Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Положению о порядке составления и раскрытия информации компаниями по управлению активами и лицами, осуществляющими управление активами негосударственных пенсионных фондов, и представления соответствующих документов в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 01.02.2018 № 58
действует с 20.03.2018

Зміни до Положення
про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

У таблиці 1 додатка 15:

у рядку сьомому слова "Фактично сплачений зареєстрований" замінити словом "Зареєстрований";

доповнити таблицю 1 після рядка одинадцятого двома новими рядками дванадцятим, тринадцятим такого змісту:

"Неоплачений статутний капітал, грн

Вилучений статутний капітал, грн".

У зв'язку з цим рядки дванадцятий - тридцятий вважати відповідно рядками чотирнадцятим - тридцять другим;

у рядку п'ятнадцятому слова "Довгострокової дебіторської заборгованості, в тому числі пролонгованої" замінити словами "Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована";

у рядку дев'ятнадцятому слово "Прибутку" замінити словом "Прибуток";

у рядках двадцять другому, двадцять третьому слова "Фінансових інвестицій" замінити словами "Фінансові інвестиції";

рядки двадцять четвертий, двадцять п'ятий викласти в такій редакції:

"Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій та цінних паперів іноземного емітента, допущених до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією, грн

Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду (крім акцій приватних акціонерних товариств та векселів), а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, грн".

 

Директор департаменту
систематизації та аналізу фінансової
звітності учасників ринку капіталу,
та пруденційного нагляду

К. Рафальська

Опрос