Идет загрузка документа (82 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм для предоставления финансовой поддержки развитию фермерских хозяйств

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Форма, Акт, Приказ, Реестр от 20.03.2018 № 150
действует с 03.04.2018

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.03.2018

м. Київ

N 150

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 березня 2018 р. за N 376/31828

Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств

Відповідно до пунктів 6, 7, 9 та 12 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 106,

НАКАЗУЮ:

1. Затверди такі, що додаються, форми:

1) Заявки для отримання часткової компенсації вартості закупленого у суб'єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції;

2) Реєстру одержувачів бюджетних коштів для надання часткової компенсації вартості закупленого у суб'єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції;

3) Акта про висів придбаного насіння;

4) Заявки для отримання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом;

5) Журналу обліку заявок та документів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК), які претендують на отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів;

6) Реєстру сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів - одержувачів бюджетних коштів;

7) Заявки для отримання часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801230 "Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств";

8) Заявки для отримання часткової компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом, наданим державним банком;

9) Реєстру одержувачів компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом, наданим державним банком.

2. Департаменту підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Шеремету.

 

Заступник Міністра з
питань європейської інтеграції

О. Трофімцева

 

ЗАЯВКА
для отримання часткової компенсації вартості закупленого у суб'єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції

1. Особа:

  Юридична особа                           Фізична особа - підприємець

  Код згідно з ЄДРПОУ ________________________________________________________________

  Реєстраційний номер облікової картки платника податків __________________________________

  Серія та номер паспорта* _____________________________________________________________

2. Найменування або прізвище, ім'я, по батькові: _________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Місцезнаходження або місце проживання:
______________________________________________________________________________________

4. Документи:

  копія статуту фермерського господарства (для юридичної особи), або копія договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи), або копія статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

  документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою;

  копія фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 15000000 гривень (для фермерського господарства);

  згода заявника щодо надання про нього Мінагрополітики інформації, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною державним банком;

  копія сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння;

  копія сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння;

  копія платіжного доручення про оплату за насіння;

  копія накладної (товарно-транспортної накладної) на придбане насіння;

  копія акта про висів придбаного насіння;

  довідка державного реєстратора про те, що:

                    не порушено справу про банкрутство

                    не перебуває на стадії ліквідації                                        не визнано банкрутом;

  довідка ДФС щодо відсутності простроченої більше ніж на шість місяців заборгованості перед:

                     державним та місцевими бюджетами                            Пенсійним фондом України

                     фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

5. Реквізити поточного банківського рахунку отримувача часткової компенсації вартості в банківській установі для перерахування часткової компенсації:

  код згідно з ЄДРПОУ банку ___________________________________________________________

  МФО ______________________________________________________________________________

  номер поточного рахунку _____________________________________________________________

  найменування державної банківської установи ___________________________________________

6. Вартість придбаного насіння:

Культура

Сорт/гібрид

Суб'єкт насінництва (у якого придбано насіння)

Дата придбання

Кількість насіння, т

Вартість 1 т закупленого насіння
(без ПДВ), грн

Загальна вартість придбаного насіння
(без ПДВ), грн

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

7. Ознайомлено:

 з вимогами пунктів 7, 12, 13, 14 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 106, ознайомлений(а).

8. Інформація, наведена в заявці, є достовірною.

9. Підписант:

Для юридичної особи:

  керівник

  уповноважена особа

Для фізичної особи - підприємця:

  підприємець

  представник

  (реєстраційний номер облікової картки платника податків /
                                            серія та номер паспорта*)

__________________________________
                   (прізвище, ім'я, по батькові)

___________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

 

Заступник директора Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територій - начальник
відділу підтримки фермерства

Л. Ставнича

 

РЕЄСТР
одержувачів бюджетних коштів для надання часткової компенсації вартості закупленого у суб'єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції

за __________ __________
(місяць)         (рік)
___________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування державної банківської установи)

Реквізити банку:

код згідно з ЄДРПОУ банку ___________

МФО _____________

рахунок банку _____________

N з/п

Одержувачі часткової компенсації вартості насіння сільськогосподарських рослин

Суб'єкт насінництва
(у якого придбано насіння)

Культура

Сорт/гібрид

Кількість насіння, т

Вартість 1 т
(без ПДВ), грн

Загальна вартість придбаного насіння (без ПДВ), грн

Сума коштів, що підлягає частковій компенсації загальної вартості (80 %)

найменування / прізвище, ім'я та по батькові

серія та номер паспорта*

код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Сума, що підлягає частковій компенсації, усього: ____________________________________________ за _________________ ________
                                                                                                                                                           (словами)                                                                              (місяць)                     (рік)
______________________________________________                       __________________________            "___" ____________ 20__ р.
  (П. І. Б. уповноваженої особи державної банківської установи)                                                           (підпис)

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

 

Заступник директора Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територій - начальник
відділу підтримки фермерства

Л. Ставнича

 

Фермерське господарство_________________

Код згідно з ЄДРПОУ____________________

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова фермерського господарства
____________ _____________
         (П. І. Б.)                 (підпис)
"___" ____________ 20__ року

АКТ
про висів придбаного насіння

за ____________ 20__ р.

N з/п

Культура

Сорт/гібрид

Площа, га

Витрати насіння

за нормою

фактично

вартість 1 т закупленого насіння (без ПДВ), грн

загальна вартість насіння (без ПДВ), грн

на 1 га, кг

на всю площу, т

на 1 га, кг

на всю площу, т

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агроном* ______________________
                                             (підпис)

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Бухгалтер* _____________________
                                              (підпис)

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* У разі наявності.

 

Заступник директора Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територій - начальник
відділу підтримки фермерства

Л. Ставнича

 

Реєстраційний номер заявки ______
___ ____________ 20__ року

Голові регіональної комісії з надання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам за рахунок бюджетних коштів ____________________________
__________________________________
                        (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________
                                    (область)

ЗАЯВКА
для отримання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом

___________________________________________________________________________ (далі - СОК)
                                        (найменування сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу)

1. Загальні відомості про СОК:

Адміністративно-територіальна одиниця (область): __________________________________________

Дата державної реєстрації: _______________________________________________________________

Поштова адреса: _______________________________________________________________________

Код згідно з ЄДРПОУ: __________________________________________________________________

Напрям діяльності: ______________________________________________________________________

Кількість членів СОК ________________ осіб, з них фермерських господарств ____________________

Для СОК молочного напряму діяльності - кількість фізичних осіб, зареєстрованих як власники тварин в установленому законодавством порядку _______, в них зареєстрованих корів, голів _________________________________

Кількість землі у членів СОК, га: __________________________________________________________

П. І. Б. керівника: _______________________________________________________________________

Контактний телефон керівника: ___________________________________________________________

2. Обґрунтування необхідності отримання фінансової підтримки: ___________________________
______________________________________________________________________________________
                          (зазначити потребу в обладнанні та мету використання придбаного обладнання)

3. Перелік та вартість обладнання для отримання фінансової підтримки:

Обладнання

Найменування заводу-виробника, постачальника обладнання

Кіль-
кість одиниць

Вартість одиниці без ПДВ, грн

Загальна вартість без ПДВ, грн

Сума сплаченої СОК вартості, з них

вид

марка

30 % вартості без ПДВ, грн

ПДВ, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

Усього

 

 

 

 

 

 

 

4. Документи:

  копія статуту СОК;

  документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою для членів кооперативу;

  довідка державного реєстратора про те, що:

                           не порушено справу про банкрутство      не перебуває на стадії ліквідації

                           не визнано банкрутом;

  довідка ДФС про відсутність простроченої більше ніж на шість місяців заборгованості перед:

                           державним та місцевими бюджетами      Пенсійним фондом України

                           фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

  копія договору з постачальником обладнання;

  копія векселя, виписаного постачальнику обладнання;

  копія акта приймання-передавання обладнання, одержаного СОК.

5. Ознайомлено:

  з вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 106, ознайомлений(а).

6. Інформація, наведена в заявці, є достовірною.

7. Керівник СОК "____________________________________________________________________"

_________________________________
                 (прізвище, ім'я, по батькові)

________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

 

Заступник директора Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територій - начальник
відділу підтримки фермерства

Л. Ставнича

 

Журнал обліку
заявок та документів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК), які претендують на отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів

___________________________________ області

N з/п

Дата, реєстраційний N заявки СОК

Найменування СОК, код згідно з ЄДРПОУ, дата державної реєстрації

Напрям діяльності

П. І. Б. керівника СОК, телефон, поштова адреса

Назва та кількість документів, що додаються до заявки СОК, прим., арк.

Підпис представника СОК

Підпис секретаря регіональної комісії

Хронологія розгляду та результат (внесено до реєстру СОК - одержувачів бюджетних коштів чи щодо СОК комісією прийнято рішення про повернення документів)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Заступник директора Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територій - начальник
відділу підтримки фермерства

Л. Ставнича

 

Реєстр
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів - одержувачів бюджетних коштів

________________________________ області
N _________ від _________________________

N з/п

Найменування СОК, дата державної реєстрації

Реєстраційний N заявки СОК

Напрям діяльності СОК

Код згідно з ЄДРПОУ

Найменування заводу-виробника, постачальника обладнання

Обладнання

Вартість обладнання без ПДВ, грн

Сума сплаченої СОК вартості, з них

Сума бюджетних коштів у розмірі 70 % вартості обладнання без урахування ПДВ, грн
(не > 3 млн грн на один СОК)

вид

марка

30 % вартості без ПДВ, грн

ПДВ, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник структурного підрозділу з питань агропромислового розвитку
_____________________________ облдержадміністрації,
голова регіональної комісії

________________________________________

 

Заступник директора Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територій - начальник
відділу підтримки фермерства

Л. Ставнича

 

ЗАЯВКА
для отримання часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801230 "Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств"

1. Особа:

  Юридична особа

  Фізична особа - підприємець

  Код згідно з ЄДРПОУ _______________________________________________________________

  Реєстраційний номер облікової картки платника податків _________________________________

  Серія та номер паспорта* ____________________________________________________________

2. Найменування або прізвище, ім'я та по батькові: ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Місцезнаходження або місце проживання:
_____________________________________________________________________________________

4. Документи:

  копія статуту фермерського господарства (для юридичної особи), або копія договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи), або копія статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

  згода заявника щодо надання про нього Мінагрополітики інформації, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною державним банком;

  документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою;

  копія платіжного доручення, що підтверджує оплату через державний банк;

  акт приймання-передавання техніки та обладнання
               свідоцтво про державну реєстрацію техніки:           Так                Ні
                                            (якщо техніка підлягає обов'язковій реєстрації)

  довідка державного реєстратора про те, що:

                         не порушено справу про банкрутство              не перебуває на стадії ліквідації

                         не визнано банкрутом;

  довідка ДФС про відсутність простроченої більше ніж на шість місяців заборгованості перед:

                          державним та місцевими бюджетами             Пенсійним фондом України

                          фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

5. Реквізити поточного банківського рахунку отримувача часткової компенсації вартості в банківській установі для перерахування часткової компенсації:

  код згідно з ЄДРПОУ банку __________________________________________________________

  МФО _____________________________________________________________________________

  номер поточного рахунку ____________________________________________________________

  найменування державної банківської установи ___________________________________________

6. Вартість придбаної техніки та обладнання згідно з переліком, сформованим Мінекономрозвитку:

Техніка та обладнання

Найменування заводу-виробника або його дилера

Дата придбання

Кількість техніки, од.

Вартість одиниці техніки та обладнання (без ПДВ), грн

Загальна вартість придбаної техніки та обладнання (без ПДВ), грн

вид

марка

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

7. Ознайомлено:

  з вимогами пунктів 10, 13 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року N 130, та з вимогами пунктів 12, 13, 14 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 106, ознайомлений(а).

8. Інформація, наведена в заявці, є достовірною.

9. Підписант:

Для юридичної особи:

  керівник

  уповноважена особа

Для фізичної особи - підприємця:

  підприємець

  представник

 (реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та номер
                                            паспорта*)

__________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

___________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

 

Заступник директора Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територій - начальник
відділу підтримки фермерства

Л. Ставнича

 

ЗАЯВКА
для отримання часткової компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом, наданим державним банком

1. Особа:

  Юридична особа

  Фізична особа - підприємець

  Код згідно з ЄДРПОУ _______________________________________________________________

  Реєстраційний номер облікової картки платника податків _________________________________

  Серія та номер паспорта* ____________________________________________________________

2. Найменування або прізвище, ім'я, по батькові: _________________________________________

3. Місцезнаходження або місце проживання: ____________________________________________

4. Документи:

  копія статуту фермерського господарства (для юридичної особи), або копія договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи), або копія статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

  документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою;

  копія фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 15000000 гривень (для фермерського господарства);

  згода заявника щодо надання про нього Мінагрополітики інформації, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною державним банком;

  номер та дата укладання кредитного договору: __________________________________________

  сума кредиту: ______________________________________________________________________

  відсоткова ставка банку за користування кредитом: ______________________________________

  термін дії кредитного договору (число, місяць, рік): ______________________________________

  цільове призначення кредиту: ________________________________________________________

  довідка державного реєстратора про те, що:

              не порушено справу про банкрутство

              не перебуває на стадії ліквідації                             не визнано банкрутом;

  довідка ДФС щодо відсутності простроченої більше ніж на шість місяців заборгованості перед:

               державним та місцевими бюджетами                 Пенсійним фондом України

               фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

5. Реквізити поточного банківського рахунку отримувача часткової компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом, наданим державним банком, для перерахування відсоткової ставки:

  Код згідно з ЄДРПОУ банку _________________________________________________________

  МФО _____________________________________________________________________________

  Номер поточного рахунку ____________________________________________________________

  Найменування державної банківської установи __________________________________________

6. Ознайомлено:

  з вимогами пунктів 12, 13, 14 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 106, ознайомлений(а).

7. Інформація, наведена в заявці, є достовірною.

8. Підписант:

Для юридичної особи:

  керівник

  уповноважена особа

Для фізичної особи - підприємця:

  підприємець

  представник

  (реєстраційний номер облікової картки платника податків /
                                              серія та номер паспорта*)

__________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

___________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

 

Заступник директора Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територій - начальник
відділу підтримки фермерства

Л. Ставнича

 

РЕЄСТР
одержувачів компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом, наданим державним банком

________________________________________________________
(найменування державної банківської установи)

Реквізити банку:

код згідно з ЄДРПОУ банку ___________

МФО _____________

рахунок банку _____________

N з/п

Найменування позичальника

Цільове призна-
чення кредиту

Термін дії кредитного договору

Початкова сума кредиту, грн

Відсоткова ставка за користу-
вання кредитом, %

Ставка НБУ, %

Сума сплачених відсотків за користу-
вання кредитом, грн

Сума компенсації, грн

наймену-
вання / прізвище, ім'я та по батькові

серія та номер паспорта*

код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків

попередній реєстр

цей реєстр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________
  (П. І. Б. уповноваженої особи державної банківської установи)

__________________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ р.

 

Заступник директора Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територій - начальник
відділу підтримки фермерства

Л. Ставнича

Опрос