Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Инструкцию о порядке действий должностных лиц Государственной пограничной службы Украины и взаимодействия с территориальными органами Государственной миграционной службы Украины при обращении иностранцев или лиц без гражданства с заявлениями о признании беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите

МВД
Приказ от 28.02.2018 № 151
действует с 17.04.2018

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.02.2018

м. Київ

N 151

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 березня 2018 р. за N 353/31805

Про внесення змін до Інструкції про порядок дій посадових осіб Державної прикордонної служби України та взаємодії з територіальними органами Державної міграційної служби України під час звернення іноземців чи осіб без громадянства із заявами про визнання біженцями або особами, які потребують додаткового захисту

Відповідно до абзацу третього підпункту 1 пункту 6 параграфа 2 "Прикінцеві положення" розділу 4 Закону України від 03 жовтня 2017 року N 2147-VIII "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів", з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України у відповідність до законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Унести до розділу II Інструкції про порядок дій посадових осіб Державної прикордонної служби України та взаємодії з територіальними органами Державної міграційної служби України під час звернення іноземців чи осіб без громадянства із заявами про визнання біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10 серпня 2016 року N 772, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2016 року за N 1212/29342, такі зміни:

1) абзац третій підпункту 3 пункту 3 викласти в такій редакції:

"доставляння та передавання шукача захисту - дитини, розлученої із сім'єю, представникам найближчого органу опіки і піклування та територіального органу ДМС не пізніше 24 годин із моменту їх інформування з дотриманням положень Порядку взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування під час виявлення розлучених із сім'єю дітей, які не є громадянами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року N 832;";

2) у підпункті 3 пункту 4:

в абзаці другому цифри "1837" замінити цифрами "289";

в абзаці третьому слова та цифри "застосування до шукача захисту заходу, передбаченого пунктом 3 частини другої статті 1837 КАС, у виді затримання - не пізніше наступного дня після прийняття рішення про його застосування" замінити словами та цифрами "прийняття судом рішення про затримання особи до вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, відповідно до пункту 12 частини другої статті 245 КАС - не пізніше наступного дня після прийняття рішення";

в абзаці четвертому слова та цифри "застосування до шукача захисту заходу, передбаченого пунктом 2 частини другої статті 1837 КАС, у виді зобов'язання внести заставу" замінити словами та цифрами "прийняття судом рішення про зобов'язання особи внести заставу відповідно до пункту 15 частини другої статті 245 КАС";

в абзаці п'ятому слова та цифри "застосування до шукача захисту заходу, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 1837 КАС, у виді взяття на поруки підприємства, установи чи організації" замінити словами та цифрами "прийняття судом рішення про звільнення особи на поруки підприємства, установи чи організації відповідно до пункту 14 частини другої статті 245 КАС".

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної прикордонної служби України та заступника Голови Державної міграційної служби України відповідно до розподілу обов'язків.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
прикордонної служби України

В. Серватюк

Голова Державної
міграційної служби України

М. Ю. Соколюк

Керівник Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини

Б. В. Крикливенко

Опрос