Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Украины от 22 марта 2017 года N 447

Министерство социальной политики Украины
Приказ от 26.02.2018 № 291
действует с 03.04.2018

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.02.2018

м. Київ

N 291

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 березня 2018 р. за N 275/31727

Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 22 березня 2017 року N 447

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423 (зі змінами), з метою упорядкування умов оплати праці працівників державної служби зайнятості

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства соціальної політики України від 22 березня 2017 року N 447 "Про умови оплати праці працівників державної служби зайнятості", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 березня 2017 року за N 407/30275 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 1 цифри "1 - 4" замінити цифрами "1 - 3";

2) у пункті 2:

у підпункті 1:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"надбавку за інтенсивність праці - до 100 відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ця надбавка скасовується або її розмір зменшується;";

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

"за виконання функцій індивідуального супроводу при працевлаштуванні безробітних - у порядку та розмірах, визначених Центральним апаратом Служби за погодженням із Міністерством соціальної політики України;";

абзац другий підпункту 2 викласти в такій редакції:

"Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання, що діє у Центральному апараті Служби та відповідному центрі зайнятості. У 2018 році граничний розмір премії не може перевищувати 100 відсотків посадового окладу;";

3) пункти 3, 4 викласти в такій редакції:

"3. Виплачувати працівникам, зазначеним у пункті 1 цього наказу, надбавку за вислугу років у відсотках від посадового окладу залежно від стажу роботи у державній службі зайнятості, а також стажу роботи, який зараховується до стажу державної служби згідно з чинним законодавством, у таких розмірах: понад 1 рік - 5, понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20 відсотків посадового окладу.

4. Преміювання Голови Служби, першого заступника та заступників Голови Служби, керівників центрів зайнятості, керівників філій і заступників цих керівників, надання їм матеріальної допомоги та встановлення надбавок і доплат до посадового окладу проводиться в порядку та розмірах, установлених цим наказом, у межах затверджених видатків на оплату праці за погодженням із органом вищого рівня.";

4) пункт 5 після слів "центрів зайнятості" доповнити словами ", їхніх філій";

5) додатки 1 - 3 викласти в новій редакції, що додаються.

2. Департаменту заробітної плати та умов праці (О. Товстенко) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

 

Державний секретар
Міністерства фінансів України

Є. Капінус

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців
України

О. Мірошниченко

Керівник Секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців 
на національному рівні

Р. Іллічов

 

СХЕМА
посадових окладів працівників Державної служби зайнятості (Центрального апарату)

Посада

Місячний посадовий оклад, грн

Голова Служби

18000

Перший заступник Голови Служби

15800

Заступник Голови Служби

14500

Начальник управління, головний бухгалтер

11400

Начальник самостійного відділу

10800

Начальник відділу у складі управління

8900

Завідувач самостійного сектору

8900

Завідувач сектору у складі управління, відділу

8200

Економіст, бухгалтер, юрисконсульт, аудитор, інженер (за спеціалізацією), програміст, фахівець з питань зайнятості, фахівець з профорієнтації, фахівець з аналізу ринку праці, документознавець, інспектор (з дипломом спеціаліста), фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою, консультант:

 

провідний

7500

I категорії

6000

II категорії

5500

Радник Голови Служби

7500

 

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці

О. Товстенко

 

СХЕМА
посадових окладів працівників Центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості

Посада

Місячний посадовий оклад, грн

Директор

10400

Начальник відділу

7500

Завідувач самостійного сектору

6500

Завідувач сектору у складі відділу

5400

Економіст, бухгалтер, юрисконсульт, аудитор, інженер (за спеціалізацією), програміст, фахівець з питань зайнятості, фахівець з профорієнтації, фахівець з аналізу ринку праці, документознавець, інспектор (з дипломом спеціаліста), фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою, консультант:

 

провідний

4800

I категорії

4400

II категорії

4200

 

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці

О. Товстенко

 

СХЕМА
посадових окладів працівників районних, міських, районних у містах та міськрайонних центрів зайнятості, філій центрів зайнятості

Посада

Місячний посадовий оклад, грн

Директор

7700

Начальник відділу

6500

Завідувач самостійного сектору

5300

Завідувач сектору у складі відділу

5200

Економіст, бухгалтер, юрисконсульт, аудитор, інженер (за спеціалізацією), програміст, фахівець з питань зайнятості, фахівець з профорієнтації, фахівець з аналізу ринку праці, документознавець, інспектор (з дипломом спеціаліста), фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою, консультант:

 

провідний

4250

I категорії

4200

II категорії

4000

 

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці

О. Товстенко

Опрос