Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения баз данных отчетов о результатах обследования инженерных систем, аттестованных энергоаудиторов и специалистов по обследованию инженерных систем, энергетических сертификатов

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Порядок, Приказ от 21.03.2018 № 62
действует с 23.07.2018

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.03.2018

Київ

N 62

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 квітня 2018 р. за N 457/31909

Про затвердження Порядку ведення баз даних звітів про результати обстеження інженерних систем, атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, енергетичних сертифікатів

Відповідно до абзацу другого частини третьої статті 8, абзацу третього частини п'ятої статті 9, абзацу другого частини третьої статті 13 Закону України "Про енергетичну ефективність будівель"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення баз даних звітів про результати обстеження інженерних систем, атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, енергетичних сертифікатів, що додається.

2. Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики (Токаренко В. В.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О. В.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про енергетичну ефективність будівель", але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кругляка Е. Б.

 

Перший заступник Міністра

В. А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного
агентства з питань електронного
урядування України

О. В. Риженко

 

ПОРЯДОК
ведення баз даних звітів про результати обстеження інженерних систем, атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, енергетичних сертифікатів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення баз даних звітів про результати обстеження інженерних систем (далі - БДЗ), атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем (далі - БДФ) та енергетичних сертифікатів (далі - БДС).

2. Метою цього Порядку є систематизація даних щодо енергетичних сертифікатів, звітів про результати обстеження інженерних систем, а також забезпечення єдиного обліку інформації про атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, у тому числі про відмову у видачі кваліфікаційного атестата, його анулювання.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

БДЗ - інформаційна система, яка містить відомості про результати обстеження інженерних систем будівлі;

БДС - інформаційна система, яка містить дані енергетичних сертифікатів та вихідні дані;

БДФ - інформаційна система, яка містить відомості про атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, у тому числі інформацію про відмову у видачі кваліфікаційного атестата, його анулювання;

персональний електронний кабінет - індивідуальна персоніфікована веб-сторінка атестованого енергоаудитора в БДФ, що оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держенергоефективності, за допомогою якої здійснюється подання енергетичного сертифікату та вихідних даних, що використовувалися під час його складання (далі - вихідні дані).

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про енергетичну ефективність будівель", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

4. Розпорядником БДФ та БДС є Держенергоефективності, що формує та веде зазначені бази даних шляхом накопичення, систематизації та зберігання інформації, одержаної від атестаційних комісій, енергоаудиторів, інженерів-проектувальників та забезпечує її функціонування.

5. Розпорядником БДЗ є Мінрегіон, що формує та веде зазначену базу даних шляхом накопичення, систематизації та зберігання інформації, одержаної від фахівців з обстеження інженерних систем, та забезпечує її функціонування.

6. Адміністратором БДФ та БДС є Держенергоефективності, який забезпечує технічну підтримку, захист і збереження відомостей, що містяться в базах, та обслуговування програмного забезпечення баз даних.

7. Адміністратором БДЗ є Мінрегіон, який забезпечує технічну підтримку, захист і збереження відомостей, що містяться в базах, та обслуговування програмного забезпечення баз даних.

8. Ведення БДФ, БДС та БДЗ здійснюється державною мовою в електронному вигляді за допомогою програмного забезпечення.

9. До 23 липня 2019 року інформація про інженерів-проектувальників, які не є енергоаудиторами та здійснюють сертифікацію енергетичної ефективності об'єктів будівництва відповідно до частини п'ятої статті 18 Закону України "Про енергетичну ефективність будівель" (далі - інженери-проектувальники), Держенергоефективності вносить до БДФ, а енергетичні сертифікати таких об'єктів будівництва та вихідні дані, що використовувалися під час їх складання, інженери-проектувальники передають для внесення до БДС.

II. Формування та ведення бази даних атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем

1. Атестаційні комісії надають Держенергоефективності в електронній формі інформацію про атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, у тому числі інформацію про відмову у видачі кваліфікаційного атестата, його анулювання протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення про видачу або анулювання кваліфікаційного атестата енергоаудитора чи фахівця з обстеження інженерних систем або відмову у видачі кваліфікаційного атестата.

2. Атестаційна комісія надає Держенергоефективності в електронному вигляді таку інформацію у разі:

1) видачі кваліфікаційного атестата:

загальні відомості про енергоаудитора або фахівця з обстеження інженерних систем (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), адреса електронної пошти, телефонний номер), номер, дату видачі та закінчення строку дії кваліфікаційного атестата;

копію кваліфікаційного атестата;

копію рішення, що підтверджує видачу кваліфікаційного атестата;

2) у разі анулювання кваліфікаційного атестата або відмови у його видачі:

прізвище, ім'я, по батькові особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), кваліфікаційний атестат якої анулювали або якій відмовили у його видачі;

номер, дату видачі попереднього кваліфікаційного атестата (за наявності);

найменування вищого навчального закладу або саморегулівної організації у сфері енергетичної ефективності, кваліфікаційна комісія якої видала кваліфікаційний атестат або відмовила у його видачі;

копію рішення атестаційної комісії про анулювання кваліфікаційного атестата або відмову у його видачі.

3. Інженер-проектувальник, який має намір здійснювати видачу енергетичних сертифікатів об'єктів будівництва, звертається до Держенергоефективності із письмовою заявою щодо внесення його до БДФ.

До заяви додаються:

загальні відомості про інженера-проектувальника (прізвище, ім'я, по батькові, адреса електронної пошти, телефонний номер), номер, дата видачі кваліфікаційного сертифіката інженера-проектувальника, виданого відповідно до статті 17 Закону України "Про архітектурну діяльність" (далі - кваліфікаційний сертифікат);

копія кваліфікаційного сертифіката;

копії паспорта та документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

згода на обробку персональних даних.

4. Держенергоефективності вносить до БДФ інформацію щодо:

енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем - протягом п'яти робочих днів з дня її надходження від атестаційних комісій;

інженерів-проектувальників - протягом п'яти робочих днів з дня надходження заяви від інженера-проектувальника.

5. До БДФ вноситься така інформація щодо:

1) енергоаудитора та фахівця з обстеження інженерних систем:

прізвище, ім'я, по батькові особи (енергоаудитора, фахівця з обстеження інженерних систем або особи, якій відмовлено у видачі кваліфікаційного атестата в разі нескладення нею кваліфікаційного іспиту);

адреса електронної пошти, телефонний номер енергоаудитора, фахівця з обстеження інженерних систем;

номер, дата видачі, дата закінчення строку дії кваліфікаційного атестата (у разі його видачі);

найменування вищого навчального закладу або саморегулівної організації у сфері енергетичної ефективності, атестаційна комісія якої видала кваліфікаційний атестат або відмовила у його видачі;

копія кваліфікаційного атестата (у разі його видачі);

дата, номер рішення атестаційної комісії про анулювання кваліфікаційного атестата або відмову у його видачі (із зазначенням підстави відмови).

2) інженера-проектувальника:

прізвище, ім'я, по батькові;

адреса електронної пошти, телефонний номер;

номер, дата видачі кваліфікаційного сертифіката;

найменування органу, що видав кваліфікаційний сертифікат;

копія кваліфікаційного сертифіката;

дата втрати чинності кваліфікаційного сертифіката (якщо втрата чинності відбулася до 23 липня 2019 року).

6. Після внесення інформації до БДФ кожному атестованому енергоаудитору або інженеру-проектувальнику надсилається на адресу його електронної пошти повідомлення, де вказано логін і пароль доступу до персонального електронного кабінету, із використанням якого енергоаудитор або інженер-проектувальник має можливість вносити додаткові дані про себе та передавати Держенергоефективності енергетичний сертифікат та вихідні дані до БДС.

7. Після закінчення строку дії кваліфікаційного атестата, а також внесення інформації до БДФ, отриманої Держенергоефективності про енергоаудитора відповідно до підпункту 2 пункту 2 цього розділу, логін і пароль доступу до персонального електронного кабінету енергоаудитора блокується, а на адресу його електронної пошти надсилається повідомлення про їх блокування із зазначенням підстав такого блокування.

8. Логін і пароль доступу до персонального електронного кабінету інженера-проектувальника блокується, а на адресу його електронної пошти надсилається повідомлення про їх блокування із зазначенням підстав такого блокування 23 липня 2019 року або з дня, наступного за днем отримання Держенергоефективності інформації про втрату чинності кваліфікаційного сертифіката інженера-проектувальника, якщо така інформація надійшла до 23 липня 2019 року.

Про втрату чинності кваліфікаційного сертифіката до 23 липня 2019 року інженер-проектувальник зобов'язаний повідомити Держенергоефективності в письмовому вигляді не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня отримання повідомлення про позбавлення кваліфікаційного сертифіката.

III. Формування та ведення бази даних енергетичних сертифікатів

1. Енергоаудитор або інженер-проектувальник передає до Держенергоефективності інформацію про енергетичний сертифікат та вихідні дані в електронній формі протягом десяти робочих днів з дня його складання шляхом завантаження такої інформації через персональний електронний кабінет.

Перелік вихідних даних подається до БДС відповідно до порядку здійснення незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів.

2. Усі енергетичні сертифікати проходять автоматизовану первинну перевірку правильності розрахунків під час внесення до бази даних відповідно до порядку здійснення незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів.

3. Держенергоефективності вносить дані енергетичних сертифікатів до БДС протягом 5 робочих днів з дня їх отримання від енергоаудиторів або інженерів-проектувальників.

IV. Формування та ведення бази даних звітів про результати обстеження інженерних систем

1. Фахівці з обстеження інженерних систем передають копію звіту про результати обстеження інженерних систем в електронній формі протягом десяти робочих днів з дня його складання до Мінрегіону шляхом надсилання на електронну пошту, зазначену на його офіційному веб-сайті.

2. Мінрегіон вносить звіти про результати обстеження інженерних систем до БДЗ протягом п'яти робочих днів з дня їх надходження від фахівців з обстеження інженерних систем.

V. Доступ до інформації

1. Доступ до інформації БДФ, БДС та БДЗ є відкритим, загальнодоступним та здійснюється шляхом відображення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Держенергоефективності, Мінрегіону.

2. Користувачам БДФ, БДС та БДЗ надається можливість пошуку, перегляду та друку інформації.

 

Заступник директора Департаменту
систем життєзабезпечення та
житлової політики

В. В. Токаренко

Опрос