Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы акта о недопуске к проведению проверки соблюдения условий договора купли-продажи государственного (коммунального) имущества

Фонд государственного имущества
Акт, Приказ от 06.04.2018 № 487
действует с 15.05.2018

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.04.2018

м. Київ

N 487

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2018 р. за N 538/31990

Про затвердження форми акта про недопуск до проведення перевірки дотримання умов договору купівлі-продажу державного (комунального) майна

Відповідно до частини п'ятої статті 29 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму акта про недопуск до проведення перевірки дотримання умов договору купівлі-продажу державного (комунального) майна, що додається.

2. Управлінню контролю постприватизаційних процесів Департаменту внутрішнього аудиту та контролю забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В. о. Голови Фонду

В. Трубаров

 

АКТ
про недопуск до проведення перевірки дотримання умов договору купівлі-продажу державного (комунального) майна

від "___" ____________ 20__ року

_____________________
(населений пункт)

Представники органу приватизації:
_____________________________________________________________________________________,
                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
які діють на підставі наказу органу приватизації про проведення перевірки (планової, позапланової) на об'єкті приватизації від "___" ____________ 20__ року N _____ та повідомлення про проведення (планової, позапланової) перевірки від "___" ____________ 20__ року N _____, з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року
______________________________________________________________________________________
                                                              (найменування об'єкта приватизації та місцезнаходження)
у присутності __________________________________________________________________________
                                                                 (посада, прізвище та ініціали представників правоохоронних органів)
у присутності* _________________________________________________________________________
                                                        (посада, прізвище та ініціали керівника суб'єкта господарювання (його заступника
______________________________________________________________________________________
                                                                     або іншої уповноваженої чи довіреної особи)
установили факт недопуску уповноважених представників органу приватизації до проведення перевірки дотримання умов договору купівлі-продажу державного (комунального) майна
______________________________________________________________________________________
                 (зазначаються дії, що вказують на факт недопуску уповноважених посадових осіб органу приватизації до
                          проведення перевірки додержання власником об'єкта приватизації умов договору купівлі-продажу)

Фото- та відеоматеріали, відзняті під час проведення планового (позапланового) заходу (контролю) ______________________
              (наявні/відсутні)

Цей акт складено на _____ арк. в _____ прим.

Примірник цього акта надіслано на адресу власника об'єкта приватизації рекомендованим листом з повідомленням про вручення**.

Представники
органу
приватизації:

 
 
___________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

___________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

Представники
правоохоронного
органу:

 
 
___________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

___________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

____________
* У разі відсутності керівника позиція не заповнюється.

** Заповнюється в разі відмови керівника підприємства (його заступника або іншої уповноваженої чи довіреної особи) отримати примірник цього акта.

 

Директор Департаменту
внутрішнього аудиту та контролю

Л. Вєлєва

Опрос