Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики оценивания работы по обеспечению прав лиц с инвалидностью в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы
Перечень, Методика, Приказ от 30.03.2018 № 71
действует с 25.05.2018

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

30.03.2018

м. Київ

N 71

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2018 р. за N 516/31968

Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Національному агентстві України з питань державної служби

Відповідно до абзацу першого пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 500, абзацу четвертого пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року N 1073-р "Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року", з метою дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю, виявлення та усунення перепон і бар'єрів, що заважають зазначеній категорії осіб у задоволенні їх повсякденних потреб, відповідно до вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Національному агентстві України з питань державної служби, що додається.

2. Структурним підрозділам апарату НАДС, територіальним органам та установам, що належать до сфери управління НАДС, забезпечити повну реалізацію всіх прав людини й основоположних свобод осіб з інвалідністю без будь-якої дискримінації за ознакою інвалідності.

3. Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова

К. О. Ващенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Р. Іллічов

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Голова ГО ВО СОІУ

В. В. Назаренко

 

МЕТОДИКА
оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Національному агентстві України з питань державної служби

I. Загальні положення

1. Цю Методику розроблено з метою захисту та забезпечення повного й рівного здійснення прав та основоположних свобод осіб з інвалідністю.

2. Оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в НАДС (далі - оцінювання) проводиться з метою прийняття управлінських рішень щодо забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю.

3. Оцінювання організовується і проводиться у структурних підрозділах апарату НАДС, його територіальних органах та установах, що належать до сфери управління НАДС (далі - підрозділи НАДС).

II. Організація та проведення оцінювання

1. Оцінювання здійснюється керівниками підрозділів НАДС щороку до 20 грудня шляхом надання письмових відповідей на запитання, які складені у вигляді тестів, з урахуванням вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

2. Керівник підрозділу НАДС обирає одну з відповідей у кожному запитанні, яка відповідає дійсному стану справ із забезпечення прав осіб з інвалідністю в підрозділі НАДС, та надає відповідь шляхом позначення відповідним символом (+).

За відповідь "так" надається 1 бал, за відповідь "ні" - 3 бали, за іншу відповідь - 2 бали.

3. Оцінювання складається з 8 загальних запитань відповідно до Переліку питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в НАДС, який наведено у додатку до цієї Методики.

4. Керівники підрозділів НАДС щороку до 15 січня подають уповноваженій особі, визначеній постійно діючою робочою групою у НАДС, яка опікується питаннями осіб з інвалідністю, що відповідає за проведення оцінювання (далі - відповідальна особа), заповнені відповіді на запитання за результатами оцінювання.

5. Відповідальна особа узагальнює отриману інформацію та проставляє кожному підрозділу НАДС за результатами оцінювання загальну оцінку.

6. Якщо за результатами оцінювання підрозділу НАДС загальна оцінка становить більше ніж 14 балів, такий підрозділ НАДС вважається підрозділом, в якому неповною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю.

7. Керівники підрозділів НАДС, які подають заповнені відповіді на запитання за результатами оцінювання, персонально відповідають за достовірність викладених у них даних.

8. Відповідальна особа щороку:

1) до 15 березня доповідає керівництву НАДС про результати оцінювання підрозділів НАДС щодо забезпечення прав й основоположних свобод осіб з інвалідністю;

2) подає узагальнену інформацію до постійно діючої робочої групи у НАДС, яка опікується питаннями осіб з інвалідністю, для подальшого її опрацювання та керівництва в роботі в межах повноважень.

 

Заступник директора Департаменту
нормативно-правової роботи та
юридичного забезпечення НАДС -
начальник відділу підготовки та
правової експертизи проектів актів

С. М. Кривошия

 

ПЕРЕЛІК
питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Національному агентстві України з питань державної служби

1. Чи спрямовані положення проектів законів та інших нормативно-правових актів, розроблених НАДС, на дотримання прав осіб з інвалідністю?

 

 


Так

Ні

2. Чи виконується у підрозділах НАДС норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, встановлений частиною першою статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (далі - Закон)?

 

 


Так

Ні

3. Чи виконуються у підрозділах НАДС вимоги частини третьої статті 17 Закону щодо недопущення відмов у призначенні на посаду державної служби або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою суб'єкта призначення?

 

 

 


Так

Ні

Інше ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. Чи вживаються у підрозділах НАДС заходи щодо запобігання інвалідності (відповідно до вимог частини першої статті 25 Закону)?

 

 


Так

Ні

5. Чи створено у підрозділах НАДС умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю (у тому числі осіб з інвалідністю, які використовують засоби пересування та собак-поводирів) до приміщень НАДС (відповідно до вимог частини першої статті 26 Закону)?

 

 


Так

Ні

6. Чи виділено біля адміністративної будівлі місце для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю, на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках
(відповідно до вимог частини сьомої статті 30 Закону)?

 

 

 


Так

Ні

Майданчика немає

7. Чи дотримуються у підрозділах НАДС вимоги Кодексу законів про працю України та Закону України "Про відпустки" в частині надання відпусток особам з інвалідністю та батькам дітей з інвалідністю (за зверненням)?

 

 


Так

Ні

8. Чи виконуються у підрозділах НАДС Технічні вимоги на створення (модернізацію) офіційних веб-сайтів, що стосуються доступу до них користувачів з вадами зору та слуху, визначені пунктом 17 Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року N 3?

 

 


Так

Ні

____________

Опрос