Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Украины от 19 марта 2013 года N 474/5

Минюст
Приказ от 02.03.2018 № 591/5
действует с 03.04.2018

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.03.2018

м. Київ

N 591/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 березня 2018 р. за N 259/31711

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 19 березня 2013 року N 474/5

Відповідно до статей 311, 1831, 3251, 3252, 3253, 3254 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, та з метою організації виконання адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт

НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства юстиції України від 19 березня 2013 року N 474/5 "Про затвердження Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 березня 2013 року за N 457/22989, слова "та виправних робіт" замінити словами ", виправних робіт та суспільно корисних робіт".

2. Затвердити Зміни до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 березня 2013 року N 474/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2013 року за N 457/22989, що додаються.

3. Департаменту публічного права (Кравченко Л. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в. о. Державного секретаря, директора Департаменту персоналу Сову Н. П.

 

Міністр

П. Петренко

 

ЗМІНИ
до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт

1. У заголовку Порядку слова "та виправних робіт" замінити словами ", виправних робіт та суспільно корисних робіт".

2. У розділі III:

1) у пункті 3.6 слова "громадських робіт" замінити словами "громадських (суспільно корисних) робіт";

2) абзац третій пункту 3.11 викласти в такій редакції:

"Порушник заповнює анкету особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських (виправних, суспільно корисних) робіт (додаток 8), що долучається до його особової справи.";

3) у пунктах 3.19, 3.21, 3.22 слова "у вигляді громадських робіт" замінити словами "у вигляді громадських (суспільно корисних) робіт".

3. Абзац третій пункту 8.11 розділу VIII викласти в такій редакції:

"Порушник заповнює анкету особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських (виправних, суспільно корисних) робіт (додаток 8), що долучається до його особової справи.".

4. Доповнити Порядок після розділу X новими розділами XI - XV такого змісту:

"XI. Порядок виконання адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт

11.1. Виконання стягнення у вигляді суспільно корисних робіт покладається на уповноважений орган з питань пробації.

11.2. Виконання стягнення у вигляді суспільно корисних робіт здійснюється шляхом залучення порушників до суспільно корисної праці, вид якої визначається відповідним органом місцевого самоврядування.

11.3. Строк стягнення у вигляді суспільно корисних робіт обчислюється в годинах, протягом яких порушник виконував визначену суспільно корисну працю.

11.4. Суспільно корисні роботи виконуються не більше восьми годин на день, неповнолітніми - двох годин на день.

11.5. Уповноважений орган з питань пробації звертається до органів місцевого самоврядування та власників підприємств, установ, організацій або уповноважених ними органів (далі - власники підприємств) щодо погодження переліку об'єктів, на яких порушники виконуватимуть суспільно корисні роботи, та видів таких робіт.

XII. Функції уповноваженого органу з питань пробації при виконанні адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт

12.1. При виконанні постанов суду (судді) про застосування суспільно корисних робіт на уповноважений орган з питань пробації покладаються:

облік порушників;

роз'яснення порушникам порядку та умов відбування суспільно корисних робіт;

погодження з органами місцевого самоврядування та власниками підприємств переліку об'єктів, на яких порушники виконуватимуть суспільно корисні роботи, та видів таких робіт;

контроль за відбуванням стягнення порушниками та виконанням обов'язків власником підприємства за місцем відбування порушниками суспільно корисних робіт;

облік відпрацьованого порушниками часу;

проведення у разі потреби контрольних перевірок за місцем відбування порушниками суспільно корисних робіт;

з'ясування причин невиходу порушників на суспільно корисні роботи;

внесення до суду подань стосовно порушників, які ухиляються від відбування суспільно корисних робіт.

12.2. Уповноважений орган з питань пробації вносить до суду подання для вирішення питань, пов'язаних з виконанням постанов суду про накладення адміністративних стягнень стосовно порушників, які визнані особами з інвалідністю I або II групи, вагітних жінок, жінок старше 55 років та чоловіків старше 60 років.

XIII. Умови виконання постанов суду (судді) про застосування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт

13.1. Підставою для виконання стягнення у вигляді суспільно корисних робіт є постанова суду (судді), яка набрала законної сили.

13.2. Порушники перебувають на обліку в уповноваженому органі з питань пробації за місцем проживання.

13.3. Постанова суду (судді) про застосування суспільно корисних робіт уповноваженим органом з питань пробації приводиться до виконання не пізніше десятиденного строку з дня її отримання. Протягом десяти робочих днів порушник повинен бути направлений до відбування суспільно корисних робіт, крім випадків, коли цьому перешкоджають поважні причини (хвороба, відрядження, неотримання виклику тощо).

13.4. У день отримання постанови суду (судді) дані про порушника заносяться до журналу обліку порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт (додаток 20).

13.5. У триденний строк уповноважений орган з питань пробації надсилає до суду, який виніс постанову, повідомлення про прийняття постанови суду (судді) до виконання (додаток 3).

13.6. На кожного порушника в уповноваженому органі з питань пробації заводиться особова справа (додаток 4) та заповнюється облікова картка порушника, на якого накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт (суспільно корисних робіт) (додаток 5), в якій ведеться сумарний облік відпрацьованих порушником годин. Облікова картка зберігається в особовій справі порушника у конверті, який наклеюється на другу сторінку обкладинки особової справи.

13.7. В особовій справі зберігаються всі матеріали, пов'язані з виконанням стягнення, які підшиваються у хронологічній послідовності. Аркуші особової справи нумеруються і заносяться до опису.

13.8. Номери особової справи та облікової картки мають збігатися з номером реєстрації постанови суду (судді) в журналі обліку порушників.

13.9. Після отримання постанови суду (судді) порушнику надсилається виклик до уповноваженого органу з питань пробації (додаток 6). Неповнолітня особа викликається з батьками або особою, яка їх заміняє. З порушником проводиться бесіда, під час якої роз'яснюються порядок та умови виконання стягнення, а також наслідки ухилення особи від виконання суспільно корисних робіт.

Посадова особа уповноваженого органу з питань пробації складає довідку про проведену бесіду (додаток 7), в якій порушник власноруч зазначає про ознайомлення з порядком відбування суспільно корисних робіт.

Порушник заповнює анкету особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських (виправних, суспільно корисних) робіт (додаток 8), що долучається до його особової справи.

13.10. Якщо у призначений день порушник не з'явився за викликом до уповноваженого органу з питань пробації, на наступний день уповноважений орган з питань пробації надсилає повторний виклик. Якщо порушник не з'явився до уповноваженого органу з питань пробації після двох викликів, уповноважений орган з питань пробації надсилає запит до відповідного органу реєстрації, або органу державної виконавчої служби, або органу поліції з метою з'ясування факту проживання (перебування) порушника за вказаним у постанові суду (судді) місцем проживання.

13.11. Якщо за місцем, вказаним у постанові суду (судді), порушник не проживає та встановлено інше місце його проживання, до уповноваженого органу з питань пробації за встановленим місцем проживання порушника надсилається запит про перевірку цього факту. Уповноважений орган з питань пробації за новим місцем проживання у десятиденний строк проводить перевірку і в разі підтвердження факту проживання порушника робить запит його особової справи, після отримання якої у триденний строк надсилає підтвердження до уповноваженого органу з питань пробації, де порушник перебував на обліку.

У день надходження підтвердження про отримання особової справи порушника уповноважений орган з питань пробації, де порушник перебував на обліку, робить відповідний запис у журналі обліку порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, про зняття особи з обліку цього підрозділу.

13.12. Якщо у постанові суду (судді), що надійшла до уповноваженого органу з питань пробації, виявлені неточності, які перешкоджають виконанню адміністративного стягнення, уповноважений орган з питань пробації протягом трьох днів інформує суд, який виніс постанову, для вжиття заходів щодо усунення виявлених неточностей.

13.13. Якщо після встановлення місця проживання порушника з'ясовано, що він за цим місцем не проживає, місцеперебування його невідоме та наявні підстави, що унеможливлюють виконання постанови суду (судді), уповноважений орган з питань пробації вносить до суду, який виніс постанову, подання щодо вирішення питань, пов'язаних з виконанням постанови.

13.14. Усі питання, пов'язані з виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення, відповідно до статті 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення вирішуються судом, який виніс постанову.

13.15. Відповідно до визначеного переліку об'єктів, на яких порушники відбувають суспільно корисні роботи, уповноважений орган з питань пробації у десятиденний строк з дня отримання постанови суду (судді) видає порушнику направлення (додаток 21) на один з цих об'єктів.

13.16. Власник підприємства видає наказ або розпорядження про початок відбування порушником суспільно корисних робіт. У наказі (розпорядженні) зазначаються відомості про закріплення за порушником відповідальної особи, ознайомлення порушника із правилами техніки безпеки при виконанні робіт. На строк суспільно корисних робіт власник підприємства складає графік виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт (додаток 10), у якому зазначаються час та місце відбування цих робіт.

Витяг з наказу (розпорядження) та графік завіряються підписом керівника та печаткою підприємства і не пізніше наступного дня надсилаються до уповноваженого органу з питань пробації. Зазначені документи долучаються до особової справи порушника.

13.17. До відбутого строку суспільно корисних робіт зараховується тільки той час, протягом якого порушник виконував суспільно корисну роботу на визначених об'єктах, що підтверджено повідомленням власника підприємства. Власник підприємства заповнює табель виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт (додаток 22), копія якого щомісяця надсилається до уповноваженого органу з питань пробації протягом відбуття порушником суспільно корисних робіт.

Інформація про кількість відпрацьованих порушником годин заноситься до облікової картки.

13.18. За потреби уповноважений орган з питань пробації проводить перевірку за місцем відбування порушником стягнення, за результатами якої складається акт перевірки відбування порушником адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт (додаток 12) у двох примірниках, один з яких залишається на підприємстві (в установі, організації), а інший з відміткою про ознайомлення власника підприємства зберігається в особовій справі порушника.

13.19. Щодо порушників, які ухиляються від відбування суспільно корисних робіт, уповноважений орган з питань пробації надсилає подання про заміну невідбутої частини адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт (додаток 13) та особову справу до суду для вирішення питання про заміну невідбутого строку суспільно корисних робіт адміністративним арештом.

XIV. Обов'язки власника підприємства при виконанні адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт

14.1. На власника підприємства за місцем відбування порушником суспільно корисних робіт покладаються:

погодження з уповноваженим органом з питань пробації переліку об'єктів, на яких порушники відбувають суспільно корисні роботи, та видів робіт, що можуть ними виконуватись;

контроль за виконанням порушниками призначених їм робіт;

своєчасне повідомлення уповноваженого органу з питань пробації про ухилення порушника від відбування суспільно корисних робіт;

ведення обліку та інформування уповноваженого органу з питань пробації про кількість відпрацьованих порушником годин;

нарахування плати порушнику за виконання суспільно корисних робіт та перерахування її на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів.

14.2. У разі невиконання власником підприємства обов'язків, передбачених статтею 3213 Кодексу України про адміністративні правопорушення, уповноважений орган з питань пробації інформує про це відповідного прокурора.

XV. Підстави та порядок зняття порушників, які відбули адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, з обліку уповноваженого органу з питань пробації

15.1. Виконання стягнення у вигляді суспільно корисних робіт припиняється, а порушник знімається з обліку у зв'язку із:

відбуттям призначеної судом (суддею) кількості годин суспільно корисних робіт - за наявності табеля про відпрацьований час, завіреного підписом та печаткою власника підприємства;

заміною невідбутої частини громадських робіт адміністративним арештом - за наявності постанови суду (судді);

скасуванням постанови - за наявності постанови суду (судді);

смертю порушника - за наявності довідки органу державної реєстрації актів цивільного стану.

15.2. У день отримання відповідних документів посадова особа уповноваженого органу з питань пробації готує довідку про зняття порушника з обліку, яка долучається до матеріалів особової справи.

Зняття порушника з обліку здійснюється начальником підрозділу уповноваженого органу з питань пробації, про що ним накладається письмова резолюція на зазначену довідку.

15.3. Про дату та підстави для зняття порушника з обліку робиться відповідний запис у журналі обліку порушників та на титульному аркуші обкладинки його особової справи.

У журналі обліку порушників обов'язково вказується день закінчення виконання стягнення.".

У зв'язку з цим розділ XI вважати розділом XVI.

5. У додатках до Порядку:

1) у додатку 4 слова "громадських робіт" замінити словами "громадських (суспільно корисних) робіт";

2) у заголовку та тексті додатка 5 слова "громадських робіт" замінити словами "громадських (суспільно корисних) робіт";

3) у заголовку додатка 8 слова "громадських (виправних) робіт" замінити словами "громадських (виправних, суспільно корисних) робіт";

4) у заголовку додатка 4 слова "громадських робіт" замінити словами "громадських (суспільно корисних) робіт";

5) у заголовку та тексті додатків 12, 13 слова "громадських робіт" замінити словами "громадських (суспільно корисних) робіт";

6) у відмітках додатків 1 - 19 слова "та виправних робіт" замінити словами ", виправних робіт та суспільно корисних робіт".

6. Доповнити Порядок новими додатками 20 - 22, що додаються.

 

Директор Департаменту
публічного права

Л. Кравченко

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування підрозділу уповноваженого органу з питань пробації)
_____________________________________________________________________________________

ЖУРНАЛ
обліку порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт

 

 

Розпочато "___" ____________ 20__ р.
Закінчено "___" ____________ 20__ р.

Строк зберігання - 5 років.

N з/п

Дата постановлення на облік

Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження

Місце проживання порушника

Найменування суду та дата винесення постанови

Дата набрання постановою законної сили

Стаття КУпАП, за якою накладено адміністративне стягнення

Строк суспільно корисних робіт

Місце відбування суспільно корисних робіт

Дата та підстави для зняття з обліку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місце для штампа

 
_____________________________________________
            (найменування підприємства, установи, організації)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

НАПРАВЛЕННЯ

Направляється громадянин(ка) __________________________________________________________,
                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
на якого (яку) _________________________________________________________________________
                                                                                               (найменування суду)
"___" ____________ 20__ р. за ст. ________ Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено адміністративне стягнення у вигляді _________ годин суспільно корисних робіт.

Інформуємо, що згідно з чинним законодавством суспільно корисні роботи є оплачуваними роботами і виконуються не більш як вісім годин на день (неповнолітніми - дві години).

Відповідно до статті 3253 Кодексу України про адміністративні правопорушення на власника підприємства (установи, організації) або уповноваженого ним органу за місцем відбування порушником суспільно корисних робіт покладаються такі обов'язки:

погодження з уповноваженим органом з питань пробації переліку об'єктів, на яких порушники відбувають суспільно корисні роботи, та видів цих робіт;

контроль за виконанням порушниками призначених їм робіт;

своєчасне повідомлення уповноваженого органу з питань пробації про ухилення порушника від відбування стягнення;

ведення обліку та інформування уповноваженого органу з питань пробації про кількість відпрацьованих порушником годин, що передбачає:

видання власником підприємства (установи, організації) або уповноваженим ним органом розпорядчого документа про початок відбування порушником суспільно корисних робіт, закріплення за ним відповідальної особи, ознайомлення порушника із правилами техніки безпеки при виконанні стягнення;

складання власником підприємства (установи, організації) або уповноваженим ним органом на строк відбування порушником суспільно корисних робіт графіка, в якому поденно зазначаються час та місце відбування цих робіт;

надсилання власником підприємства (установи, організації) або уповноваженим ним органом у день видання розпорядчого документа витягу з нього та графіка, у якому зазначено час та місце відбування робіт, до уповноваженого органу з питань пробації;

заповнення власником підприємства (установи, організації) або уповноваженим ним органом щомісячного табеля виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, копія якого надсилається до уповноваженого органу з питань пробації після відбуття порушником суспільно корисних робіт.

Працівники уповноваженого органу з питань пробації у межах повноважень можуть здійснювати перевірку за місцем відбування порушником суспільно корисних робіт. За результатами перевірки складається акт у двох примірниках, один з яких залишається на підприємстві (в установі, організації).

Громадянин(ка) _________________________________________________________ має приступити
                                                                                                (прізвище та ініціали)
до відбування суспільно корисних робіт не пізніше "___" ___________ 20__ р.

__________________________________________
(посада відповідальної особи,
найменування уповноваженого органу з питань пробації)
__________________________________________
__________________________________________

 
 
 
 
_________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

Тел. _______________

 

Місце для штампа

ТАБЕЛЬ
виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт

Прізвище, ім'я, по батькові особи _______________________________________________________________________________________________

Місяць виходу на роботу ____________ 20__ р.

Найменування підприємства (установи, організації) _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

Дні місяця

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Усього за місяць

Кількість годин за графіком

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактично відпрацьовано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальна особа ______________________________________
                                                                                       (посада)

___________
        (підпис)

________________________
             (прізвище, ініціали)

Керівник підприємства (установи, організації)

___________
        (підпис)

________________________
             (прізвище, ініціали)

М. П.

"___" ____________ 20__ р.

____________

Опрос