Идет загрузка документа (130 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Комиссии Минагрополитики для предоставления государственной поддержки отрасли животноводства и форм соответствующих документов

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Положение, Форма, Приказ, Реестр от 20.03.2018 № 148
действует с 03.04.2018

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.03.2018 р.

м. Київ

N 148

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 березня 2018 р. за N 374/31826

Про затвердження Положення про Комісію Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва та форм відповідних документів

Відповідно до пунктів 5, 9, 11 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107, та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про Комісію Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва;

2) форму Заявки для отримання компенсації відсотків;

3) форму Заявки для отримання компенсації вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів;

4) форму Заявки для отримання дотації за утримання корів;

5) форму Заявки для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;

6) форму Заявки для отримання часткового відшкодування вартості об'єктів;

7) форму Журналу обліку фізичних осіб - власників тварин для отримання дотації за молодняк;

8) форму Реєстру суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію відсотків;

9) форму Реєстру суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів;

10) форму Реєстру суб'єктів господарювання, які є юридичними особами та яким нарахована дотація за утримання корів;

11) форму Відомості фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк;

12) форму Реєстру суб'єктів господарювання, які є юридичними особами, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;

13) форму Реєстру суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості об'єктів;

14) форму Загального реєстру суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію відсотків;

15) форму Загального реєстру суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів;

16) форму Зведеної відомості про нарахування сум дотацій за молодняк;

17) форму Інформації від суб'єкта господарювання, який є юридичною особою, про наявне поголів'я тварин, у тому числі поголів'я тварин, вартість яких частково відшкодована;

18) форму Інформації від суб'єкта господарювання про діяльність об'єкта в галузі скотарства, вартість якого частково відшкодована;

19) форму Інформації від суб'єкта господарювання про діяльність об'єкта в галузі свинарства, вартість якого частково відшкодована;

20) форму Інформації від суб'єкта господарювання про діяльність об'єкта в галузі птахівництва, вартість якого частково відшкодована;

21) форму Інформації від суб'єкта господарювання про діяльність підприємства з переробки сільськогосподарської продукції, вартість якого частково відшкодована;

22) форму Відомості для часткового відшкодування вартості сперми бугаїв.

2. Утворити Комісію Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства аграрної політики та продовольства України:

від 01 грудня 2015 року N 458 "Про здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості об'єктів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2015 року за N 1518/27963;

від 01 грудня 2015 року N 459 "Про здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості тварин", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2015 року за N 1519/27964.

4. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра М. Мартинюка.

 

Заступник Міністра з
питань європейської інтеграції

О. Трофімцева

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності Комісії Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва (далі - Комісія), а саме суб'єктам господарювання - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичним особам - підприємцям, що провадять діяльність у галузі тваринництва (далі - заявники), за такими напрямами:

дотація за утримання корів;

часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;

часткове відшкодування вартості об'єктів.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, цим Положенням та іншими актами законодавства України.

3. Комісія є постійно діючим органом.

4. Головними завданнями Комісії є:

1) на підставі поданих заявниками документів визначити:

обсяг дотації за утримання корів за кожним суб'єктом господарювання, який є юридичною особою;

кількість племінних тварин, сперми та ембріонів, вартість яких буде частково відшкодована, і розмір часткового відшкодування за кожним суб'єктом господарювання, який є юридичною особою;

розмір часткового відшкодування за кожним суб'єктом господарювання.

2) прийняття рішення про включення заявників до:

Реєстру суб'єктів господарювання, які є юридичними особами та яким нарахована дотація за утримання корів;

Реєстру суб'єктів господарювання, які є юридичними особами, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;

Реєстру суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості об'єктів (далі - реєстри).

5. Склад Комісії затверджується наказом Мінагрополітики. До складу Комісії входять представники структурних підрозділів Мінагрополітики, інших державних органів та громадських організацій за погодженням з їх керівниками у кількості не менше п'яти осіб.

6. Комісію очолює голова, який організовує її роботу, розподіляє обов'язки між членами Комісії та проводить засідання. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник голови, а за його відсутності за рішенням Комісії - один з її членів.

7. Підготовка матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення діловодства за кожним із напрямів державної підтримки покладаються на відповідного секретаря Комісії, а за його відсутності - на одного з її членів, визначеного головою Комісії.

8. Формою роботи Комісії є засідання, які скликаються головою або заступником голови Комісії (у разі відсутності голови Комісії) для розгляду поданих документів, визначення обсягу дотації або розміру часткового відшкодування та прийняття рішення про включення суб'єктів господарювання до відповідного реєстру.

9. Комісія розглядає заявки та документи, що додаються до них, які надійшли для отримання дотації за утримання корів, до 01 квітня (станом на 01 січня) та до 01 жовтня (станом на 01 липня); для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів до 05 серпня та до 05 листопада; для отримання часткового відшкодування вартості об'єктів до 05 липня, до 05 жовтня та до 05 грудня.

10. Заявки та документи, що додаються до них, реєструються, розглядаються та зберігаються протягом трьох років.

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються суб'єкту господарювання у триденний строк після їх подання із зазначенням причини повернення.

11. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях у присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

12. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини її членів.

13. Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписують усі члени Комісії, присутні на засіданні. Член Комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід'ємною частиною протоколу.

14. Комісія за результатами розгляду поданих документів визначає обсяг дотації або розмір часткового відшкодування за кожним суб'єктом господарювання з урахуванням вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107, в межах обсягу відкритих асигнувань та формує:

до 15 квітня та до 15 жовтня Реєстр суб'єктів господарювання, які є юридичними особами та яким нарахована дотація за утримання корів;

до 15 серпня та до 15 листопада Реєстр суб'єктів господарювання, які є юридичними особами, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;

до 15 липня, до 15 жовтня та до 15 грудня Реєстр суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості об'єктів.

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

ЗАЯВКА
для отримання компенсації відсотків

у 20__ році

у __________________________________________________ за рахунок коштів державного бюджету
                                         (найменування кредитора)

Прошу розглянути документи ____________________________________________________________
                                                                                                 (повне найменування позичальника)

для отримання часткової компенсації відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими для покриття витрат, пов'язаних із провадженням діяльності в галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура за бюджетною програмою "Державна підтримка галузі тваринництва"

Відомості про суб'єкта господарювання

1. Найменування:

повне ________________________________________________________________________________

скорочене (за наявності) ________________________________________________________________

2. Місцезнаходження ___________________________________________________________________

Телефон ______________________________ Факс _________________ E-mail ____________________

3. Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб - підприємців) ________________________________

4. Місце проживання (для фізичних осіб - підприємців) ______________________________________

Телефон ___________________________ Факс ____________________ E-mail ____________________

5. Види діяльності за КВЕД ______________________________________________________________

6. Код згідно з ЄДРПОУ _________________________________________________________________

7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті) (для фізичних осіб - підприємців) ________________________________

8. Номер поточного рахунку, на який спрямовуватиметься компенсація відсотків ______________________________________________________________________________________

9. Цільове призначення кредиту __________________________________________________________

10. Термін дії кредитного договору з ___________________________ по ________________________
                                                                                                    (число, місяць, рік)                                         (число, місяць, рік)

11. Сума кредиту, гривень _______________________________________________________________

Додатки: підтвердні документи, зазначені у пункті 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107.

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107, та з умовами отримання компенсації відсотків ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник

_________________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

_________________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

ЗАЯВКА
для отримання компенсації вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

у 20__ році

у ___________________________________________________ за рахунок коштів державного бюджету
                                         (найменування кредитора)

Прошу розглянути документи ____________________________________________________________
                                                                                                         (повне найменування позичальника)

для отримання часткової компенсації вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих за рахунок банківських кредитів за бюджетною програмою "Державна підтримка галузі тваринництва"

Відомості про суб'єкта господарювання

1. Найменування:

повне ________________________________________________________________________________

скорочене (за наявності) _________________________________________________________________

2. Місцезнаходження ___________________________________________________________________

Телефон ________________________ Факс ____________________ E-mail _______________________

3. Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб - підприємців) _________________________________

4. Місце проживання (для фізичних осіб - підприємців) _______________________________________

Телефон _______________________ Факс ___________________ E-mail _________________________

5. Види діяльності за КВЕД ______________________________________________________________

6. Код згідно з ЄДРПОУ _________________________________________________________________

7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті) (для фізичних осіб - підприємців) ______________________________________________________________________________________

8. Номер поточного рахунку, на який спрямовуватиметься компенсація відсотків ______________________________________________________________________________________

9. Цільове призначення кредиту __________________________________________________________

10. Термін дії кредитного договору з ___________________________ по _________________________
                                                                                                  (число, місяць, рік)                                             (число, місяць, рік)

11. Сума кредиту, гривень _______________________________________________________________

Додатки: підтвердні документи, зазначені у пункті 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107.

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107, та з умовами отримання компенсації вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник

__________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

__________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

ЗАЯВКА
для отримання дотації за утримання корів

Прошу розглянути подані документи для отримання спеціальної бюджетної дотації за утримання корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напряму продуктивності за бюджетною програмою "Державна підтримка галузі тваринництва"

Поголів'я корів станом на 01 січня / 01 липня*: ____________________________________________

Відомості про суб'єкта господарювання, який є юридичною особою:

1. Найменування:

повне ________________________________________________________________________________

скорочене (за наявності) _________________________________________________________________

2. Місцезнаходження ___________________________________________________________________

3. Місце провадження господарської діяльності _____________________________________________
                                                                                                                                            (поштовий індекс, адреса)

Телефон __________________________ Факс _____________________ E-mail ____________________

4. Форма власності _____________________________________________________________________

5. Види діяльності за КВЕД ______________________________________________________________

6. Код згідно з ЄДРПОУ _________________________________________________________________

7. Банківські реквізити ___________________________________________________________________

Додатки: документи, зазначені у пункті 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107.

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107, та з умовами отримання дотації за утримання корів ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник

_________________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

_________________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

____________
* Зазначається необхідна дата на момент подання.

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

ЗАЯВКА
для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів

Прошу розглянути подані документи для отримання часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного і м'ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок і сперми бугаїв та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність, за бюджетною програмою "Державна підтримка галузі тваринництва"

Вид племінних (генетичних) ресурсів та статево-вікові групи за видами тварин:

1. ____________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________

Відомості про суб'єкта господарювання, який є юридичною особою

1. Найменування:

повне ________________________________________________________________________________

скорочене (за наявності) _________________________________________________________________

2. Місцезнаходження ___________________________________________________________________

3. Місце провадження господарської діяльності _____________________________________________
                                                                                                                                          (поштовий індекс, адреса)

Телефон ___________________ Факс ________________________ E-mail ________________________

4. Форма власності _____________________________________________________________________

5. Види діяльності за КВЕД ______________________________________________________________

6. Код згідно з ЄДРПОУ _________________________________________________________________

7. Банківські реквізити ___________________________________________________________________

Додатки: документи, зазначені у пункті 10 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107.

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107, та з умовами отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник

_________________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

_________________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

ЗАЯВКА
для отримання часткового відшкодування вартості об'єктів

Прошу розглянути документи для нарахування часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції за бюджетною програмою "Державна підтримка галузі тваринництва"

Відомості про суб'єкта господарювання

1. Найменування:

повне ________________________________________________________________________________

скорочене (за наявності) ________________________________________________________________

2. Місцезнаходження ___________________________________________________________________

Телефон _________________________ Факс ________________ E-mail __________________________

3. Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб - підприємців) _________________________________

4. Місце проживання (для фізичних осіб - підприємців) _______________________________________

Телефон ________________________ Факс _________________ E-mail __________________________

5. Назва та місце розташування об'єкта будівництва (реконструкції) _____________________________

6. Форма власності _____________________________________________________________________

7. Види діяльності за КВЕД ______________________________________________________________

8. Код згідно з ЄДРПОУ ________________________________________________________________

9. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті) (для фізичних осіб - підприємців) ______________________________________________________________________________________

10. Банківські реквізити __________________________________________________________________

11. Орган управління майном ____________________________________________________________

12. Вартість завершених етапів будівництва та реконструкції (без податку на додану вартість), тис. гривень _______________________________________________________________________________

Додатки: документи, зазначені у пункті 11 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107.

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107, ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник

_________________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

_________________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

Журнал обліку
фізичних осіб - власників тварин для отримання дотації за молодняк

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті)

Місце проживання

Номер поточного рахунку, відкритого у банку, найменування відділення банку

Ідентифікаційний номер молодняку великої рогатої худоби, серія і номер паспорта тварини

Вік тварини (повних місяців)

Дата прийняття документів

Дата першого подання документів

Підпис фізичної особи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію відсотків

                                                        за ____________
                                                                                 (місяць)

20__ року

______________________________________________________________
(найменування банківської установи)

Реквізити банку:

код банку згідно з ЄДРПОУ ______________

МФО __________

рахунок банку __________________

(грн)

N
з/п

Найменування позичальника

Цільове призначення кредиту

Термін дії кредитного договору

Початкова сума кредиту

Відсоткова ставка за користування кредитом

Ставка НБУ

Сума сплачених відсотків за користування кредитом

Сума компенсації

найменування / прізвище, ім'я, по батькові

код згідно з ЄДРПОУ / серія та номер паспорта

індивідуальний податковий номер

попередній Реєстр

цей Реєстр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

_______________________________________
(П. І. Б. уповноваженої особи банківської установи)

____________
(підпис)

"___" ____________ 20__ р.

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

                                                        за ____________
                                                                                 (місяць)

20__ року

______________________________________________________________
(найменування банківської установи)

Реквізити банку:

код банку згідно з ЄДРПОУ ______________

МФО __________

рахунок банку __________________

(грн)

N
з/п

Найменування позичальника

Цільове призначення кредиту

Сума кредиту

Термін дії кредитного договору, міс.

Обсяг використаних коштів за кредитним договором

Сума нарахованої компенсації

Сума компенсації

найменування / прізвище, ім'я, по батькові

код згідно з ЄДРПОУ / серія та номер паспорта

індивідуальний податковий номер

усього

у т. ч. за звітний період

усього

у т. ч. за звітний період

сплачено згідно з попереднім Реєстром

підлягає сплаті за цим Реєстром

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________
(П. І. Б. уповноваженої особи банківської установи)

_______________
(підпис)

"___" ____________ 20__ р.

Примітка. У разі використання кредиту на рівні 25 відсотків і більше проводиться перевірка цільового використання кредиту.

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, які є юридичними особами та яким нарахована дотація за утримання корів

(станом на 01 січня / 01 липня* 20__ року)

N
з/п

Найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Код згідно з ЄДРПОУ

Поголів'я корів станом на 01 січня, голів

Сума нарахованої дотації, тис. грн

Поголів'я корів станом на 01 липня, голів

Сума нарахованої дотації, тис. грн

Нараховано усього, тис. грн

згідно з ф-24, наданою суб'єктом господарювання

підтверджене Адміністратором Єдиного державного реєстру тварин

на яке нараховується дотація

згідно з ф-24, наданою суб'єктом господарювання

підтверджене Адміністратором Єдиного державного реєстру тварин

на яке нараховується дотація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Комісії Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

____________
* Зазначається необхідна дата.

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

ВІДОМІСТЬ
фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк

на ____________ 20__ року

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті), номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Ідентифікаційний номер тварини

Нарахована дотація за період утримання

Сума нарахованої дотації, грн

від 1 до 5 місяців, грн

від 5 до 9 місяців, грн

від 9 до 13 місяців, грн

усього

згідно із попередньою Відомістю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

Голова сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади

__________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, які є юридичними особами, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів

(за закуплені племінні (генетичні) ресурси у період з 01 жовтня 20__ року до 30 вересня 20__ року)

Статево-вікові групи за видами тварин, сперма та ембріони

Найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Код згідно з ЄДРПОУ

Кількість закуплених племінних (генетичних) ресурсів, голів, доз, штук

Нараховано коштів, тис. грн

Закуплені в Україні племінні телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м'ясного і м'ясного напряму продуктивності вітчизняного походження з племінних заводів та племінних репродукторів або ввезені у режимі імпорту

 

 

 

 

Закуплені в Україні племінні свинки та кнурці з племінних заводів та племінних репродукторів або ввезені у режимі імпорту

 

 

 

 

Закуплені в Україні племінні вівцематки, барани, ярки з племінних заводів та племінних репродукторів або ввезені в режимі імпорту

 

 

 

 

Закуплена в Україні ідентифікована сперма бугаїв вітчизняного походження або ввезена в режимі імпорту, за умови внесення плідників до Каталогу бугаїв молочних, молочно-м'ясних порід / Каталогу бугаїв м'ясних порід і типів з визначеною племінною цінністю

 

 

 

 

Ембріони великої рогатої худоби

 

 

 

 

Разом*

 

 

 

 

Голова Комісії Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

____________
* Зазначається у розрізі регіонів та по Україні.

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості об'єктів

станом на "___" ____________ 20__ року

N
з/п

Найменування та місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання (для фізичної особи - підприємця) суб'єкта господарювання, номер поточного рахунку, найменування відділення банку. Назва та місце розташування об'єкта будівництва (реконструкції)

Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця)

Вид та кількість тварин згідно з проектом, голів/ Потужність доїльного залу, голів / Потужність підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, тонн/доба

Вид будівництва (Б - будівництво, Р - реконструкція)

Рік початку будівництва та реконструкції

Рік завершення етапів будівництва та реконструкції

Вартість завершених етапів будівництва та реконструкції (без податку на додану вартість), тис. грн

Розмір часткового відшкодування вартості об'єктів, тис. грн

усього

у тому числі обладнання згідно з проектно-кошторисною документацією завершених етапів будівництва та реконструкції (без податку на додану вартість)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом*

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Комісії Мінагрополітики для надання
державної підтримки галузі тваринництва

______________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

____________
* Зазначається у розрізі регіонів та по Україні.

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

ЗАГАЛЬНИЙ РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію відсотків

                                                        за ____________
                                                                                 (місяць)

20__ року

______________________________________________________________
(найменування банківської установи)

Реквізити банку:

код банку згідно з ЄДРПОУ ______________

МФО __________

рахунок банку __________________

(грн)

N
з/п

Найменування позичальника

Цільове призначення кредиту

Термін дії кредитного договору

Початкова сума кредиту

Відсоткова ставка за користування кредитом

Ставка НБУ

Сума сплачених відсотків за користування кредитом

Сума компенсації

найменування / прізвище, ім'я, по батькові

код згідно з ЄДРПОУ / серія та номер паспорта

індивідуальний податковий номер

попередній Реєстр

цей Реєстр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом*

 

 

 

 

 

 

__________________________________
(П. І. Б. уповноваженої особи Мінагрополітики)

________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ р.

____________
* Інформація зазначається в розрізі банків та щодо всіх банків разом.

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

ЗАГАЛЬНИЙ РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

                                                        за ____________
                                                                                 (місяць)

20__ року

______________________________________________________________
(найменування банківської установи)

Реквізити банку:

код банку згідно з ЄДРПОУ ______________

МФО __________

рахунок банку __________________

(грн)

N
з/п

Найменування позичальника

Цільове призначення кредиту

Сума кредиту

Термін дії кредитного договору, міс.

Обсяг використаних коштів за кредитним договором

Сума нарахованої компенсації

Сума компенсації

найменування / прізвище, ім'я, по батькові

код згідно з ЄДРПОУ / серія та номер паспорта

індивідуальний податковий номер

усього

у т. ч. за звітний період

усього

у т. ч. за звітний період

сплачено згідно з попереднім Реєстром

підлягає сплаті за цим Реєстром

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Разом*

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________
(П. І. Б. уповноваженої особи Мінагрополітики)

________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ р.

____________
* Інформація зазначається в розрізі банків та щодо всіх банків разом.

Примітка. У разі використання кредиту на рівні 25 відсотків і більше проводиться перевірка цільового використання кредиту.

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

____________________________________
        (адміністративно-територіальна одиниця)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
про нарахування сум дотацій за молодняк

                                                        за ____________
                                                                                 (місяць)

20__ року

N
з/п

Кількість фізичних осіб

Кількість голів, усього*

Нарахована дотація за період утримання*:

Сума нарахованої дотації*, грн

від 1 до 5 місяців, голів

нараховано дотації, грн

від 5 до 9 місяців, голів

нараховано дотації, грн

від 9 до 13 місяців, голів

нараховано дотації, грн

усього

згідно із попередньою Зведеною відомістю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник структурного підрозділу _____________________
облдержадміністрації, що забезпечує виконання
функцій з питань агропромислового розвитку

_________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Інформація надається наростаючим підсумком.

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

ІНФОРМАЦІЯ
від суб'єкта господарювання, який є юридичною особою, про наявне поголів'я тварин, у тому числі поголів'я тварин, вартість яких частково відшкодована

__________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)

Вид тварин

Поголів'я тварин, вартість яких була частково відшкодована, голів

Поголів'я тварин станом на 01 січня 20__ року

Поголів'я тварин станом на 01 січня 20__ року

усього, голів

у тому числі вартість яких була частково відшкодована

усього, голів

у тому числі вартість яких була частково відшкодована

Телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м'ясного і м'ясного напряму продуктивності

 

 

 

 

 

Свинки та кнурці

 

 

 

 

 

Вівцематки, барани, ярки

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

ІНФОРМАЦІЯ
від суб'єкта господарювання про діяльність об'єкта в галузі скотарства, вартість якого частково відшкодована

____________________________________________________________________________
(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи - підприємця)
суб'єкта господарювання, який отримав часткове відшкодування)

станом на "___" ____________ 20__ року

Показники

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

2

3

4

Поголів'я великої рогатої худоби, усього голів

 

 

 

у тому числі корів

 

 

 

Худоба м'ясного напряму, усього голів

 

 

 

у тому числі корови м'ясного напряму

 

 

 

Середній річний удій молока від однієї корови, кілограмів

 

 

 

Середньодобовий приріст великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі, грамів

 

 

 

Вироблено молока, центнерів

 

 

 

Вирощено (у живій масі) великої рогатої худоби, центнерів

 

 

 

Реалізовано на забій (у живій масі) великої рогатої худоби, центнерів

 

 

 

Середня забійна вага однієї голови великої рогатої худоби, реалізованої на забій, кілограмів

 

 

 

Вихід телят на 100 корів, голів

 

 

 

Собівартість 1 центнера молока, гривень

 

 

 

Собівартість 1 центнера приросту живої маси великої рогатої худоби, гривень

 

 

 

Середня ціна реалізації 1 центнера молока, гривень

 

 

 

Середня ціна реалізації 1 центнера (у живій масі) великої рогатої худоби, гривень

 

 

 

Прибуток (+), збиток (-) від скотарства, усього, тис. гривень

 

 

 

Рівень рентабельності скотарства, %

 

 

 

Кількість створених робочих місць

 

 

 

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

ІНФОРМАЦІЯ
від суб'єкта господарювання про діяльність об'єкта в галузі свинарства, вартість якого частково відшкодована

__________________________________________________________________________________
(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи - підприємця)
суб'єкта господарювання, який отримав часткове відшкодування)

станом на "___" ____________ 20__ року

Показники

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

2

3

4

Поголів'я свиней усього, голів

 

 

 

у тому числі основних свиноматок

 

 

 

Середньодобовий приріст свиней на вирощуванні, відгодівлі та нагулі, грамів

 

 

 

Вирощено (у живій масі) свиней, центнерів

 

 

 

Реалізовано на забій (у живій масі) свиней, центнерів

 

 

 

Середня забійна вага однієї голови свині, реалізованої на забій, кілограмів

 

 

 

Отримано поросят на 100 основних свиноматок, голів

 

 

 

Собівартість 1 центнера приросту живої маси свиней, гривень

 

 

 

Середня ціна реалізації 1 центнера (у живій масі) свиней, гривень

 

 

 

Прибуток (+), збиток (-) від свинарства, усього, тис. гривень

 

 

 

Рівень рентабельності, %

 

 

 

Кількість створених робочих місць

 

 

 

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

ІНФОРМАЦІЯ
від суб'єкта господарювання про діяльність об'єкта в галузі птахівництва, вартість якого частково відшкодована

__________________________________________________________________________________
(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи - підприємця)
суб'єкта господарювання, який отримав часткове відшкодування)

станом на "___" ____________ 20__ року

Показники

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

2

3

4

Поголів'я птиці, усього, тис. голів

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

курей

 

 

 

гусей

 

 

 

качок

 

 

 

індиків

 

 

 

Одержано яєць, тис. штук

 

 

 

Середня несучість однієї курки-несучки на рік, штук

 

 

 

Вирощено (у живій масі) птиці, центнерів

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

кури

 

 

 

гуси

 

 

 

качки

 

 

 

індики

 

 

 

Реалізовано на забій (у живій масі) птиці, центнерів

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

кури

 

 

 

гуси

 

 

 

качки

 

 

 

індики

 

 

 

Середня забійна вага однієї голови птиці, кілограмів

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

кури

 

 

 

гуси

 

 

 

качки

 

 

 

індики

 

 

 

Собівартість 1 центнера приросту живої маси птиці, гривень

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

кури

 

 

 

гуси

 

 

 

качки

 

 

 

індики

 

 

 

Середня ціна реалізації 1 центнера (у живій масі) птиці, гривень

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

кури

 

 

 

гуси

 

 

 

качки

 

 

 

індики

 

 

 

Прибуток (+), збиток (-) від скотарства, усього, тис. гривень

 

 

 

Рівень рентабельності птахівництва, %

 

 

 

Кількість створених робочих місць

 

 

 

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

ІНФОРМАЦІЯ
від суб'єкта господарювання про діяльність підприємства з переробки сільськогосподарської продукції, вартість якого частково відшкодована

_______________________________________________________________________________
(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи - підприємця)
суб'єкта господарювання, який отримав часткове відшкодування)

станом на "___" ____________ 20__ року

Показники

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

2

3

4

Перероблено продукції, усього, тонн:

 

 

 

молока

 

 

 

м'яса

 

 

 

побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, II категорії

 

 

 

Потужність підприємства з переробки, тонн/доба:

 

 

 

молока

 

 

 

м'яса

 

 

 

побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, II категорії

 

 

 

Собівартість переробки однієї тонни продукції, гривень:

 

 

 

молока

 

 

 

м'яса

 

 

 

побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, II категорії

 

 

 

Прибуток (+), збиток (-) від переробки продукції, тис. гривень:

 

 

 

молока

 

 

 

м'яса

 

 

 

побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, II категорії

 

 

 

Рівень рентабельності переробки продукції, %:

 

 

 

молока

 

 

 

м'яса

 

 

 

побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, II категорії

 

 

 

Кількість створених робочих місць, усього, у тому числі на підприємстві з переробки:

 

 

 

молока

 

 

 

м'яса

 

 

 

побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, II категорії

 

 

 

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

ВІДОМІСТЬ
для часткового відшкодування вартості сперми бугаїв

станом на ____________ 20__ року

________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, який є юридичною особою, код згідно з ЄДРПОУ)

Кількість корів на 01 жовтня попереднього року ______ голів

Кількість телиць парувального віку на 01 жовтня попереднього року _____ голів

Кількість корів на 01 число звітного місяця поточного року ______ голів

N
з/п

Ідентифікаційний номер телиці, корови, яку осіменено*

Кличка, ідентифікаційний номер бугая, сперму якого витрачено на осіменіння*

Кількість закуплених та витрачених спермодоз на 1 голову маточного поголів'я*, доз

Ціна (без ПДВ) однієї закупленої та витраченої спермодози* згідно з платіжними документами, грн**

Загальна вартість (без ПДВ) спермодоз, закуплених та витрачених на осіменіння*, грн

1

2

3

4

5

6

Сперма плідників*, яка використана у період з 01 жовтня до 31 грудня попереднього року

 

 

 

 

 

 

Сперма плідників*, яка використана у період з 01 січня до першого числа звітного місяця поточного року

 

 

 

 

 

 

Разом***

 

 

 

 

____________
* Сперма плідників, закуплена та використана для штучного осіменіння маточного поголів'я, повинна бути ідентифікована, а бугаї внесені до Каталогу бугаїв молочних, молочно-м'ясних порід / Каталогу бугаїв м'ясних порід і типів з визначеною племінною цінністю.

** У разі витрачання сперми різної вартості необхідно зазначати всі ціни окремо.

*** Зазначається в розрізі голів маточного поголів'я великої рогатої худоби та разом по суб'єкту господарювання.

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

Опрос