Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики оценки работы по обеспечению прав лиц с инвалидностью в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Методика, Приказ от 19.03.2018 № 57
действует с 27.04.2018

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.03.2018

м. Київ

N 57

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 квітня 2018 р. за N 413/31865

Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Відповідно до абзацу четвертого пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року N 1073-р "Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року" та пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року N 197, з метою дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю, виявлення та усунення перепон і бар'єрів, що заважають зазначеній категорії осіб у задоволенні їх повсякденних потреб, відповідно до вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства, підприємств, організацій та установ, що належать до сфери управління Міністерства, акціонерних товариств, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Міністерство, забезпечувати й заохочувати повну реалізацію всіх прав людини й основоположних свобод осіб з інвалідністю без будь-якої дискримінації за ознакою інвалідності.

3. Департаменту містобудування, архітектури та планування територій (Білоус С. Я.) разом з Юридичним департаментом (Залєвська Г. М.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Парцхаладзе Л. Р.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

Г. Г. Зубко

ПОГОДЖЕНО:

 

Виконавчий Директор
Громадської Спілки
"Всеукраїнське Громадське
об'єднання "Національна
Асамблея людей з  інвалідністю України"

Н. Скрипка

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Р. Іллічов

 

МЕТОДИКА
оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

I. Загальні положення

1. Цю Методику розроблено з метою захисту та забезпечення повного й рівного здійснення прав і основоположних свобод осіб з інвалідністю.

2. Оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю (далі - оцінювання) в Мінрегіоні проводиться з метою прийняття управлінських рішень щодо забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю.

3. Оцінювання організовується і проводиться у структурних підрозділах Мінрегіону (далі - структурні підрозділи), на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінрегіону, та акціонерних товариствах, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Мінрегіон (далі - підвідомчі організації).

II. Організація та проведення оцінювання

1. Оцінювання здійснюється за такими напрямами:

1) виконання законодавства в частині дотримання прав та гарантій осіб з інвалідністю на працю, виплати їм заробітної плати (інших обов'язкових виплат) та підвищення кваліфікації шляхом надання письмових відповідей на запитання, які складені у вигляді тестів згідно з додатком до цієї Методики;

2) виконання завдань, визначених актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Мінрегіону, в тому числі вирішення питань Комітету забезпечення доступності при Мінрегіоні.

Перелік завдань із зазначенням виконавців та термінів виконання складається та затверджується окремо кожним структурним підрозділом та підвідомчою організацією щороку до 10 січня.

2. Оцінювання керівників структурних підрозділів та підвідомчих організацій здійснюється шляхом надання ними письмових відповідей на запитання, складені у вигляді тестів, з урахуванням вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Керівники структурних підрозділів та підвідомчих організацій обирають одну з відповідей у кожному питанні, яка відповідає дійсному стану справ із забезпечення прав осіб з інвалідністю в структурному підрозділі та підвідомчій організації, та надають її шляхом позначення відповідним символом (+).

За відповідь "Так" надається 1 бал, за відповідь "Ні" - 3 бали, за іншу відповідь - 2 бали.

3. Керівники структурних підрозділів та підвідомчих організацій в межах своєї компетенції щороку до 10 січня готують заповнені відповіді на запитання та подають до Департаменту містобудування, архітектури та планування територій Мінрегіону (далі - Департамент).

4. Департамент щороку до 15 січня узагальнює отриману інформацію та проставляє кожному структурному підрозділу та підвідомчій організації за результатами оцінювання загальну оцінку, яку доводить до їх відома до 20 січня.

5. Якщо за результатами оцінювання структурного підрозділу та підвідомчої організації наявна хоча б одна відповідь "Ні", цей (ця) структурний підрозділ або підвідомча організація вважається таким (такою), в якому (в якій) не повною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю.

6. Керівники структурного підрозділу або підвідомчої організації, які подають заповнені відповіді на запитання, персонально відповідають за достовірність викладених у них даних.

7. Департамент щороку до 20 січня доповідає заступнику Міністра про результати оцінювання структурних підрозділів та підвідомчих організацій щодо забезпечення прав і основоположних свобод осіб з інвалідністю.

8. Відділ взаємодії із засобами масової інформації Мінрегіону оприлюднює результати оцінювання роботи Мінрегіону щодо забезпечення прав і основоположних свобод осіб з інвалідністю за відповідний рік на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

 

Директор Департаменту
містобудування, архітектури
та планування територій

С. Я. Білоус

 

ПЕРЕЛІК
питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та підприємствах, установах, організаціях, що належать до його сфери управління

1. Чи дотримано права осіб з інвалідністю у розроблених Мінрегіоном проектах нормативно-правових та нормативних актів?

 

 

 


Так

Ні

Інше

2. Чи виконуються вимоги статті 2 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" щодо заборони дискримінації осіб з інвалідністю?

 

 

 


Так

Ні

Інше

3. Чи виконуються вимоги статті 5 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" стосовно виконання індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю?

 

 

 


Так

Ні

Інше

4. Чи виконуються вимоги статті 17 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" щодо недопущення відмов в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, недопущення звільнення за ініціативою адміністрації, переведення осіб з інвалідністю на іншу роботу без їх згоди з мотивів інвалідності?

 

 

 


Так

Ні

Інше

5. Чи виконуються вимоги статті 18 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" щодо надання можливості особі з інвалідністю виконувати роботу вдома (за її зверненням)?

 

 

 


Так

Ні

Інше

6. Чи виконуються вимоги статті 18 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" стосовно звітування Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю?

 

 

 


Так

Ні

Інше

7. Чи виконуються вимоги абзацу сьомого статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" стосовно реєстрації Мінрегіону та підвідомчих організацій у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів згідно з Порядком реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 70?

 

 

 


Так

Ні

Інше

8. Чи виконуються вимоги абзацу першого статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" стосовно виконання Мінрегіоном та підвідомчими організаціями нормативу робочих місць (4 %) для забезпечення працевлаштування осіб з інвалідністю?

 

 

 


Так

Ні

Інше

9. Чи виконуються вимоги статті 25 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" стосовно створення безпечних і нешкідливих для здоров'я умов праці, чи вживаються заходи щодо запобігання інвалідності та відновлення працездатності осіб з інвалідністю?

 

 

 


Так

Ні

Інше

10. Чи виконуються вимоги статті 26 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" стосовно створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю?

 

 

 


Так

Ні

Інше

11. Чи виконуються вимоги статті 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" стосовно надання біля адміністративних будівель місць для безоплатного паркування транспортних засобів, якими (в яких) керують (перевозяться) особи з інвалідністю?

 

 

 


Так

Ні

Інше

12. Чи виконуються вимоги Кодексу законів про працю України та Закону України "Про відпустки" в частині надання відпусток особам з інвалідністю та батькам дітей з інвалідністю (за зверненням)?

 

 

 


Так

Ні

Інше

13. Чи виконуються вимоги Кодексу законів про працю України в частині залучення до роботи із шкідливим виробництвом осіб з інвалідністю тільки за умови їх згоди та за відсутності медичних протипоказань?

 

 

 


Так

Ні

Інше

14. Чи виконуються вимоги Податкового кодексу України щодо платників податку з числа осіб, які утримують дитину з інвалідністю віком до 18 років, та з числа осіб з інвалідністю I та II груп в частині застосування податкової соціальної пільги?

 

 

 


Так

Ні

Інше

15. Чи виконуються вимоги Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" в частині пільгових розмірів єдиного внеску?

 

 

 


Так

Ні

Інше

16. Чи виконуються Технічні вимоги на створення (модернізацію) офіційних веб-сайтів, що стосуються доступу до них користувачів з вадами зору та слуху (додаток до порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України 04 січня 2002 року N 3), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року N 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади"?

 

 

 


Так

Ні

Інше

17. Чи передбачено на сайті окремий розділ щодо осіб з інвалідністю?

 

 

 


Так

Ні

Інше

18. Чи передбачено збір та оприлюднення статистичної звітності та адміністративних даних з питань, які стосуються осіб з інвалідністю?

 

 

 


Так

Ні

Інше

____________

Опрос