Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении типовых форм договоров об обеспечении лица с инвалидностью, ребенка с инвалидностью, другого лица техническими и прочими средствами реабилитации, предоставлении услуг по их ремонту

Министерство социальной политики Украины
Форма, Приказ от 12.04.2018 № 506
действует с 04.05.2018

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.04.2018

м. Київ

N 506

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 травня 2018 р. за N 549/32001

Про затвердження типових форм договорів про забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи технічними та іншими засобами реабілітації, надання послуг з їх ремонту

На виконання Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року N 321 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року N 238),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Типова форма договору про забезпечення протезом верхньої/нижньої кінцівки / ортезом шарнірним на нижню кінцівку;

Типова форма договору про забезпечення кріслом колісним;

Типова форма договору про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (крім протезів верхніх та нижніх кінцівок, ортезів шарнірних на нижні кінцівки, крісел колісних);

Типова форма договору про надання послуг з післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації.

2. Директорату захисту прав осіб з інвалідністю (А. Онупрієнко) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О. Крентовську.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

Голова Ради ГО "Підмога.інфо"

О. М. Краснощоков

Голова Всеукраїнської громадської
організації осіб з інвалідністю
"РУХ ЗА РІВНІ МОЖЛИВОСТІ"

О. Журавльова

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

О. Мірошниченко

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Р. Іллічов

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

 

ТИПОВА ФОРМА ДОГОВОРУ
про забезпечення протезом верхньої/нижньої кінцівки / ортезом шарнірним на нижню кінцівку

___________________

____ ____________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)

_____________ року народження, особа з інвалідністю / дитина з інвалідністю / інша особа або їх законний представник, документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, серія (за наявності) _____ N ______________, виданий _____________ ___________ року, яка(ий) зареєстрована(ий) за адресою _______________ обл., _______________ р-н, місто/село/селище ____________, вул. _____________, буд. ____, корп. ____, кв. ____, з однієї сторони,

______________________________________________________________________________________
(найменування підприємства/установи, що здійснює послуги із забезпечення протезом верхньої/нижньої кінцівки / ортезом шарнірним на нижню кінцівку)

(далі - Підприємство) в особі _______________________________________________________, що діє
                                                                                                                                      (П. І. Б.)

на підставі ___________________________________________________________, з другої сторони, та
                                                                          (назва установчого документа)

______________________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу з питань соціального захисту населення)

(далі - Орган соціального захисту населення) в особі ________________________________________,
                                                                                                                                                                               (П. І. Б.)

що діє на підставі Положення, з третьої сторони (далі - Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Особа з інвалідністю / дитина з інвалідністю / інша особа забезпечується протезом верхньої/нижньої кінцівки / ортезом шарнірним на нижню кінцівку на підставі оригіналу направлення, виданого Органом соціального захисту населення.

2. Підприємство зобов'язується здійснити забезпечення особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю / іншої особи протезом верхньої/нижньої кінцівки / ортезом шарнірним на нижню кінцівку на підставі оригіналу направлення та згідно з технічним описом конструкції та комплектації виробу, а Орган соціального захисту населення зобов'язується оплатити Підприємству фактичну вартість забезпечення особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю / іншої особи протезом верхньої/нижньої кінцівки / ортезом шарнірним на нижню кінцівку в межах граничної ціни, встановленої Мінсоцполітики, а у разі її перевищення - за рішенням Мінсоцполітики на підставі рекомендацій робочої групи із деяких питань забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації.

3. Забезпечення особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю / іншої особи протезом верхньої/нижньої кінцівки / ортезом шарнірним на нижню кінцівку здійснюється відповідно до вимог Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року N 321 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року N 238) (далі - Порядок).

II. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

1. Загальна ціна цього Договору становить _______________ ____ грн

(_____________________________________________________________________________) без ПДВ.
                                                                                              (сума словами)

2. За домовленістю сторін Орган соціального захисту населення на рахунок Підприємства здійснює часткову попередню оплату у розмірі до 50 % від загальної ціни цього Договору (пункт 1 цього розділу) шляхом перерахування коштів на рахунок Підприємства.

Попередню оплату Орган соціального захисту здійснює на строк до двох місяців відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року N 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (зі змінами).

3. Остаточну оплату Орган соціального захисту населення здійснює на рахунок Підприємства після забезпечення особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю / іншої особи протезом верхньої/нижньої кінцівки / ортезом шарнірним на нижню кінцівку не пізніше 14 робочих днів з дати надходження до Органу соціального захисту населення акта приймання-передачі робіт (надання послуг) на підставі рахунка Підприємства на оплату та у разі зміни ціни цього Договору за взаємною згодою Сторін шляхом укладання додаткової угоди до цього Договору в розмірі остаточної суми відповідно до ціни, зазначеної в додатковій угоді до цього Договору.

4. У разі затримки бюджетного фінансування відшкодування здійснюється невідкладно, але не пізніше 5 банківських днів з дати отримання Органом соціального захисту населення бюджетного призначення на відповідні цілі на свій реєстраційний рахунок.

5. Розрахунки за цим Договором здійснюються у безготівковій формі у національній валюті України - гривні.

6. Ціну цього Договору може бути змінено лише за взаємною згодою Сторін шляхом укладання додаткової угоди до цього Договору.

III. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Підприємство зобов'язане:

1) здійснити забезпечення особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю / іншої особи протезом верхньої/нижньої кінцівки / ортезом шарнірним на нижню кінцівку не пізніше 40 робочих днів з моменту укладення цього Договору. У строк забезпечення не враховується час, протягом якого особа з інвалідністю / дитина з інвалідністю / інша особа не з'явилась на примірку або для одержання готового виробу, про що Підприємство разом з представником Органу соціального захисту населення складають відповідний акт;

2) оформити у трьох примірниках замовлення на виготовлення протезно-ортопедичного виробу за зверненням особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю / іншої особи або їх законного представника за формою, затвердженою Мінсоцполітики, на підставі оригіналу направлення не раніше ніж за два місяці до закінчення строку експлуатації попереднього виробу, про що зробити відмітку в централізованому банку даних з проблем інвалідності. Замовлення на виготовлення протезно-ортопедичного виробу є невід'ємним додатком до цього Договору. Примірники замовлення на виготовлення протезно-ортопедичного виробу Підприємство надає Сторонам разом з примірниками акта приймання-передачі робіт (надання послуг);

3) узгодити з особою з інвалідністю / дитиною з інвалідністю / іншою особою або їх законним представником замовлення на виготовлення протезно-ортопедичного виробу.

Під час узгодження замовлення на виготовлення протезно-ортопедичного виробу здійснити оцінку функціональних можливостей користувача залежно від його індивідуальних потреб, а також рекомендацій і протипоказань щодо призначення;

4) уточнити антропометричні дані особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю / іншої особи не пізніше ніж за 30 днів до передачі замовлення на виготовлення протезно-ортопедичного виробу для виробництва протезу верхньої/нижньої кінцівки / ортезу шарнірного на нижню кінцівку;

5) оформити картку протезування за формою, затвердженою Мінсоцполітики, в якій зазначити: найменування протезно-ортопедичного виробу; результати примірки, дату видачі виробу;

6) провести огляд особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю / іншої особи, про спосіб і дату такого огляду поінформувати зазначену особу або її законного представника;

7) видати готовий індивідуальний засіб реабілітації тільки після примірки особі з інвалідністю / дитині з інвалідністю / іншій особі або їх законному представнику, які ставлять підпис в оформленому замовленні на виготовлення протезно-ортопедичного виробу і картці протезування;

8) зробити відмітки у централізованому банку даних з проблем інвалідності, зазначивши дату, та скласти і підписати три примірники акта приймання-передачі робіт (надання послуг) після забезпечення особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю / іншої особи протезом верхньої/нижньої кінцівки / ортезом шарнірним на нижню кінцівку;

9) дотримуватися гарантійних зобов'язань та строку гарантійного обслуговування протезу верхньої/нижньої кінцівки / ортезу шарнірного на нижню кінцівку;

10) під час первинного протезування/ортезування надати особі з інвалідністю / дитині з інвалідністю / іншій особі необхідні послуги, спрямовані на підбір, адаптацію, освоєння засобу реабілітації.

2. Підприємство має право:

1) не оформлювати замовлення на виготовлення протезно-ортопедичного виробу без відповідно оформлених документів, передбачених Порядком, а також надати обґрунтовану відмову щодо забезпечення особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю / іншої особи протезом верхньої/нижньої кінцівки / ортезом шарнірним на нижню кінцівку;

2) якщо після підписання цього Договору особа з інвалідністю / дитина з інвалідністю / інша особа або їх законний представник відмовилась(вся) від забезпечення протезом верхньої/нижньої кінцівки / ортезом шарнірним на нижню кінцівку або не з'явилася(вся) за протезом верхньої/нижньої кінцівки / ортезом шарнірним на нижню кінцівку протягом чотирьох місяців з дня його виготовлення, Підприємство має право на відшкодування витрат, пов'язаних з виготовленням індивідуального засобу реабілітації, його демонтажем, за винятком вартості комплектувальних виробів і матеріалів, що можуть бути повторно використані, для чого разом з представником Органу соціального захисту населення складає відповідний акт, один примірник якого надсилає Органу соціального захисту населення разом з рахунком витрат, пов'язаних з виготовленням та демонтажем індивідуального засобу реабілітації.

3. Особа з інвалідністю / дитина з інвалідністю / інша особа або їх законний представник зобов'язана(ий):

1) надати Підприємству оригінал направлення на забезпечення протезом верхньої/нижньої кінцівки / ортезом шарнірним на нижню кінцівку в паперовому вигляді за формою, затвердженою Мінсоцполітики, в одному примірнику;

2) за необхідності проведення огляду прибути до підприємства та пред'явити документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, свідоцтво про народження дитини (для дітей віком до 14 років);

3) дотримуватися всіх правил перебування на Підприємстві;

4) дотримуватися правил експлуатації протезу верхньої/нижньої кінцівки / ортезу шарнірного на нижню кінцівку;

5) підписати три примірники акта приймання-передачі робіт (надання послуг) у разі відсутності недоліків протезу верхньої/нижньої кінцівки / ортезу шарнірного на нижню кінцівку.

4. Орган соціального захисту населення зобов'язаний:

1) надіслати Сторонам у строк не більше 5 робочих днів з моменту підписання цього Договору усі його примірники, підписані Органом соціального захисту населення, особою з інвалідністю / дитиною з інвалідністю / іншою особою або їх законним представником та Підприємством;

2) скласти акт про відмову, якщо після підписання цього Договору особа з інвалідністю / дитина з інвалідністю / інша особа або їх законний представник відмовилась(вся) від забезпечення протезом верхньої/нижньої кінцівки / ортезом шарнірним на нижню кінцівку;

3) оплатити Підприємству вартість забезпечення особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю / іншої особи протезом верхньої/нижньої кінцівки / ортезом шарнірним на нижню кінцівку шляхом перерахування коштів Підприємству у строки та на умовах, встановлених цим Договором;

4) підписати три примірники акта приймання-передачі робіт (надання послуг) після забезпечення особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю / іншої особи протезом верхньої/нижньої кінцівки / ортезом шарнірним на нижню кінцівку.

IV. ЯКІСТЬ І КОМПЛЕКТНІСТЬ ТЕХНІЧНИХ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Якість, безпека та функціональні властивості протезу верхньої/нижньої кінцівки / ортезу шарнірного на нижню кінцівку, яким Підприємство забезпечує особу з інвалідністю / дитину з інвалідністю / іншу особу, мають відповідати чинній нормативній та технічній документації.

V. ГАРАНТІЯ

1. Гарантія на протез верхньої/нижньої кінцівки / ортез шарнірний на нижню кінцівку складає _____ рік (роки) з моменту забезпечення протезом верхньої/нижньої кінцівки / ортезом шарнірним нижньої кінцівки.

2. Підприємство надає протез верхньої/нижньої кінцівки / ортез шарнірний на нижню кінцівку разом з інструкцією з експлуатації і талоном на гарантійний ремонт виробу.

3. Протягом гарантійного строку Підприємство, в тому числі за зверненням особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю / іншої особи або їх законного представника, безоплатно усуває брак або поломку протезу верхньої/нижньої кінцівки / ортезу шарнірного на нижню кінцівку, якщо вона не сталася з вини особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю / іншої особи.

Якщо Підприємство безоплатно не усунуло зазначені недоліки, Орган соціального захисту населення може вимагати розірвання цього Договору з Підприємством та повернення сплаченої суми.

4. До гарантійних випадків не належать природне знищення/пошкодження виробу, пошкодження, що виникли в результаті надмірного навантаження або застосування виробу не за призначенням, самовільна зміна конструкції виробу, а також зміна антропометричних даних кукси, що призводить до непридатності використання приймальної гільзи протеза.

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

2. Сторони забезпечують правильність даних, зазначених у цьому Договорі, та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти одна одну про їх зміну. У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Сторона, яка не повідомила іншу Сторону, несе ризик несприятливих наслідків, пов'язаних із цим. Підприємство забезпечує достовірність даних, зазначених в акті приймання-передачі робіт (надання послуг).

3. За порушення Підприємством строків виконання зобов'язань за цим Договором Орган соціального захисту населення стягує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від суми несвоєчасно виконаного зобов'язання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі десяти відсотків зазначеної вартості.

4. Орган соціального захисту населення не несе відповідальності за несвоєчасну оплату у разі затримки бюджетного фінансування та затримки перерахування коштів відповідним органом Державної казначейської служби України. У разі надходження бюджетних коштів на реєстраційний рахунок Органу соціального захисту населення відшкодування здійснюється згідно з пунктом 4 розділу II цього Договору.

VII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором внаслідок виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладення цього Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, вибухи тощо).

2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це інші Сторони у письмовій формі з наданням підтвердних документів про настання форс-мажорних обставин, виданих уповноваженим органом.

3. У разі якщо строк дії обставин непереборної сили триває понад 20 календарних днів, кожна зі Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

VIII. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. У разі виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

IX. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

X. ІНШІ УМОВИ

1. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

2. Цей Договір укладається українською мовою у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику кожній Стороні.

3. Підписання цього Договору Сторони можуть здійснювати з використанням електронного цифрового підпису.

4. Умови цього Договору для Сторін мають однакову юридичну силу та можуть бути змінені Сторонами тільки за їх взаємною згодою з обов'язковим укладанням додаткової угоди, крім випадків, встановлених цим Договором.

5. Якщо протягом строку дії цього Договору Сторони змінять особисті дані, реквізити, інші дані, зазначені в цьому Договорі, або будуть реорганізовані, вони повинні невідкладно повідомити про це інші Сторони.

6. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам без письмової на те згоди інших Сторін.

7. Цей Договір є конфіденційним, не розголошується і не передається Стороною іншим особам без письмової згоди на те інших Сторін, крім обставин, передбачених чинним законодавством.

8. Цей Договір може бути достроково розірваний за згодою Сторін та в інших випадках, передбачених чинним законодавством та цим Договором.

XI. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємною частиною цього Договору є додаток до цього Договору - замовлення на виготовлення протезно-ортопедичного виробу з визначенням функціональних можливостей особи з інвалідністю / дитини з інвалідністю / іншої особи.

XII. РЕКВІЗИТИ

1. Особа з інвалідністю / дитина з інвалідністю / інша особа або їх законний представник

______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________________________________________________________
(зареєстроване місце проживання)

______________________________________________________________________________________
(фактичне місце проживання/перебування)

документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, серія (за наявності) _______ N __________, виданий _______________ _________ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків* ________________.

__________________________________
                                 (підпис)

2. Підприємство _______________________________________________________________________
                                  (найменування підприємства/установи)

______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження)

______________________________________________________________________________________
(банківські реквізити)

__________________________________
                           (посада та П. І. Б.)

__________________________________
                                  (підпис)

3. Орган соціального захисту населення

______________________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу з питань соціального захисту населення)

______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження)

______________________________________________________________________________________
(банківські реквізити)

__________________________________
                             (посада та П. І. Б.)

__________________________________
                                     (підпис)

____________
* Не заповнюється для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Генеральний директор Директорату
захисту прав осіб з інвалідністю

А. М. Онупрієнко

Опрос