Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Условия, дифференцированные показатели и размеры выплаты материального вознаграждения за эффективное управление государственным имуществом руководителям государственных предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления Минрегиона

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Условия, Приказ от 13.02.2018 № 32
действует с 06.04.2018

УМОВИ,
диференційовані показники та розміри виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону

N з/п

Показники

Розміри матеріальної винагороди
(відсоток посадового окладу)

Умови виплати

1

2

3

4

1

Зменшення дебіторської заборгованості не менше ніж на 25 % порівняно з попереднім роком

100

Винагорода виплачується один раз на рік за рахунок частини чистого прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності підприємства на підставі даних бухгалтерської та статистичної звітностей. Виплата матеріальної винагороди керівнику підприємства здійснюється за таких умов:
виконання планових показників річного фінансового плану (планових показників чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), валового та чистого прибутку), при цьому нульовий результат чистого прибутку не є показником прибутковості діяльності підприємства;
відсутність простроченої заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємства у звітному періоді;
відсутність на підприємстві нещасного випадку зі смертельним наслідком з вини підприємства;
своєчасність сплати податків та інших обов'язкових зборів;
відсутність узгоджених штрафних санкцій до підприємства з боку фіскальних органів;
забезпечення виконання вимог, установлених чинним законодавством, з питань забезпечення режиму секретності, охорони праці, запобігання і протидії корупції, протипожежної безпеки.

У разі недотримання умов та невиконання показників, передбачених у контракті, невиконання наказів і розпоряджень Мінрегіону, погіршення показників роботи підприємства порівняно з попереднім періодом винагорода керівнику не виплачується.
Винагорода встановлюється диференційовано від розміру чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.
Виплата винагороди не повинна здійснюватися за рахунок зменшення соціальних гарантій працівникам підприємств, визначених у колективному договорі.
Виплата винагороди здійснюється з урахуванням затвердженого на підприємстві порядку розподілу частини чистого прибутку. Розмір винагороди прямо залежить від приросту прибутку (чистого прибутку), отриманого від провадження господарської діяльності

2

Зменшення кредиторської заборгованості не менше ніж на 25 % порівняно з попереднім роком

100

3

Зростання заробітної плати працівників не менше ніж на 10 % порівняно з відповідним періодом попереднього року

100

4

Зростання рентабельності діяльності порівняно з минулим роком не менше ніж на 5 %

100

5

Залучення інвестицій у розмірі не менше ніж 10 % оборотних коштів та виконання умов інвестування протягом звітного періоду

100

Примітка. Максимальний розмір премії не може перевищувати п'яти місячних посадових окладів. Розмір премії погоджується Мінрегіоном. Для цього підприємство подає до Мінрегіону обґрунтований розрахунок розміру премії.

 

Заступник начальника Відділу
управління державною власністю

В. М. Павлюк

Опрос