Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка стажировки граждан из числа молодежи в центральном аппарате Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений

Национальное агентство Украины по вопросам выявления; розыска и управления активами; полученными от коррупционных и других преступлений
Порядок, Приказ от 29.03.2018 № 71
действует с 04.05.2018

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ

НАКАЗ

29.03.2018

м. Київ

N 71

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 квітня 2018 р. за N 450/31902

Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в центральному апараті Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Відповідно до частини дев'ятої статті 48 Закону України "Про державну службу"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок стажування громадян з числа молоді в центральному апараті Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що додається.

2. Відділу персоналу (Рудяк Т. С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, забезпечити стажування громадян з числа молоді відповідно до Порядку стажування громадян з числа молоді в центральному апараті Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затвердженого цим наказом.

4. Відділу організаційно-аналітичного забезпечення діяльності керівництва забезпечити опублікування цього наказу на офіційному веб-сайті Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

А. В. Янчук

 

ПОРЯДОК
стажування громадян з числа молоді в центральному апараті Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

1. Цей Порядок визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування громадян з числа молоді в центральному апараті Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), відповідно до частини дев'ятої статті 48 Закону України "Про державну службу".

2. Відповідно до цього Порядку громадянам з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, надається можливість ознайомитися з функціонуванням державної служби, набути досвіду роботи в Національному агентстві шляхом проходження стажування, що сприятиме їх професійному зростанню й успішній суспільно-політичній діяльності.

3. Строк стажування не може перевищувати шести місяців. Стажування проводиться у вільний від навчання (роботи) час в межах робочого часу працівників Національного агентства.

4. Допуск до стажування і визначення строку його проходження здійснюються на підставі заяви особи, яка має намір пройти стажування в Національному агентстві (далі - стажист), та оформлюються наказом Голови Національного агентства. До заяви стажист може додавати мотиваційний лист у довільній формі.

При вирішенні питання щодо проходження стажування враховується організаційна можливість прийняти особу на стажування.

База стажування (структурний підрозділ (структурні підрозділи) Національного агентства) визначається наказом Голови Національного агентства з урахуванням побажань стажиста та згоди керівника відповідного структурного підрозділу.

Стажування молоді в Національному агентстві може здійснюватися з ініціативи Голови Національного агентства, заступників Голови Національного агентства, керівників структурних підрозділів Національного агентства, керівників вищих навчальних закладів, молодіжних громадських формувань та інших осіб.

5. На період стажування в Національному агентстві за стажистом закріплюється керівник стажування з числа керівників структурних підрозділів Національного агентства, в яких проводитиметься стажування.

6. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування (додаток), що затверджується керівником стажування.

7. Керівник стажування:

1) спільно зі стажистом складає і затверджує індивідуальний план стажування та контролює його виконання;

2) забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;

3) забезпечує стажисту можливість ознайомлення з організацією роботи структурного підрозділу - бази стажування;

4) залучає стажиста до діяльності структурного підрозділу, підготовки проектів службових документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом).

8. Стажист:

1) зобов'язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати і звітувати про виконання завдань, передбачених індивідуальним планом стажування, вказівок та доручень керівника стажування;

2) зобов'язаний додержуватись етики та культури поведінки;

3) може брати участь у роботі структурного підрозділу - бази стажування та бути присутнім на нарадах такого структурного підрозділу, готувати проекти документів.

9. Стажист за день до закінчення стажування складає стислий звіт про стажування, засвідчує його своїм підписом та подає керівнику стажування на затвердження.

10. Керівник стажування після закінчення стажування на прохання стажиста складає, підписує та видає йому довідку або характеристику, яка містить стислу інформацію про результати стажування.

11. У разі невиконання вимог цього Порядку, стажування може бути припинено відповідно до наказу Голови Національного агентства за поданням керівника стажування.

Стажування може бути припинено за заявою стажиста, про що видається відповідний наказ Голови Національного агентства.

12. Документи про проходження стажування передаються керівником стажування на зберігання до Відділу персоналу Національного агентства.

13. Національне агентство не несе зобов'язань щодо відшкодування молоді, яка проходить стажування в Національному агентстві, витрат на проїзд до місця стажування і назад, найм житла тощо.

За проходження стажування оплата стажисту та керівнику стажування не проводиться.

 

Начальник Відділу персоналу

Т. С. Рудяк

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
в ______________________________________________
(назва структурного підрозділу)
з ___________ по _________ 20_ року

N
з/п

Назва завдання

Строк
виконання

Результати виконання

1

2

3

4

Особа, яка проходить стажування

______________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

____________

Опрос