Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Условиям оплаты труда работников бюджетных учреждений, заведений и организаций Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

МВД
Приказ от 20.03.2018 № 219
действует с 08.05.2018

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.03.2018

м. Київ

N 219

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 квітня 2018 р. за N 442/31894

Про затвердження Змін до Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), з метою впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій, затверджених наказом МВС від 14 серпня 2015 року N 975, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за N 1062/27507, що додаються.

2. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій МВС (Скакун В. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 вересня 2017 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М. О.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

Заступник Міністра
фінансів України

А. Граділь

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

М. Чечоткін

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони роботодавців
на національному рівні

Р. Іллічов

 

ЗМІНИ
до Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій

У додатках до Умов:

додаток 3 викласти в такій редакції:

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних, науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників навчальних закладів та установ цивільного захисту

1. Тарифні розряди за переліком посад

N
з/п

Найменування посад

Тарифні розряди

1

2

3

ПОСАДИ КЕРІВНИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

1

Ректор

22 - 24

2

Декан

20 - 22

3

Завідувач кафедри

20 - 21

4

Професор

20

5

Доцент

19

6

Старший викладач

17

7

Викладач, асистент

16

8

Викладач-стажист

15

9

Начальник самостійного відділу вищого навчального закладу (навчального центру): навчального, навчально-методичного та інших відділів з основної діяльності

11 - 12

10

Начальник самостійного фінансового відділу (служби) вищого навчального закладу

11 - 13

11

Начальник іншого самостійного відділу (служби) вищого навчального закладу (персоналу, юридичного тощо)

11 - 12

12

Начальник (завідувач) самостійного сектору вищого навчального закладу

10 - 12

13

Начальник (завідувач) курсу, циклу, відділення у складі факультету, навчального полігона вищого навчального закладу (навчального центру)

10 - 12

14

Начальник (завідувач) навчально-методичного центру, центру інформаційних технологій (інформаційно-аналітичної роботи) (університету, академії)

13 - 14

15

Начальник (завідувач) відділу у складі центру інформаційних технологій (інформаційно-аналітичної роботи), самостійного сектору (університету, академії)

10 - 12

16

Начальник відділу навчально-методичного центру (університету, академії)

11 - 12

17

Начальник сектору навчально-методичного центру (університету, академії)

10 - 12

18

Методист навчального (навчально-методичного) відділу (центру) вищого навчального закладу:

 

вищої категорії

12

I категорії

11

II категорії

10

без категорії

9

ПОСАДИ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

19

Начальник (завідувач) науково-методичного (науково-дослідного) центру вищого навчального закладу

15 - 20

20

Начальник (завідувач) самостійного наукового (науково-дослідного) відділу (лабораторії) у складі вищого навчального закладу

16 - 18

21

Начальник (завідувач) відділу (сектору, лабораторії) у складі науково-методичного (науково-дослідного) центру вищого навчального закладу

15 - 17

22

Начальник (завідувач) науково-дослідної лабораторії у складі науково-дослідного відділу вищого навчального закладу

14 - 17

23

Учений секретар

16

24

Головний науковий співробітник

17 - 20

25

Провідний науковий співробітник

15 - 19

26

Старший науковий співробітник

14 - 18

27

Науковий співробітник

12 - 17

28

Молодший науковий співробітник

10 - 15

29

Головний фахівець

15 - 16

30

Фахівці: інженери всіх спеціальностей, механік, програміст, хімік та інші:

 

провідні

9 - 14

I категорії

12 - 13

II категорії

11 - 12

без категорії

8 - 11

ПОСАДИ КЕРІВНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА УСТАНОВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

31

Директор (начальник) професійно-технічного навчального закладу у складі вищого навчального закладу

15 - 16

32

Директор (начальник) загальноосвітнього навчального закладу у складі вищого навчального закладу

14 - 15

33

Завідувач відділення (сектору, циклу) професійно-технічного навчального закладу

12

34

Начальник навчального центру

16 - 17

35

Директор (начальник) навчально-методичного центру сфери цивільного захисту

16 - 17

36

Директор (завідувач) центрального методичного кабінету безпеки життєдіяльності населення, курсів цивільного захисту вищої категорії міста Київ

15 - 16

37

Директор (завідувач, начальник) обласного методичного кабінету безпеки життєдіяльності населення, територіальних курсів I - III категорій

14 - 15

38

Завідувач (начальник) лабораторії (кабінету, відділення, циклу) курсів цивільного захисту вищої категорії міста Київ та територіальних курсів цивільного захисту I - III категорій, навчально-методичного центру сфери цивільного захисту

12 - 13

39

Завідувач (начальник) навчально-консультаційного пункту, навчального містечка, комплексу

10

40

Завідувач дитячого садка (дитячих ясел, ясел-садка)

13 - 15

41

Методист, викладач територіальних курсів цивільного захисту I - III категорій, навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту:

 

вищої категорії

14

I категорії

13

II категорії

12

без категорії

10 - 11

42

Вчителі всіх спеціальностей, викладачі, вихователі, логопеди, методисти, педагоги-організатори, соціальні педагоги, практичні психологи:

 

вищої категорії

14

I категорії

13

II категорії

12

без категорії

10 - 11

43

Керівник гуртка, секції, студії

10 - 12

44

Керівник музичний, керівник художній, інструктор з фізкультури:

 

вищої категорії

12

I категорії

11

II категорії

10

без категорії

9

45

Старший майстер виробничого навчання

12 - 13

46

Завідувач виробничої практики

12

47

Майстер виробничого навчання

11 - 12

2. Особам з числа науково-педагогічних працівників, які обрані чи призначені на посади професорів чи доцентів, але не мають відповідного вченого звання, один раз строком до двох років від часу першого обрання чи призначення встановлюються відповідно тарифні розряди: професор - 20, доцент - 19.";

у додатку 6 позицію

"

Газорятівник

3 - 5

"

викласти в такій редакції:

"

Газорятівник, респіраторник

3 - 5

".

 

Начальник Управління взаємодії
з Державною службою України
з надзвичайних ситуацій МВС

В. О. Скакун

Опрос