Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка оформления материалов об административных правонарушениях

Национальное агентство Украины по вопросам выявления; розыска и управления активами; полученными от коррупционных и других преступлений
Порядок, Приказ от 15.02.2018 № 44
редакция действует с 09.04.2019

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ

НАКАЗ

15.02.2018

м. Київ

N 44

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2018 р. за N 251/31703

Про затвердження Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,
 від 15 лютого 2019 року N 38

Відповідно до положень пункту 10 частини першої, частини третьої статті 10 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" та з метою дотримання уповноваженими особами Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, законодавства при оформленні матеріалів про адміністративні правопорушення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, що додається.

2. Юридичному управлінню (Потьомкін А. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова

А. Янчук

 

ПОРЯДОК
оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

I. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до пункту 10 частини першої, частини третьої статті 10, пункту 4 частини другої статті 11 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (далі - Закон), статей 221, 255, 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс), установлює порядок складання уповноваженими особами Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), і подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 18848 Кодексу.

2. Уповноважені особи Національного агентства (далі - Уповноважені особи) складають протоколи про адміністративні правопорушення (далі - Протокол) за невиконання законних вимог посадових осіб Національного агентства щодо усунення порушень законодавства у сфері управління активами, ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених чинним законодавством строків їх надання, надання недостовірної інформації або не в повному обсязі, а також незаконне повідомлення третіх осіб про те, що про них збирається відповідна інформація.

3. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо.

4. При оформленні протоколу про адміністративне правопорушення і додатків до нього та направленні цих матеріалів до суду слід враховувати, що стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення.

II. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

1. Протокол про адміністративне правопорушення складається державною мовою на бланку, що виготовлений друкарським способом, у двох примірниках за формою, встановленою додатком 1 до цього Порядку.

(абзац перший пункту 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління
 активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, від 15.02.2019 р. N 38)

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи.

2. До протоколу додаються копії документів та інші докази, що вказують на обставини та час вчинення правопорушення.

3. При складанні протоколу про адміністративне правопорушення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються її права, передбачені статтею 63 Конституції України та статтею 268 Кодексу, про що робиться відмітка та ставиться підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

4. Особі, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, пропонується надати письмове пояснення по суті вчиненого правопорушення. Пояснення або включаються до протоколу, або додаються до протоколу окремо, про що робиться запис у ньому.

У разі відмови особи, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від надання пояснень по суті вчиненого правопорушення Уповноважена особа вносить до нього відповідний запис.

У разі якщо особа, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, не володіє державною мовою, протокол про адміністративне правопорушення складається за участю перекладача.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, згідно зі статтею 63 Конституції України не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів своєї сім'ї чи близьких родичів.

5. Свідки адміністративного правопорушення (у разі їх наявності) можуть надати свої письмові пояснення, які також долучаються до протоколу.

6. Протокол про адміністративне правопорушення підписується Уповноваженою особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Другий примірник протоколу вручається під підпис особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

У разі відмови особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, від ознайомлення з таким протоколом або в неї відсутні зауваження щодо змісту протоколу Уповноважена особа, що складає протокол, робить про це відповідний запис у протоколі, який засвідчується підписом Уповноваженої особи.

Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу про адміністративне правопорушення, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, щодо якої він складений.

7. Пункт 7 розділу II виключено

(згідно з наказом Національного агентства
 України з питань виявлення, розшуку та управління активами,
 одержаними від корупційних та інших злочинів, від 15.02.2019 р. N 38)

8. Пункт 8 розділу II виключено

(згідно з наказом Національного агентства
 України з питань виявлення, розшуку та управління активами,
 одержаними від корупційних та інших злочинів, від 15.02.2019 р. N 38)

III. Порядок оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення та надсилання їх до суду

1. Складені протоколи реєструються в журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення за формою, встановленою додатком 2 до цього Порядку, що ведеться відповідним самостійним структурним підрозділом центрального апарату Національного агентства або його територіальним управлінням.

(пункт 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління
 активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, від 15.02.2019 р. N 38)

2. Перший примірник протоколу та інші документи, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються Уповноваженою особою, яка склала протокол у справі про адміністративне правопорушення. У справі оформлюється титульний аркуш, на зворотному боці якого заповнюється опис документів, що містяться у справі за формою, встановленою додатком 3 до цього Порядку, у якому зазначаються порядковий номер, найменування та реквізити документів, кількість аркушів та номери аркушів справи (далі - Справа). Опис документів підписується Уповноваженою особою, яка склала протокол із зазначенням дати його складання.

3. Оригінал справи про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом у триденний строк з моменту його складення надсилається до окружного суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

До початку діяльності відповідного окружного суду справа про адміністративне правопорушення надсилається до районного, районного у місті, міського або міськрайонного суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

Справа, яка передається до суду, прошивається і нумерується за аркушами та скріплюється печаткою "Для документів" відповідного структурного підрозділу центрального апарату Національного агентства або його територіального управління.

(абзац третій пункту 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління
 активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, від 15.02.2019 р. N 38)

У супровідному листі зазначається клопотання про направлення до центрального апарату Національного агентства або його територіального управління копії судового рішення у справі.

(абзац четвертий пункту 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління
 активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, від 15.02.2019 р. N 38)

4. Копія справи протягом трьох років зберігається в центральному апараті Національного агентства або його територіальному управлінні. До справи додаються копії судових рішень по справі, а також інші документи та матеріали, пов'язані з розглядом справи в суді.

(пункт 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління
 активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, від 15.02.2019 р. N 38)

IV. Контроль за станом дотримання законності під час здійснення адміністративного провадження

1. Контроль за додержанням вимог щодо ведення журналу реєстрації бланків протоколів про адміністративні правопорушення і бланків протоколів про адміністративне правопорушення здійснюється відповідним самостійним структурним підрозділом центрального апарату Національного агентства або його територіальним управлінням.

(пункт 1 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління
 активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, від 15.02.2019 р. N 38)

2. Контроль за оформленням матеріалів про адміністративне правопорушення та надсиланням їх до суду здійснюється відповідним самостійним структурним підрозділом центрального апарату Національного агентства, яким забезпечується представництво в судах України, або його територіальним управлінням.

(пункт 2 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління
 активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, від 15.02.2019 р. N 38)

3. Контроль за дотриманням Уповноваженими особами чинного законодавства під час здійснення проваджень у справах про адміністративні правопорушення здійснюється Головою Національного агентства.

 

Начальник Юридичного управління

А. О. Потьомкін

 

  

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення N ______

"___" ____________ 20__ року

                               ________________________
                                       (місце складання протоколу)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
     (посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи Національного агентства з питань виявлення, розшуку та                                             управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів)
склав(ла) цей протокол про те, що громадянин(ка) __________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
дата народження ______________________________________________________________________,
місце проживання _____________________________________________________________________,
місце реєстрації _______________________________________________________________________,
номер телефону _______________________________________________________________________,
місце роботи, посада __________________________________________________________________,
особу встановлено ____________________________________________________________________,
                                                                                (назва документа, серія, номер, ким і коли виданий)
вчинив(ла) адміністративне правопорушення, передбачене частиною ___ статті _________________
Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме ________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                        (дата, місце вчинення і суть вчиненого адміністративного правопорушення)

Свідки (за наявності):

1. _______________________________________________________ ____________________________

2. _______________________________________________________ ____________________________
                                (прізвища, імена, по батькові, місця проживання)                                                         (підпис)

Громадянину(ці) __________________________________ роз'яснено його (її) права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається у присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Крім того, громадянину(ці) ________________________________________ роз'яснено, що згідно зі статтею 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення він (вона) має право подавати пояснення та зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викладати мотиви відмови від його підписання.

Також громадянину(ці) _____________________________________ роз'яснено зміст частини першої статті 63 Конституції України про те, що особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

З правами та обов'язками, а також змістом протоколу про адміністративне правопорушення ознайомлений(на) _____________________________________________________________________
                                                                                                         (підпис громадянина(ки))

Пояснення і зауваження щодо змісту протоколу: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Запис про відмову від подання пояснення і зауважень щодо змісту цього протоколу, відмову від підписання протоколу __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис уповноваженої особи Національного агентства ______________________________________

До протоколу додаються:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис уповноваженої особи Національного агентства ______________________________________

Другий примірник протоколу про адміністративне правопорушення отримав(ла):

____________
         (дата)

______________
(підпис)

_________________________________
(П. І. Б. громадянина(ки))


 

 

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення

N
з/п

Номер та дата протоколу

Дата та місце вчинення правопорушення

Відомості про особу, щодо якої складено протокол

Посада, прізвище, ініціали особи, що склала протокол

Дата вручення другого примірника протоколу

Дата надіслання матеріалів справи про адміністративне правопорушення

Результати розгляду справи в суді

прізвище, ім'я, по батькові

посада

місце
роботи

 

 

 

дата винесення постанови

прийняте рішення, розмір штрафу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

СПРАВА

про адміністративне правопорушення,
вчинене _____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові правопорушника)
за частиною _____ статті _____ Кодексу України про адміністративні правопорушення

Зворотний бік

ОПИС
документів, що містяться у справі

N
з/п

Найменування і реквізити документів

Кількість аркушів

Номери аркушів справи

Примітка

1

2

3

4

5

Опис складено:

 

_________________________________
             (посада, прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

____________

Опрос