Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы и Порядка представления Уведомления о заключении форвардного или фьючерсного контракта

Минфин
Порядок, Приказ от 04.04.2018 № 405
действует с 25.05.2018

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.04.2018

м. Київ

N 405

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 травня 2018 р. за N 547/31999

Про затвердження форми та Порядку подання Повідомлення про укладання форвардного або ф'ючерсного контракту

Відповідно до підпункту 39.2.1.3 підпункту 39.2.1 пункту 39.2, підпункту 39.3.3.3 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму Повідомлення про укладання форвардного або ф'ючерсного контракту;

Порядок подання Повідомлення про укладання форвардного або ф'ючерсного контракту.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 03 липня 2017 року N 621 "Про затвердження форми Повідомлення про укладання форвардного або ф'ючерсного контракту", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 липня 2017 року за N 925/30793.

3. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М. В.

 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови ДФС

М. В. Продан

 

Форма

Повідомлення про укладання форвардного або ф'ючерсного контракту

Платник _____________________________________________________________________________
                                          (повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами)

Код за
ЄДРПОУ __________________________

Код основного виду економічної діяльності
(КВЕД) _________________________________

Податкова адреса

_________________________________________________
_________________________________________________

Найменування контролюючого органу, в якому платник перебуває на обліку

_________________________________________________
_________________________________________________

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНТРАКТ

Сторони контракту

Продавець ________________________________________________________________
                                                             (найменування, країна реєстрації, код1)

Покупець _________________________________________________________________
                                                             (найменування, країна реєстрації, код1)

Контракт

Тип контракту2

дата

номер

форвардний       

ф'ючерсний       

 

 

УМОВИ КОНТРАКТУ3

N з/п

Характе-
ристика базового активу

Код товару згідно з УКТЗЕД

Кількість

Одиниця виміру

Ціна за одиницю
 виміру

Валюта контракту

Загальна вартість

Умови поставки згідно з Інкотермс

Термін виконання

усього

допус-
тимі відхи-
лення

торго-
вельний термін

місце пере-
дання (призна-
чення)

з

по

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО4

 

 

 

 

Дата складання "___" ____________ 20__ р.

 

Керівник (уповноважена особа)

____________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер (особа,
відповідальна за бухгалтерський
облік)

 
 
____________
(підпис)

 
 
_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
1 Для сторони операції - платника податків зазначається код за ЄДРПОУ, для сторони операції - нерезидента наводиться код, встановлений у країні реєстрації нерезидента. У разі наявності у нерезидента різних кодів (податковий, реєстраційний, ідентифікаційний тощо) надається перевага податковому.

2 Відповідно до типу контракту (форвардний або ф'ючерсний) у відповідній графі проставляється знак "X".

3 Заповнюються відомості відповідно до умов укладеного контракту, а саме:

графа 1 заповнюється наростаючим порядковим номером залежно від кількості товарів у контракті;

у графі 2 наводиться стислий опис товару, який є базовим активом форвардного або ф'ючерсного контракту;

у графі 3 зазначається код товару згідно з УКТЗЕД (товарна номенклатура Митного тарифу України згідно із Законом України "Про Митний тариф України");

у графі 4 зазначається кількість базового активу;

у графі 5 зазначається допустиме відхилення кількості базового активу в разі наявності таких умов у контракті. При цьому допустимі відхилення наводяться у форматі "+/-", або "+", або "-" та цифрове значення відхилення у відсотках. У разі якщо умовами контракту відхилення кількості базового активу не передбачені, наводиться "0";

у графі 6 зазначається код одиниці виміру предмета операції відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку ДК 011-96, затвердженого наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 09 січня 1997 року N 8;

у графі 7 проставляється ціна (тариф) за одиницю виміру предмета операції у валюті контракту, зазначена із точністю до другого знака після коми;

у графі 8 зазначається код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269). У разі застосування гривні як валюти контракту зазначається код 980;

у графі 9 зазначається загальна вартість базового активу у валюті контракту;

у графах 10, 11 зазначаються умови поставки товару відповідно до правил Інкотермс із відображенням торговельного терміну та назви місця передання товарів (місця призначення);

у графах 12, 13 зазначається термін виконання контракту у цифровому форматі: дд.мм.рррр (дд - день, мм - місяць, рррр - рік).

4 Зазначається сумарне значення граф 4 та 9.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Л. П. Максименко

 

Порядок
подання Повідомлення про укладання форвардного або ф'ючерсного контракту

1. Цей Порядок визначає механізм подання платниками податків Повідомлення про укладання форвардного або ф'ючерсного контракту (далі - Повідомлення), у випадках, передбачених підпунктом 39.2.1.3 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 та підпунктом 39.3.3.3 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 Податкового кодексу України.

2. Дія цього Порядку поширюється на платників податків, які здійснюють контрольовані операції на підставі форвардного або ф'ючерсного контракту.

3. Платник податків повідомляє центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову та митну політику, про здійснення контрольованої операції на підставі форвардного або ф'ючерсного контракту шляхом надання Повідомлення протягом 10 робочих днів з дня укладення відповідного форвардного або ф'ючерсного контракту.

4. Електронна форма Повідомлення у форматі за стандартом на основі специфікації eXtensibleMarkupLanguage (XML) оприлюднюється на офіційному веб-порталі центрального органу виконавчої влади, що реалізує податкову та митну політику.

5. Повідомлення направляється засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

6. У разі укладання декількох форвардних або ф'ючерсних контрактів платники податків подають Повідомлення щодо кожного контракту окремо.

7. Прийняття (реєстрація) Повідомлення центральним органом виконавчої влади, що реалізує податкову та митну політику, здійснюється відповідно до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року N 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 року за N 959/30827.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Л. П. Максименко

Опрос