Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к приказу Министерства образования и науки Украины от 26 сентября 2005 года N 557

Министерство образования и науки Украины (2)
Приказ от 31.01.2018 № 83
действует с 27.03.2018

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.01.2018

м. Київ

N 83

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 лютого 2018 р. за N 227/31679

Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року N 557

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами), підпункту 8 пункту 2 розділу XV Закону України "Про вищу освіту"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року N 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за N 1130/11410 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту економіки та фінансування (Ткаченко О. Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ковтунця В. В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування і застосовується з 01 вересня 2017 року.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Р. Іллічов

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

Заступник Міністра
фінансів України

С. Марченко

Голова Профспілки працівників
освіти і науки України

Г. Ф. Труханов

 

ЗМІНИ
до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року N 557

1. У підпункті 3 пункту 4:

1) абзац третій підпункту "в" після слів "старшого наукового співробітника" доповнити словами ", старшого дослідника";

2) абзац третій підпункту "г" після слів "кандидата наук" доповнити словами ", доктора філософії".

2. У додатках до наказу:

1) у додатку 3 позицію

"

Керівник відділу: навчального, навчально-методичного, головний інженер

11 - 12

"

замінити позиціями такого змісту:

"

Керівник відділу: навчального, навчально-методичного

13 - 14

Головний інженер

11 - 12

";

2) у додатку 5:

назву після слова "працівників" доповнити словом "училищ,";

у виносці "****" цифру і літеру "8-й" замінити цифрами і літерою "10-й";

3) у додатку 6:

назву після слів "методичних установ," доповнити словом "училищ,";

доповнити таблицю позиціями такого змісту:

"

Асистент вчителя-реабілітолога, асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням

8 - 10

10 - 12

Перекладач-дактилолог

8

10

".

в абзаці першому виноски "*" цифри "12" замінити цифрами "14", цифру "9" замінити цифрами "11";

у виносці "**":

в абзаці першому цифру "9" замінити цифрами "11";

в абзаці третьому цифру "8" замінити цифрами "10";

абзаци четвертий, п'ятий виключити;

4) у виносці "***" додатка 8 цифру "7" замінити цифрою "9";

5) у додатку 9:

у таблиці:

у позиції "Завідувачі" слово "Завідувачі" замінити словами "Завідувач (директор)";

доповнити новою позицією такого змісту:

"

Асистент вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі

8 - 10

10 - 12

";

у виносці "*" цифру "8" замінити цифрами "10";

у виносці "**" цифру "9" замінити цифрами "11";

у виносці "***" цифру "7" замінити цифрою "9";

6) у додатку 10 позиції

"

Інститути (центри) післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення (за наявності кафедр)

 

 

директор (завідувач)

21

21

Інститути (центри) післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення

 

 

директор (завідувач)

15 - 16

15 - 16

завідувач лабораторії (кабінету)

11 - 12

13 - 14

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій

 

 

директор (завідувач)

20

20

"

замінити позиціями такого змісту:

"

Інститути (центри) післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення (за наявності кафедр), що акредитовані за III або IV рівнем

 

 

директор, завідувач, посади яких віднесено до науково-педагогічних посад

21

21

Інститути (центри) післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення

 

 

директор, завідувач, посади яких віднесено до педагогічних посад

15 - 16

17 - 18

завідувач лабораторії (кабінету)

11 - 12

13 - 14

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій

 

 

директор (завідувач)

20

22

".

 

В. о. директора департаменту
економіки та фінансування
Міністерства освіти
і науки України

О. Л. Ткаченко

Опрос