Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка стажировки граждан из числа молодежи, не состоящих на должностях государственной службы, в Министерстве социальной политики

Министерство социальной политики Украины
Порядок, Приказ от 02.04.2018 № 458
действует с 29.05.2018

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.04.2018

м. Київ

N 458

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2018 р. за N 501/31953

Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в Міністерстві соціальної політики

Відповідно до частини дев'ятої статті 48 Закону України "Про державну службу"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в Міністерстві соціальної політики України, що додається.

2. Управлінню по роботі з персоналом (Видмиш Т. А.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та розміщення його на сайті Мінсоцполітики.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Іванкевича В. В.

 

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Профспілки працівників
соціальної сфери України

В. І. Тьоткін

 

ПОРЯДОК
стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в Міністерстві соціальної політики України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру організації стажування в структурних підрозділах Мінсоцполітики громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби.

2. Метою стажування є ознайомлення з функціонуванням державної служби та набуття досвіду виконання завдань, обов'язків та практичної роботи у Мінсоцполітики.

3. У цьому Порядку термін "молодь" означає громадян України віком до 35 років, які є студентами третього і вище курсів вищих навчальних закладів або отримали вищу освіту та не перебувають на посадах державної служби.

4. Стажування молоді в Мінсоцполітики здійснюється строком до шести місяців відповідно до наказу державного секретаря.

5. Для здійснення стажування молоді наказом державного секретаря визначається керівник стажування, який за посадою є керівником самостійного структурного підрозділу Мінсоцполітики.

6. Стажування молоді може здійснюватися з ініціативи керівництва Мінсоцполітики, керівників вищих навчальних закладів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об'єднань та осіб, які бажають пройти стажування.

7. Стажування молоді проводиться у вільний від навчання (роботи) час у межах робочого часу працівників Мінсоцполітики.

II. Організація та проведення стажування громадян з числа молоді

1. Особа, яка має намір пройти стажування в апараті Мінсоцполітики (далі - стажист), надає Управлінню по роботі з персоналом такі документи:

заяву (додаток 1) про проходження стажування;

копію паспорта громадянина України.

2. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування (додаток 2).

3. Керівник стажування:

погоджує індивідуальний план стажування;

забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;

забезпечує можливість ознайомлення з організацією роботи структурного підрозділу Мінсоцполітики;

залучає стажиста до виконання завдань, покладених на структурний підрозділ, підготовки проектів документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом);

контролює виконання індивідуального плану стажування.

4. Стажист:

складає за участю керівника стажування індивідуальний план стажування;

виконує своєчасно та у повному обсязі завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, а також доручення керівника стажування;

бере участь у підготовці проектів документів;

зобов'язаний дотримуватися Правил внутрішнього службового розпорядку для працівників апарату Міністерства соціальної політики України.

5. У разі невиконання стажистом індивідуального плану стажування, порушення умов цього Порядку або за власним бажанням стажиста стажування припиняється, що оформлюється наказом державного секретаря.

6. Після закінчення стажування стажист, який пройшов стажування, подає керівнику стажування звіт про результати стажування (далі - Звіт).

Керівник стажування після подання стажистом Звіту оформлює висновок про результати стажування (додаток 3), що містить або негативну, або позитивну, або відмінну оцінку виконання індивідуального плану стажування.

7. Керівник стажування після закінчення стажування на прохання стажиста складає, підписує та видає йому довідку або характеристику, яка містить інформацію про результати стажування.

8. Документи про проходження стажування зберігаються в Управлінні по роботі з персоналом.

9. Мінсоцполітики не несе зобов'язань щодо відшкодування стажистам витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі та найм житла тощо.

 

Державний секретар

В. Іванкевич

 

 

Державному секретарю
Міністерства соціальної політики України
_______________________________________________
                            (прізвище, ім'я, по батькові)
_______________________________________________,
                            (прізвище, ім'я, по батькові стажиста)
який (яка) мешкає _______________________________
                                            (місце проживання, контактний телефон)

ЗАЯВА

Прошу дозволити стажування в __________________________________________________________
                                                                                                               (структурний підрозділ Мінсоцполітики)
_____________________________________________________________________________________
з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

Метою стажування є ознайомлення з функціонуванням державної служби та набуття досвіду виконання завдань, обов'язків та практичної роботи у Мінсоцполітики.

Даю згоду на оброблення моїх персональних даних відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

"___" ____________ 20__ року

_________________________________
                                   (підпис)


 

 

ПОГОДЖУЮ
__________________________________________
                                (посада керівника стажування)
________________ _________________________
              (підпис)                        (прізвище, ім'я, по батькові)
"___" ____________ 20__ року

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ

_____________________________________________________________________________________
                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові стажиста)

в ____________________________________________________________________________________
                                                                                          (назва структурного підрозділу)

з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

N з/п

Найменування завдання

Строк виконання

1

 

 

2

 

 

3

 

 


Стажист

_________________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)


 

ВИСНОВОК
про результати стажування

_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові стажиста)
Відповідно до наказу від "___" ____________ 20__ року N ______
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові стажиста)
з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

проходив (ла) стажування в _____________________________________________ Мінсоцполітики.
                                                                                                      (назва структурного підрозділу)

Стажування проводилося відповідно до індивідуального плану стажування.

Обсяг виконаних завдань, передбачених індивідуальним планом стажування, виконано
в _______________________________________________________________________________ обсязі.
                                                                                          (повному, неповному)
У процесі стажування __________________________________________________________________
                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові стажиста)
взяв (ла) участь у підготовці ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Висновок керівника стажування (оцінка) __________________________________________________

Керівник стажування

________________________
                      (підпис)

__________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)


"___" ____________20__ року

____________

Опрос