Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы первичной учетной документации N 039/о "Ведомость учета посещений пациентов"

Министерство здравоохранения
Перечень, Форма, Приказ, Инструкция от 26.01.2018 № 157
действует с 13.03.2018

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої
влади, підприємства, установи, організації, до сфери
управління якого (якої) належить ліцензіат
_______________________________________________
_______________________________________________

Найменування та місцезнаходження (повна поштова
адреса) ліцензіата, де заповнюється форма
_______________________________________________

Код за ЄДРПОУ                   |__|__|__|__|__|__|__|__|

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації

N 039/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України
|__|__|__|__|__|__|__|__| N |__|__|__|__|

ВІДОМІСТЬ
обліку відвідувань пацієнтів

за ______________ 20__ року

Прізвище, ім'я, по батькові лікаря / молодшого спеціаліста з медичною освітою
_____________________________________________________________________________________

Спеціальність лікаря / молодшого спеціаліста з медичною освітою
_____________________________________________________________________________________

Місце провадження медичної практики:

місто - 1; село - 2; гірський населений пункт - 3               

Числа місяця

Кількість відвідувань, усього

Кількість відвідувань дітей віком 0 - 17 років включно
(із графи 1)

Кількість відвідувань вдома, усього

Кількість відвідувань вдома дітей віком 0 - 17 років включно
(із графи 3)

А

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Лікар / молодший спеціаліст з медичною освітою ___________________________________________
                                                                                                                                                  (прізвище, підпис)

 

В. о. директора
Медичного департаменту

А. Гаврилюк

 

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 039/о "Відомість обліку відвідувань пацієнтів"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 039/о "Відомість обліку відвідувань пацієнтів" (далі - форма N 039/о).

2. Форма N 039/о заповнюється щомісяця медичним персоналом (лікарями, молодшими спеціалістами з медичною освітою) всіх спеціальностей, які ведуть самостійний амбулаторний прийом та відвідування пацієнтів удома, в амбулаторіях, поліклініках, поліклінічних відділеннях лікарень усіх профілів (у тому числі психіатричних і наркологічних), міських і сільських, які обслуговують населення (дорослих віком 18 років і старше та дітей віком 0 - 17 років включно), диспансерах усіх профілів, жіночих консультаціях пологових будинків та самостійних, диспансерних і поліклінічних відділеннях науково-дослідних інститутів, у центрах первинної медико-санітарної допомоги (далі - ЦПМСД), фельдшерсько-акушерських пунктах, лікарських та фельдшерських пунктах охорони здоров'я.

3. Форму N 039/о заповнюють також лікарі-консультанти, завідувачі відділень, лікарі денних стаціонарів, які ведуть амбулаторний прийом у поліклініці та вдома.

4. Лікарі допоміжних відділень (кабінетів) враховують відвідування за формою N 039/о при призначенні процедур та досліджень, якщо зроблено відповідний запис у формах первинної облікової документації: N 025/о "Медична карта амбулаторного хворого N ___", затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974 (далі - наказ МОЗ від 14 лютого 2012 року N 110), або N 112/о "Історія розвитку дитини N ___", затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 липня 2014 року N 527, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за N 959/25736 (далі - наказ МОЗ від 28 липня 2014 року N 527).

5. Форму N 039/о заповнюють також психотерапевти при проведенні групових занять: число відвідувань враховується за кількістю хворих, які перебувають у групі. Обліку підлягають відвідування лікарів, які надають медичну допомогу в спеціально виділений для амбулаторного прийому час: у разі виїздів в інші заклади охорони здоров'я (районні лікарні, дільничні лікарні і амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти, ЦПМСД).

6. Відвідування, які здійснені пацієнтом протягом дня до одного і того самого лікаря, враховуються як одне відвідування.

7. Не заповнюють форму N 039/о лікарі станцій (відділень) швидкої медичної допомоги, лікарі військових комісаріатів.

8. Форму N 039/о не заповнюють лікарі-стоматологи, лікарі зубні, які враховують свою роботу за формами первинної облікової документації: N 039-2/о "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)", затвердженою наказом МОЗ від 28 липня 2014 року N 527; N 039-3/о "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)", N 039-4/о "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда", затверджених наказом МОЗ від 14 лютого 2012 року N 110.

9. Форма N 039/о заповнюється на підставі форми первинної облікової документації N 074/о "Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів", затвердженої наказом МОЗ від 14 лютого 2012 року N 110 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 26 січня 2018 року N 157).

10. На титульній сторінці форми N 039/о зазначаються прізвище, ім'я, по батькові та спеціальність лікаря / молодшого спеціаліста з медичною освітою, а також місце провадження медичної практики.

При визначенні місця провадження медичної практики слід враховувати адміністративно-територіальний устрій, а також особливості населених пунктів, яким надано статус гірських відповідно до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні".

11. У графі "А" зазначаються числа місяця, за який заповнюється форма N 039/о.

12. У графі 1 зазначається загальна кількість відвідувань пацієнтами лікарів усіх спеціальностей / молодших спеціалістів з медичною освітою, які ведуть амбулаторний прийом.

13. У графі 2 зазначається загальна кількість відвідувань медичного персоналу дітьми віком 0 - 17 років включно (із графи 1).

14. У графі 3 вказується кількість відвідувань медичним персоналом пацієнтів вдома, усього (дорослих віком 18 років і старше та дітей віком 0 - 17 років включно).

15. У графі 4 вказується кількість відвідувань медичним персоналом дітей віком 0 - 17 років включно вдома (у тому числі патронажних) (із графи 3).

16. Строк зберігання форми N 039/о - 1 рік після звітного періоду.

 

В. о. директора Медичного департаменту

А. Гаврилюк

 

Перелік форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що втрачають чинність

1. Форми первинної облікової документації та інструкції щодо їх заповнення, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України ід 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974, а саме:

форма N 025-2/о "Талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів" та Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 025-2/о "Талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 670/20983;

форма N 030/о "Контрольна карта диспансерного нагляду" та Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 030/о "Контрольна карта диспансерного нагляду", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 671/20984.

2. Форми первинної облікової документації та інструкції щодо їх заповнення, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2013 року N 435 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 990/23522, а саме:

форма N 025-3/о "Медична карта студента N __" та Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 025-3/о "Медична карта студента N __", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 994/23526;

форма N 025-4/о "Талон на прийом до лікаря" та Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 025-4/о "Талон на прийом до лікаря", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 995/23527;

форма N 025-6/о "Талон амбулаторного пацієнта" та Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 025-6/о "Талон амбулаторного пацієнта", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 996/23528;

форма N 026/о "Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)" та Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 026/о "Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 997/23529;

форма N 031/о "Книга запису викликів лікарів додому" та Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 031/о "Книга запису викликів лікарів додому", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 1000/23532.

____________

Опрос