Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку ведения государственного Реестра аттестованных судебных экспертов

Минюст
Приказ от 15.02.2018 № 374/5
действует с 27.02.2018

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.02.2018

м. Київ

N 374/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 лютого 2018 р. за N 205/31657

Про затвердження Змін до Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів

Відповідно до статті 9 Закону України "Про судову експертизу", підпункту 66 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, та з метою вдосконалення організації ведення державного Реєстру атестованих судових експертів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 березня 2012 року N 492/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2012 року за N 484/20797, що додаються.

2. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань виконавчої служби Шкляра С. В.

 

Заступник Міністра
з питань виконавчої служби

С. Шкляр

 

Зміни
до Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів

1. В абзаці другому пункту 2 слова "та Адміністрації Державної прикордонної служби України" замінити словами ", Державної прикордонної служби України та судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ".

2. В абзаці другому пункту 3 слова "Управління експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України" замінити словами "структурний підрозділ Міністерства юстиції України, на який покладено організаційно-управлінське забезпечення судово-експертної діяльності".

3. В абзаці третьому пункту 9 слова "або Атестаційної комісії", "або дата та номер рішення" виключити.

4. У пункті 10:

1) в абзаці п'ятому:

після слова "місцезнаходження" доповнити словом "судового";

слова ", який не є працівником державної спеціалізованої установи" виключити;

2) доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"зміни прізвища, імені, по батькові судового експерта;".

У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати відповідно абзацами сьомим - десятим;

3) абзац сьомий після слів "припинення" доповнити словами "або поновлення";

4) в абзаці дев'ятому слова "непідтвердження ним кваліфікації судового експерта шляхом стажування у встановлені законодавством строки" замінити словами "анулювання свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта такому експерту";

5) абзац десятий після слів "Свідоцтво недійсне" доповнити словами "та/або "Свідоцтво анульовано".

5. Абзац перший пункту 14 викласти у такій редакції:

"14. Пошук інформації, передбаченої пунктом 13 цього Порядку, здійснюється за прізвищем, ім'ям, по батькові судового експерта, експертною спеціальністю, регіоном, державним органом (рішенням ЕКК якого присвоєно кваліфікацію судового експерта), типом експерта (фахівці державних спеціалізованих установ / не є фахівцями державних спеціалізованих установ).".

6. У додатках до Порядку:

1) додаток 1 викласти у такій редакції:

ПОДАННЯ
про ________________________________________
(включення/унесення змін (зазначити потрібне))
до державного Реєстру атестованих судових експертів

Прізвище, ім'я, по батькові судового експерта

Найменування експертно-кваліфікаційної комісії, дата і номер рішення, його стислий зміст (присвоєння/підтвердження кваліфікації судового експерта або притягнення до дисциплінарної відповідальності)

Номер та строк дії свідоцтва або документа, що підтверджує наявність кваліфікації судового експерта (інформація про недійсність та/або анулювання свідоцтва)

Вид експертизи, індекс та вид експертної спеціальності

Місце роботи, місцезнаходження, телефон судового експерта

Дата та номер наказу про звільнення

1

2

3

4

5

6

____________________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

";

2) пункт 5 додатка 2 після слова "телефон" доповнити словами "та адреса електронної пошти".

 

Директор Департаменту з питань
правосуддя та національної безпеки

О. М. Олійник

Опрос