Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Авиационных правил Украины "Порядок дачи, прекращения действия, отказа в даче разрешений на вылет воздушного судна для перевозки товаров военного назначения и двойного использования"

Государственная авиационная служба Украины
Приказ, Правила от 29.03.2018 № 288
действует с 18.05.2018

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.03.2018

м. Київ

N 288

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 квітня 2018 р. за N 509/31961

Про затвердження Авіаційних правил України "Порядок надання, припинення дії, відмови у наданні дозволів на виліт повітряного судна для перевезення товарів військового призначення та подвійного використання"

Відповідно до частин першої, п'ятої статті 11 Повітряного кодексу України, підпункту 28 пункту 4 та пункту 8 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року N 520, та з метою удосконалення порядку надання, припинення дії, відмови у наданні дозволів на виліт повітряного судна для перевезення товарів військового призначення та подвійного використання

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Авіаційні правила України "Порядок надання, припинення дії, відмови у наданні дозволів на виліт повітряного судна для перевезення товарів військового призначення та подвійного використання", що додаються.

2. Управлінню авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва Департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва (Шевчук І. О.) забезпечити в установленому законодавством порядку:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту України від 17 липня 2001 року N 447 "Про затвердження Порядку оформлення вильоту повітряного судна для перевезення товарів військового та подвійного призначення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 листопада 2001 року за N 979/6170 (із змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Т. в. о. Голови Державіаслужби

С. Коршук

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Служби безпеки України

О. Фролов

Тимчасового виконуючий обов'язки
Міністра оборони України

І. С. Руснак

Т. в. о. Міністра
закордонних справ України

В. В. Пристайко

Міністр інфраструктури України

В. Омелян

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Продан

Голова Державної
прикордонної служби України

П. Цигикал

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

 

АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ
"Порядок надання, припинення дії, відмови у наданні дозволів на виліт повітряного судна для перевезення товарів військового призначення та подвійного використання"

I. Загальні положення

1. Ці Авіаційні правила встановлюють порядок надання, припинення дії, відмови у наданні дозволів на виліт повітряного судна для перевезення товарів військового призначення та подвійного використання цивільними повітряними суднами українських та іноземних авіаперевізників.

2. Ці Авіаційні правила розроблені відповідно до Повітряного кодексу України, Указу Президента України від 25 грудня 2003 року N 1488 "Про заходи щодо впорядкування діяльності з міжнародних повітряних перевезень товарів військового призначення та подвійного використання", інших нормативно-правових актів у галузі цивільної авіації з питань міжнародних повітряних перевезень товарів військового призначення та подвійного використання і державного експортного контролю.

3. Ці Авіаційні правила обов'язкові для виконання усіма суб'єктами авіаційної діяльності незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, які задіяні у процесі повітряних перевезень товарів військового призначення та подвійного використання цивільними повітряними суднами.

4. У цих Авіаційних правилах терміни вживаються у таких значеннях:

дозвіл на виліт повітряного судна для перевезення товарів військового призначення та/або подвійного використання (додаток 1) - дозвіл встановленої форми, що надається Державіаслужбою для здійснення перевезень товарів військового призначення та подвійного використання цивільними повітряними суднами українських та іноземних авіаперевізників;

заява - заява на отримання дозволу на виліт повітряного судна для перевезення товарів військового призначення та/або подвійного використання (додаток 2), що подається заявником до Державіаслужби;

заявник - суб'єкт господарювання, який має намір отримати дозвіл на виліт повітряного судна для перевезення товарів військового призначення та подвійного використання;

небезпечні вантажі - вироби або речовини, здатні створювати загрозу здоров'ю, безпеці, майну або навколишньому середовищу, які зазначені у Переліку небезпечних вантажів у документі ICAO Doc 9284-AN/905 "Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air" або класифікуються відповідно до цього документа.

Інші терміни, що використовуються в цих Авіаційних правилах, вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України, Законі України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", інших нормативно-правових актах з питань міжнародних перевезень товарів військового призначення та подвійного використання цивільними повітряними суднами.

5. У цих Авіаційних правилах абревіатури мають такі значення:

ICAO - Міжнародна організація цивільної авіації;

ПС - повітряне судно;

ТВП - товари військового призначення;

ТПВ - товари подвійного використання.

II. Порядок розгляду питань щодо надання дозволів на виліт ПС для перевезення ТВП та ТПВ

1. Питання щодо надання, припинення дії, відмови у наданні дозволів на виліт ПС для перевезення ТВП та ТПВ розглядаються комісією з розгляду питань щодо надання, припинення дії, відмови у наданні дозволів на виліт ПС для перевезення ТВП та ТПВ (далі - Комісія), яка утворюється наказом Державіаслужби із числа її співробітників. З числа членів Комісії призначаються голова Комісії та секретар Комісії. Члени комісії повинні мати відповідну форму допуску до державної таємниці.

Підготовку матеріалів для засідання Комісії, ведення протоколу засідання, організацію зберігання справ здійснює секретар Комісії.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, у тому числі цими Авіаційними правилами.

3. До повноважень Комісії належить розгляд питань щодо надання, припинення дії, відмови у наданні дозволів на виліт ПС для перевезення ТВП та ТПВ.

4. Основною формою роботи Комісії є закриті засідання, які проводяться членами Комісії з метою розгляду заявок на отримання дозволів на виліт ПС для перевезення ТВП та ТПВ і є правомочними, якщо в них бере участь не менше двох третин її складу.

5. Протокол засідання Комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами Комісії та затверджується Головою Державіаслужби або його заступником.

Рішення щодо надання, припинення дії, відмови у наданні дозволів на виліт ПС для перевезення ТВП та ТПВ затверджується наказом Державіаслужби.

Члени Комісії мають право висловити окрему думку, яка викладається на окремому аркуші і додається до протоколу розгляду заявок на отримання дозволів на виліт ПС для перевезення ТВП та ТПВ.

Строк дії дозволу на виліт ПС для перевезення ТВП та ТПВ не може перевищувати строку дії дозволу (висновку) Державної служби експортного контролю України на право здійснення міжнародної передачі ТВП чи ТПВ або дозволу Державної служби експортного контролю України на право здійснення експорту послуг з авіаперевезень ТВП.

6. Розгляд заяви та прийняття рішення щодо надання дозволу на виліт ПС для перевезення ТВП та ТПВ або відмови в його наданні здійснюються протягом 15 робочих днів з дати отримання Державіаслужбою повного комплекту документів, зазначених у розділі III цих Авіаційних правил.

Строк розгляду документів та прийняття рішення щодо надання дозволів на виліт ПС для перевезення ТВП та ТПВ може бути скорочено у випадках виконання заходів щодо реагування на надзвичайні ситуації та перевезення гуманітарної допомоги.

7. Видача дозволу на виліт ПС для перевезення ТВП та ТПВ заявнику підтверджується підписом заявника про його отримання у журналі обліку виданих дозволів.

III. Загальні вимоги надання Державіаслужбою дозволів на виліт ПС для перевезення ТВП та ТПВ

1. Державіаслужба надає дозволи на виліт ПС для перевезення ТВП та ТПВ із України та за межами України.

2. Якщо ТВП та ТПВ, заявлені до перевезення, мають небезпечні властивості, при їх перевезенні мають виконуватися вимоги документа ICAO Doc 9284-AN/905 "Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air" та інших нормативно-правових актів з питань міжнародних перевезень ТВП та ТПВ цивільними повітряними суднами.

3. Повітряні перевезення ТВП можуть здійснювати:

українські та іноземні авіаперевізники, включені до відповідного переліку, який затверджується відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 року N 690-р "Про вдосконалення механізму здійснення контролю за міжнародними повітряними перевезеннями товарів військового призначення та подвійного використання" (із змінами);

українські авіаперевізники або іноземні авіаперевізники у разі, якщо за умовами зовнішньоекономічного договору (контракту) організація перевезень належить покупцю (чартерні рейси).

4. Авіаперевізники здійснюють експорт послуг з авіаперевезень ТВП для іноземної юридичної чи фізичної особи в Україні або за її межами відповідно до Положення про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 червня 1998 року N 838 (із змінами).

5. Для отримання дозволу на виліт ПС для перевезення ТВП та ТПВ із України вантажовідправник подає до Державіаслужби заяву за підписом керівника.

У заяві має бути зазначена така інформація:

місцезнаходження та номери контактних телефонів вантажовідправника;

інформація про вантаж та умови його перевезення (назва та кількість вантажу, найменування та місцезнаходження вантажовідправника і вантажоодержувача);

маршрут перевезення (аеропорти відправлення, призначення та технічних посадок);

строки перевезення, найменування авіаперевізника, номер рейсу, тип ПС (у разі виконання перевезень іноземними авіаперевізниками заявник додатково надає інформацію про доцільність виконання такого перевезення іноземним авіаперевізником).

6. Для отримання дозволу на виліт ПС для перевезення ТВП та ТПВ за межами України заявник подає до Державіаслужби заяву за підписом керівника.

У заяві має бути зазначена така інформація:

місцезнаходження та номери контактних телефонів заявника;

інформація про вантаж та про умови його перевезення (назва та кількість вантажу, найменування та місцезнаходження вантажовідправника і вантажоодержувача);

маршрут перевезення (аеропорти відправлення, призначення та технічних посадок);

строки перевезення, найменування авіаперевізника, номер рейсу, тип ПС.

До заяви додається копія контракту (договору) на виконання авіаперевезень ТВП та ТПВ.

7. Засвідчена вантажовідправником (заявником) копія дозволу (висновку) Державної служби експортного контролю України на право здійснення міжнародної передачі ТВП чи ТПВ або дозволу Державної служби експортного контролю України на право здійснення експорту послуг з авіаперевезень ТВП додається до зазначеної у пунктах 5, 6 цього розділу заяви на отримання дозволу на виліт ПС у випадках, коли необхідність отримання дозволу (висновку) визначена Законом України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання".

IV. Відмова у наданні дозволу на виліт ПС для перевезення ТВП та ТПВ, припинення його дії

1. Підставами для відмови у наданні дозволу на виліт ПС для перевезення ТВП та ТПВ є:

виявлення Комісією недостовірної або неповної інформації у заяві на отримання дозволу;

відсутність зазначеного у заяві на отримання дозволу на виліт ПС для перевезення ТВП та ТПВ авіаперевізника у переліку українських та іноземних авіаперевізників, який затверджується згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 року N 690-р "Про вдосконалення механізму здійснення контролю за міжнародними повітряними перевезеннями товарів військового призначення та подвійного використання" (із змінами) (для супутньої доставки на регулярних рейсах ТВП);

відсутність дозволу (висновку) Державної служби експортного контролю України на право здійснення міжнародної передачі ТВП чи ТПВ або дозволу Державної служби експортного контролю України на право здійснення експорту послуг з авіаперевезень ТВП, якщо необхідність отримання такого дозволу (висновку) визначена Законом України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання".

2. Про відмову у наданні дозволу Державіаслужба повідомляє заявника у письмовому вигляді протягом двох робочих днів з дати прийняття такого рішення.

3. Дія дозволу може бути припинена у разі:

скасування або зупинення дії дозволу (висновку) Державної служби експортного контролю України;

запровадження згідно з вимогами статті 87 Повітряного кодексу України тимчасової заборони або обмеження польотів ПС авіаперевізників до держав та аеропортів, до яких був виданий дозвіл.

 

Заступник директора департаменту
авіаційних перевезень, аеропортів та
міжнародного співробітництва -
начальник управління авіаційних
перевезень та міжнародного співробітництва

І. О. Шевчук

 

УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
(ДЕРЖАВІАСЛУЖБА)

Державний
Герб
України

UKRAINE
STATE AVIATION
ADMINISTRATION
(SAA OF UKRAINE)


N ____________                                                                                                                            від _______

ДОЗВІЛ
на виліт повітряного судна для перевезення товарів військового призначення та/або подвійного використання

Державна авіаційна служба України дозволяє перевезення товарів військового призначення та/або подвійного використання

авіакомпанією              __________________, рейсом ________________, літаком ________________

за маршрутом               _______________________________________________

Найменування та місцезнаходження вантажовідправника і вантажоодержувача:

вантажовідправник      __________________________________________________

вантажоодержувач       ___________________________________________________

Назва та кількість вантажу: 

ТВП/ТПВ _____________________________________________________________

Згідно з дозволом (висновком) Державної служби експортного контролю України 
від ______________ N _____________

Голова (заступник)

_______________
(підпис)

________________
(ініціал, прізвище)

 

М. П.

 

Дата введення в дію

______________

 

Цей дозвіл дійсний до

______________

включно,

якщо його дію не припинено

 


 

 
Аркуш 1
Аркушів 1

 

На бланку заявника

Голові Державіаслужби
____________________________

Заява
на отримання дозволу на виліт повітряного судна для перевезення товарів військового призначення та/або подвійного використання

______________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

просить надати дозвіл на виліт повітряного судна для перевезення товарів військового призначення (ТВП) та/або товарів подвійного використання (ТПВ)

_____________________________________________________________________________________
(назва і кількість ТВП та/або ТПВ)

рейсом ______________________________ авіакомпанії ______________________________________

за маршрутом _________________________________________________________________________

згідно з дозволом (висновком) Державної служби експортного контролю України від _______ N _________

Вантажовідправник ____________________________________________________________________

Вантажоодержувач _____________________________________________________________________

За необхідності заявник зазначає будь-які особливі умови перевезення ТВП та/або ТПВ, заплановані терміни перевезення тощо.

____________________
(посада керівника)

____________
(підпис)

__________________
(ініціал, прізвище)

____________

Опрос