Идет загрузка документа (152 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по бонитировке коз молочных пород, Инструкции по ведению племенного учета в молочном козоводстве, образцов форм племенного учета и внесении изменений в приказ Министерства аграрной политики Украины от 16 июля 2003 года N 242

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Приказ, Инструкция от 28.02.2018 № 104
действует с 17.04.2018

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.02.2018

м. Київ

N 104

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 березня 2018 р. за N 341/31793

Про затвердження Інструкції з бонітування кіз молочних порід, Інструкції з ведення племінного обліку в молочному козівництві, зразків форм племінного обліку та внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 16 липня 2003 року N 242

Відповідно до статей 7, 9, 16 Закону України "Про племінну справу у тваринництві", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Інструкцію з бонітування кіз молочних порід;

2) Інструкцію з ведення племінного обліку в молочному козівництві;

3) форму N 1-кзм "Картка племінного цапа";

4) форму N 2-кзм "Картка племінної кози";

5) форму N 3-кзм "Журнал обліку парування (осіменіння), окоту козематок та реєстрації приплоду";

6) форму N 4-кзм "Журнал обліку вирощування та бонітування племінного молодняку кіз молочних порід";

7) форму N 5-кзм "Звіт про результати бонітування кіз молочних порід";

8) форму N 6-кзм "Перелік ознак для формування інформаційної бази даних кіз молочного напряму продуктивності";

9) Зміни до Інструкції з ведення племінного обліку у вівчарстві та козівництві, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 16 липня 2003 року N 242, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2003 року за N 679/8001.

2. Внести до наказу Міністерства аграрної політики України від 16 липня 2003 року N 242 "Про затвердження Інструкції з бонітування овець, Інструкції з ведення племінного обліку у вівчарстві та козівництві та зразків форм племінного обліку у вівчарстві та козівництві", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2003 N 679/8000, такі зміни:

1) у назві та тексті наказу слова "та козівництві" виключити;

2) підпункт 1.3 пункту 1 викласти в такій редакції:

"1.3. Зразки форм племінного обліку у вівчарстві (додаються):

форма N 1-в "Картка племінного барана" (крім смушкових порід);

форма N 2-в "Картка племінної вівцематки" (крім смушкових порід);

форма N 1-всм "Картка племінного барана" (для смушкових порід);

форма N 2-всм "Картка племінної вівцематки" (для смушкових порід);

форма N 3-в "Журнал з відтворення стада овець за 20__ рік";

форма N 3-всм "Журнал обліку осіменіння, ягніння вівцематок і бонітування смушкових ягнят за 20__ рік";

форма N 4-в "Журнал обліку вирощування і продуктивності племінного молодняку овець народження 20__ року";

форма N 4-всм "Акт N __ про результати бонітування смушкових ягнят від "___" ____________ 20__ року";

форма N 5-в "Журнал індивідуального бонітування та продуктивності овець за 20__ рік";

форма N 5-всм "Остаточна відомість обліку якості каракульських смушків від "___" ____________ 20__ року";

форма N 6-в "Зведена відомість результатів бонітування овець за 20__ рік" (крім смушкових порід);

форма N 6-всм "Відомість якісного складу стада смушкових овець за 20__ рік";

форма N 7-в "Акт N __ про підсумки класного бонітування овець від "___" ____________ 20__ року";

форма N 8-всм "Акт N __ про ягніння смушкових вівцематок з "___" ____________ до "___" ____________ 20__ року";

форма N 9-в "Відомість закріплення плідників за матками на період парування (осіменіння) за 20__ рік";

форма N 10-в "Остаточна відомість з парування (осіменіння) овець за 20__ рік";

форма N 11-в "Остаточна відомість про результати ягніння овець за 20__ рік";

форма N 12-в "Остаточна відомість про відлучення ягнят від маток за 20__ рік";

форма N 13-в "Остаточна відомість про результати весняного (осіннього) стриження овець за 20__ рік".

3. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

В. Лапа

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. Терентьєв

Президент Національної
академії аграрних наук України

Я. М. Гадзало

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Керівник Секретаріату
СПО роботодавців на
національному рівні

Р. Іллічов

 

ІНСТРУКЦІЯ
з бонітування кіз молочних порід

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок проведення бонітування кіз молочних порід з метою визначення комплексного класу тварин та їх племінного і виробничого призначення.

2. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

багатоплідність - кількість народжених козою козенят за один окіт;

бонітування кіз - комплексна оцінка племінних і підконтрольних тварин за племінними та продуктивними якостями і екстер'єрним типом, яка проводиться в усіх господарствах незалежно від організаційно-правової форми власності;

екстер'єр тварини - її зовнішній вигляд, зовнішні форми тілобудови в цілому;

кози, що оцінюються, - кози від першої кітності до закінчення їх оцінки за молочною продуктивністю за першу лактацію, після чого їх переводять в основні козематки (оцінка не нижче першого класу) або вибраковують;

молодняк - сільськогосподарські тварини, що знаходяться в стадії росту та розвитку до початку їх продуктивного використання;

основні цапи-плідники та козематки - дорослі тварини племінного стада, яких використовують для одержання племінного ремонтного та надремонтного молодняку;

плодючість - кількість козенят, одержаних від цапа чи кози за певний період часу;

помісні тварини - тварини, отримані в результаті схрещування двох неспоріднених порід, а також при розведенні помісей "у собі" і при схрещуванні місцевих тварин з чистопородними та помісними тваринами;

порода - цілісна група кіз спільного походження, яка склалася під впливом творчої діяльності людини в певних господарських і природних умовах, кількісно достатня для тривалого розведення "в собі" та вдосконалення, має господарську й племінну цінність, чітку специфічність за типом, кількісними та якісними показниками молочної продуктивності та відтворної здатності;

породність - наявність у тварин успадкованих, типових для породи ознак;

стандарт породи - мінімальні вимоги до молодняку і дорослих кіз I класу при бонітуванні у певному віці за основними селекційними ознаками, які зумовлюють показники їх продуктивності та комплексну оцінку;

цапи, що оцінюються, - цапи від першого парування до закінчення їх оцінки за живою масою та типом не менше 10 потомків у 6-місячному віці, після чого їх переводять в основні за умови, що понад 90 % їхніх потомків віднесено до класу "еліта", або умовно основні за відповідності 70 - 89 % потомків класу "еліта". Цапів, що не відповідають вищезазначеним умовам, вибраковують.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про племінну справу у тваринництві".

3. Організацію та проведення бонітування забезпечують суб'єкти племінної справи у тваринництві.

4. Бонітування поголів'я молочних кіз проводить комісія, до складу якої:

входять спеціалісти господарства (зоотехніки, зоотехніки з племінної справи та спеціалісти ветеринарної медицини) - за призначенням керівника підприємства (за згодою);

залучаються фахівці зі спеціальною підготовкою наукових та навчальних установ, селекційних центрів, зоотехніки з практичним досвідом роботи та працівники громадських організацій (об'єднань), які відповідають кваліфікаційним вимогам і можуть виконувати спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами, відповідно до вимог законодавства (за згодою);

залучаються представники структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних державних адміністрацій.

5. Бонітування кіз молочних порід проводиться впродовж року, коли тварини досягають певного віку.

6. Бонітуванню підлягають:

цапи - у віці 18 місяців та у два роки і старше на дату народження;

козематки - на 30 - 60 день лактації;

молодняк - при відлученні та у 6, 12 - 15-місячному віці.

Не бонітують молодняк віком до 1 місяця, тварин на відгодівлі та цапів з низькими показниками відтворювальної здатності.

7. Під час бонітування проводять:

1) перевірку ідентифікаційних номерів і (за потреби) їх відновлення;

2) зважування тварин та узяття промірів статей екстер'єру;

3) перевірку показників відтворення цапів та маточного поголів'я;

4) аналіз показників власної продуктивності тварин, продуктивності батьків та потомства, заповнення відповідних форм племінного обліку;

5) огляд тварин;

6) оцінку тварин за основними ознаками, які характеризують їх продуктивні та племінні якості;

7) присвоєння за основними ознаками комплексних класів: "еліта", I, II, III класи для чистопородних кіз та "еліта", I, II класи - для помісних.

Тварин, що не відповідають мінімальним вимогам до показників III класу, відносять до позакласних. Тварин, на яких немає даних племінного обліку, відносять до неплемінних і вони не підлягають бонітуванню.

8. Станом на 01 січня кожного року за результатами бонітування складається звіт про результати бонітування кіз молочних порід (форма N 5-кзм) та на кожну тварину вносяться (доповнюються) дані згідно з переліком ознак для формування інформаційної бази даних кіз молочного напряму продуктивності (форма N 6-кзм), який подає суб'єкт господарювання:

до 20 січня - Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій для затвердження;

до 01 лютого - організаціям (установам), визначеним Мінагрополітики, для їх аналізу та зведення.

9. Організації (установи), визначені Мінагрополітики:

1) проводять аналіз результатів бонітування молочних кіз у розрізі порід та статево-вікових груп;

2) оцінюють якість племінних (генетичних) ресурсів та рівень ведення селекційної роботи у стадах;

3) вносять дані до зведеної інформаційної бази даних племінних тварин;

4) подають зведені дані та аналіз бонітування до Мінагрополітики до 25 лютого кожного року;

5) розробляють заходи з удосконалення порід і стад.

10. Зведені дані та аналіз бонітування використовуються для оцінки плідників за якістю потомків та розробки і коригування програм селекції кіз молочних порід.

II. Визначення породності тварин

1. Породність кіз визначають за даними породності батьків з обов'язковим оглядом і урахуванням вираженості у тварин ознак породи. За породністю тварин розподіляють на чистопородних і помісних.

2. До чистопородних належать кози, які за продуктивністю відповідають мінімальним вимогам для відповідної породи, а за походженням - одній із таких вимог:

1) походять від батьків однієї породи, чистопородність яких підтверджується відповідними документами племінного обліку;

2) одержані від чистопородних батьків споріднених порід з віднесенням до вихідної (материнської) породи:

зааненська, німецька біла благородна, біла банатська, біла чеська, британо-зааненська, сабли, інші похідні від зааненської породи;

альпійська, німецька коричнева короткошерста, оберхазлі, чеська гніда короткошерста, інші похідні від альпійської породи;

тогенбурзька, похідні від тогенбурзької;

англо-нубійська, нубійська, інші похідні від нубійської та англо-нубійської;

3) п'ятого (V) покоління, одержані при поглинальному схрещуванні неспоріднених та віддалених порід, які мають виражений тип батьківської поліпшуючої породи з віднесенням їх до цієї породи;

4) одержані шляхом ввідного чи відтворювального схрещування та розведення помісей II - IV поколінь "у собі" з віднесенням їх до новоствореної породи або внутрішньопородного типу.

3. До помісей належать тварини, одержані від схрещування неспоріднених порід.

4. Ступінь породності тварин визначають за умовними частками кровності батьків (додаток 1).

III. Визначення класу тварин за основними ознаками

1. Оцінку кіз під час бонітування проводять з урахуванням віку та статі за ознаками:

1) цапів - тип будови тіла, жива маса, висота в холці, походження, якість потомків, здоров'я, багатоплідність осіменених ними маток;

2) козематок - тип будови тіла, жива маса, молочна продуктивність, якість молока, висота в холці, походження, якість нащадків, здоров'я, середня багатоплідність;

3) молодняку - тип будови тіла, жива маса, походження, здоров'я.

2. Для оцінки кіз відповідної статі враховують показники:

1) індивідуально визначеного надою та якості молока;

2) живої маси та обмірів тіла;

3) експертно - типу будови тіла.

3. Оцінку тварин за походженням проводять за комплексним класом матері та батька на час їх бонітування.

4. Оцінку тварин за якістю потомків проводять за результатами оцінки росту, розвитку та продуктивності потомства, рівнем успадкування селекційних ознак.

IV. Оцінка тварин за індивідуальними якостями

1. Оцінку молочної продуктивності козематок проводять за надоєм, кількістю молочного жиру/білка за повну закінчену лактацію (тривалістю 240 днів) або скорочену (тривалістю не менше 150 днів) згідно зі шкалою для оцінки козематок за окремими лактаціями (мінімальні вимоги) (додаток 2).

2. Оцінюють і бонітують кіз:

1) кіз-первісток за показниками фактичної молочної продуктивності першої закінченої лактації;

2) козематок з двома окотами і старше - за середніми показниками молочної продуктивності за відповідну закінчену лактацію.

3. Визначення кількості молочного жиру / молочного білка (кг) та середнього вмісту жиру/білка у молоці (%) за лактацію розраховують відповідно до пункту 2 розділу III Інструкції з ведення племінного обліку в молочному козівництві, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 лютого 2018 року N 104.

Середні показники продуктивності за усі лактації розраховують за сумою показників за окремі лактації поділеною на число врахованих лактацій.

4. Оцінку типу будови тіла цапів, козематок і молодняку проводять за шкалою оцінки типу будови тіла (додатки 3, 4, 5). Під час огляду тварин кількість балів за окремі статі екстер'єру зменшують залежно від їх розвитку, відповідності їх особливостям породи, наявності їх вад і дефектів (додатки 6, 7).

Для визначення комплексного класу кіз за результатами оцінки типу будови тіла вираховують середній бал.

Результати оцінки типу будови тіла та інформацію щодо виявлених вад і дефектів будови тіла записують у форми племінного обліку (форми N 1-кзм, N 2-кзм, N 4-кзм).

5. Оцінку цапів і козематок за живою масою та висотою в холці проводять на основі мінімальних вимог (стандарт породи відповідає вимогам I класу для чистопородних тварин або I класу для помісних тварин, класи визначають відповідно до вимог материнської породи, яка поліпшується, або батьківської - поглинаючої іншу) залежно від застосовуваних методів схрещування, визначених у пункті 2 розділу II цієї Інструкції, для цапів - у певному віці, для козематок - залежно від числа окотів, згідно зі шкалою (додаток 8).

6. Оцінку тварин за інтенсивністю росту проводять за результатами зважування (додатки 9, 10), а результати заносять до форми N 4-кзм.

7. Максимальну оцінку 10 балів тварина одержує за умови оцінки тілобудови за всіма пунктами, обов'язково вказують їхню кількість (форми N 1-кзм, N 2-кзм, N 4-кзм).

Кількість балів за окремі ознаки знижують залежно від їх розвитку, вираженості, наявності вад і дефектів типу будови тіла.

8. Об'єктивною оцінка росту, розвитку та кількісних ознак буде лише при створенні умов утримання та вирощування, які забезпечують прояв генетичного потенціалу продуктивності тварин.

V. Визначення комплексного класу племінних цапів

1. Комплексний клас племінних цапів присвоюють за сумою одержаних балів під час оцінки окремих ознак відповідно до шкали оцінки цапів за комплексом ознак (додаток 11).

2. Комплексний клас цапів-плідників, яких щорічно бонітували упродовж усього періоду племінного використання, може бути змінено лише у бік його підвищення.

3. Оцінку цапів за якістю потомків вперше проводять з метою їх переведення в основні цапи-плідники. На час наступних бонітувань остаточно визначають дійсний класний склад всіх оцінених потомків. До оцінки не включають тварин, які з об'єктивних причин мали низьку продуктивність.

4. Матері дочок, за якими проводиться оцінка цапів-плідників, повинні мати рівень молочної продуктивності не нижче мінімальних вимог стандарту породи I класу.

VI. Визначення комплексного класу козематок

1. Комплексний клас козематок установлюють за сумою балів, визначених за окремі ознаки, які оцінені за комплексною шкалою (додаток 12).

2. Рівень молочної продуктивності козематок визначають згідно зі шкалою для оцінки козематок за окремими лактаціями.

3. Комплексний клас козематок, оцінених за даними п'яти лактацій і більше, може бути змінений лише за умови у бік підвищення.

4. Оцінку козематок за якістю потомків проводять за результатами останнього бонітування всіх потомків. До оцінки не включають тварин, які з об'єктивних причин мали низьку продуктивність.

VII. Визначення комплексного класу молодняку

1. Визначення комплексного класу молодняку проводять на дату проведення бонітування.

2. Комплексний клас молодняку визначають згідно зі шкалою оцінки племінного молодняку за комплексом ознак (додаток 13).

VIII. Заходи щодо поліпшення племінної справи

1. За результатами бонітування козам різних статевовікових груп встановлюють комплексний клас та здійснюють їх подальше призначення для племінного використання.

2. Цапам, яких оцінено за молочною продуктивністю закінчених лактацій 10 і більше дочок, присвоюють одну з таких категорій племінної цінності (обов'язкова умова - отримання ним комплексного класу "еліта"), яка визначається за сумою молочного жиру та білка відповідно до шкали для оцінки козематок за окремими лактаціями:

"A" - середня продуктивність дочок за результатами закінчених лактацій перевищує мінімальні вимоги для класу "еліта" на 30 %;

"B" - середня продуктивність дочок за результатами закінчених лактацій перевищує мінімальні вимоги для класу "еліта" на 20 %;

"C" - середня продуктивність дочок за результатами закінчених лактацій перевищує мінімальні вимоги для класу "еліта" на 10 %.

3. Козематкам, яких оцінено за молочною продуктивністю двох і більше закінчених лактацій, присвоюють відповідну категорію племінної цінності (обов'язкова умова - отримання нею комплексного класу "еліта"), яка визначається за сумою молочного жиру та білка відповідно до шкали для оцінки козематок за окремими лактаціями:

"A" - середня продуктивність закінчених лактацій перевищує мінімальні вимоги для класу "еліта" на 35 %;

"B" - середня продуктивність закінчених лактацій перевищує мінімальні вимоги для класу "еліта" на 25 %;

"C" - середня продуктивність закінчених лактацій перевищує мінімальні вимоги для класу "еліта" на 10 %.

4. Суб'єкти племінної справи у тваринництві використовують кращих за походженням, типом і продуктивністю (категорії "A") козематок для спеціального підбору з метою одержання плідників.

5. За матеріалами бонітування розробляють плани закріплення цапів за маточним поголів'ям та замовних парувань, коригують програму якісного поліпшення стада, формують й оптимізують генеалогічну структуру та визначають напрями селекції, обсяги реалізації і закупівлі племінних (генетичних) ресурсів відповідно до затверджених програм селекції та планів селекційно-племінної роботи.

 

Директор Департаменту
аграрної політики та
сільського господарства

В. Топчій

 

Ступінь породності тварин за умовними частками кровності батьків

У дробових числах

Породність матері

Породність батька

чистопородний (ч/п)

IV покоління (15/16)

III покоління (7/8)

II покоління (3/4)

I покоління (1/2)

Чистопородна (ч/п)

ч/п

ч/п

IV (15/16)

III (7/8)

II (3/4)

IV покоління (15/16)

ч/п

IV (15/16)

III (29/32)

III (27/32)

II (23/32)

III покоління (7/8)

IV (15/16)

III (29/32)

III (7/8)

II (13/16)

II (11/16)

II покоління (3/4)

III (7/8)

III (27/32)

III (13/16)

II (3/4)

II (5/8)

I покоління (1/2)

II (3/4)

II (23/32)

II (11/16)

II (5/8)

I (1/2)

У відсотках

Породність матері, %

Породність батька, %

чистопородний (ч/п)

IV покоління (93,75)

III покоління (87,5)

II покоління (75)

I покоління (50)

Чистопородна (100)

100

96,87

IV (93,75)

III (87,50)

II (75,00)

IV покоління (93,75)

96,87

IV (93,75)

III (90,62)

III (84,37)

II (71,87)

III покоління (87,5)

IV (93,75)

III (90,62)

III (87,50)

II (81,25)

II (68,75)

II покоління (75)

III (87,50)

III (84,37)

III (81,25)

II (75,00)

II (62,50)

I покоління (50)

II (75,00)

II (71,87)

II (68,75)

II (62,50)

I (50,00)

 

Шкала для оцінки козематок за окремими лактаціями (мінімальні вимоги)

Порода

Клас

Надій, кг

Вміст у молоці, %

Молочний жир, кг

Молочний білок, кг

перша

друга

третя

четверта та наступні

жиру

білка

перша

друга

третя

четверта та наступні

перша

друга

третя

четверта та наступні

Зааненська

еліта

800

850

970

1100

3,6

3,1

29

31

35

40

25

26

30

34

I (елп)

770

830

950

1050

3,4

3,0

26

28

32

36

23

25

29

32

II (Iп)

680

730

770

850

3,3

2,8

22

24

25

28

19

20

22

24

III (IIп)

630

680

720

800

3,2

2,7

20

22

23

26

17

18

19

22

Альпійська

еліта

750

790

830

850

3,8

3,3

29

30

32

32

25

26

27

28

I (елп)

700

750

800

830

3,7

3,1

26

28

30

31

22

23

25

26

II (Iп)

650

700

750

800

3,6

3,0

23

25

27

29

20

21

23

24

III (IIп)

600

650

700

750

3,2

2,7

19

21

22

24

16

18

19

20

Тогенбурзька

еліта

680

730

770

850

3,9

3,1

27

28

30

33

21

23

24

26

I (елп)

630

680

730

800

3,8

3,0

24

26

28

30

19

20

22

24

II (Iп)

600

640

700

750

3,5

2,7

21

22

25

26

16

17

19

20

III (IIп)

550

600

650

700

3,3

2,6

18

20

21

23

14

16

17

18

Англо-нубійська

еліта

750

820

950

1020

4,8

3,4

36

39

46

49

26

28

32

35

I (елп)

600

640

690

780

4,6

3,2

28

29

32

36

19

20

22

25

II (Iп)

550

580

610

650

4,4

3,1

24

26

27

29

17

18

19

20

III (IIп)

500

530

560

600

4,2

3,0

21

22

24

25

15

16

17

18

Примітка.

елп - клас "еліта" при бонітуванні помісних кіз;

Iп - перший клас при бонітуванні помісних кіз;

IIп - другий клас при бонітуванні помісних кіз.

 

Шкала оцінки типу будови тіла цапів

Ознаки і статі

Вимоги до оцінки за вищим балом

Вищий бал

Загальний вигляд, тип

Вираженість ознак породи; конституція щільна, міцна; темперамент врівноважений (насторожений, але контактний), масть типова для породи; роги пропорційно (симетрично) поставлені, не грубі, за формою характерні для відповідної породи (у типі: пріска, безоарового чи гвинторогого козла)

10

Розвиток

Гармонійне поєднання усіх статей з характерними ознаками молочного типу, чітко виражений статевий диморфізм (грива, борода), але без грубих елементів конституції, жива маса та висота в холці відповідають стандарту породи (I та Iп класів)

10

Кістяк

Добре розвинений, міцний, але не грубий

10

Голова і шия

Типові для породи, збалансовані за довжиною, шириною та глибиною; лицева частина широка з великими відкритими ніздрями; міцні широкі щелепи без "перекусу" або "недокусу", у англо-нубійської породи допускається "перекус" як характерна ознака породи; вуха: прямостоячі, високо розміщені, тонкі, у англо-нубійської породи - довгі, широкі та звислі, з малою ймовірністю або неможливістю їх підняти; очі: великі та з блиском, бажано бурштинового або горіхового кольору; шия: міцна, добре виповнена м'язами, але без грубості, допускається складчастість шкіри, плавно з'єднується з холкою і грудиною, чітко окреслені підгруддя та грудина

10

Лінія верху (холка, спина, поперек)

Холка тонка, висока, добре виражена, плечі плавно переходять в тіло, лопатки трохи нахилені назад і притиснуті до грудей; спина довга, пряма, міцна, з чітко вираженою мускулатурою; поперек довгий, міцний, обмускулений

10

Груди

Глибокі, широкі, довгі, наповнені в області передніх ніг, без перехвату і западин за лопатками, обхват великий; ребра широкі, пласкі та довгі; шкіра тонка, щільна, еластична

10

Крижі

Широкі та сильні, у маклоках дещо ширші ніж в сідничних горбах, довгі, вирівняні та мають правильний нахил

10

Кінцівки

Передні - прямі, широко розставлені; задні - у разі огляду збоку (від скакального суглоба до бабок) майже вертикальні, а ззаду - вертикальні, широко і паралельно поставлені; суглоби сухі, чітко сформовані; бабки середньої довжини, міцні

10

Ратиці

Майже прямі та компактні, з глибокою п'яткою, рівною та збалансованою поверхнею, зближені, поверхня рогу блискуча без тріщин та ознак стирання

10

Статеві органи

Сім'яники великі, об'ємні, рівномірно розвинені; мошонка простора, без сильного розділення на дві частки; препуцій чистий; пеніс без дефектів; соски (за кількістю - 2) добре виражені

10

Середній бал

10

 

Шкала оцінки типу будови тіла козематок

Ознаки і статі

Вимоги до оцінки за вищим балом

Вищий бал

Загальний вигляд і розвиток

Вираженість ознак породи, відмінна розвиненість ознак молочного типу; пропорційний розвиток статей; голова і шия типові для породи; жива маса та висота в холці відповідають стандарту породи; конституція міцна; кістяк міцний, але не грубий; роги симетричні, не грубі, за формою характерні для відповідної породи (у типі: пріска, безоарового чи гвинторогого козла)

10

Холка, спина, поперек, середня частина

Холка довга, рівна, чітко виражена, лопатки щільно прилягають до грудей; спина пряма, міцна; поперек широкий, прямий; черево глибоке, невідвисле, великої ємності, умовна нижня лінія якого майже паралельна до лінії спини

10

Груди

Глибокі, широкі, довгі, без перехвату і западин за лопатками, обхват великий; ребра округлі, широкі, довгі, широко розставлені та косо спрямовані назад, міжреберна ширина велика; шкіра тонка, щільна, еластична

10

Крижі

Довгі, рівні, широкі у маклоках і сідничних горбах, чітко окреслені; кульшові суглоби високі та широко розставлені; корінь хвоста на рівні маклоків; хвіст середньої довжини і не грубий; бажаний кут нахилу крижів близько 25 %

10

Кінцівки

Передні - прямі, широко розставлені; задні - у разі огляду збоку (від скакального суглоба до бабок) майже вертикальні, ззаду - вертикальні, широко і паралельно поставлені; суглоби сухі, чітко сформовані; бабки середні, міцні

10

Ратиці

Овальної форми, міцні, короткі, компактні, із блискучою поверхнею рогу без тріщин, передня стінка майже прямо спрямована, п'ятка висока

10

Вим'я

Чашоподібне, грушоподібне, симетричне, широке, щільно прикріплене до черева; дно трохи вище скакального суглоба; м'яке, еластичне, значно спадає після видоювання; частки рівномірно розвинені; молочні вени добре виражені; у разі оцінки збоку - видиме на третину

10

Вим'я спереду

Добре розвинене, широке і повне у боки, поширене вперед без надмірностей, міцно прикріплене, без карману; частки не розходяться у боки і рівномірно розвинені

10

Вим'я ззаду

Добре розвинене, високо, широко і міцно прикріплене між стегнами; частки рівномірно розвинені з глибокою роздільною боріздкою між лівою і правою частками

10

Соски

Циліндричної або трохи конічної форми, однакового оптимального розміру за довжиною (5 - 8 см, з урахуванням породи) і діаметром (2 - 3 см), кількістю 2, рівномірно розставлені під кожною часткою, прямовисно спрямовані донизу або трохи вперед

10

Середній бал

10

 

Шкала оцінки типу будови тіла молодняку

Ознаки і статі

Вимоги до оцінки за вищим балом

Вищий бал

Загальний вигляд, тип

Відображає ознаки породи; конституція щільна, міцна; темперамент врівноважений (насторожений, але контактний), масть типова для породи; роги симетричні, не грубі, за формою типові для породи (оцінюють породи молодняку, яким притаманні роги)

10

Розвиток

Гармонійне поєднання усіх статей з характерними ознаками молочного типу, чітко виражений статевий диморфізм (оброслість), але без грубих елементів конституції, жива маса відповідає стандарту I та Iп класів відповідної породи

10

Голова і шия

Типові для породи, збалансовані за довжиною, шириною та глибиною; лицева частина голови широка з великими відкритими ніздрями; щелепи без "перекусу" або "недокусу", у англо-нубійської породи допускається помірний "перекус"; вуха: прямостоячі, високо посаджені, тонкі, у англо-нубійської породи - довгі, широкі та звислі, з малою ймовірністю або неможливістю їх підняти; очі: великі та сяючі, бажано бурштинового або горіхового кольору; шия: міцна, плавно з'єднується з холкою і грудиною, чітко окреслені підгруддя та грудина

10

Лінія верху (холка, спина, поперек)

Холка тонка, висока, добре виражена, плечі плавно переходять в тіло, лопатки трохи нахилені назад і притиснуті до грудей; спина довга, пряма, міцна; поперек довгий, міцний, обмускулений

10

Груди

Глибокі, широкі, довгі, без перехвату і западин за лопатками, обхват великий; ребра широкі, пласкі та довгі; шкіра тонка, щільна, еластична

10

Крижі

Широкі та сильні, у маклоках дещо ширші ніж в сідничних горбах, довгі, вирівняні та мають правильний нахил

10

Кінцівки

Передні - прямі, широко розставлені; задні - у разі огляду збоку (від скакального суглоба до бабок) майже вертикальні, ззаду - вертикальні, широко і паралельно поставлені; суглоби сухі, чітко сформовані; бабки середньої довжини, міцні

10

Ратиці

Майже прямі та компактні, з глибокою п'яткою, рівною та збалансованою поверхнею, зближені, поверхня рогу блискуча, без тріщин, ознак стирання або розшарування

10

Статеві органи

Сім'яники у цапків рівномірно розвинені; соски виражені, їх кількість - 2

10

Середній бал

10

 

Основні вади та дефекти типу будови тіла цапів, що знижують оцінку їх екстер'єру

Ознаки і статі

Вади і дефекти (в дужках вказано кількість балів, на яку знижується оцінка за певну ваду чи недолік)

Загальний вигляд, тип

Загальна недорозвиненість (2); мускулатура пухка або слабко розвинена (1); тип породи виражений слабо (2); низькорослість (1); масть і форма рогів не типові для породи (до 4)

Розвиток

Будова тіла непропорційна і не відповідає напряму продуктивності (3); не виражений статевий диморфізм (3), жива маса (2) та висота в холці (2) нижче вимог I та Iп класів

Кістяк

Грубий (до 5), перерозвинено ніжний (до 5)

Голова і шия

Голова дуже мала (1), вузька або непропорційно широка (1), груба або перерозвинена (2), неправильний прикус (1); шия коротка або видовжена (1) із дуже товстими складками шкіри (1), вирізана й різко переходить у груди й плечі (1); підгруддя дуже мале (2)

Лінія верху (холка, спина, поперек)

Тулуб короткий (1), молочний трикутник виражений недостатньо (1), лопатки прилягають нещільно або вивернуті (1); холка роздвоєна або низька чи дуже гостра, або надмірно обмускулена (2); спина вузька або коротка чи провисла або вигнута (2); поперек вузький, прямий чи надто провислий або дахоподібний (2); недостатні глибина і об'єм черева, відвисле черево (1)

Груди

Неглибокі (1), вузькі (1), з перехватом і западинами за лопатками (3), об'єм грудей малий (2), ребра вузькі (1), короткі (1), відстань між ребрами вузька (1)

Крижі

Короткі, вузькі, прямі чи дуже звислі (5), маклоки дуже високі (1), дуже низькі (1), корінь хвоста високий (1), запалий (1), шилозадість (1)

Кінцівки

Зближеність у зап'ястках (іксоподібність) (2), розмет передніх кінцівок (1), відставлені лікті (1), шаблевидні (1), слонова постава (1), зближеність у скакальних суглобах тазових кінцівок (2), перерозвинені стегна (1); бабки слабкі (провислі) (1)

Ратиці

Погано розвинені, дуже вузькі (1), м'які (1), випукле дно (2), роздвоєні (1), низька п'ятка (1), зношені (2), мілкі (1), тріщини або розшарування копитного рогу (1)

Статеві органи

Сім'яники недостатньо розвинені (2), нерівномірно розвинені (1); мошонка з сильним розділенням на дві частки (2); препуцій з нехарактерними ознаками (1); пеніс з дефектами (2), соски не виражені або їх кількість більша чи менша ніж 2 (2)

 

Основні вади та дефекти типу будови тіла козематок

Ознаки і статі

Вади і дефекти (в дужках вказано кількість балів, на яку знижується оцінка за певну ваду чи недолік)

Загальний вигляд, тип і розвиток

Загальна недорозвиненість, мускулатура пухка або слабко розвинена (1); тип породи виражений слабо (2); масть не типова для породи (2); будова тіла непропорційна і не відповідає напряму продуктивності (2); жива маса (2) та висота в холці (1) нижче вимог I та Iп класів

Холка, спина, поперек, середня частина

Тулуб короткий (1), молочний трикутник виражений слабо (2), лопатки прилягають нещільно або плечі (лопатки) вивернуті (1); холка роздвоєна або дуже гостра, низька або надмірно обмускулена (1); вузька відстань між ребрами (1), спина вузька, провисла або вигнута (1); поперек вузький, прямий або надто провислий чи дахоподібний (2); недостатні глибина і об'єм черева або відвисле черево (1)

Груди

Неглибокі (1), вузькі (1), з перехватом і западинами за лопатками (3), об'єм грудей малий (3), ребра вузькі (1), короткі (1)

Крижі

Короткі, вузькі, прямі або дуже звислі (до 5), маклоки дуже високі або дуже низькі (2), корінь хвоста високий або запалий (1), шилозадість (2)

Кінцівки

Зближеність у зап'ястках (іксоподібність) або розмет передніх кінцівок (3), відставлені лікті (1), шаблевидна або слонова постава, зближеність у скакальних суглобах тазових кінцівок (3), перерозвинені стегна (1); бабки слабкі (провислі) (2)

Ратиці

Погано розвинені, дуже вузькі або м'які (1), випукле дно (2), роздвоєні (1), низька п'ятка (1), зношені (2), мілкі (1), тріщини, розшарування копитного рогу (2)

Вим'я

Дуже мале (примітивне) (2), мішкоподібне (1), відвисле (1), із нерівномірно розвиненими частками (2); м'ясисте або слабо залозисте (2), дно вимені дуже низьке (1); молочні вени малі, погано виражені (1)

Вим'я спереду

Відвисле (3), прикріплення слабке (3) або з карманом (2), частки дуже розходяться у бік (2)

Вим'я ззаду

Дуже мілке (2), відвисле (1), мало або занадто поширене назад (1); втягнуте (1), низьке прикріплення ззаду (3); підтримувальна зв'язка погано виражена (2)

Дійки

Дуже короткі або довгі чи різної довжини (1), товсті або тонкі (1), косо спрямовані (1), олівцеподібні, пляшкоподібні, грушоподібні (до 4 балів), зближені (1); кількість - більше ніж 2 або роздвоєні (2)

 

Шкала для оцінки цапів і козематок за живою масою та висотою в холці (мінімальні вимоги)

Порода

Клас

Вік цапів

Вік/окіт кози

18 місяців

років

18 місяців

перший

другий

третій і старше

2

3

4

5 і старше

Жива маса, кг

Зааненська

еліта

53

68

73

78

81

48

51

58

63

I (елп)

50

65

70

75

78

45

48

55

60

II (Iп)

45

60

65

70

73

40

43

50

55

III (IIп)

41

55

61

66

69

36

39

46

50

Альпійська

еліта

52

63

68

73

78

45

48

55

61

I (елп)

48

60

65

70

73

42

45

52

58

II (Iп)

43

55

60

65

68

37

40

47

53

III (IIп)

39

50

56

61

64

33

36

42

48

Тогенбурзька

еліта

52

61

68

71

75

45

48

53

61

I (елп)

48

58

65

68

72

42

45

50

58

II (Iп)

43

53

60

63

67

37

40

45

53

III (IIп)

39

48

55

59

63

33

36

41

48

Англо-нубійська

еліта

53

68

73

78

81

47

51

58

65

I (елп)

50

65

70

75

78

44

48

55

62

II (Iп)

45

60

65

70

73

39

43

50

57

III (IIп)

41

56

61

66

69

35

39

46

51

Висота в холці, см

Зааненська

еліта

78

81

83

85

87

58

63

71

73

I (елп)

75

78

80

82

84

55

60

68

70

II (Iп)

70

73

75

77

79

50

55

63

65

III (IIп)

66

69

71

73

75

46

51

58

61

Альпійська

еліта

73

76

78

81

83

53

58

68

71

I (елп)

70

73

75

78

80

50

55

65

68

II (Iп)

65

68

70

73

75

46

50

60

63

III (IIп)

61

64

66

69

70

42

46

56

59

Тогенбурзька

еліта

73

75

77

79

81

53

60

67

70

I (елп)

70

72

74

76

78

52

57

64

67

II (Iп)

65

67

69

71

73

47

52

59

62

III (IIп)

61

63

65

67

69

43

48

55

58

Англо-нубійська

еліта

68

73

78

80

85

55

64

70

75

I (елп)

65

70

72

76

80

52

57

64

70

II (Iп)

60

65

67

70

73

47

52

59

62

III (IIп)

56

61

63

66

69

43

48

55

58

Примітка.

елп - клас "еліта" при бонітуванні помісних кіз;

Iп - перший клас при бонітуванні помісних кіз;

IIп - другий клас при бонітуванні помісних кіз.

 

Шкала для оцінки молодняку до року за живою масою (мінімальні вимоги)

Порода

Клас

Жива маса (кг) у віці (місяців)

при народженні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цапків

Зааненська

еліта

2,5 - 5

10

16

19

23

28

33

37

40

42

44

46

47

I (елп)

9

14

17

21

26

31

34

37

39

41

43

45

II (Iп)

6

11

14

18

23

28

30

33

35

37

38

40

III (IIп)

5

9

12

16

20

25

27

29

31

33

34

36

Альпійська

еліта

2,5 - 4

10

15

18

22

26

31

34

38

40

42

44

46

I (елп)

9

13

16

20

23

28

31

35

37

39

40

41

II (Iп)

6

10

14

17

20

25

28

31

33

34

35

36

III (IIп)

5

8

12

15

17

22

25

28

30

31

32

33

Тогенбурзька

еліта

2,5 - 4

10

15

18

22

26

31

34

38

40

42

44

46

I (елп)

9

13

16

20

23

28

31

35

37

39

40

41

II (Iп)

6

10

14

17

20

25

28

31

33

34

35

36

III (IIп)

5

8

12

15

17

22

25

28

30

31

32

33

Англо-нубійська

еліта

2,5 - 5

10

15

18

22

26

31

34

38

40

42

44

46

I (елп)

9

13

16

20

23

28

31

35

37

39

40

41

II (Iп)

6

10

14

17

20

25

28

31

33

34

35

36

III (IIп)

5

8

12

15

17

22

25

28

30

31

32

33

Кізочок

Зааненська

еліта

2,5 - 4

10

14

18

21

23

27

30

32

34

37

38

39

I (елп)

9

13

16

18

21

25

27

29

31

33

34

35

II (Iп)

6

9

12

15

18

22

25

26

27

28

29

30

III (IIп)

4

7

10

12

14

17

20

22

23

24

25

26

Альпійська

еліта

2,5 - 4

9

12

15

17

20

23

25

28

32

34

37

38

I (елп)

8

11

13

15

18

21

23

26

29

31

33

34

II (Iп)

5

8

10

12

14

17

19

22

25

27

29

30

III (IIп)

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

Тогенбурзька

еліта

2,5 - 4

9

12

15

17

20

23

25

28

32

34

37

38

I (елп)

8

11

13

15

18

21

23

26

29

31

33

34

II (Iп)

5

8

10

12

14

17

19

22

25

27

29

30

III (IIп)

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

Англо-нубійська

еліта

2,5 - 4

9

13

16

18

21

24

26

29

33

35

38

39

I (елп)

8

12

14

16

19

22

24

27

30

32

34

35

II (Iп)

5

8

10

12

14

17

19

22

25

27

29

30

III (IIп)

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

Примітка.

елп - клас "еліта" при бонітуванні помісних кіз;

Iп - перший клас при бонітуванні помісних кіз;

IIп - другий клас при бонітуванні помісних кіз.

 

Шкала для оцінки молодняку за живою масою у віці 13 - 18 місяців (мінімальні вимоги)

Порода

Клас

Жива маса (кг) у віці (місяців)

13

14

15

16

17

18

Цапків

Зааненська

еліта

48

49

50

51

52

53

I (елп)

46

47

48

49

50

50

II (Iп)

42

43

44

45

46

47

III (IIп)

38

39

40

41

42

43

Альпійська

еліта

47

48

49

50

51

52

I (елп)

42

43

45

46

47

48

II (Iп)

37

38

40

41

42

43

III (IIп)

33

34

36

37

38

39

Тогенбурзька

еліта

47

48

49

50

51

52

I (елп)

42

43

45

46

47

48

II (Iп)

37

38

40

41

42

43

III (IIп)

33

34

36

37

38

39

Англо-нубійська

еліта

47

48

49

51

52

53

I (елп)

42

43

44

46

48

50

II (Iп)

37

38

39

41

43

45

III (IIп)

33

34

35

37

39

41

Кізочок

Зааненська

еліта

40

42

44

45

47

48

I (елп)

36

37

39

40

42

45

II (Iп)

31

32

34

36

38

40

III (IIп)

27

28

30

32

34

36

Альпійська

еліта

39

40

42

43

44

45

I (елп)

35

36

38

39

40

42

II (Iп)

31

32

33

34

35

37

III (IIп)

27

28

29

30

31

33

Тогенбурзька

еліта

39

40

42

43

44

45

I (елп)

35

36

38

39

40

42

II (Iп)

31

32

33

34

35

37

III (IIп)

27

28

29

30

31

33

Англо-нубійська

еліта

40

41

43

44

46

47

I (елп)

36

37

39

40

42

44

II (Iп)

31

33

35

36

38

39

III (IIп)

27

29

31

32

34

35

Примітка.

елп - клас "еліта" при бонітуванні помісних кіз;

Iп - перший клас при бонітуванні помісних кіз;

IIп - другий клас при бонітуванні помісних кіз.

 

Шкала оцінки племінних цапів за комплексом ознак

Ознака

Кількість балів

Ознака

Кількість балів

1. Тип будови тіла (середній бал)

6. Здоров'я

9,6 - 10,0

20

відмінне

10

9,1 - 9,5

18

проблеми, що легко виліковуються

8

8,6 - 9,0

15

8,0 - 8,5

10

проблеми середньої важкості з впливом на відтворювальну здатність чи продуктивність

5

2. Жива маса

еліта

10

перший

5

погане

3

другий

2

7. Плодючість (багатоплідність спарованих з ним козематок), %

третій

1

3. Висота в холці

180 і більше

10

еліта

10

160 - 179

8

перший

5

140 - 159

5

другий

2

 

 

третій

1

 

 

4. Походження

 

 

комплексний клас / категорія матері:

 

 

еліта A

15

ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО КЛАСУ ЧИСТОПОРОДНИХ ЦАПІВ

еліта B

13

еліта C

11

Сума балів

Клас

еліта

10

91 - 100

еліта (ел)

перший

9

81 - 99

I

комплексний клас / категорія батька:

71 - 80

II

еліта A

15

 

 

еліта B

13

ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО КЛАСУ ПОМІСНИХ ЦАПІВ

еліта C

11

еліта

10

Сума балів

Клас

5. Якість потомків

86 - 100

елп

90 - 100 % потомства класу "еліта"

10

75 - 85

Iп

70 - 89 % потомства класу "еліта"

7 - 9

65 - 74

IIп

30 - 69 % потомства класу "еліта"

3 - 6

 

 

Примітка.

елп - клас "еліта" при бонітуванні помісних кіз;

Iп - перший клас при бонітуванні помісних кіз;

IIп - другий клас при бонітуванні помісних кіз.

 

Шкала оцінки племінних козематок за комплексом ознак

Ознака

Кількість балів

Ознака

Кількість балів

1. Молочна продуктивність

комплексний клас / категорія батька:

1. Надій (за 240 днів лактації), кг

 

еліта A

15

еліта

20

еліта B

13

перший

10

еліта C

11

другий

5

еліта

10

третій

3

6. Якість потомків

2. Вміст жиру в молоці, %

 

90 - 100 % потомства класу "еліта"

10

еліта

20

70 - 89 % потомства класу "еліта"

7 - 9

перший

10

30 - 69 % потомства класу "еліта"

3 - 6

другий

5

7. Здоров'я

третій

3

відмінне

10

3. Вміст білка в молоці, %

 

проблеми, що легко виліковуються

8

еліта

20

перший

10

проблеми середньої важкості з впливом на відтворювальну здатність чи продуктивність

5

другий

5

третій

3

2. Тип будови тіла (середній бал)

8. Середня багатоплідність
(2 і більше окотів)

8,6 - 10

10

7,6 - 8,5

9

1,5 та більше голів

10

6,6 - 7,5

8

1,0 - 1,4 голів

8

5,6 - 6,5

6

1,0 голова

5

4,6 - 5,5

3

 

 

3. Жива маса

 

 

еліта

5

 

 

перший

3

ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО КЛАСУ ЧИСТОПОРОДНИХ КОЗЕМАТОК

другий

2

третій

1

Сума балів

Клас

4. Висота в холці

101 - 140

еліта

еліта

5

81 - 100

I

перший

3

61 - 80

II

другий

2

41 - 60

III

третій

1

 

 

5. Походження

 

 

комплексний клас / категорія матері:

ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО КЛАСУ ПОМІСНИХ КОЗЕМАТОК

еліта A

15

еліта B

13

Сума балів

Клас

еліта C

11

81 - 140

елп

еліта

10

71 - 80

Iп

перший

9

56 - 70

IIп

другий

6

 

 

Примітка.

елп - клас "еліта" при бонітуванні помісних кіз;

Iп - перший клас при бонітуванні помісних кіз;

IIп - другий клас при бонітуванні помісних кіз.

 

Шкала оцінки племінного молодняку за комплексом ознак

Ознака

Кількість балів

1. Тип будови тіла (середній бал)

8,6 - 10

10

7,6 - 8,5

9

6,6 - 7,5

8

5,6 - 6,5

6

4,6 - 5,5

3

2. Жива маса

еліта

10

перший

8

другий

6

третій

4

3. Походження

комплексний клас / категорія матері:

 

еліта A

15

еліта B

13

еліта C

11

еліта

10

перший

9

комплексний клас батька:

 

еліта A

15

еліта B

13

еліта C

11

еліта

10

4. Здоров'я

відмінне

10

проблеми, що легко виліковуються

8

проблеми середньої важкості з незначним впливом на ріст та розвиток

5

погане

3

ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО КЛАСУ ЧИСТОПОРОДНОГО МОЛОДНЯКУ

Сума балів

Клас

46 - 60

еліта

36 - 45

I

26 - 35

II

20 - 25

III

ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО КЛАСУ ПОМІСНОГО МОЛОДНЯКУ

Сума балів

Клас

41 - 60

елп

31 - 40

Iп

26 - 30

IIп

Примітка.

елп - клас "еліта" при бонітуванні помісних кіз;

Iп - перший клас при бонітуванні помісних кіз;

IIп - другий клас при бонітуванні помісних кіз.

____________

Опрос