Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка стажировки граждан из числа молодежи в аппарате Министерства энергетики и угольной промышленности Украины

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
Порядок, Приказ от 26.03.2018 № 184
действует с 22.05.2018

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.03.2018

м. Київ

N 184

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 квітня 2018 р. за N 455/31907

Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Відповідно до частини дев'ятої статті 48 Закону України "Про державну службу"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок стажування громадян з числа молоді в апараті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (далі - Порядок), що додається.

2. Управлінню по роботі з персоналом (Ковальова І. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України забезпечити стажування громадян з числа молоді відповідно до Порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в. о. державного секретаря - директора Департаменту забезпечення комунікацій та організаційної роботи Підкоморну Ю.

 

Міністр

І. Насалик

 

ПОРЯДОК
стажування громадян з числа молоді в апараті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

1. Цей Порядок визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України відповідно до частини дев'ятої статті 48 Закону України "Про державну службу".

2. У цьому Порядку термін "молодь" вживається у такому значенні: громадяни України віком до 35 років, які є здобувачами освіти у закладах освіти та не перебувають на посадах державної служби.

3. Стажування молоді в апараті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України здійснюється строком до шести місяців з метою ознайомлення з функціонуванням державної служби в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

Стажування молоді проводиться у вільний від навчання (роботи) час в межах робочого часу працівників апарату Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

4. Допуск до стажування та визначення строку його проходження здійснюються на підставі заяви особи, яка має намір пройти стажування в апараті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (далі - стажист), та оформлюються наказом державного секретаря Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. До заяви стажист може додавати мотиваційний лист у довільній формі.

База стажування (структурний підрозділ або структурні підрозділи апарату Міністерства енергетики та вугільної промисловості України) визначається наказом державного секретаря Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з урахуванням побажань стажиста та згоди керівника відповідного структурного підрозділу. При цьому враховується організаційна можливість прийняти особу на стажування.

Стажування молоді в апараті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України може здійснюватися з ініціативи Міністра енергетики та вугільної промисловості України, державного секретаря Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, керівників вищих навчальних закладів, молодіжних громадських формувань та інших осіб.

5. На період стажування в апараті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України за стажистом закріплюється керівник стажування з числа керівників структурних підрозділів апарату Міністерства, в яких проводитиметься стажування.

На період проходження стажування на стажиста поширюються правила внутрішнього службового розпорядку.

6. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування (додаток), що затверджується керівником стажування.

7. Керівник стажування:

1) складає та затверджує індивідуальний план стажування;

2) забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;

3) забезпечує стажисту можливість ознайомлення з організацією роботи структурного підрозділу - бази стажування;

4) залучає стажиста до діяльності структурного підрозділу, підготовки проектів службових документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом).

8. Стажист:

1) зобов'язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;

2) зобов'язаний додержуватись етики та культури поведінки;

3) може брати участь у роботі структурного підрозділу - бази стажування та бути присутнім на нарадах такого структурного підрозділу, готувати проекти документів;

4) за погодженням з керівником стажування має право бути відсутнім у робочі дні на стажуванні з метою підготовки до складання іспитів;

5) звітує керівнику стажування про виконання поставлених завдань.

9. Керівник стажування після закінчення стажування на прохання стажиста складає, підписує та видає йому довідку або характеристику, яка містить стислу інформацію про результати стажування.

10. Стажист після закінчення стажування складає стислий звіт про стажування та засвідчує його своїм підписом.

11. Документи про проходження стажування передаються керівником стажування на зберігання до Управління по роботі з персоналом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

12. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України не несе зобов'язань щодо відшкодування молоді, яка проходить стажування в апараті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі та найм житла тощо.

13. За проходження стажування оплата стажисту та керівнику стажування не проводиться.

 

Начальник Управління по роботі
з персоналом Міненерговугілля

І. В. Ковальова

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ

_________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
в ______________________________________________
(назва структурного підрозділу)
з __________ по _________ 20___ року

N
з/п

Назва завдання

Строк виконання

Результати виконання

1

2

3

4

Особа, яка проходить
стажування

 
_________
(підпис)

 
___________________________
(ініціали, прізвище)

____________

Опрос