Идет загрузка документа (226 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм для предоставления финансовой поддержки развитию фермерских хозяйств

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Форма, Акт, Приказ, Реестр от 20.03.2018 № 150
редакция действует с 04.12.2018

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.03.2018

м. Київ

N 150

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 березня 2018 р. за N 376/31828

Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 16 листопада 2018 року N 554

Відповідно до пунктів 6, 7, 9 та 12 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 106,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються, форми:

1) Заявки для отримання часткової компенсації вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію;

2) Реєстру одержувачів бюджетних коштів для отримання часткової компенсації вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію;

3) Акта про висів придбаного насіння;

4) Заявки для отримання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом;

5) Журналу обліку заявок та документів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК), які претендують на отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів;

6) Реєстру сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів - одержувачів бюджетних коштів;

7) Заявки для отримання часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801230 "Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств";

8) Заявки для отримання часткової компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом, наданим уповноваженим банком;

9) Реєстру одержувачів компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом, наданим уповноваженим банком;

10) Заявки на отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - новоствореним фермерським господарством;

11) Реєстру одержувачів бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - новостворених фермерських господарств;

12) Заявки на отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) фермерським господарствам (крім новостворених);

13) Реєстру одержувачів бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - фермерських господарств (крім новостворених).

(пункт 1 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 16.11.2018 р. N 554)

2. Департаменту підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Шеремету.

 

Заступник Міністра з
питань європейської інтеграції

О. Трофімцева

 

 

Голові правління
банківської установи

ЗАЯВКА
для отримання часткової компенсації вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію

 

1. Особа

 Юридична особа                         Фізична особа - підприємець

 Код згідно з ЄДРПОУ ________________________________________________________________

 Реєстраційний номер облікової картки платника податків __________________________________

 Серія та номер паспорта* _____________________________________________________________

2. Найменування фермерського господарства (сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу) або прізвище, ім'я, по батькові засновника фермерського господарства ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Місцезнаходження або місце проживання
______________________________________________________________________________________

4. Документи:

копія статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору (декларації**) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи), копія статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу та списку його членів;

відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (щодо сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу - для кожного члена кооперативу);

копія фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20000000 гривень; фермерським господарствам, зареєстрованим у поточному році, - копія фінансового звіту за останній квартал; сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу - баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період за встановленою формою або виписка з банку про рух коштів на поточному рахунку (для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, зареєстрованих у поточному році);

згода заявника щодо надання про нього Мінагрополітики інформації, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком;

 копія сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння;

 копія сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння;

 копія платіжного доручення про оплату за насіння;

 копія накладної (товарно-транспортної накладної) на придбане насіння;

 копія акта про висів придбаного насіння;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про те, що:

 не порушено справу про банкрутство;

 не перебуває на стадії ліквідації;                   не визнано банкрутом;

довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, - у паперовому вигляді або сформована в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС

У разі закупівлі насіння у фізичних осіб - підприємців, яких не включено до Реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва, одержувачі додатково до вищезазначених документів подають:

 Атестат на насіння - на базове насіння;

 Свідоцтво на насіння - на сертифіковане насіння;

 Свідоцтво на гібридне насіння - на насіння гібридів першого покоління (F1).

5. Реквізити поточного банківського рахунку отримувача часткової компенсації вартості в банківській установі для перерахування часткової компенсації:

 код згідно з ЄДРПОУ банку ___________________________________________________________

 МФО ______________________________________________________________________________

 номер поточного рахунку _____________________________________________________________

 найменування державної банківської установи ___________________________________________

6. Вартість придбаного насіння

7. Ознайомлено

 з вимогами пунктів 7, 13 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 106 (зі змінами), ознайомлений (ознайомлена).

8. Інформація, наведена у заявці, є достовірною.

9. Підписант

Для юридичної особи:

 керівник

 уповноважена особа

Для фізичної особи - підприємця:

 підприємець

 представник

 (реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та
                                     номер паспорта*)

____________________________________    ____________________   "___"___________ 20__ року
                  (прізвище, ім'я, по батькові)                                   (підпис)

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

** У разі одноосібного ведення такого господарства.

 

Заступник директора Департаменту -
начальник відділу підтримки фермерства
Департаменту підтримки фермерства,
кооперації та розвитку сільських територій

С. Шупик

(Форма у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 16.11.2018 р. N 554)

 

РЕЄСТР
одержувачів бюджетних коштів для отримання часткової компенсації вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію

за ___________ __________
 (місяць)              (рік)

__________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування уповноваженої банківської установи)

Реквізити банку:
код згідно з ЄДРПОУ банку ___________
МФО _____________
рахунок банку _____________

Сума, що підлягає частковій компенсації, усього: __________________________________________ за __________________       _____
                                                                                                                                                       (словами)                                                                            (місяць)                             (рік)

_______________________________________________________________________       ________________     "___" ____________ 20__ р.
                                        (П. І. Б. уповноваженої особи банківської установи)                                                                             (підпис)

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

 

Заступник директора Департаменту -
начальник відділу підтримки фермерства
Департаменту підтримки фермерства,
кооперації та розвитку сільських територій

С. Шупик

(Форма у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 16.11.2018 р. N 554)

 

Фермерське господарство
(сільськогосподарський
обслуговуючий кооператив) _______________
________________________________________
Код згідно з ЄДРПОУ_____________________

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова фермерського господарства (керівник сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу)
__________________  ____________
                (П. І. Б.)                            (підпис)

"___" ____________ 20__ року

АКТ
про висів придбаного насіння

за ______________ 20__ р.

Агроном* _____________________
                                            (підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

Бухгалтер*_____________________
                                           (підпис)

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* У разі наявності.

 

 

Заступник директора Департаменту -
начальник відділу підтримки фермерства
Департаменту підтримки фермерства,
кооперації та розвитку сільських територій

С. Шупик

(Форма у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 16.11.2018 р. N 554)

 

 
 Реєстраційний номер заявки ______
_____ ____________ 20__ року

Голові регіональної комісії з надання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам за рахунок бюджетних коштів __________________________________________
                               (прізвище, ім'я, по батькові)

__________________________________________
__________________________________________
                                               (область)

ЗАЯВКА
для отримання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом

__________________________________________________________________________ (далі - СОК)
(найменування сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу)

1. Загальні відомості про СОК

Адміністративно-територіальна одиниця (область) __________________________________________

Дата державної реєстрації _______________________________________________________________

Поштова адреса _______________________________________________________________________

Код згідно з ЄДРПОУ  __________________________________________________________________

Напрям діяльності ______________________________________________________________________

Кількість членів СОК _______ осіб, з них фермерських господарств _____________________________

Кількість землі у членів СОК, га ___________________________________________________________

Для СОК молочарського та м'ясного напряму діяльності - кількість тварин, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства ______, з них корів _______ голів.

Прізвище, ім'я, по батькові керівника ______________________________________________________

Контактний телефон керівника ___________________________________________________________

2. Обґрунтування необхідності отримання фінансової підтримки ___________________________

_____________________________________________________________________________________
(зазначити потребу в обладнанні та мету використання придбаного обладнання)

3. Перелік та вартість обладнання для отримання фінансової підтримки:

4. Документи:

 копії статуту СОК та список його членів;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань СОК;

витяг(и) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань фермерського господарства - члена СОК;

відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою для кожного члена СОК (для СОК плодово-ягідного, овочевого напрямів, а також із заготівлі та переробки дикорослих ягід, грибів і рослин);

копії ідентифікаційних документів встановленого зразка, що видаються на тварину (для молочарських та м'ясних СОК);

довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, - у паперовому вигляді або сформована в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;

баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період за встановленою формою або виписка з банку про рух коштів на поточному рахунку (для СОК, зареєстрованих у поточному році);

 копія договору з постачальником обладнання;

копії документів, що підтверджують оплату податку на додану вартість та 30 відсотків вартості придбаного обладнання (платіжних доручень);

 копія векселя, виписаного постачальнику обладнання;

копії підтвердних документів щодо одержання СОК обладнання (акта приймання-передавання обладнання та видаткової накладної).

5. Ознайомлено

з вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 106 (зі змінами), ознайомлений (ознайомлена).

6. Інформація, наведена у заявці, є достовірною.

7. Керівник СОК "____________________________________________________________________"

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

 

Заступник директора Департаменту -
начальник відділу підтримки фермерства
Департаменту підтримки фермерства,
кооперації та розвитку сільських територій

С. Шупик

(Форма у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 16.11.2018 р. N 554)

 

Журнал обліку
заявок та документів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК), які претендують на отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів

___________________________________ області

 

Заступник директора Департаменту -
начальник відділу підтримки фермерства
Департаменту підтримки фермерства,
кооперації та розвитку сільських територій

С. Шупик

(Форма у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 16.11.2018 р. N 554)

 

Реєстр
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів - одержувачів бюджетних коштів

________________________________ області

N _________ від __________________________

Керівник структурного підрозділу з питань агропромислового розвитку
_____________________________ облдержадміністрації,
голова регіональної комісії 

 _________________________________

 

Заступник директора Департаменту -
начальник відділу підтримки фермерства
Департаменту підтримки фермерства,
кооперації та розвитку сільських територій

С. Шупик

(Форма у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 16.11.2018 р. N 554)

 

 

Голові правління
банківської установи

ЗАЯВКА
для отримання часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801230 "Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств"

1. Особа

 Юридична особа                        Фізична особа - підприємець

 Код згідно з ЄДРПОУ ________________________________________________________________

 Реєстраційний номер облікової картки платника податків __________________________________

 Серія та номер паспорта* _____________________________________________________________

2. Найменування фермерського господарства або прізвище, ім'я, по батькові засновника фермерського господарства ____________________________________________________________

3. Місцезнаходження або місце проживання ______________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. Документи:

копія статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору (декларації**) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи), копія статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу та списку його членів;

копія фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20000000 гривень (для фермерського господарства), фермерським господарствам, зареєстрованим у поточному році, - копія фінансового звіту за останній квартал;

згода заявника щодо надання про нього Мінагрополітики інформації, що становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком;

відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

 копія платіжного доручення, що підтверджує оплату через уповноважений банк;

 акт приймання-передавання техніки та обладнання

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов'язковій державній або відомчій реєстрації)

 свідоцтво про державну реєстрацію техніки:            так             ні
                                                                 (якщо техніка підлягає обов'язковій реєстрації)

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про те, що:

 не порушено справу про банкрутство;           не перебуває на стадії ліквідації;

 не визнано банкрутом;

довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, - у паперовому вигляді або сформована в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС.

5. Реквізити поточного банківського рахунку отримувача часткової компенсації вартості в банківській установі для перерахування часткової компенсації:

 код згідно з ЄДРПОУ банку ___________________________________________________________

 МФО ______________________________________________________________________________

 номер поточного рахунку _____________________________________________________________

 найменування державної банківської установи____________________________________________

6. Вартість придбаної техніки та обладнання згідно з переліком, сформованим Мінекономрозвитку

7. Ознайомлено

 з вимогами пунктів 10, 13 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року N 130, та з вимогами пунктів 10, 13 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 106 (зі змінами), ознайомлений (ознайомлена).

8. Інформація, наведена у заявці, є достовірною.

9. Підписант

Для юридичної особи:

 керівник

 уповноважена особа

Для фізичної особи - підприємця:

 підприємець

 представник

 (реєстраційний номер облікової картки платника податків /
                                     серія та номер паспорта*)

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

** У разі одноосібного ведення такого господарства.

 
 

Заступник директора Департаменту -
начальник відділу підтримки фермерства
Департаменту підтримки фермерства,
кооперації та розвитку сільських територій

С. Шупик

(Форма у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 16.11.2018 р. N 554)

 

 

Голові правління
банківської установи

ЗАЯВКА
для отримання часткової компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом, наданим уповноваженим банком

1. Особа

 Юридична особа                    Фізична особа - підприємець

 Код згідно з ЄДРПОУ _______________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків __________________________________

 Серія та номер паспорта* ____________________________________________________________

2. Найменування фермерського господарства (сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу) або прізвище, ім'я, по батькові засновника фермерського господарства

______________________________________________________________________________________

3. Місцезнаходження або місце проживання _____________________________________________

4. Документи:

копія статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору (декларації**) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи), копія статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу та списку його членів;

відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (щодо сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу - для кожного члена кооперативу);

копія фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20000000 гривень; фермерським господарствам, зареєстрованим у поточному році, - копія фінансового звіту за останній квартал; сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу - баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період за встановленою формою або виписка з банку про рух коштів на поточному рахунку (для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, зареєстрованих у поточному році);

згода заявника щодо надання про нього Мінагрополітики інформації, що становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком;

номер та дата укладання кредитного договору ___________________________________________

 сума кредиту _______________________________________________________________________

 відсоткова ставка банку за користування кредитом _______________________________________

 термін дії кредитного договору (число, місяць, рік) ________________________________________

 цільове призначення кредиту _________________________________________________________

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про те, що:

 не порушено справу про банкрутство;

 не перебуває на стадії ліквідації;                не визнано банкрутом;

довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, - у паперовому вигляді або сформована в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС

5. Реквізити поточного банківського рахунку отримувача часткової компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом, наданим уповноваженим банком, для перерахування відсоткової ставки:

 код згідно з ЄДРПОУ банку ___________________________________________________________

 МФО _____________________________________________________________________________

номер поточного рахунку ____________________________________________________________

 найменування уповноваженої банківської установи _______________________________________

6. Ознайомлено

 з вимогами пунктів 11, 13 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 106 (зі змінами), ознайомлений (ознайомлена).

7. Інформація, наведена у заявці, є достовірною.

8. Підписант

Для юридичної особи:

 керівник

 уповноважена особа

Для фізичної особи - підприємця:

 підприємець

 представник

 (реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та
                                      номер паспорта*)

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

** У разі одноосібного ведення такого господарства.

 

Заступник директора Департаменту -
начальник відділу підтримки фермерства
Департаменту підтримки фермерства,
кооперації та розвитку сільських територій

С. Шупик

(Форма у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 16.11.2018 р. N 554)

 

РЕЄСТР
одержувачів компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом, наданим уповноваженим банком

___________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування уповноваженої банківської установи)

за ___________ місяць 2018 року

Реквізити банку:

код згідно з ЄДРПОУ банку ___________

МФО _____________

рахунок банку _____________

__________________________________________
(П. І. Б уповноваженої особи банківської установи)

____________
(підпис)

"___" _________ 20__ р.

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

 

Заступник директора Департаменту -
начальник відділу підтримки фермерства
Департаменту підтримки фермерства,
кооперації та розвитку сільських територій

С. Шупик

(Форма у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 16.11.2018 р. N 554)

 

 

Генеральному директору Українського державного фонду підтримки фермерських господарств

ЗАЯВКА
на отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - новоствореним фермерським господарством

1. Особа

 Юридична особа                  Фізична особа - підприємець

 Код згідно з ЄДРПОУ _______________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків _________________________________

 Серія та номер паспорта* ____________________________________________________________

2. Найменування фермерського господарства або прізвище, ім'я, по батькові засновника фермерського господарства ____________________________________________________________

3. Місцезнаходження або місце проживання _____________________________________________

4. Дата реєстрації фермерського господарства ____________________________________________

5. Документи:

копія статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору (декларації**) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи);

відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

копія фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20000000 гривень, фермерським господарствам, зареєстрованим у поточному році, - копія фінансового звіту за останній квартал;

згода заявника щодо надання про нього Мінагрополітики інформації, що становить банківську таємницю або містить персональні дані.

Голова фермерського господарства (П. І. Б.) ________________________________________________

Члени фермерського господарства згідно з установчим документом:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про те, що:

 не порушено справу про банкрутство;

 не перебуває на стадії ліквідації;               не визнано банкрутом;

довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, - у паперовому вигляді або сформована в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС

6. Реквізити поточного банківського рахунку отримувача фінансової підтримки - новоствореного фермерського господарства:

код згідно з ЄДРПОУ банку __________________________________________________________

 МФО _____________________________________________________________________________

 номер поточного рахунку ____________________________________________________________

найменування банківської установи ____________________________________________________

7. Ознайомлено

 з вимогами пунктів 111, 13 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 106 (зі змінами), ознайомлений (ознайомлена).

8. Інформація, наведена у заявці, є достовірною.

9. Підписант

Для юридичної особи:

 керівник

 уповноважена особа

Для фізичної особи - підприємця:

 підприємець

 представник

  (реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія
                                      та номер паспорта*)

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
(підпис)

"____"__________ 20__ року

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

** У разі одноосібного ведення такого господарства.

 

Заступник директора Департаменту -
начальник відділу підтримки фермерства
Департаменту підтримки фермерства,
кооперації та розвитку сільських територій

С. Шупик

(наказ доповнено Формою згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 16.11.2018 р. N 554)

 

РЕЄСТР
одержувачів бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - новостворених фермерських господарств

за _________________ року

_________________________________________________________________________________________________________________________
(регіональне відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств)

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

_______________________________________
(П. І. Б. уповноваженої особи Укрдержфонду)

"___" ____________ 20__ р.

________________
(підпис)

 

Заступник директора Департаменту -
начальник відділу підтримки фермерства
Департаменту підтримки фермерства,
кооперації та розвитку сільських територій

С. Шупик

(наказ доповнено Формою згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 16.11.2018 р. N 554)

 

 

Генеральному директору Українського державного фонду підтримки фермерських господарств

ЗАЯВКА
на отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) фермерським господарствам (крім новостворених)

1. Особа

 Юридична особа                   Фізична особа - підприємець

 Код згідно з ЄДРПОУ _______________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків _________________________________

 Серія та номер паспорта* ____________________________________________________________

2. Найменування фермерського господарства або прізвище, ім'я, по батькові засновника фермерського господарства ____________________________________________________________

3. Місцезнаходження або місце проживання: ____________________________________________

4. Дата реєстрації фермерського господарства ____________________________________________

5. Документи:

копія статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору (декларації**) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи);

відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

копія фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20000000 гривень;

згода заявника щодо надання про нього Мінагрополітики інформації, що становить банківську таємницю або містить персональні дані.

Голова фермерського господарства (П. І. Б.) ________________________________________________

Члени фермерського господарства згідно з установчим документом:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про те, що:

 не порушено справу про банкрутство;

 не перебуває на стадії ліквідації;                 не визнано банкрутом;

довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, - у паперовому вигляді або сформована в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС

6. Реквізити поточного банківського рахунку отримувача фінансової підтримки фермерського господарства:

код згідно з ЄДРПОУ банку __________________________________________________________

 МФО _____________________________________________________________________________

номер поточного рахунку ____________________________________________________________

найменування банківської установи ____________________________________________________

7. Ознайомлено

 з вимогами пунктів 112, 13 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 106 (зі змінами), ознайомлений (ознайомлена).

8. Інформація, наведена у заявці, є достовірною.

9. Підписант

Для юридичної особи:

 керівник

 уповноважена особа

Для фізичної особи - підприємця:

 підприємець

 представник

 (реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія
                                     та номер паспорта*)

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

** У разі одноосібного ведення такого господарства.

 

Заступник директора Департаменту -
начальник відділу підтримки фермерства
Департаменту підтримки фермерства,
кооперації та розвитку сільських територій

С. Шупик

(наказ доповнено Формою згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 16.11.2018 р. N 554)

 

РЕЄСТР
одержувачів бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - фермерським господарствам (крім новостворених)

за ____________ року

_________________________________________________________________________________________________________________________
(регіональне відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств)

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

_____________________________________
(П. І. Б. уповноваженої особи Укрдержфонду)

"___" ____________ 20__ р.

________________
(підпис)

 

Заступник директора Департаменту -
начальник відділу підтримки фермерства
Департаменту підтримки фермерства,
кооперації та розвитку сільських територій

С. Шупик

(наказ доповнено Формою згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 16.11.2018 р. N 554)

Опрос