 8 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року N 1057 "Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Технічний регламент енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок, що додається.

2. Установити, що побутові духові шафи та кухонні витяжки, які введені в обіг до набрання чинності цим наказом і не відповідають усім чи окремим вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок, затвердженого цим наказом, можуть бути надані на ринку протягом шести місяців з дня набрання чинності цим наказом.

3. Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики (Токаренко В. В.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О. В.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кругляка Е. Б.

 

Перший заступник Міністра

В. А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. І. Кубів

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

В. Лапа

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. Терентьєв

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок

I. Загальні положення

1. Цей Технічний регламент встановлює основні вимоги щодо енергетичного маркування побутових духових шаф та побутових кухонних витяжок (далі - духові шафи та кухонні витяжки) (враховуючи випадки, коли обладнання продається не для побутових потреб).

Цей Технічний регламент розроблено на основі Делегованого регламенту Комісії (ЄС) N 65/2014 від 01 жовтня 2013 року, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно енергетичного маркування духових шаф та кухонних витяжок.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на електричні і газові духові шафи (включаючи вбудовані в кухонні плити) та електричні кухонні витяжки, включаючи ті, що продаються не для побутового призначення.

3. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

духові шафи, що використовують інші джерела енергії, крім електроенергії та газу;

духові шафи із функцією "мікрохвильового нагрівання";

малі духові шафи;

портативні духові шафи;

теплоакумуляційні духові шафи;

духові шафи, первинним нагрівальним засобом у яких є пара;

духові шафи, які використовують лише пропан і бутан.

4. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у таких значеннях:

автоматичний режим роботи під час приготування їжі - стан, у якому витягування повітря кухонною витяжкою протягом періоду приготування їжі автоматично контролюється датчиком (датчиками), у тому числі це стосується вологості, температури тощо;

альтернативний текст - текст, що подається як альтернатива графічній інформації та дає змогу представляти інформацію в неграфічній формі у разі непридатності пристроїв для оброблення графіки або для спеціальних пристроїв, що використовують, зокрема, систему синтезу голосу;

багатокамерна духова шафа - духова шафа з двома або більшою кількістю камер, кожна з яких нагрівається окремо;

вбудований дисплей - візуальний інтерфейс, у якому доступ до зображення або сукупності даних здійснюється з використанням миші або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані;

джерело тепла - основне джерело енергії для нагрівання духової шафи;

духова шафа - прилад або частина приладу, яка містить одну або декілька камер, що використовують електроенергію та/або газ, в яких здійснюється приготування їжі з використанням звичайного режиму або режиму примусової конвекції;

еквівалентна модель - модель обладнання, розміщеного на ринку, з такими самими технічними характеристиками як й інша модель, що розміщена тим самим виробником-імпортером або постачальником на ринку під іншим торговим кодом;

ефективність освітлення (LEhood) - співвідношення середньої освітленості системи освітлення кухонної витяжки до потужності системи освітлення (люкс/Вт);

ефективність фільтрації жиру (GFEhood) - відносна частка жиру, що затримується фільтрами-жировловлювачами кухонної витяжки;

звичайний режим - режим роботи духової шафи тільки за рахунок природної конвекції для циркуляції нагрітого повітря усередині камери духової шафи;

інформаційний індикатор (індикатор стану) - постійна функція, що забезпечує відображення інформації або індикативного позначення стану обладнання на дисплеї, включаючи годинник;

камера - закрите відділення, температура в якому може контролюватися для приготування їжі;

кінцевий споживач - споживач, який купує або може купити енергоспоживчий продукт;

кухонна витяжка - прилад, що приводиться в дію електродвигуном (що керується приладом), призначений для збирання забрудненого повітря над варильною поверхнею, або прилад, оснащений системою низхідного потоку, що витягує пару через внутрішній витяжний канал, та призначений для встановлення поруч із плитами, варильними поверхнями й аналогічним обладнанням для приготування їжі;

мала духова шафа - духова шафа, в якій всі камери завширшки та завглибшки менші ніж 250 мм або заввишки менші ніж 120 мм;

механізм відображення - будь-який екран, у тому числі сенсорний, або технологія візуалізації, що використовується для відображення інформації, яка міститься в Інтернеті;

мікрохвильове нагрівання - нагрівання їжі з використанням енергії електромагнітного поля;

плита - прилад, що складається з духової шафи і варильної поверхні та працює на газу чи електроенергії;

повністю автоматична кухонна витяжка - витяжка, у якій керування витягуванням повітря та/або іншими функціями здійснюється автоматично та цілодобово з використанням датчика (датчиків), включаючи період приготування їжі;

портативна духова шафа - духова шафа вагою менше 18 кілограмів, яка не призначена для монтування;

пункт продажу - місце, де духові шафи та кухонні витяжки виставляються та/або пропонуються для продажу, на прокат або лізинг;

режим "вимкнено" - стан, за якого прилад приєднаний до джерела живлення, але не виконує жодної функції, або виконує лише функцію індикації вимкненого стану, або виконує лише ті функції, що забезпечують електромагнітну сумісність відповідно до Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року N 1077;

режим "очікування" - стан, за якого прилад, підключений до джерела живлення, залежить від наявності струму в мережі живлення для роботи за цільовим призначенням і виконує тільки функцію реактивації з індикацією цієї функції та/або відображає інформацію чи стан протягом невизначеного часу;

режим примусової конвекції - режим роботи духової шафи з вбудованим вентилятором, який забезпечує циркуляцію нагрітого повітря всередині камери духової шафи;

режим роботи - стан духової шафи під час використання;

розповсюджувач - роздрібний продавець чи інша особа, яка продає, зокрема в розстрочку, здає в прокат, лізинг чи демонструє продукти кінцевим споживачам;

сенсорний екран - екран, що реагує на дотик до нього;

точка оптимального ККД (BEP) - точка роботи кухонної витяжки з максимальною газодинамічною ефективністю (FDEhood);

функція реактивації - функція, що забезпечує активацію інших режимів, включаючи активний режим, шляхом дистанційного перемикання за допомогою дистанційного керування, вбудованого датчика або таймера в режим, що забезпечує роботу додаткових функцій включно з основною функцією;

цикл - період нагрівання стандартного завантаження в камері духової шафи за визначених умов.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", "Про загальну безпечність нехарчової продукції", Технічному регламенті енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 07 серпня 2013 року N 702.

II. Обов'язки постачальників і розповсюджувачів

1. Постачальник надає розповсюджувачу разом із духовою шафою та кухонною витяжкою енергетичну етикетку та мікрофішу відповідно до вимог цього Технічного регламенту, пункту 12 Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 серпня 2013 року N 702.

Зміст енергетичної етикетки та мікрофіші повинен відповідати вимогам, визначеним у пунктах 2 - 5 цього розділу.

Форма (зразок) енергетичної етикетки, а також їх опис наведено у додатку 1 до цього Технічного регламенту.

Інформація на енергетичних етикетках та мікрофіші зазначається відповідно до законодавства про мови.

2. Енергетична етикетка для духових шаф має містити:

найменування або торговельну марку постачальника духової шафи;

код моделі духової шафи, що є кодом, який зазвичай складається з літер і цифр та відрізняє конкретну модель духової шафи від інших моделей тієї самої торговельної марки або того самого постачальника;

джерело енергії духової шафи;

клас енергоефективності камери духової шафи;

корисний об'єм камери духової шафи визначений у літрах з округленням до найближчого цілого числа;

обсяг енергоспоживання за цикл (споживання електричної енергії або газу) для нагрівання (у звичайному режимі та за наявності в режимі примусової конвекції) камери під час стандартного завантаження, що визначений відповідно до процедур випробування, округлений до другого знака після коми, кВт·год/цикл або МДж/цикл.

3. Енергетична етикетка для кухонних витяжок має містити:

найменування або торговельну марку постачальника кухонної витяжки;

код моделі кухонної витяжки, що є кодом, який зазвичай складається з літер і цифр та відрізняє конкретну модель кухонної витяжки від інших моделей тієї самої торговельної марки або того самого постачальника;

клас енергоефективності кухонної витяжки;

річний обсяг енергоспоживання, округлений до найближчого цілого числа, кВт·год;

клас газодинамічної ефективності;

клас ефективності освітлення;

клас ефективності фільтрації жиру;

рівень шуму.

4. Мікрофіша для духових шаф, у тому числі інструкції та інформаційні брошури, які надаються разом з духовою шафою, мають містити в такій послідовності:

1) найменування або торговельну марку постачальника;

2) модель духової шафи, що є кодом, який зазвичай складається з літер і цифр та відрізняє конкретну модель духової шафи від інших моделей тієї самої торговельної марки або того самого постачальника;

3) індекс енергоефективності кожної камери духової шафи, округлений до першого знака після коми, який не повинен перевищувати зазначеного у технічній документації;

4) клас енергоефективності кожної камери духової шафи, який не має бути більшим зазначеного у технічній документації;

5) обсяг енергоспоживання за цикл для кожної камери духової шафи (за наявності) у звичайному режимі та режимі примусової конвекції, що виражається в кВт·год (для електричних і газових духовок) та в МДж (для газових духовок), що округлюється до другого знака після коми та не може бути нижчим зазначеного у технічній документації;

6) кількість камер, джерело (джерела) енергії для кожної камери та об'єм кожної камери.

Одна мікрофіша може охоплювати кілька моделей духових шаф одного постачальника.

5. Мікрофіша для кухонних витяжок, у тому числі інструкції та інформаційні брошури, які надаються разом з кухонною витяжкою, мають містити в такій послідовності:

1) найменування або торговельну марку постачальника;

2) модель кухонної витяжки, що є кодом, який зазвичай складається з літер і цифр та відрізняє конкретну модель кухонної витяжки від інших моделей тієї самої торговельної марки або того самого постачальника;

3) річний обсяг енергоспоживання, округлений до першого знака після коми, значення якого має бути не нижчим зазначеного у технічній документації;

4) клас енергоефективності, що не повинен бути більшим зазначеного у технічній документації;

5) газодинамічну ефективність, округлену до першого знака після коми, яка не повинна перевищувати зазначену в технічній документації;

6) клас газодинамічної ефективності, який не повинен перевищувати зазначеного у технічній документації;

7) ефективність освітлення, округлену до першого знака після коми, значення якої не повинно перевищувати зазначеного в технічній документації;

8) клас ефективності освітлення, який не повинен перевищувати зазначеного у технічній документації;

9) ефективність фільтрації жиру у відсотках, округлену до першого знака після коми, значення якої не повинно перевищувати зазначеного в технічній документації;

10) клас ефективності фільтрації жиру, який не повинен перевищувати зазначеного у технічній документації;

11) витягування повітря (м3/год з округленням до найближчого цілого числа) на мінімальній і максимальній швидкостях за звичайного режиму користування без урахування інтенсивного режиму або режиму підвищеної інтенсивності, значення якого не повинно перевищувати зазначеного у технічній документації;

12) витягування повітря (за наявності) (м3/год з округленням до найближчого цілого числа) в інтенсивному режимі або в режимі підвищеної інтенсивності, значення якого не повинно перевищувати зазначеного у технічній документації;

13) рівень акустичного поширення шуму в повітрі за шкалою А (дБ з округленням до найближчого цілого числа) на мінімальній і максимальній швидкостях за звичайного режиму користування, значення якого не повинно бути меншим зазначеного у технічній документації;

14) рівень акустичного поширення шуму в повітрі за шкалою А (за наявності) (дБ з округленням до найближчого цілого числа) в інтенсивному режимі або режимі підвищеної інтенсивності, значення якого не повинно бути меншим зазначеного у технічній документації;

15) споживану потужність у режимі "вимкнено" (Po) (за наявності), округлену до другого знака після коми, значення якої не має бути меншим зазначеного у технічній документації;

16) споживану потужність у режимі "очікування" (Ps) (за наявності), округлену до другого знака після коми, значення якої не має бути меншим зазначеного у технічній документації.

Одна мікрофіша може охоплювати кілька моделей кухонних витяжок одного постачальника.

Інформація, що міститься у мікрофіші, може бути надана у формі копії енергетичної етикетки у кольоровому або чорно-білому вигляді. У такому разі її зміст повинен відповідати вимогам пунктів 4, 5 цього розділу. Інформація, не зазначена на енергетичній етикетці, має бути надана.

6. Постачальник надає розповсюджувачу для кожної моделі духової шафи та кухонної витяжки електронну енергетичну етикетку, а також електронну мікрофішу відповідно до вимог, визначених у пунктах 2 - 5 цього розділу.

7. Постачальник повинен мати технічну документацію, яка дає змогу перевірити точність інформації, що міститься на енергетичній етикетці та мікрофіші, і надавати її на запит органів державного ринкового нагляду.

8. Технічна документація для духових шаф має містити:

1) інформацію про повне найменування та місцезнаходження постачальника;

2) загальний опис моделі духової шафи, достатній для її однозначної ідентифікації, включаючи модель духової шафи (наприклад, код, який зазвичай складається з літер і цифр), що відрізняє конкретну модель духової шафи від інших моделей тієї самої торговельної марки або того самого постачальника;

3) відомості про технічні параметри духової шафи, необхідні для проведення вимірювань, а саме:

кількість камер, об'єм кожної камери, джерело тепла для кожної камери, функція (функції) нагрівання (за звичайного режиму та/або режиму примусової конвекції) для кожної камери;

обсяг енергоспоживання на цикл для кожної камери духової шафи (за наявності) у звичайному режимі та режимі примусової конвекції. Виміряний обсяг енергоспоживання виражається у кВт·год (для електричних і газових духовок) та в МДж (для газових духовок) з округленням до другого знака після коми;

індекс енергоефективності кожної камери духової шафи з округленням до першого знака після коми;

клас енергоефективності для кожної камери духової шафи;

4) копію розрахунків і результатів розрахунків;

5) посилання на національні стандарти, зокрема ті, що відповідають відповідним гармонізованим європейським стандартам, та інші стандарти і технічні специфікації, що застосовувалися (за потреби);

6) підпис представника постачальника.

9. Технічна документація для кухонних витяжок має містити:

інформацію про повне найменування та місцезнаходження постачальника;

загальний опис моделі кухонної витяжки, достатній для її однозначної ідентифікації, включаючи модель кухонної витяжки (наприклад, код, який зазвичай складається з літер і цифр), що відрізняє конкретну модель кухонної витяжки від інших моделей тієї самої торговельної марки або того самого постачальника;

відомості про технічні параметри кухонної витяжки, необхідні для проведення вимірювань, зокрема:

індекс енергоефективності, округлений до першого знака після коми;

клас енергоефективності;

річний обсяг енергоспоживання, округлений до першого знака після коми, кВт·год/рік;

коефіцієнт збільшення часу f, округлений до першого знака після коми;

газодинамічну ефективність, округлену до першого знака після коми;

клас газодинамічної ефективності;

виміряне значення витягування повітря в точці оптимального ККД, округлене до першого знака після коми, м3/год;

виміряне значення різниці статичного тиску в точці оптимального ККД, округлене до найближчого цілого числа, Па;

виміряне значення електричної споживаної потужності в точці оптимального ККД, округлене до першого знака після коми, Вт;

середню освітленість системи освітлення на варильній поверхні, округлену до найближчого цілого числа, люкс;

номінальну споживану потужність системи освітлення на варильній поверхні, округлену до першого знака після коми, Вт;

виміряне значення ефективності освітлення, округлене до найближчого цілого числа, люкс/Вт;

клас ефективності освітлення;

виміряне значення ефективності фільтрації жиру, округлене до першого знака після коми;

клас ефективності фільтрації жиру;

споживану потужність у режимі "вимкнено" (за наявності), округлену до другого знака після коми, Вт;

споживану потужність у режимі "очікування" (за наявності), округлену до другого знака після коми, Вт;

рівень акустичного поширення шуму в повітрі за шкалою А на мінімальній і максимальній швидкостях за звичайного режиму користування, округлений до найближчого цілого числа, дБ;

рівень акустичного поширення шуму в повітрі за шкалою А (за наявності) в інтенсивному режимі або режимі підвищеної інтенсивності, округлений до найближчого цілого числа, дБ;

значення витягування повітря на мінімальній і максимальній швидкостях за звичайного режиму користування, округлене до першого знака після коми, м3/год;

значення витягування повітря в інтенсивному режимі або в режимі підвищеної інтенсивності, округлене до першого знака після коми, м3/год;

копію розрахунків і результатів розрахунків;

посилання на національні стандарти, зокрема ті, що відповідають відповідним гармонізованим європейським стандартам, та інші стандарти і технічні специфікації, що застосовувалися (за потреби);

підпис представника постачальника.

10. До наведеного переліку постачальники можуть надавати додаткову інформацію.

11. Розповсюджувач забезпечує у пунктах продажу кожну духову шафу або кухонну витяжку енергетичною етикеткою та мікрофішою, прикріплює їх на передній чи верхній лицьовій панелі духової шафи або кухонної витяжки, або в безпосередній близькості до приладу так, щоб можна було ідентифікувати належність енергетичної етикетки до цієї моделі без необхідності читати назву торговельної марки та номер моделі на етикетці. Ніщо не повинно закривати або зменшувати їх видимість.

12. Постачальники та розповсюджувачі зазначають у технічних рекламних матеріалах з описом технічних параметрів духової шафи та кухонної витяжки інформацію про клас енергоефективності конкретної моделі духової шафи та кухонної витяжки.

III. Продаж на відстані та інші форми продажу

1. Якщо духова шафа та кухонна витяжка пропонуються для продажу або напрокат чи лізинг за поштовим замовленням, каталогом чи в інший спосіб, а кінцевий споживач не має змоги побачити духову шафу та кухонну витяжку, розповсюджувач гарантовано повинен забезпечити кінцевого споживача інформацією відповідно до вимог, визначених у пунктах 2, 3 цього розділу, до того, як він придбає, візьме напрокат чи у лізинг духову шафу та кухонну витяжку.

2. У разі якщо кінцеві споживачі не можуть побачити духову шафу, їм надається інформація про:

найменування або торговельну марку постачальника;

код моделі духової шафи, достатній для її однозначної ідентифікації;

клас енергоефективності, який не має перевищувати зазначеного у технічній документації;

обсяг енергоспоживання за цикл для кожної камери духової шафи (за наявності) у звичайному режимі та режимі примусової конвекції. Обсяг енергоспоживання виражається в кВт·год (для електричних і газових духовок) та в МДж (для газових духовок), округлюється до другого знака після коми. Значення не може бути нижчим зазначеного в технічній документації;

кількість камер;

джерело (джерела) енергії для кожної камери та об'єм кожної камери.

3. У разі якщо кінцеві споживачі не можуть побачити кухонну витяжку, їм надається інформація про:

найменування або торговельну марку постачальника;

код моделі кухонної витяжки, достатній для її однозначної ідентифікації, враховуючи дані, наведені нижче;

клас енергоефективності, який не має перевищувати зазначеного у технічній документації;

річний обсяг енергоспоживання, який не має бути нижче зазначеного у технічній документації, кВт·год;

клас газодинамічної ефективності, який не має перевищувати зазначеного у технічній документації;

клас ефективності освітлення, який не має перевищувати зазначеного у технічній документації;

клас ефективності фільтрації жиру, який не має перевищувати зазначеного у технічній документації;

рівень акустичного поширення шуму в повітрі за шкалою А на мінімальній і максимальній швидкостях при звичайному режимі користування, який не має бути меншим зазначеного у технічній документації, дБ з округленням до найближчого цілого числа.

4. Якщо духова шафа та кухонна витяжка реалізуються для продажу, напрокат або у лізинг у дистанційний спосіб (через мережу Інтернет), надається інформація, вимоги до якої зазначені у додатку 2 до цього Технічного регламенту.

5. Клас енергоефективності кухонної шафи визначається відповідно до таблиці 1 додатка 3 до цього Технічного регламенту.

6. Клас енергоефективності, клас газодинамічної ефективності, клас ефективності освітлення, клас ефективності фільтрації жиру кухонної витяжки визначаються згідно з таблицями 2 - 5 додатка 3 до цього Технічного регламенту.

7. Річний обсяг енергоспоживання розраховується відповідно до додатка 4 до цього Технічного регламенту.

8. Інформація, що міститься у мікрофіші, надається відповідно до вимог, визначених в пунктах 4, 5 розділу II цього Технічного регламенту.

9. Шрифт, яким зазначається інформація, має давати змогу кінцевому споживачу ознайомитися з цією інформацією без використання спеціального приладу.

10. Реклама для будь-якої форми дистанційної торгівлі чи маркетингу для конкретної моделі духової шафи та кухонної витяжки, на яку поширюється дія цього Технічного регламенту, включає інформацію про клас енергоефективності у разі зазначення в такій рекламі інформації про споживання енергетичних ресурсів або ціну.

IV. Методи вимірювання

Інформація, яка зазначається постачальником на енергетичній етикетці та мікрофіші, отримується за результатами вимірювань і розрахунків та національних стандартів на методи вимірювання, що відповідають гармонізованим європейським стандартам.

V. Державний ринковий нагляд

1. Державний ринковий нагляд за відповідністю духових шаф та кухонних витяжок вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 серпня 2013 року N 702, та цього Технічного регламенту здійснюється органами державного ринкового нагляду в межах сфер їх відповідальності та передбачає встановлення наявності енергетичної етикетки і мікрофіші, їх відповідності вимогам, визначеним у пунктах 2 - 5 розділу II цього Технічного регламенту, та проведення перевірки відповідності фактичних технічних характеристик духової шафи та кухонної витяжки.

2. Перевірка відповідності фактичних технічних характеристик духової шафи або кухонної витяжки вимогам цього Технічного регламенту проводиться органами державного ринкового нагляду шляхом перевірки характеристик однієї духової шафи або кухонної витяжки відповідної моделі. Модель духової шафи або кухонної витяжки відповідає встановленим вимогам, якщо:

1) значення, зазначені у технічній документації згідно з пунктом 13 Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 серпня 2013 року N 702, та (де це можливо) значення, які використовувались для розрахунку, не є більш сприятливими для постачальника, ніж відповідні значення, визначені у протоколах перевірки;

2) значення, зазначені на енергетичній етикетці та мікрофіші, не є більш сприятливими для постачальника, ніж отримані значення за результатами перевірки, а також зазначений клас енергоефективності не є більш сприятливим для постачальника, ніж клас, визначений такими значеннями;

3) значення відповідних параметрів, виміряні під час перевірки, та значення, розраховані з вимірювань, визначені під час перевірки органами державного ринкового нагляду відповідної одиниці моделі, відповідають допустимим похибкам.

3. Якщо за результатами перевірки виявлено невідповідність показників вимогам підпунктів 1, 2 пункту 2 цього розділу, духова шафа або кухонна витяжка та інші духові шафи або кухонні витяжки відповідної моделі не відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

4. Якщо органами державного ринкового нагляду за результатами перевірки виявлено невідповідність показників вимогам підпункту 3 пункту 2 цього розділу, проводиться додаткова перевірка трьох духових шаф або кухонних витяжок тієї самої моделі. Як альтернатива допускається, щоб відібрані три додаткові пристрої представляли одну або кілька різних моделей, які зазначено як еквівалентні в технічній документації постачальника.

5. Духова шафа або кухонна витяжка відповідає вимогам цього Технічного регламенту, якщо результати перевірки відповідають допустимим похибкам, зазначеним у додатку 5 до цього Технічного регламенту.

6. Духова шафа або кухонна витяжка не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, якщо результати перевірки не відповідають допустимим похибкам.

Вимірювання та розрахунки мають проводитися відповідно до розділу IV цього Технічного регламенту.

7. Допустимі похибки передбачені лише для перевірки характеристик органами державного ринкового нагляду. Допустимі похибки не мають використовуватися постачальниками під час встановлення значень, що наводяться в технічній документації. Значення та класи, що зазначаються на енергетичній етикетці та мікрофіші, не мають відрізнятися від значень, вказаних у технічній документації.

VI. Класи енергоефективності духової шафи та кухонної витяжки

1. Клас енергоефективності духової шафи та кухонної витяжки визначається згідно з таблицями 1 - 2 додатка 3 до цього Технічного регламенту.

2. Клас газодинамічної ефективності кухонної витяжки визначається згідно з таблицею 3 додатка 3 до цього Технічного регламенту.

3. Клас ефективності освітлення кухонної витяжки визначається згідно з таблицею 4 додатка 3 до цього Технічного регламенту.

4. Клас ефективності фільтрації жиру кухонної витяжки визначається згідно з таблицею 5 додатка 3 до цього Технічного регламенту.

5. Енергетична етикетка:

для духових шаф має відповідати вимогам пунктів 1 - 3 додатка 1 до цього Технічного регламенту;

для кухонних витяжок з класами енергоефективності A ++, A, B, C, D та E має відповідати вимогам пунктів 5, 7 додатка 1 до цього Технічного регламенту або за можливості постачальника - вимогам пунктів 6, 7 додатка 1 до цього Технічного регламенту;

для кухонних витяжок, введених в обіг з 01 січня 2020 року, з класами енергоефективності A +++, A ++, A +, A, B, C та D має відповідати вимогам пунктів 6, 7 додатка 1 до цього Технічного регламенту.

 

Заступник директора Департаменту систем
життєзабезпечення та житлової політики

В. В. Токаренко

 

Форма (зразки) енергетичної етикетки

1. Енергетична етикетка для кожної камери електричної духової шафи оформлюється за таким зразком:

  

2. Енергетична етикетка для кожної камери газової духової шафи оформлюється за таким зразком:

  

3. Енергетична етикетка для електричних та газових духових шаф має бути розміром щонайменше 85 х 170 міліметрів. Якщо енергетична етикетка виготовляється у більшому форматі, її розміри мають бути збільшені пропорційно.

Під час виготовлення кольорової енергетичної етикетки необхідно використовувати блакитний, пурпуровий, жовтий і чорний кольори, фон білий.

Колір будь-якого елемента енергетичної етикетки утворюється шляхом сполучення зазначених кольорів у відсотковому складі кожного з них.

Для позначення кольору елемента використовується комбінація з чотирьох знаків (цифр), які означають відсотковий склад кольорів, у такій послідовності: блакитний, пурпуровий, жовтий, чорний.

Наприклад: позначення кольору елемента енергетичної етикетки "00-70-X-00" вказує на те, що він складається з 0 відсотків блакитного кольору, 70 - пурпурового, 100 - жовтого і 0 відсотків чорного кольору.

4. Енергетична етикетка для електричних та газових духових шаф має відповідати таким вимогам:

1) межа:

лінії - завтовшки 4 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 3 міліметри;

2) кольорова панель: кольори - X-51-00-27 та 00-16-X-00;

3) енергетичний логотип:

колір - X-00-00-00;

піктограма кольорової панелі та енергетичного логотипа згідно зі зразком;

ширина - 70 міліметрів;

висота - 14 міліметрів;

4) межа:

лінія - завтовшки 1,5 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

довжина - 70 міліметрів;

5) шкала A+++ - D:

стрілка:

висота - 5,5 міліметрів;

пробіл - 1 міліметр;

кольори:

вищий клас - X-00-X-00;

другий клас - 70-00-X-00;

третій клас - 30-00-X-00;

четвертий клас - 00-00-X-00;

п'ятий клас - 00-30-X-00;

шостий клас - 00-70-X-00;

останній клас - 00-X-X-00;

текст:

Calibri bold - 18 pt;

великі літери білого кольору;

символи '+':

Calibri bold - 12 pt;

білого кольору, вирівняні в один ряд;

6) клас енергоефективності:

стрілка:

ширина - 20 міліметрів;

висота - 10 міліметрів;

колір чорний - 100 відсотків;

текст:

Calibri bold - 24 pt;

велика літера білого кольору, що означає клас енергоефективності, розміщується на тому самому рівні, що й відповідна стрілка;

символи '+':

Calibri bold - 18 pt;

білого кольору, вирівняні в один ряд;

7) енергоспоживання за цикл:

межа:

лінія - 1,5 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 3 міліметри;

показник:

Calibri bold - 19 pt;

Calibri regular - 10 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

8) об'єм:

межа:

лінія - завтовшки 1,5 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 3 міліметри;

показник:

Calibri bold - 20 pt;

Calibri regular - 10 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

9) найменування або торговельна марка постачальника духової шафи;

10) модель духової шафи;

11) місце для зазначення найменування або торговельної марки постачальника та моделі духової шафи розміром 70 х 13 міліметрів;

12) номер і дата нормативно-правового акта, яким затверджено Технічний регламент енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07 лютого 2018 року N 28):

Calibri bold - 10 pt;

колір чорний - 100 відсотків.

5. Енергетична етикетка для кухонних витяжок, введених в обіг з дня набрання чинності Технічним регламентом енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок, оформлюється за таким зразком:

  

6. Енергетична етикетка для кухонних витяжок, введених в обіг з 01 січня 2020 року, оформлюється за таким зразком:

  

7. Енергетична етикетка для кухонних витяжок має бути розміром щонайменше 60 х 120 міліметрів. Якщо енергетична етикетка виготовляється у більшому форматі, її розміри мають бути збільшені пропорційно.

Під час виготовлення кольорової енергетичної етикетки необхідно використовувати блакитний, пурпуровий, жовтий і чорний кольори, фон білий.

Колір будь-якого елемента енергетичної етикетки утворюється шляхом сполучення зазначених кольорів у відсотковому складі кожного з них.

Для позначення кольору елемента використовується комбінація з чотирьох знаків (цифр), які означають відсотковий склад кольорів, у такій послідовності: блакитний, пурпуровий, жовтий, чорний.

Наприклад: позначення кольору елемента енергетичної етикетки "00-70-X-00" вказує на те, що він складається з 0 відсотків блакитного кольору, 70 - пурпурового, 100 - жовтого і 0 відсотків чорного кольору.

8. Енергетична етикетка для кухонних витяжок має відповідати таким вимогам:

1) межа:

лінія - 3 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 2 міліметри;

2) кольорова панель: кольори - X-51-00-27 та 00-16-X-00;

3) енергетичний логотип:

колір - X-00-00-00;

піктограма кольорової панелі та енергетичного логотипа згідно зі зразком;

ширина - 51 міліметр;

висота - 10 міліметрів;

4) межа під логотипом:

лінія - 1 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

довжина - 51 міліметр;

5) шкала класів енергоефективності:

стрілка - заввишки 4 міліметри;

пробіл - 0,75 міліметра;

кольори:

вищий клас - X-00-X-00;

другий клас - 70-00-X-00;

третій клас - 30-00-X-00;

четвертий клас - 00-00-X-00;

п'ятий клас - 00-30-X-00;

шостий клас - 00-70-X-00;

останній клас - 00-X-X-00;

текст:

Calibri bold - 10 pt;

великі літери білого кольору;

символи '+':

Calibri bold - 7 pt;

білого кольору, вирівняні в один ряд;

6) клас енергоефективності:

стрілка:

ширина - 15 міліметрів;

висота - 8 міліметрів;

колір чорний - 100 відсотків;

текст:

Calibri bold - 17 pt;

велика літера білого кольору, що означає клас енергоефективності, розміщується на тому самому рівні, що й відповідна стрілка;

символи '+':

Calibri bold - 12 pt;

білого кольору, вирівняні в один ряд;

7) річний обсяг енергоспоживання:

межа:

лінія - 1 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 2,5 міліметра;

показник:

перший рівень:

Calibri bold - 21 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

другий рівень:

Calibri regular - 8 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

8) газодинамічна ефективність:

піктограма згідно зі зразком;

межа:

лінія - 1 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 2,5 міліметра;

показник:

перший рівень:

Calibri regular - 6 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

другий рівень:

Calibri bold - 11,5 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

9) ефективність освітлення:

піктограма згідно зі зразком;

межа:

лінія - 1 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 2,5 міліметра;

показник:

перший рівень:

Calibri regular - 6 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

другий рівень:

Calibri bold - 11,5 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

10) ефективність фільтрації жиру:

піктограма згідно зі зразком;

межа:

лінія - 1 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 2,5 міліметра;

показник:

перший рівень:

Calibri regular - 10 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

другий рівень:

Calibri bold - 14 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

11) рівень шуму:

піктограма згідно зі зразком;

межа:

лінія - 1 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 2,5 міліметра;

показник:

перший рівень:

Calibri regular - 6 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

другий рівень:

Calibri bold - 11,5 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

12) найменування або торговельна марка постачальника кухонної витяжки;

13) модель кухонної витяжки;

14) місце для зазначення найменування або торговельної марки постачальника та моделі кухонної витяжки розміром 51 х 9 міліметрів;

15) номер і дата нормативно-правового акта, яким затверджено Технічний регламент енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07 лютого 2018 року N 28):

Calibri bold - 8 pt;

колір чорний - 100 відсотків.

 

Інформація, яка надається кінцевим споживачам, якщо духова шафа та кухонна витяжка реалізуються для продажу, напрокат або у лізинг у дистанційний спосіб
(через мережу Інтернет)

1. Електронна енергетична етикетка, що надається постачальниками згідно з пунктом 6 розділу II Технічного регламенту енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок (далі - Технічний регламент), демонструється на механізмі відображення разом із ціною духової шафи та кухонної витяжки. Для духових шаф відповідна енергетична етикетка має бути показана для кожної камери духової шафи. Електронна енергетична етикетка має бути чітко видима, мати розмір відповідно до додатка 1 до Технічного регламенту, а також може відображатися з використанням вбудованого дисплея. У разі застосування вбудованого дисплея електронна енергетична етикетка відображається з використанням миші або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані.

2. Зображення, що використовується для доступу до електронної енергетичної етикетки під час застосування вбудованого дисплея, має відповідати таким вимогам:

1) колір стрілки позначення класу енергоефективності духової шафи та кухонної витяжки має відповідати класу енергоефективності, зазначеному на електронній енергетичній етикетці;

2) клас енергоефективності духової шафи та кухонної витяжки має зазначатися білим кольором і таким самим шрифтом, як і ціна;

3) стрілка позначення класу енергоефективності духової шафи та кухонної витяжки повинна мати один із таких форматів:

  

.

3. У разі застосування вбудованого дисплея має бути дотримано таких вимог щодо відображення енергетичної етикетки:

1) позначення класу енергоефективності, що демонструється на механізмі відображення разом із ціною духової шафи та кухонної витяжки;

2) позначення класу енергоефективності має містити посилання на електронну енергетичну етикетку;

3) електронна енергетична етикетка відображається з використанням миші або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані;

4) електронна енергетична етикетка відображається як додаткове вікно, нова вкладка чи сторінка або допоміжне зображення на екрані;

5) для збільшення електронної енергетичної етикетки на сенсорному екрані застосовуються відповідні методи збільшення зображення на таких екранах;

6) відображення електронної енергетичної етикетки може бути припинено шляхом її закриття;

7) альтернативний текст для графіки, що відображається у разі неможливості відображення електронної енергетичної етикетки, містить клас енергоефективності духової шафи та кухонної витяжки, який повинен зазначатися таким самим шрифтом, як і ціна.

4. Мікрофіша, що надають постачальники згідно з пунктами 4, 5 розділу II Технічного регламенту, демонструється на механізмі відображення разом із ціною духової шафи та кухонної витяжки. Мікрофіша має бути чітко видима, може відображатися із застосуванням вбудованого дисплея, при цьому посилання, що використовується для доступу до мікрофіші, повинно мати чіткий і розбірливий напис "Мікрофіша". У разі застосування вбудованого дисплея мікрофіша відображається з використанням миші або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані.

 

Класи енергоефективності

1. Класи енергоефективності для духової шафи визначаються окремо для кожної камери духової шафи на основі індексів енергоефективності, зазначених у таблиці 1.

Індекс енергоефективності духових шаф обчислюється за формулою, зазначеною у розділі I додатка 4 до Технічного регламенту енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок (далі - Технічний регламент).

Таблиця 1

Класи енергоефективності духових шаф

Клас енергоефективності

Індекс енергоефективності (EEIcavity)

A+++ (найбільш ефективний)

EEIcavity < 45

A++

45 Ј EEIcavity < 62

A+

62 Ј EEIcavity < 82

A

82 Ј EEIcavity < 107

B

107 Ј EEIcavity < 132

C

132 Ј EEIcavity < 159

D (найменш ефективний)

EEIcavity і 159

2. Класи енергоефективності кухонної витяжки визначаються на основі індексів енергоефективності, зазначених у таблиці 2.

Індекс енергоефективності (EEIhood) кухонних витяжок обчислюється за формулою, зазначеною у пункті 2 додатка 4 до Технічного регламенту.

Таблиця 2

Класи енергоефективності кухонних витяжок

Клас енергоефективності

Індекс енергоефективності (EEIhood)

Етикетка, що застосовується з дати набрання чинності Технічного регламенту енергетичного маркування духових шаф та кухонних витяжок

Етикетка, що застосовується з
01 січня 2020 року

A+++ (найбільш ефективний)

 

EEIhood < 30

A++

EEIhood < 37

30 Ј EEIhood < 37

A+

37 Ј EEIhood < 45

37 Ј EEIhood < 45

A

45 Ј EEIhood < 55

45 Ј EEIhood < 55

B

55 Ј EEIhood < 70

55 Ј EEIhood < 70

C

70 Ј EEIhood < 85

70 Ј EEIhood < 85

D

85 Ј EEIhood < 100

EEIhood і 85

E

EEIhood і 100

 

F

 

 

G (найменш ефективний)

 

 

3. Клас газодинамічної ефективності визначається на основі значення газодинамічної ефективності (FDEhood), зазначеного у таблиці 3. Газодинамічна ефективність кухонних витяжок обчислюється за формулою, зазначеною у пункті 3 додатка 4 до Технічного регламенту.

Таблиця 3

Класи газодинамічної ефективності

Клас газодинамічної ефективності

Значення газодинамічної ефективності (FDEhood)

A (найбільш ефективний)

FDEhood > 28

B

23 < FDEhood Ј 28

C

18 < FDEhood Ј 23

D

13 < FDEhood Ј 18

E

8 < FDEhood Ј 13

F

4 < FDEhood Ј 8

G (найменш ефективний)

FDEhood Ј 4

4. Клас ефективності освітлення визначається на основі значення ефективності освітлення (LEhood), зазначеного у таблиці 4. Ефективність освітлення обчислюється за формулою, зазначеною у пункті 4 додатка 4 до Технічного регламенту.

Таблиця 4

Класи ефективності освітлення

Клас ефективності освітлення

Значення ефективності освітлення (LEhood)

A (найбільш ефективний)

LEhood > 28

B

20 < LEhood Ј 28

C

16 < LEhood Ј 20

D

12 < LEhood Ј 16

E

8 < LEhood Ј 12

F

4 < LEhood Ј 8

G (найменш ефективний)

LEhood Ј 4

5. Клас ефективності фільтрації жиру визначається на основі значення ефективності фільтрації жиру (GFEhood), зазначеного у таблиці 5. Ефективність фільтрації жиру обчислюється за формулою, зазначеною у пункті 5 додатка 4 до Технічного регламенту.

Таблиця 5

Класи ефективності фільтрації жиру (GFEhood)

Клас ефективності фільтрації жиру

Ефективність фільтрації жиру ( %)

A (найбільш ефективний)

GFEhood > 95

B

85 < GFEhood Ј 95

C

75 < GFEhood Ј 85

D

65 < GFEhood Ј 75

E

55 < GFEhood Ј 65

F

45 < GFEhood Ј 55

G (найменш ефективний)

GFEhood Ј 45

 

Вимірювання та розрахунки

1. Енергоспоживання камери духової шафи необхідно вимірювати протягом одного стандартизованого циклу у звичайному режимі та режимі примусової конвекції (за їх наявності) шляхом нагрівання стандартного завантаження (порції матеріалу), змоченого у воді. Необхідно перевірити, чи сягає температура всередині камери духової шафи заданої температури термостата та/або дисплея керування духової шафи протягом випробувального циклу. Енергоспоживання за цикл, що відповідає режиму оптимальної роботи (звичайний режим або режим примусової конвекції), має використовуватися в таких розрахунках:

1) розрахунок індексу енергоефективності (EEIcavity) для кожної камери духової шафи здійснюється за такими формулами:

для електричних духових шаф:

  

,

  

;

для газових духових шаф:

  

,

  

,

де EEIcavity - індекс енергоефективності кожної камери духової шафи у відсотках, округлений до першого знака після коми;

SECelectric cavity - стандартний обсяг енергоспоживання (споживання електроенергії), необхідний для нагрівання під час стандартного завантаження камери електричної духової шафи протягом циклу, округлений до другого знака після коми, кВт·год;

SECgas cavity - стандартний обсяг енергоспоживання (споживання газу), необхідний для нагрівання під час стандартного завантаження камери газової духової шафи протягом циклу, округлений до другого знака після коми, МДж;

V - об'єм камери духової шафи, округлений до найближчого цілого числа, літрів;

ECelectric cavity - обсяг енергоспоживання, необхідний для нагрівання під час стандартного завантаження камери електричної духової шафи протягом циклу, округлений до другого знака після коми, кВт·год;

ECgas cavity - обсяг енергоспоживання, необхідний для нагрівання під час стандартного завантаження камери газової духової шафи протягом циклу, округлений до другого знака після коми, МДж;

2) розрахунок індексу енергоефективності кухонної витяжки (EEIhood) здійснюється за такою формулою:

  

,

де SAEChood - стандартний річний обсяг енергоспоживання кухонної витяжки, округлений до першого знака після коми, кВт·год/рік;

AEChood - річний обсяг енергоспоживання кухонної витяжки, округлений до першого знака після коми, кВт·год/рік.

Результат розрахунку індексу енергоефективності округлюється до першого знака після коми.

Стандартний річний обсяг енергоспоживання (SAEChood) кухонної витяжки обчислюється за такою формулою:

  

,

де WBEP - електрична споживана потужність кухонної витяжки в точці оптимального ККД, округлена до першого знака після коми, Вт;

WL - номінальна електрична споживана потужність системи освітлення кухонної витяжки на варильній поверхні, округлена до першого знака після коми, Вт.

Річний обсяг енергоспоживання (AEChood) кухонної витяжки обчислюється за такими формулами:

для повністю автоматичних кухонних витяжок:

  

;

для інших кухонних витяжок:

  

,

де tL - середня тривалість освітлення протягом доби, хвилини (tL = 120);

tH - середня тривалість роботи протягом доби, хвилини (tH = 60);

Po - електрична споживана потужність кухонної витяжки у режимі "вимкнено", округлена до другого знака після коми, Вт;

Ps - електрична споживана потужність кухонної витяжки у режимі "очікування", округлена до другого знака після коми, Вт;

f - коефіцієнт збільшення часу, округлений до першого знака після коми, розраховується за такою формулою:

  

;

3) розрахунок газодинамічної ефективності для кухонної витяжки (FDEhood) в точці оптимального ККД, округленої до першого знака після коми, обчислюється за такою формулою:

  

,

де QBEP - інтенсивність витягування повітря кухонною витяжкою в точці оптимального ККД, округлена до першого знака після коми, м3/год;

PBEP - різниця статичного тиску кухонної витяжки в точці оптимального ККД, округлена до найближчого цілого числа, Па;

WBEP - електрична споживана потужність кухонної витяжки в точці оптимального ККД, округлена до першого знака після коми, Вт;

4) розрахунок ефективності освітлення для кухонної витяжки (LEhood) визначається співвідношенням середньої освітленості до номінальної електричної споживчої потужності системи освітлення, округлюється до найближчого цілого числа, люкс на Вт.

Ефективність освітлення кухонної витяжки обчислюється за такою формулою:

  

,

де Emiddle - середня освітленість системи освітлення на варильній поверхні, виміряна за стандартних умов та округлена до найближчого цілого числа, люкс;

WL - номінальна електрична споживана потужність системи освітлення кухонної витяжки на варильній поверхні, округлена до першого знака після коми, Вт;

5) розрахунок ефективності фільтрації жиру для кухонної витяжки (GFEhood) визначається відносною часткою жиру, відфільтрованого жировловлювачами, округлюється до першого знака після коми і обчислюється за такою формулою:

  

,

де wg - маса жиру у фільтрі-жировловлювачі, у тому числі у всіх знімних покриттях, округлена до першого знака після коми, грам;

- wr - маса жиру в повітроводах витяжки, округлена до першого знака після коми, грам;

- wt - маса жиру в абсолютному фільтрі, округлена до першого знака після коми, грам.

2. Рівень звукової потужності (дБ) при розрахунку шуму для кухонної витяжки вимірюється як акустичний шум, що передається повітрям, зважений за шкалою "A" (середньозважене значення - LWA) витяжки при найвищому значенні нормальної експлуатації, і округлюється до найближчого цілого числа.

 

Допустимі похибки

N з/п

Параметри, за якими проводиться перевірка

Допустима різниця значень показників

1

2

3

1

Вага духової шафи

Визначене значення не перевищує задеклароване більше ніж на 5 відсотків

2

Об'єм камери духової шафи

Визначене значення не має бути нижчим задекларованого більше ніж на 5 відсотків

3

Обсяг енергоспоживання, необхідний для нагрівання стандартного завантаження в камері електричної та газової духової шафи протягом циклу

Визначене значення не перевищує задеклароване більше ніж на 5 відсотків

4

Електрична споживана потужність кухонної витяжки в точці оптимального ККД та номінальна електрична споживана потужність системи освітлення кухонної витяжки на варильній поверхні

Визначене значення не перевищує задеклароване більше ніж на 5 відсотків

5

Значення витягування повітря та різниці статичного тиску кухонної витяжки в точці оптимального ККД

Визначене значення не має бути нижчим задекларованого більше ніж на 5 відсотків

6

Максимальне значення витягування повітря

Визначене значення не перевищує задеклароване більше ніж на 8 відсотків

7

Середня освітленість системою освітлення на варильній поверхні

Визначене значення не має бути нижчим задекларованого більше ніж на 5 відсотків

8

Ефективність фільтрації жиру

Визначене значення не має бути нижчим задекларованого більше ніж на 5 відсотків

9

Споживана потужність у режимах "вимкнено" та "очікування"

Визначене значення не перевищує задеклароване більше ніж на 10 відсотків.
Визначене значення не перевищує задеклароване більше ніж на 0,10 Вт у разі, якщо споживання енергії нижче або дорівнює 1 Вт

10

Рівень акустичного поширення шуму в повітрі

Виміряне значення не має бути більшим задекларованого

____________

Опрос