Идет загрузка документа (240 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Комиссии Минагрополитики для предоставления государственной поддержки отрасли животноводства и форм соответствующих документов

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Положение, Форма, Приказ, Реестр от 20.03.2018 № 148
редакция действует с 02.10.2018

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.03.2018 р.

м. Київ

N 148

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 березня 2018 р. за N 374/31826

Про затвердження Положення про Комісію Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва та форм відповідних документів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 1 серпня 2018 року N 365

Відповідно до пунктів 5, 9, 11 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107, та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про Комісію Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва;

2) форму Заявки для отримання компенсації відсотків;

3) форму Заявки для отримання компенсації вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів;

4) форму Заявки для отримання дотації за утримання корів;

5) форму Заявки для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;

6) форму Заявки для отримання часткового відшкодування вартості об'єктів;

7) форму Журналу обліку фізичних осіб - власників тварин для отримання дотації за молодняк;

8) форму Реєстру суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію відсотків;

9) форму Реєстру суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів;

10) форму Реєстру суб'єктів господарювання, які є юридичними особами та яким нарахована дотація за утримання корів;

11) форму Відомості фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк;

12) форму Реєстру суб'єктів господарювання, які є юридичними особами, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;

13) форму Реєстру суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості об'єктів;

14) форму Загального реєстру суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію відсотків;

15) форму Загального реєстру суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів;

16) форму Зведеної відомості про нарахування сум дотацій за молодняк;

17) форму Інформації від суб'єкта господарювання, який є юридичною особою, про наявне поголів'я тварин, у тому числі поголів'я тварин, вартість яких частково відшкодована;

18) форму Інформації від суб'єкта господарювання про діяльність об'єкта в галузі скотарства, вартість якого частково відшкодована;

19) форму Інформації від суб'єкта господарювання про діяльність об'єкта в галузі свинарства, вартість якого частково відшкодована;

20) форму Інформації від суб'єкта господарювання про діяльність об'єкта в галузі птахівництва, вартість якого частково відшкодована;

21) форму Інформації від суб'єкта господарювання про діяльність підприємства з переробки сільськогосподарської продукції, вартість якого частково відшкодована;

22) форму Відомості для часткового відшкодування вартості сперми бугаїв;

23) форму Інформації від суб'єкта господарювання про створення робочих місць.

(пункт 1 доповнено підпунктом 23 згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 01.08.2018 р. N 365)

2. Утворити Комісію Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства аграрної політики та продовольства України:

від 01 грудня 2015 року N 458 "Про здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості об'єктів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2015 року за N 1518/27963;

від 01 грудня 2015 року N 459 "Про здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості тварин", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2015 року за N 1519/27964.

4. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра М. Мартинюка.

 

Заступник Міністра з
питань європейської інтеграції

О. Трофімцева

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності Комісії Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва (далі - Комісія), а саме суб'єктам господарювання - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичним особам - підприємцям, що провадять діяльність у галузі тваринництва (далі - заявники), за такими напрямами:

дотація за утримання корів;

часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;

часткове відшкодування вартості об'єктів.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, цим Положенням та іншими актами законодавства України.

3. Комісія є постійно діючим органом.

4. Головними завданнями Комісії є:

1) на підставі поданих заявниками документів визначити:

обсяг дотації за утримання корів за кожним суб'єктом господарювання, який є юридичною особою;

кількість племінних тварин, сперми та ембріонів, вартість яких буде частково відшкодована, і розмір часткового відшкодування за кожним суб'єктом господарювання, який є юридичною особою;

розмір часткового відшкодування за кожним суб'єктом господарювання.

2) прийняття рішення про включення заявників до:

Реєстру суб'єктів господарювання, які є юридичними особами та яким нарахована дотація за утримання корів;

Реєстру суб'єктів господарювання, які є юридичними особами, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;

Реєстру суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості об'єктів (далі - реєстри).

5. Склад Комісії затверджується наказом Мінагрополітики. До складу Комісії входять представники структурних підрозділів Мінагрополітики, інших державних органів та громадських організацій за погодженням з їх керівниками у кількості не менше п'яти осіб.

6. Комісію очолює голова, який організовує її роботу, розподіляє обов'язки між членами Комісії та проводить засідання. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник голови, а за його відсутності за рішенням Комісії - один з її членів.

7. Підготовка матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення діловодства за кожним із напрямів державної підтримки покладаються на відповідного секретаря Комісії, а за його відсутності - на одного з її членів, визначеного головою Комісії.

8. Формою роботи Комісії є засідання, які скликаються головою або заступником голови Комісії (у разі відсутності голови Комісії) для розгляду поданих документів, визначення обсягу дотації або розміру часткового відшкодування та прийняття рішення про включення суб'єктів господарювання до відповідного реєстру.

9. Комісія розглядає заявки та документи, що додаються до них, які надійшли для отримання дотації за утримання корів, до 01 травня (станом на 01 січня) та до 01 жовтня (станом на 01 липня); для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів до 05 серпня та до 05 листопада; для отримання часткового відшкодування вартості об'єктів до 05 липня, до 05 жовтня та до 05 грудня.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 01.08.2018 р. N 365)

10. Заявки та документи, що додаються до них, реєструються, розглядаються та зберігаються протягом трьох років.

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються суб'єкту господарювання у триденний строк після їх подання із зазначенням причини повернення.

11. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях у присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

12. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини її членів.

13. Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписують усі члени Комісії, присутні на засіданні. Член Комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід'ємною частиною протоколу.

14. Комісія за результатами розгляду поданих документів визначає обсяг дотації або розмір часткового відшкодування за кожним суб'єктом господарювання з урахуванням вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107, в межах обсягу відкритих асигнувань та формує:

до 15 травня та до 15 жовтня Реєстр суб'єктів господарювання, які є юридичними особами та яким нарахована дотація за утримання корів;

(абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 01.08.2018 р. N 365)

до 15 серпня та до 15 листопада Реєстр суб'єктів господарювання, які є юридичними особами, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;

до 15 липня, до 15 жовтня та до 15 грудня Реєстр суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості об'єктів.

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

 

Голові правління банківської установи
________________________________

ЗАЯВКА
для отримання компенсації відсотків

у 20___ році

у _________________________________ за рахунок коштів державного бюджету
                   (найменування кредитора)

Прошу розглянути документи ___________________________________________________________
                                                                                                          (повне найменування позичальника)
для отримання часткової компенсації відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими для покриття витрат, пов'язаних із провадженням діяльності у галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура, за бюджетною програмою "Державна підтримка галузі тваринництва"

Відомості про суб'єкта господарювання

1. Найменування:

повне________________________________________________________________________________

скорочене (за наявності)_________________________________________________________________

2. Місцезнаходження ___________________________________________________________________

Телефон __________________Факс_____________E-mail______________________________________

3. Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб - підприємців)_________________________________

4. Місце проживання (для фізичних осіб - підприємців)_______________________________________

Телефон __________________Факс_____________E-mail______________________________________

5. Види діяльності за КВЕД______________________________________________________________

6. Код згідно з ЄДРПОУ_________________________________________________________________

7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті) (для фізичних осіб - підприємців)__________________________________

8. Номер поточного рахунку, на який спрямовуватиметься компенсація відсотків_______________________________________________________________________________

9. Цільове призначення кредиту___________________________________________________________

10. Термін дії кредитного договору з ___________________по__________________________________
                                                                                         (число, місяць, рік)                                 (число, місяць, рік)

11. Сума кредиту, гривень _______________________________________________________________

Додатки (документи, зазначені у пункті 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107):

 копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів для покриття виробничих витрат та витрат капітального характеру, пов'язаних із провадженням діяльності у галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура, на ___ арк.;

 витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на ___ арк.;

 довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів (у паперовому вигляді або сформована в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС), на ___ арк.;

 згода щодо надання Мінагрополітики інформації про суб'єкта господарювання, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною банком, на ___ арк.

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107, та з умовами отримання компенсації відсотків ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник

__________________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

__________________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

(форма у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 01.08.2018 р. N 365)

 

 

Голові правління банківської установи
_______________________________

ЗАЯВКА
для отримання компенсації вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

у 20___ році

у ________________________________________________ за рахунок коштів державного бюджету
                             (найменування кредитора)

Прошу розглянути документи ____________________________________________________________
                                                                                  (повне найменування позичальника)
для отримання часткової компенсації вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих за рахунок банківських кредитів за бюджетною програмою "Державна підтримка галузі тваринництва"

Відомості про суб'єкта господарювання

1. Найменування:

повне_________________________________________________________________________________

скорочене (за наявності)_________________________________________________________________

2. Місцезнаходження ___________________________________________________________________

Телефон __________________Факс_____________E-mail______________________________________

3. Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб - підприємців)_________________________________

4. Місце проживання (для фізичних осіб - підприємців)_______________________________________

Телефон __________________Факс_____________E-mail______________________________________

5. Види діяльності за КВЕД_______________________________________________________________

6. Код згідно з ЄДРПОУ_________________________________________________________________

7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті) (для фізичних осіб - підприємців)___________________________________

8. Номер поточного рахунку, на який спрямовуватиметься компенсація відсотків______________________________________________________________________________

9. Цільове призначення кредиту __________________________________________________________

10. Термін дії кредитного договору з ___________________по_________________________________
                                                                                             (число, місяць, рік)                                     (число, місяць, рік)

11. Сума кредиту, гривень ______________________________________________________________

Додатки (документи, зазначені у пункті 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107):

 документи, що підтверджують використання кредитних коштів, залучених для здійснення будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм та комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці (в тому числі водоплавної та індиків), доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (молока, м'яса, побічних продуктів тваринного походження, що належать до II категорії), відповідно до умов кредитного договору, на ___ арк.;

 витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на ___ арк.;

 довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів (у паперовому вигляді або сформована в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС), на ___ арк.;

 згода щодо надання Мінагрополітики інформації про суб'єкта господарювання, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною банком, на ___ арк.

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107, та з умовами отримання компенсації вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник

__________________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

__________________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

(форма у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 01.08.2018 р. N 365)

 

 

Комісії Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва

ЗАЯВКА
для отримання дотації за утримання корів

Прошу розглянути подані документи для отримання спеціальної бюджетної дотації за утримання корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напряму продуктивності за бюджетною програмою "Державна підтримка галузі тваринництва"

Поголів'я корів станом на 01 січня / 01 липня*: ______________________________________________

Відомості про суб'єкта господарювання, який є юридичною особою

1. Найменування:

повне ________________________________________________________________________________

скорочене (за наявності) ________________________________________________________________

2. Місцезнаходження ___________________________________________________________________

3. Місце провадження господарської діяльності _____________________________________________
                                                                                                                                        (поштовий індекс, адреса)

Телефон_____________ Факс________________ E-mail _______________________________________

4. Форма власності _____________________________________________________________________

5. Види діяльності за КВЕД ______________________________________________________________

6. Код згідно з ЄДРПОУ ________________________________________________________________

7. Банківські реквізити _________________________________________________________________

Додатки (документи, зазначені у пункті 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107):

  заявка (в електронному та паперовому вигляді) на ___ арк.;

  довідка про відкриття поточного рахунку, видана банком, на ___ арк.;

  копія звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) станом на 01 січня та 01 липня поточного року з підтвердженням про прийняття органом державної статистичної служби на ___ арк.;

 довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів (у паперовому вигляді або сформована в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС), на ___ арк.

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107, та з умовами отримання дотації за утримання корів ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник

__________________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

__________________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

____________
* Зазначається дата на момент подання.

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

(форма у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 01.08.2018 р. N 365)

 

 

Комісії Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва

ЗАЯВКА
для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів

Прошу розглянути подані документи для отримання часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного і м'ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок і сперми бугаїв та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність, за бюджетною програмою "Державна підтримка галузі тваринництва"

Вид племінних (генетичних) ресурсів та статево-вікові групи за видами тварин:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________________

Відомості про суб'єкта господарювання, який є юридичною особою

1. Найменування:

повне ________________________________________________________________________________

скорочене (за наявності) ________________________________________________________________

2. Місцезнаходження ___________________________________________________________________

3. Місце провадження господарської діяльності _____________________________________________
                                                                                                                        (поштовий індекс, адреса)

Телефон_______________ Факс__________________ E-mail ___________________________________

4. Форма власності _____________________________________________________________________

5. Види діяльності за КВЕД ______________________________________________________________

6. Код згідно з ЄДРПОУ ________________________________________________________________

7. Банківські реквізити __________________________________________________________________

Додатки (документи, зазначені у пункті 10 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107):

  заявка (в електронному та паперовому вигляді) на ___ арк.;

 довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів (у паперовому вигляді або сформована в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС), на ___ арк.;

  довідка про відкриття поточного рахунку, видана банком, на ___ арк.;

 засвідчені підписом керівника суб'єкта господарювання, який є юридичною особою, копії відповідних платіжних документів на ___ арк.;

 акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тварин, що були ввезені у режимі імпорту) на ___ арк.;

  копія звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) (на останню звітну дату на момент подання документів) на ___ арк.;

 витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на ___ арк.;

 копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів, засвідчені підписом керівника суб'єкта господарювання, який є юридичною особою, на ___ арк.;

 довідка про плідну пересадку ембріонів, видана підприємством (лабораторією) з трансплантації ембріонів, - для часткового відшкодування вартості ембріонів великої рогатої худоби на ___ арк.;

 відомість проведення штучного осіменіння (парування) маточного поголів'я, яка складається на підставі даних журналів штучного осіменіння (форми N 3-врх, визначені відповідними інструкціями з ведення племінного обліку), засвідчена підписом керівника суб'єкта господарювання, який є юридичною особою, - для часткового відшкодування вартості сперми бугаїв на ___ арк.;

 письмове зобов'язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі зменшення поголів'я станом на 01 січня двох наступних років на ___ арк.

Для виплати часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів, що були ввезені у режимі імпорту, копії:

  відповідного контракту на ___ арк.;

  рахунка-фактури (інвойсу), платіжних документів, сертифікатів на ___ арк.;

  митної декларації на ___ арк.

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107, та з умовами отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник

__________________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

__________________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

(форма у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 01.08.2018 р. N 365)

 

 

Комісії Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва

ЗАЯВКА
для отримання часткового відшкодування вартості об'єктів

Прошу розглянути документи для нарахування часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільскогосподарської продукції за бюджетною програмою "Державна підтримка галузі тваринництва"

Відомості про суб'єкта господарювання

1. Найменування:

повне________________________________________________________________________________

скорочене (за наявності)________________________________________________________________

2. Місцезнаходження __________________________________________________________________

Телефон __________________Факс_____________E-mail_____________________________________

3. Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб - підприємців)_______________________________

4. Місце проживання (для фізичних осіб - підприємців)______________________________________

Телефон __________________Факс_____________E-mail_____________________________________

5. Назва та місце розташування об'єкта будівництва (реконструкції)___________________________

6. Форма власності_____________________________________________________________________

7. Види діяльності за КВЕД______________________________________________________________

8. Код згідно з ЄДРПОУ________________________________________________________________

9. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті) (для фізичних осіб - підприємців) _____________________________________________________________________________________

10. Банківські реквізити_________________________________________________________________

11. Орган управління майном____________________________________________________________

12. Вартість завершених етапів будівництва та реконструкції (без податку на додану вартість), тис. гривень_______________________________________________________________________________

Додатки (документи, зазначені у пункті 11 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107):

  заявка (в електронному та паперовому вигляді) на __ арк.;

 витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на ___ арк.;

  довідка про відкриття поточного рахунку, видана банком, на __ арк.;

 засвідчена підписом керівника суб'єкта господарювання копія документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, на __ арк.;

типова форма N ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" (для об'єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році) на __ арк.;

 довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів (у паперовому вигляді або сформована в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС), на __ арк.;

  копія звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) на 01 число останнього звітного місяця на момент подання документів з позначкою про прийняття органом державної статистичної служби на __ арк.;

  інформація суб'єкта господарювання про створення робочих місць (для об'єктів вартістю 500 і більше млн гривень (без урахування податку на додану вартість)) на ___ арк.

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107, ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник

__________________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

__________________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

(форма у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 01.08.2018 р. N 365)

 

Журнал обліку
фізичних осіб - власників тварин для отримання дотації за молодняк

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

(форма у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 01.08.2018 р. N 365)

 

РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію відсотків

              за ________________ 20___ року
 (місяць)

____________________________________________________________________________________________________
(найменування банківської установи)

Реквізити банку:

код банку згідно з ЄДРПОУ ______________

МФО__________

рахунок банку __________________

 

(грн)

_______________________________________
(П. І. Б. уповноваженої особи банківської установи)

___________________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

(форма у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 01.08.2018 р. N 365)

 

РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

                                                                                               за ________________ 20___ року
                                                                                                                                                   (місяць)

______________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування банківської установи)

Реквізити банку:

код банку згідно з ЄДРПОУ ______________

МФО__________

рахунок банку __________________

 

(грн)

_______________________________________
(П. І. Б. уповноваженої особи банківської установи)

___________________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

Примітка. У разі використання кредиту на рівні 25 відсотків і більше проводиться перевірка цільового використання кредиту.

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

(форма у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 01.08.2018 р. N 365)

 

РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, які є юридичними особами та яким нарахована дотація за утримання корів

(станом на 01 січня / 01 липня* 20__ року)

N
з/п

Найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Код згідно з ЄДРПОУ

Поголів'я корів станом на 01 січня, голів

Сума нарахованої дотації, тис. грн

Поголів'я корів станом на 01 липня, голів

Сума нарахованої дотації, тис. грн

Нараховано усього, тис. грн

згідно з ф-24, наданою суб'єктом господарювання

підтверджене Адміністратором Єдиного державного реєстру тварин

на яке нараховується дотація

згідно з ф-24, наданою суб'єктом господарювання

підтверджене Адміністратором Єдиного державного реєстру тварин

на яке нараховується дотація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Комісії Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

____________
* Зазначається необхідна дата.

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

ВІДОМІСТЬ
фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк

на ___________________20____ року

Голова сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади

___________________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

(форма у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 01.08.2018 р. N 365)

 

РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, які є юридичними особами, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів

(за закуплені племінні (генетичні) ресурси у період з 01 жовтня 20__ року до 30 вересня 20__ року)

N
з/п

Найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Код згідно з ЄДРПОУ

Кількість закуплених племінних (генетичних) ресурсів, голів, доз, штук

Вартість закуплених племінних (генетичних) ресурсів (без податку на додану вартість), тис. грн

Нараховано коштів, тис. грн

Закуплені в Україні племінні телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м'ясного і м'ясного напряму продуктивності вітчизняного походження з племінних заводів та племінних репродукторів або ввезені у режимі імпорту

 

 

 

 

 

 

Закуплені в Україні племінні свинки та кнурці з племінних заводів та племінних репродукторів або ввезені у режимі імпорту

 

 

 

 

 

 

Закуплені в Україні племінні вівцематки, барани, ярки з племінних заводів та племінних репродукторів або ввезені в режимі імпорту

 

 

 

 

 

 

Закуплена в Україні ідентифікована сперма бугаїв вітчизняного походження або ввезена в режимі імпорту за умови внесення плідників до Каталогу бугаїв молочних, молочно-м'ясних порід / Каталогу бугаїв м'ясних порід і типів з визначеною племінною цінністю

 

 

 

 

 

 

Ембріони великої рогатої худоби

 

 

 

 

 

 

Разом *

 

 

 

 

Голова Комісії Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва

___________________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

____________
* Зазначається у розрізі регіонів та по Україні.

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

(форма у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 01.08.2018 р. N 365)

 

РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості об'єктів

станом на "___"__________________ 20__ року

N
з/п

Найменування та місцезнаходження
 (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання (для фізичної особи - підприємця) суб'єкта господарювання,
 номер поточного рахунку, найменування відділення банку.
Назва та місце розташування об'єкта будівництва (реконструкції)

Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний
 номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються
 від прийняття реєстраційного
 номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця)

Вид та кількість тварин згідно з проектом, голів / Потужність доїльного залу, голів / Потужність підприємств з переробки сільськогосопдарської
 продукції, тонн/доба

Кількість створених робочих місць відповідно до акта готовності об'єкта до експлуатації, осіб

Вид будівництва (Б - будівництво, Р - реконструкція)

Рік початку будівництва та реконструкції

Рік завершення етапів будівництва та реконструкції

Вартість завершених етапів будівництва та реконструкції (без податку на додану вартість), тис. грн

Розмір часткового відшкодування вартості об'єктів,
тис. грн

усього

у тому числі обладнання згідно з проектно-кошторисною документацією завершених етапів будівництва та реконструкції (без податку на додану вартість)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Комісії Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва

___________________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

____________
* Зазначається у розрізі регіонів та по Україні.

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

(форма у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 01.08.2018 р. N 365)

 

ЗАГАЛЬНИЙ РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію відсотків

  за ________________ 20___року
місяць)

_________________________________________________________________________________________________________________
(найменування банківської установи)

Реквізити банку:

код банку згідно з ЄДРПОУ ______________

МФО__________

рахунок банку __________________

 

(грн)

____________________________________
(П. І. Б. уповноваженої особи Мінагрополітики)

___________________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Зазначається у розрізі банків та щодо всіх банків разом.

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

(форма у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 01.08.2018 р. N 365)

 

ЗАГАЛЬНИЙ РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

           за ________________ 20___ року
       (місяць)

______________________________________________________________________________________________________________
(найменування банківської установи)

Реквізити банку:

код банку згідно з ЄДРПОУ ______________

МФО__________

рахунок банку __________________

 

(грн)

____________________________________
(П. І. Б. уповноваженої особи Мінагрополітики)

___________________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Інформація зазначається в розрізі банків та щодо всіх банків разом.

Примітка. У разі використання кредиту на рівні 25 відсотків і більше проводиться перевірка цільового використання кредиту.

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

(форма у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 01.08.2018 р. N 365)

 

____________________________________
        (адміністративно-територіальна одиниця)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
про нарахування сум дотацій за молодняк

                                                        за ____________
                                                                                 (місяць)

20__ року

N
з/п

Кількість фізичних осіб

Кількість голів, усього*

Нарахована дотація за період утримання*:

Сума нарахованої дотації*, грн

від 1 до 5 місяців, голів

нараховано дотації, грн

від 5 до 9 місяців, голів

нараховано дотації, грн

від 9 до 13 місяців, голів

нараховано дотації, грн

усього

згідно із попередньою Зведеною відомістю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник структурного підрозділу _____________________
облдержадміністрації, що забезпечує виконання
функцій з питань агропромислового розвитку

_________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Інформація надається наростаючим підсумком.

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

ІНФОРМАЦІЯ
від суб'єкта господарювання, який є юридичною особою, про наявне поголів'я тварин, у тому числі поголів'я тварин, вартість яких частково відшкодована

__________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)

Вид тварин

Поголів'я тварин, вартість яких була частково відшкодована, голів

Поголів'я тварин станом на 01 січня 20__ року

Поголів'я тварин станом на 01 січня 20__ року

усього, голів

у тому числі вартість яких була частково відшкодована

усього, голів

у тому числі вартість яких була частково відшкодована

Телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м'ясного і м'ясного напряму продуктивності

 

 

 

 

 

Свинки та кнурці

 

 

 

 

 

Вівцематки, барани, ярки

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

ІНФОРМАЦІЯ
від суб'єкта господарювання про діяльність об'єкта в галузі скотарства, вартість якого частково відшкодована

____________________________________________________________________________
(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи - підприємця)
суб'єкта господарювання, який отримав часткове відшкодування)

станом на "___" ____________ 20__ року

Показники

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

2

3

4

Поголів'я великої рогатої худоби, усього голів

 

 

 

у тому числі корів

 

 

 

Худоба м'ясного напряму, усього голів

 

 

 

у тому числі корови м'ясного напряму

 

 

 

Середній річний удій молока від однієї корови, кілограмів

 

 

 

Середньодобовий приріст великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі, грамів

 

 

 

Вироблено молока, центнерів

 

 

 

Вирощено (у живій масі) великої рогатої худоби, центнерів

 

 

 

Реалізовано на забій (у живій масі) великої рогатої худоби, центнерів

 

 

 

Середня забійна вага однієї голови великої рогатої худоби, реалізованої на забій, кілограмів

 

 

 

Вихід телят на 100 корів, голів

 

 

 

Собівартість 1 центнера молока, гривень

 

 

 

Собівартість 1 центнера приросту живої маси великої рогатої худоби, гривень

 

 

 

Середня ціна реалізації 1 центнера молока, гривень

 

 

 

Середня ціна реалізації 1 центнера (у живій масі) великої рогатої худоби, гривень

 

 

 

Прибуток (+), збиток (-) від скотарства, усього, тис. гривень

 

 

 

Рівень рентабельності скотарства, %

 

 

 

Кількість створених робочих місць

 

 

 

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

ІНФОРМАЦІЯ
від суб'єкта господарювання про діяльність об'єкта в галузі свинарства, вартість якого частково відшкодована

__________________________________________________________________________________
(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи - підприємця)
суб'єкта господарювання, який отримав часткове відшкодування)

станом на "___" ____________ 20__ року

Показники

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

2

3

4

Поголів'я свиней усього, голів

 

 

 

у тому числі основних свиноматок

 

 

 

Середньодобовий приріст свиней на вирощуванні, відгодівлі та нагулі, грамів

 

 

 

Вирощено (у живій масі) свиней, центнерів

 

 

 

Реалізовано на забій (у живій масі) свиней, центнерів

 

 

 

Середня забійна вага однієї голови свині, реалізованої на забій, кілограмів

 

 

 

Отримано поросят на 100 основних свиноматок, голів

 

 

 

Собівартість 1 центнера приросту живої маси свиней, гривень

 

 

 

Середня ціна реалізації 1 центнера (у живій масі) свиней, гривень

 

 

 

Прибуток (+), збиток (-) від свинарства, усього, тис. гривень

 

 

 

Рівень рентабельності, %

 

 

 

Кількість створених робочих місць

 

 

 

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

ІНФОРМАЦІЯ
від суб'єкта господарювання про діяльність об'єкта в галузі птахівництва, вартість якого частково відшкодована

__________________________________________________________________________________
(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи - підприємця)
суб'єкта господарювання, який отримав часткове відшкодування)

станом на "___" ____________ 20__ року

Показники

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

2

3

4

Поголів'я птиці, усього, тис. голів

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

курей

 

 

 

гусей

 

 

 

качок

 

 

 

індиків

 

 

 

Одержано яєць, тис. штук

 

 

 

Середня несучість однієї курки-несучки на рік, штук

 

 

 

Вирощено (у живій масі) птиці, центнерів

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

кури

 

 

 

гуси

 

 

 

качки

 

 

 

індики

 

 

 

Реалізовано на забій (у живій масі) птиці, центнерів

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

кури

 

 

 

гуси

 

 

 

качки

 

 

 

індики

 

 

 

Середня забійна вага однієї голови птиці, кілограмів

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

кури

 

 

 

гуси

 

 

 

качки

 

 

 

індики

 

 

 

Собівартість 1 центнера приросту живої маси птиці, гривень

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

кури

 

 

 

гуси

 

 

 

качки

 

 

 

індики

 

 

 

Середня ціна реалізації 1 центнера (у живій масі) птиці, гривень

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

кури

 

 

 

гуси

 

 

 

качки

 

 

 

індики

 

 

 

Прибуток (+), збиток (-) від скотарства, усього, тис. гривень

 

 

 

Рівень рентабельності птахівництва, %

 

 

 

Кількість створених робочих місць

 

 

 

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

ІНФОРМАЦІЯ
від суб'єкта господарювання про діяльність підприємства з переробки сільськогосподарської продукції, вартість якого частково відшкодована

_______________________________________________________________________________
(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи - підприємця)
суб'єкта господарювання, який отримав часткове відшкодування)

станом на "___" ____________ 20__ року

Показники

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

2

3

4

Перероблено продукції, усього, тонн:

 

 

 

молока

 

 

 

м'яса

 

 

 

побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, II категорії

 

 

 

Потужність підприємства з переробки, тонн/доба:

 

 

 

молока

 

 

 

м'яса

 

 

 

побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, II категорії

 

 

 

Собівартість переробки однієї тонни продукції, гривень:

 

 

 

молока

 

 

 

м'яса

 

 

 

побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, II категорії

 

 

 

Прибуток (+), збиток (-) від переробки продукції, тис. гривень:

 

 

 

молока

 

 

 

м'яса

 

 

 

побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, II категорії

 

 

 

Рівень рентабельності переробки продукції, %:

 

 

 

молока

 

 

 

м'яса

 

 

 

побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, II категорії

 

 

 

Кількість створених робочих місць, усього, у тому числі на підприємстві з переробки:

 

 

 

молока

 

 

 

м'яса

 

 

 

побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, II категорії

 

 

 

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

ВІДОМІСТЬ
для часткового відшкодування вартості сперми бугаїв

станом на ____________ 20__ року

________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, який є юридичною особою, код згідно з ЄДРПОУ)

Кількість корів на 01 жовтня попереднього року ______ голів

Кількість телиць парувального віку на 01 жовтня попереднього року _____ голів

Кількість корів на 01 число звітного місяця поточного року ______ голів

N
з/п

Ідентифікаційний номер телиці, корови, яку осіменено*

Кличка, ідентифікаційний номер бугая, сперму якого витрачено на осіменіння*

Кількість закуплених та витрачених спермодоз на 1 голову маточного поголів'я*, доз

Ціна (без ПДВ) однієї закупленої та витраченої спермодози* згідно з платіжними документами, грн**

Загальна вартість (без ПДВ) спермодоз, закуплених та витрачених на осіменіння*, грн

1

2

3

4

5

6

Сперма плідників*, яка використана у період з 01 жовтня до 31 грудня попереднього року

 

 

 

 

 

 

Сперма плідників*, яка використана у період з 01 січня до першого числа звітного місяця поточного року

 

 

 

 

 

 

Разом***

 

 

 

 

____________
* Сперма плідників, закуплена та використана для штучного осіменіння маточного поголів'я, повинна бути ідентифікована, а бугаї внесені до Каталогу бугаїв молочних, молочно-м'ясних порід / Каталогу бугаїв м'ясних порід і типів з визначеною племінною цінністю.

** У разі витрачання сперми різної вартості необхідно зазначати всі ціни окремо.

*** Зазначається в розрізі голів маточного поголів'я великої рогатої худоби та разом по суб'єкту господарювання.

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

Інформація
від суб'єкта господарювання про створення робочих місць

Керівник

__________________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

__________________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

(наказ доповнено формою згідно з наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства України від 01.08.2018 р. N 365)

Опрос