Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка частичной компенсации расходов сельскохозяйственным совещательным службам, связанных с предоставлением совещательных услуг

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Порядок, Приказ, Реестр от 20.03.2018 № 149
действует с 03.04.2018

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.03.2018

м. Київ

N 149

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 березня 2018 р. за N 375/31827

Про затвердження Порядку часткової компенсації витрат сільськогосподарським дорадчим службам, пов'язаних з наданням дорадчих послуг

Відповідно до пункту 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 106,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Порядок часткової компенсації витрат сільськогосподарським дорадчим службам, пов'язаних з наданням дорадчих послуг, що додається;

2) форми, що додаються:

N 1 "Заявка для отримання часткової компенсації витрат, пов'язаних з наданням дорадчих послуг";

N 2 "Реєстр одержувачів часткової компенсації витрат, пов'язаних з наданням дорадчих послуг".

2. Департаменту підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Шеремету.

 

Заступник Міністра з
питань європейської інтеграції

О. Трофімцева

 

ПОРЯДОК
часткової компенсації витрат сільськогосподарським дорадчим службам, пов'язаних з наданням дорадчих послуг

1. Цей Порядок визначає механізм часткової компенсації сільськогосподарським дорадчим службам витрат, пов'язаних з наданням дорадчих послуг у рамках бюджетної програми "Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств" (далі - компенсація).

2. Компенсація виплачується сільськогосподарським дорадчим службам, зареєстрованим відповідно до Закону України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" (далі - одержувачі), за дорадчі послуги за напрямами: агрономія, ветеринарія, зоотехнія, бухгалтерський облік, маркетинг, юридичні консультації, надані фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого перебуває не більше ніж 500 гектарів земель сільськогосподарського призначення, що має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 15000000 гривень, сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу, до складу якого входить не менше ніж 20 членів, серед яких має бути не менше ніж одне фермерське господарство, а інші - фізичні особи, у власності та користуванні кожної з яких перебуває не більше ніж 100 гектарів земель сільськогосподарського призначення (далі - замовник).

3. Для укладання договору про надання дорадчих послуг (далі - договір) замовник надає одержувачу підтвердні документи:

копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи), або копію договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України "Про фермерське господарство"), або копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою (стосовно сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу - для кожного члена кооперативу);

копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства).

Відповідальним за надання недостовірних відомостей є замовник.

У разі надання недостовірної інформації замовник сплачує вартість наданих дорадчих послуг у повному обсязі і позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання фінансової підтримки.

4. Надання дорадчих послуг здійснюється відповідно до договору та оформлюється актом про надання дорадчих послуг.

5. Компенсація надається у розмірі 90 відсотків вартості (без врахування податку на додану вартість), але не більше ніж 10000 гривень на одного замовника протягом бюджетного року.

6. Різниця між вартістю послуг і розміром компенсації сплачується замовником.

7. Для отримання компенсації одержувач обирає один із державних банків або банк, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі, що підписав із Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва (далі - державний банк), і протягом бюджетного року подає йому заявку для отримання часткової компенсації витрат, пов'язаних з наданням дорадчих послуг, форму якої затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства від 20 березня 2018 року N 149, та копії таких підтвердних документів:

сертифіката на право надання дорадчих послуг;

договору про надання дорадчих послуг;

акта про надання дорадчих послуг;

документа, що підтверджує отримання сплати замовником різниці між вартістю наданих дорадчих послуг і компенсацією.

8. Заявки на отримання компенсації приймаються державними банками до 01 листопада поточного року.

9. Кожен із державних банків формує реєстр одержувачів часткової компенсації витрат, пов'язаних з наданням дорадчих послуг (далі - Реєстр), форму якого затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства від 20 березня 2018 року N 149, де зазначає інформацію щодо рахунку державного банку, на який спрямовуються бюджетні кошти для виплати компенсації, і щомісяця до 10 числа подає його до Мінагрополітики у паперовому вигляді та на електронних носіях.

10. Мінагрополітики на підставі наданих державними банками Реєстрів у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань щомісяця до 25 числа перераховує бюджетні кошти державному банку.

11. Державний банк протягом трьох банківських днів з дати отримання коштів від Мінагрополітики перераховує їх на поточні рахунки одержувачів згідно з сумами, зазначеними у Реєстрі, та протягом двох робочих днів інформує Мінагрополітики про перерахування коштів.

12. Інформація про перерахування коштів на виплату компенсації протягом трьох робочих днів розміщується на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.

13. У разі встановлення контролюючими органами фактів порушення вимог цього Порядку одержувач повертає отримані бюджетні кошти.

14. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних із використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

15. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, та проведення операцій, пов'язаних із використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

16. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

Заступник директора Департаменту
підтримки фермерства, кооперації та
розвитку сільських територій - начальник
відділу підтримки фермерства

Л. Ставнича

 

Форма N 1

ЗАЯВКА
для отримання часткової компенсації витрат, пов'язаних з наданням дорадчих послуг

 

1. Найменування юридичної особи _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Код згідно з ЄДРПОУ __________________________________________________________________

2. Місцезнаходження юридичної особи __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Відповідність замовника дорадчих послуг критеріям, визначеним у пункті 2 Порядку часткової компенсації витрат сільськогосподарським дорадчим службам, пов'язаних з наданням дорадчих послуг

  так

  ні

4. Найменування / прізвище, ім'я, по батькові замовника дорадчих послуг _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

  Юридична особа

  Фізична особа - підприємець


Код згідно з ЄДРПОУ__________________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________________________________

Серія, номер паспорта* _________________________________________________________________

5. Копії наданих документів

  Сертифіката на право надання дорадчих послуг

  Договору про надання дорадчих послуг

  Акта про надання дорадчих послуг

  Документа, що підтверджує отримання сплати замовником різниці між вартістю наданих дорадчих послуг і компенсацією

6. Вартість наданих послуг

Напрям дорадчої послуги

Вартість послуги, грн

Сума, сплачена замовником, грн

Сума компенсації, грн

 

 

 

 

 

 

 

 


7. Реквізити поточного банківського рахунку для перерахування часткової компенсації

Код банку згідно з ЄДРПОУ ____________________________________________________________

МФО ________________________________________________________________________________

Номер поточного рахунку ______________________________________________________________

Найменування банківської установи ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8. Ознайомлено

  з вимогами пункту 13 Порядку часткової компенсації витрат сільськогосподарським дорадчим службам, пов'язаних з наданням дорадчих послуг, затвердженого наказом Мінагрополітики від ________ 2018 року N _____.

Керівник сільськогосподарської дорадчої служби

 
__________________
(підпис)

 
_________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

 

Заступник директора Департаменту
підтримки фермерства, кооперації та
розвитку сільських територій - начальник
відділу підтримки фермерства

Л. Ставнича

 

Форма N 2

Реєстр
одержувачів часткової компенсації витрат, пов'язаних з наданням дорадчих послуг,
станом на _______________________ 20___ року

________________________________________________________________
(найменування державної банківської установи)

Реквізити банку:

 

 

 

 

 

 

 

 

код згідно з ЄДРПОУ

  

МФО

  

 

рахунок банку

  

ІПН

  

 

N
з/п

Одержувач

Номер та дата видачі сертифіката на право надання дорадчих послуг

Замовник дорадчих послуг

Напрям дорадчої послуги

Загальна вартість послуги, грн

Сума, сплачена замовником, грн

Сума компенсації, грн

найменування

код згідно з ЄДРПОУ

найменування /
прізвище, ім'я, по батькові

код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
та номер паспорта*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума, що підлягає частковій компенсації, усього: _________________________________________________________
                                                                                                                                                                               (словами)

"___" ____________ 20__ р.

М. П.

____________________________________________
    (П. І. Б. голови правління державної банківської установи)

__________________________
                            (підпис)

"___" ____________ 20__ р.

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

 

Заступник директора Департаменту
підтримки фермерства, кооперації та
розвитку сільських територій - начальник
відділу підтримки фермерства

Л. Ставнича

Опрос