Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Авиационных правил Украины "Правила сертификации субъектов, предоставляющих агентские услуги по продаже воздушных перевозок"

Государственная авиационная служба Украины
Приказ, Правила от 15.03.2018 № 231
действует с 02.05.2018

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.03.2018

м. Київ

N 231

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 квітня 2018 р. за N 407/31859

Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації суб'єктів, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень"

Відповідно до частин першої, п'ятої статті 11, статті 98 Повітряного кодексу України, пункту 8 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року N 520, та з метою удосконалення правил сертифікації суб'єктів, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Авіаційні правила України "Правила сертифікації суб'єктів, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень", що додаються.

2. Управлінню авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва (Шевчук І. О.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті.

3. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 30 грудня 2004 року N 255 "Про затвердження Положення про сертифікацію суб'єктів, що надають агентські послуги з продажу авіаційних перевезень на території України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 січня 2005 року за N 27/10307 (із змінами), та наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 12 січня 2005 року N 9 "Про затвердження Положення про акредитацію суб'єктів, які здійснюють попередню перевірку агентств з продажу авіаційних перевезень", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за N 93/10373 (із змінами).

4. Сертифікати на право продажу авіаційних перевезень, що на день набрання чинності Авіаційними правилами України, що затверджуються цим наказом, є чинними, продовжують діяти до закінчення їх термінів дії.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Державіаслужби

О. В. Більчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної регуляторної
служби України

К. М. Ляпіна

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. Терентьєв

В. о. Міністра
інфраструктури України

Ю. Лавренюк

 

Авіаційні правила України
"Правила сертифікації суб'єктів, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень"

I. Загальні положення

1. Ці Авіаційні правила поширюються на суб'єктів, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень (далі - агентства), незалежно від їх форми власності та організаційно-правової форми, які мають договори з надання агентських послуг з продажу повітряних перевезень, укладені з авіаційними перевізниками або генеральними агентами.

2. Ці Авіаційні правила встановлюють порядок видачі, продовження строку дії, унесення змін, доповнень та анулювання сертифіката на право продажу повітряних перевезень (далі - сертифікат) (додаток 1) і є обов'язковими для виконання.

3. Діяльність з продажу повітряних перевезень здійснюють лише агентства, які пройшли процедуру сертифікації і отримали відповідний сертифікат.

4. Відповідність сертифікаційним вимогам засвідчується відповідним сертифікатом.

5. Агентство не має права передавати сертифікат іншій юридичній особі.

6. Агентство є відповідальним перед авіаційними перевізниками за діяльність субагентів, з якими ним укладено договори про надання послуг з продажу повітряних перевезень.

7. Уповноважений орган з питань цивільної авіації веде реєстр агентств, що мають чинний сертифікат, який розміщується на його офіційному веб-сайті.

8. У цих Авіаційних правилах терміни вживаються в таких значеннях:

автоматизована система бронювання / глобальна розподільна система (АСБ/ГРС) - система, яка забезпечує відображення інформації про розклад рейсів, наявність місць та тарифи авіаперевізників і за допомогою якої здійснюється бронювання послуг повітряних перевезень;

агентські послуги - діяльність з продажу повітряних перевезень, яка здійснюється за винагороду (комісійні) однією особою (агентством) за дорученням іншої особи (авіаперевізника або генерального агента);

генеральний агент з продажу повітряних перевезень (далі - генеральний агент) - юридична особа, яка здійснює продаж повітряних перевезень за договором з авіаперевізником, у тому числі взаєморозрахунки, управління блоками комерційного завантаження, маркетингові дослідження;

заява - заява про отримання (продовження строку дії) сертифіката на право продажу повітряних перевезень (пасажирських або вантажних) (додаток 2), що подається агентством до уповноваженого органу з питань цивільної авіації;

заявник - юридична особа, яка подала у встановленому цими Авіаційними правилами порядку заяву про отримання (продовження строку дії) сертифіката на право продажу повітряних перевезень (пасажирських або вантажних);

офіс з продажу - приміщення, в якому здійснюються бронювання та продаж повітряних перевезень;

сертифікат на право продажу повітряних перевезень - документ на право продажу повітряних перевезень, який видається уповноваженим органом з питань цивільної авіації і засвідчує відповідність агентства сертифікаційним вимогам;

субагент - суб'єкт, який надає посередницькі послуги з бронювання та продажу повітряних перевезень згідно з договором, укладеним з агентством;

суб'єкт, що надає агентські послуги з продажу повітряних перевезень (далі - агентство) - юридична особа, яка здійснює діяльність з продажу повітряних перевезень за дорученням авіаперевізника або генерального агента на підставі договору.

Інші терміни, що використовуються в цих Авіаційних правилах, вживаються у значеннях, наведених в Повітряному кодексі України.

II. Сертифікаційні вимоги до агентства

1. Агентство має відповідати таким сертифікаційним вимогам:

1) надати фінансові гарантії авіаперевізникам для відшкодування їм можливих збитків, пов'язаних з діяльністю агентства. Фінансові гарантії оформлюються агентством у вигляді банківської гарантії, страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) або довідки від авіаперевізника про наявність депозитного внеску у розмірі, погодженому з авіаперевізником (в довільній формі);

2) мати у своєму штаті не менше одного спеціаліста (у кожному офісі з продажу), який закінчив курси з підготовки персоналу з продажу повітряних перевезень, що проводить Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) або суб'єкт, який здійснює підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень, сертифікований уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

Якщо агентство провадить діяльність, пов'язану з продажем повітряних перевезень вантажів, воно повинно мати у своєму штаті не менше одного спеціаліста (у кожному офісі з продажу), який пройшов підготовку з авіаційних вантажних перевезень та з перевезень небезпечних вантажів на курсах, що проводить Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA), або у навчальних закладах цивільної авіації України з підготовки, перепідготовки, підтвердження/відновлення та підвищення кваліфікації персоналу з наземного обслуговування, що діють відповідно до чинного законодавства;

3) мати у своєму штаті не менше одного спеціаліста (у кожному офісі з продажу), який має відповідний документ, що підтверджує право роботи з АСБ/ГРС (для агентств з продажу вантажних повітряних перевезень - у разі підключення до АСБ/ГРС);

4) використовувати (у кожному офісі з продажу) одну або декілька АСБ/ГРС (для агентств з продажу вантажних повітряних перевезень - у разі наявності);

5) мати приміщення для забезпечення діяльності з продажу повітряних перевезень у власності або на підставі укладеного договору оренди.

2. Агентство зобов'язане повідомляти уповноваженому органу з питань цивільної авіації про всі зміни даних, які були зазначені в заяві та документах, що додавалися до заяви про отримання сертифіката, у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін.

III. Порядок подання заяви та підтвердних документів до уповноваженого органу з питань цивільної авіації, розгляду документів, видачі та продовження строку дії сертифіката

1. Для отримання сертифіката заявник подає до уповноваженого органу з питань цивільної авіації заяву за підписом керівника агентства або керівника його виконавчого органу та такі підтвердні документи:

1) довідка за підписом керівника агентства або керівника його виконавчого органу з переліком агентських угод між авіаперевізником або генеральним агентом та агентством з надання агентських послуг з продажу повітряних перевезень, укладених агентством (у разі подання заяви вперше - за наявності);

2) копії документів про фінансові гарантії за укладеними агентськими угодами (у разі подання заяви вперше - за наявності);

3) довідка за підписом керівника агентства або керівника його виконавчого органу щодо штату працюючих (для кожного офісу з продажу);

4) копії документів, що підтверджують кваліфікацію персоналу (для кожного офісу з продажу);

5) відомості про використання АСБ/ГРС, у тому числі офіційне підтвердження уповноваженого представництва АСБ/ГРС про встановлення цієї системи (для кожного офісу з продажу);

6) копії документів, що свідчать про наявність приміщення для провадження діяльності з продажу повітряних перевезень (для кожного офісу з продажу);

7) довідка за підписом керівника агентства або керівника його виконавчого органу з переліком субагентів, з якими укладено договори про надання послуг з продажу повітряних перевезень (за наявності);

8) фотографії офісу (офісів) з продажу ззовні та зсередини.

2. Заява та підтвердні документи подаються заявником до уповноваженого органу з питань цивільної авіації у паперовому або електронному вигляді (за бажанням заявника).

3. Підтвердні документи, що додаються до заяви, мають бути засвідчені у встановленому законодавством порядку.

4. Уповноважений орган з питань цивільної авіації протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви про отримання сертифіката здійснює її попередній розгляд з метою встановлення наявності або відсутності підстав для залишення її без розгляду, а у разі їх наявності приймає відповідне рішення, яке направляється заявнику рекомендованим листом протягом трьох робочих днів з дня його прийняття. У рішенні про залишення заяви про отримання сертифіката без розгляду зазначається перелік підстав для прийняття такого рішення.

5. Підставами для залишення заяви про отримання сертифіката без розгляду є:

1) заява та/або підтвердні документи оформлені з порушенням вимог цих Авіаційних правил;

2) підтвердні документи подані не в повному обсязі;

3) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про заявника або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.

6. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання сертифіката без розгляду, агентство може повторно подати заяву про отримання сертифіката.

7. Після встановлення відсутності підстав для залишення заяви без розгляду заявнику протягом п'яти робочих днів з дня надходження заяви надсилається рахунок на сплату державного збору за розгляд заяви відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року N 819 "Про створення Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях" (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року N 819).

8. Строк розгляду підтвердних документів уповноваженим органом з питань цивільної авіації становить десять робочих днів після надходження документа, що підтверджує сплату державного збору відповідно до пункту 7 цього розділу.

9. Під час розгляду підтвердних документів уповноваженим органом з питань цивільної авіації перевіряється відповідність наданих підтвердних документів сертифікаційним вимогам, встановленим цими Авіаційними правилами.

10. У разі виявлення невідповідностей уповноважений орган з питань цивільної авіації направляє заявнику письмове повідомлення із зазначенням цих невідповідностей.

11. Заявник зобов'язаний усунути виявлені невідповідності та протягом десяти робочих днів з дати отримання повідомлення надати до уповноваженого органу з питань цивільної авіації необхідні підтвердні документи, які перевіряються протягом трьох робочих днів з дати їх надходження.

12. Якщо заявник протягом десяти робочих днів з дня отримання повідомлення про виявлені невідповідності не надав до уповноваженого органу з питань цивільної авіації необхідні підтвердні документи, уповноважений орган з питань цивільної авіації приймає рішення про відмову у видачі сертифіката, копія якого направляється заявнику рекомендованим листом протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення. Сплачені державні збори не повертаються. Заявник має право подати нову заяву на загальних підставах.

13. У разі відсутності невідповідностей або вчасного їх усунення уповноважений орган з питань цивільної авіації приймає рішення про видачу сертифіката та протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про видачу сертифіката направляє заявнику рахунок на сплату державного збору за видачу сертифіката відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року N 819.

14. Після надходження документа, що підтверджує сплату державного збору за видачу сертифіката, уповноважений орган з питань цивільної авіації протягом трьох робочих днів оформлює сертифікат.

15. Документами, що підтверджують сплату державного збору за розгляд заяви та видачу сертифіката, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв'язку.

16. У сертифікаті зазначаються:

1) найменування агентства;

2) місцезнаходження агентства;

3) місцезнаходження офісу (офісів) з продажу, де здійснюється продаж повітряних перевезень (зазначається на зворотному боці сертифіката);

4) номер сертифіката (АП0000 - у разі видачі сертифіката на право продажу пасажирських повітряних перевезень, АВ0000 - у разі видачі сертифіката на право продажу вантажних повітряних перевезень без права оформлення небезпечних вантажів, АВ/НВ0000 - у разі видачі сертифіката на право продажу вантажних повітряних перевезень з правом оформлення небезпечних вантажів);

5) дата введення в дію, видачі або унесення змін/доповнень до сертифіката;

6) строк дії сертифіката;

7) підпис керівника уповноваженого органу з питань цивільної авіації.

17. Сертифікат видається строком на п'ять років.

18. Продовження строку дії сертифіката здійснюється уповноваженим органом з питань цивільної авіації за заявою агентства в порядку, передбаченому цим розділом.

19. У разі реорганізації юридичної особи видача сертифіката здійснюється уповноваженим органом з питань цивільної авіації за заявою агентства на загальних підставах в порядку, передбаченому цим розділом.

IV. Унесення змін до сертифіката

1. Унесення змін до сертифіката здійснюється у разі:

1) зміни найменування агентства (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи);

2) зміни місцезнаходження агентства;

3) прийняття рішення про виключення з сертифіката офісу з продажу.

2. Зміни до сертифіката у зв'язку із зміною найменування або місцезнаходження агентства вносяться на підставі заяви, складеної у довільній формі, та документів, що підтверджують зазначені зміни.

3. Рішення про унесення змін до сертифіката у зв'язку із зміною найменування або місцезнаходження агентства приймається уповноваженим органом з питань цивільної авіації протягом п'яти робочих днів з дня надходження такої заяви.

4. Сертифікат із зміненим найменуванням або місцезнаходженням агентства оформлюється уповноваженим органом з питань цивільної авіації протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про унесення змін до сертифіката у зв'язку із зміною найменування або місцезнаходження агентства.

5. Виключення з сертифіката офісу з продажу повітряних перевезень здійснюється:

1) на підставі заяви агентства, яка складається в довільній формі;

2) у разі якщо агентство порушує вимоги підпунктів 2 - 5 пункту 1 розділу II цих Авіаційних правил стосовно будь-якого із своїх офісів з продажу.

6. До заяви агентства про виключення офісу з продажу додається сертифікат для унесення до нього відповідних змін.

7. Рішення про унесення змін до сертифіката на підставі заяви агентства про виключення офісу з продажу приймається уповноваженим органом з питань цивільної авіації протягом п'яти робочих днів з дня надходження такої заяви.

8. Зміни до сертифіката відповідно до прийнятого рішення, передбаченого пунктом 7 цього розділу, вносяться не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення та зазначаються на зворотному боці сертифіката.

9. У разі підтвердження факту порушення агентством вимог підпунктів 2 - 5 пункту 1 розділу II цих Авіаційних правил уповноважений орган з питань цивільної авіації приймає рішення про унесення змін до сертифіката шляхом виключення офісу з продажу з сертифіката протягом п'яти робочих днів.

10. Копія рішення уповноваженого органу з питань цивільної авіації про унесення змін до сертифіката, прийнятого на підставі пункту 9 цього розділу, направляється агентству рекомендованим листом протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення.

11. Агентство зобов'язане повернути сертифікат із супровідним листом до уповноваженого органу з питань цивільної авіації протягом п'яти робочих днів з дня отримання рішення, визначеного пунктом 9 цього розділу, для унесення до нього відповідних змін.

12. Зміни до сертифіката відповідно до прийнятого рішення, передбаченого пунктом 9 цього розділу, вносяться не пізніше трьох робочих днів з дня отримання бланка сертифіката агентства та зазначаються на його зворотному боці.

13. Державні збори за подання заяви та унесення змін до сертифіката не стягуються.

V. Унесення доповнень до сертифіката

1. Унесення доповнень до сертифіката здійснюється у разі розширення агентством мережі підпорядкованих офісів з продажу.

2. Доповнення до сертифіката вносяться на підставі заяви, складеної у довільній формі, в якій зазначається місцезнаходження офісу (офісів) з продажу, яким (якими) агентство має намір розширити свою мережу.

3. До заяви про унесення доповнень до сертифіката додаються підтвердні документи відповідно до підпунктів 3 - 6, підпункту 8 пункту 1 розділу III цих Авіаційних правил та сертифікат для унесення до нього відповідних доповнень.

4. Уповноважений орган з питань цивільної авіації протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви про унесення доповнень до сертифіката встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду, а у разі їх наявності приймає відповідне рішення, яке направляється заявнику рекомендованим листом протягом трьох робочих днів з дня його прийняття. У рішенні про залишення заяви про унесення доповнень до сертифіката без розгляду зазначається перелік підстав для прийняття такого рішення.

5. Підставою для залишення заяви про унесення доповнень до сертифіката без розгляду є подання заяви та/або підтвердних документів, оформлених з порушенням вимог цих Авіаційних правил, та/або подання підтвердних документів не в повному обсязі.

6. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про унесення доповнень до сертифіката без розгляду, агентство може повторно подати заяву про унесення доповнень до сертифіката.

7. Строк розгляду підтвердних документів уповноваженим органом з питань цивільної авіації становить десять робочих днів з дня отримання заяви про унесення доповнень до сертифіката.

8. Під час розгляду підтвердних документів уповноваженим органом з питань цивільної авіації перевіряється відповідність наданих підтвердних документів сертифікаційним вимогам, встановленим цими Авіаційними правилами.

9. У разі виявлення невідповідностей уповноважений орган з питань цивільної авіації направляє заявнику письмове повідомлення із зазначенням цих невідповідностей.

10. Заявник зобов'язаний усунути виявлені невідповідності та протягом п'яти робочих днів з дати отримання повідомлення надати до уповноваженого органу з питань цивільної авіації необхідні підтвердні документи, які перевіряються протягом трьох робочих днів з дня їх надходження.

11. Якщо заявник протягом п'яти робочих днів з дня отримання повідомлення про виявлені невідповідності не надав до уповноваженого органу з питань цивільної авіації необхідні підтвердні документи, уповноважений орган з питань цивільної авіації приймає рішення про відмову в унесенні доповнень до сертифіката, копія якого направляється заявнику рекомендованим листом протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення. Заявник має право подати нову заяву на загальних підставах.

12. У разі відсутності невідповідностей або вчасного їх усунення уповноважений орган з питань цивільної авіації приймає рішення про унесення доповнень до сертифіката протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви або з дня надходження необхідних підтвердних документів відповідно.

13. Копія рішення уповноваженого органу з питань цивільної авіації про унесення доповнень до сертифіката направляється агентству рекомендованим листом протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення.

14. Офіси з продажу, якими доповнюється сертифікат агентства, вносяться уповноваженим органом з питань цивільної авіації до сертифіката агентства протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення.

15. Державні збори за подання заяви та унесення доповнень до сертифіката не стягуються.

16. Підпорядковані офіси з продажу, якими доповнено сертифікат, зазначаються на зворотному боці сертифіката.

VI. Анулювання сертифіката

1. Підставами для анулювання сертифіката є:

1) заява агентства про анулювання сертифіката, яка складається у довільній формі;

2) порушення агентством вимог пункту 1 розділу II цих Авіаційних правил;

3) порушення правил оформлення перевізних документів та взаєморозрахунків з авіаційними перевізниками та вантажовідправниками, встановлених Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA), а також строків повернення коштів пасажирам за невикористані квитки, визначених Правилами повітряних перевезень пасажирів і багажу, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2012 року N 735, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за N 2219/22531;

4) наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

2. Уповноважений орган з питань цивільної авіації приймає рішення про анулювання сертифіката протягом п'яти робочих днів з дня:

одержання документа, передбаченого підпунктом 1 пункту 1 цього розділу;

виявлення підстав, передбачених підпунктом 4 пункту 1 цього розділу.

3. Копія рішення уповноваженого органу з питань цивільної авіації про анулювання сертифіката, прийнятого на підставі пункту 2 цього розділу, направляється агентству рекомендованим листом протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення.

4. У разі підтвердження факту порушення агентством вимог підпунктів 2, 3 пункту 1 цього розділу уповноважений орган з питань цивільної авіації приймає рішення про анулювання сертифіката протягом п'яти робочих днів.

5. Копія рішення уповноваженого органу з питань цивільної авіації про анулювання сертифіката направляється агентству рекомендованим листом протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення.

6. Агентство зобов'язане повернути сертифікат до уповноваженого органу з питань цивільної авіації протягом п'яти робочих днів з дня отримання рішення про анулювання сертифіката.

 

Заступник директора департаменту -
начальник управління авіаційних
перевезень та міжнародного співробітництва
департаменту авіаційних перевезень,
аеропортів та міжнародного співробітництва

І. О. Шевчук

 

УКРАЇНА
Найменування уповноваженого
органу з питань цивільної авіації

UKRAINE
Name of the Authorized Civil Aviation Authority

СЕРТИФІКАТ
НА ПРАВО ПРОДАЖУ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
AIR SERVICES SALE CERTIFICATE

Цим засвідчується, що
This certifies that

_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (найменування агентства / agency name)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (місцезнаходження агентства / legal address)
_____________________________________________________________________________________
             (місцезнаходження офісу (офісів) агентства на звороті / location of the agency office(s) on the reverse side)

відповідає вимогам чинного законодавства України про цивільну авіацію, у тому числі Правилам сертифікації суб'єктів, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень, і здатне здійснювати продаж повітряних (пасажирських / вантажних без права оформлення небезпечних вантажів / вантажних з правом оформлення небезпечних вантажів) перевезень на території України через зазначені офіси.

Цей Сертифікат не підлягає передаванню і буде чинним до зазначеного терміну, якщо не буде анульований.

meets the requirements of the current legislation of Ukraine on civil aviation, including the Rules of certification of the entities providing agency services for the sale of air transportation, and is able to sell air transport (passenger / cargo excluding handling of dangerous goods for air shipment / cargo including handling of dangerous goods for air shipment) services on the territory of Ukraine through the indicated offices.

This Certificate is nontransferable and, unless sooner cancelled, shall continue in effect until otherwise terminated.

Керівник ___________________
Chairman

Сертифікат N ________________
Certificate N

Дата введення в дію _________________
Effective day

Сертифікат чинний до __________________
Certificate is valid till

Дата видачі / унесення змін _______________
Date of issue / amendment

(зворотній бік сертифіката)

Місцезнаходження офісу (офісів) з продажу / Location of the agency office(s): _____________________________________________________________________________________

Керівник ___________________
Chairman

Дата введення в дію _________________
Effective day

Дата унесення змін / доповнень ______________
Date of amendment

ЗАЯВА
про отримання (продовження строку дії) сертифіката на право продажу повітряних перевезень (пасажирських або вантажних)

Заявник ______________________________________________________________________________
                                             (найменування суб'єкта, що надає агентські послуги з продажу повітряних перевезень)

Код згідно з ЄДРПОУ __________________________________________________________________

Прошу видати (продовжити термін дії) сертифікат(а) на право продажу повітряних (пасажирських, вантажних без права оформлення небезпечних вантажів, вантажних з правом оформлення небезпечних вантажів) перевезень (необхідне підкреслити)

Місцезнаходження заявника ____________________________________________________________

Місцезнаходження офісу (офісів) з продажу ________________________________________________

Телефон, факс, електронна адреса ________________________________________________________

До заяви додаються документи __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_________________
             (посада)

___________________
(підпис)

______________
(прізвище, ініціали)

____________ 20__ р.

 

____________

Опрос