Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Комиссии по вопросам рассмотрения материалов об определении участников боевых действий в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины и Инструкции о порядке выдачи удостоверений участников боевых действий, нагрудных знаков "Ветеран войны - участник боевых действий" и листов талонов на право получения ветераном войны и лицом, на которое распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", проездных билетов с 50-процентной скидкой их стоимости в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Положение, Приказ от 19.01.2018 № 28
Утратил силу

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.01.2018

м. Київ

N 28

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 лютого 2018 р. за N 168/31620

Про затвердження Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України та Інструкції про порядок видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 6 лютого 2019 року N 63)

Відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року N 302 (із змінами), Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 1995 року N 16, Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 413 (із змінами), та з метою забезпечення соціального захисту учасників бойових дій, які перебувають на обліку в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, що додається;

Інструкцію про порядок видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, що додається.

2. Директору Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, начальникам територіальних органів Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, територіальних підрозділів, підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити організацію роботи з видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості.

3. Директору Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України вживати заходів щодо планування коштів для забезпечення бланками посвідчень учасників бойових дій, нагрудними знаками "Ветеран війни - учасник бойових дій" та листами талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості за заявками Департаменту забезпечення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

4. Начальнику Департаменту забезпечення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України вживати заходів щодо забезпечення бланками посвідчень учасників бойових дій, нагрудними знаками "Ветеран війни - учасник бойових дій" та листами талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості за заявками Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та для ведення їх загального обліку.

5. Директору Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 30 жовтня 2014 року N 576 "Про затвердження Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України та Інструкції про порядок видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2014 року за N 1468/26245 (зі змінами).

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Т. в. о. Голови Служби
полковник

О. М. Чаузов

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

О. Крентовська

Керівник Секретаріату
СПО сторони роботодавців
на національному рівні

Р. Іллічов

Перший заступник Голови
Державної служби України у
справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції

І. В. Мальцев

Голова Первинної профспілкової
організації Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України

В. В. Казнадій

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. В Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв'язку) для розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій створюється Комісія з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Комісія).

2. Завданнями Комісії є:

1) визнання учасниками бойових дій громадян із числа військовослужбовців, державних службовців, працівників Держспецзв'язку та осіб, звільнених зі служби (роботи) в Держспецзв'язку, які підпадають під дію Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

2) позбавлення статусу учасника бойових дій громадян, зазначених у підпункті 1 цього пункту.

3. Комісія складається з голови - першого заступника Голови Держспецзв'язку, заступника голови - заступника Голови Держспецзв'язку, членів - представників кадрового, фінансового та юридичного підрозділів, керівників інших структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку, секретаря - посадової особи Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Держспецзв'язку.

Персональний склад Комісії затверджується наказом Адміністрації Держспецзв'язку.

4. Голова Комісії:

очолює Комісію, здійснює загальне керівництво Комісією та забезпечує організацію її роботи;

організовує в межах своїх повноважень взаємодію Комісії з органами державної влади;

підписує протоколи та рішення, що приймаються Комісією;

бере участь у заходах щодо висвітлення діяльності Комісії.

5. Секретар комісії:

організовує підготовку засідання Комісії та повідомляє членів Комісії та інших зацікавлених осіб про час і дату її проведення;

готує матеріали, які подаються на розгляд Комісії;

веде та оформляє протокол засідання Комісії;

готує необхідні документи для надіслання до міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - міжвідомча комісія).

6. Формою роботи Комісії є її засідання, які проводяться у разі наявності документів для розгляду. Періодичність проведення засідань Комісії визначає її голова.

7. Засідання Комісії веде її голова. У разі відсутності голови Комісії на її засіданнях роботу Комісії очолює заступник голови Комісії.

У разі відсутності голови Комісії та його заступника роботу Комісії на її засіданнях очолює член Комісії, якого головуючим обирає наявний на засіданні склад Комісії.

8. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії, вважається правомочним тоді, коли за нього проголосувало не менше ніж половина її членів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії (головуючого на засіданні Комісії).

9. Рішення з усіх розглянутих Комісією питань оформлюється протоколом протягом 3 днів з дня проведення засідання.

Протокол підписується головою та секретарем Комісії, а також всіма членами Комісії.

У разі незгоди з прийнятим рішенням член Комісії письмово викладає свої заперечення у рапорті (службовій записці), що додається до протоколу засідання і є невід'ємною частиною протоколу.

10. Рішення Комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України (додаток 1) (далі - Рішення Комісії) підписується головою та секретарем Комісії та скріплюється каучуковою печаткою з написом "Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Ідентифікаційний код 34620942 N 2" із зображенням Державного Герба України.

Протоколи та Рішення Комісії, документи, на підставі яких Комісія прийняла рішення про надання, відмову у наданні або позбавлення громадян статусу учасника бойових дій, зберігаються у відповідній номенклатурній справі, що ведеться у Департаменті кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Держспецзв'язку.

Копія Рішення Комісії надсилається (передається) секретарем Комісії:

стосовно військовослужбовців, державних службовців, працівників Держспецзв'язку - за місцем проходження військової служби (роботи) особи для долучення до її особової справи;

особі, звільненій зі служби (роботи) в Держспецзв'язку.

11. У разі прийняття Комісією рішення про відмову у наданні статусу учасника бойових дій воно доводиться письмово до відома начальника (керівника) структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку, начальника (керівника) територіального органу Адміністрації Держспецзв'язку, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, територіального підрозділу, підрозділу урядового фельд'єгерського зв'язку, закладу, установи і організації Держспецзв'язку (далі - начальник підрозділу Держспецзв'язку) або особи, яка подала рапорт (заяву).

У разі прийняття Комісією рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій особі, стосовно якої прийнято таке рішення, надсилається (видається) письмове повідомлення із зазначенням причин такого рішення і роз'ясненням порядку його оскарження.

12. Комісія розглядає:

рапорти (заяви) особового складу Держспецзв'язку та осіб, звільнених зі служби (роботи) в Держспецзв'язку (далі - особа), про визнання їх учасниками бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

довідки, оформлені згідно з додатком 1 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 413 (далі - Порядок), та документи, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій, зазначені в пункті 17 цього Положення;

рапорти (заяви) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та самостійно звернулися до Комісії про визнання їх учасниками бойових дій, у разі неподання начальниками підрозділів Держспецзв'язку до Комісії документів, необхідних для надання статусу учасника бойових дій;

рапорти (заяви) про визнання учасниками бойових дій та інші документи осіб, питання щодо яких повторно виноситься на розгляд Комісії за рішенням Голови Держспецзв'язку або посадової особи, яка виконує його обов'язки;

рапорти (заяви) осіб про позбавлення їх статусу учасника бойових дій із зазначенням причин.

13. Начальники підрозділів Держспецзв'язку готують та подають на розгляд Комісії довідки, оформлені згідно з додатком 1 до Порядку разом з документами, зазначеними в пункті 17 цього Положення:

у місячний строк після завершення особами виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

не раніше ніж через 30 календарних днів після зарахування осіб до підрозділів Держспецзв'язку, розташованих безпосередньо у районі проведення антитерористичної операції, чи призначення їх на відповідні посади.

Довідки, оформлені згідно з додатком 1 до Порядку, подаються:

за підписом начальників підрозділів Держспецзв'язку стосовно підпорядкованого особового складу;

за підписом Голови Держспецзв'язку або посадової особи, яка виконує його обов'язки, стосовно особового складу Адміністрації Держспецзв'язку, начальників (керівників) територіальних органів Адміністрації Держспецзв'язку, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, територіальних підрозділів, закладів, установ і організацій Держспецзв'язку.

Начальник підрозділу Держспецзв'язку доопрацьовує неналежним чином оформлені документи у разі їх повернення Комісією та повторно надсилає їх на розгляд Комісії.

У разі неподання начальником підрозділу Держспецзв'язку у визначений абзацами другим і третім цього пункту строк до Комісії документів, необхідних для надання статусу учасника бойових дій, особа може самостійно звернутися до Комісії.

14. Документи, зазначені у пункті 12 цього Положення, у разі надходження до Комісії реєструються у журналі реєстрації рапортів (заяв) про визнання особового складу Держспецзв'язку, осіб, звільнених зі служби (роботи) в Держспецзв'язку, учасниками бойових дій, форму якого наведено в додатку 2 до цього Положення.

Документи про позбавлення особового складу Держспецзв'язку, осіб, звільнених з військової служби (роботи) в Держспецзв'язку, статусу учасника бойових дій у разі надходження до Комісії реєструються у журналі реєстрації документів (рапортів, заяв) про позбавлення особового складу Держспецзв'язку, осіб, звільнених зі служби (роботи) в Держспецзв'язку, статусу учасника бойових дій, форму якого наведено в додатку 3 до цього Положення.

15. Комісія у місячний строк з дня надходження документів до Адміністрації Держспецзв'язку розглядає рапорти (заяви), довідки та інші документи, що надійшли, і приймає рішення щодо надання (позбавлення) статусу учасника бойових дій.

16. Комісія має право:

1) надсилати запити до відповідних архівних установ, повідомивши про це особу або начальника підрозділу Держспецзв'язку;

2) заслуховувати чи вимагати пояснення осіб, начальників підрозділів Держспецзв'язку, які подали рапорти (заяви), довідки (інші документи), а також свідків;

3) у разі неналежного оформлення документів та за відсутності підстав надання статусу учасника бойових дій повертати їх начальникам підрозділів Держспецзв'язку з метою подальшого доопрацювання;

4) подавати на розгляд міжвідомчої комісії документи зі спірних питань, які потребують міжвідомчого врегулювання.

17. Комісія приймає рішення щодо визнання особи учасником бойових дій на підставі:

1) для осіб, які залучалися до проведення антитерористичної операції на строк не менше ніж 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів перебування в районах її проведення:

довідки, оформлені згідно з додатком 1 до Порядку;

витягів з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції;

витягів з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління антитерористичною операцією в районах її проведення;

витягів з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про прибуття (вибуття) до (з) районів проведення антитерористичної операції;

документів про направлення у відрядження до районів проведення антитерористичної операції або інших офіційних документів, виданих державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

2) для осіб, які залучалися до проведення антитерористичної операції на строк менше ніж 30 календарних днів:

документів, зазначених у підпункті 1 цього пункту;

витягів з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналів бойових дій, оперативних завдань), які підтверджують факт безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, проведення розвідувальних заходів;

3) для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва (крім випадків необережного поводження із зброєю та ухилення від військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби):

документів, зазначених у підпункті 1 цього пункту;

матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв;

4) для осіб, які проходять службу (працюють) в територіальних органах Адміністрації Держспецзв'язку та підрозділах урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, які розташовані безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції:

довідки, оформлені згідно з додатком 1 до Порядку;

витягів з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції;

витягів з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління антитерористичною операцією в районах її проведення;

витягів з наказів про призначення осіб на відповідні посади до підрозділів Держспецзв'язку, розташованих безпосередньо у районі проведення антитерористичної операції;

5) для осіб, які були направлені для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки або у відрядження в держави, де в цей період велися бойові дії:

документів (наказів, довідок, витягів з наказів), які підтверджують період та країну перебування.

18. У разі відмови в наданні статусу учасника бойових дій питання про надання особі зазначеного статусу може повторно виноситися на розгляд Комісії за рішенням Голови Держспецзв'язку або посадової особи, яка виконує його обов'язки.

19. Комісія приймає рішення про позбавлення особи статусу учасника бойових дій у разі:

наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції;

виявлення факту подання недостовірної інформації про участь в антитерористичній операції, у забезпеченні її проведення або подання недостовірних даних про особу;

подання особою рапорту (заяви) про позбавлення її статусу учасника бойових дій.

20. Позбавлення особи статусу учасника бойових дій здійснюється на підставі:

копії обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції, що надійшов від органів прокуратури, органів або установ виконання покарань, а також від інших осіб, установ або органів у випадках, передбачених законом, на розгляд Комісії для прийняття відповідного рішення;

документів державних органів, військових частин (органів, підрозділів) або підприємств, установ та організацій, матеріалів службових перевірок та інших документів, що встановлюють факт подання недостовірної інформації про участь особи в антитерористичній операції, у забезпеченні її проведення або подання недостовірних даних про неї, надісланих ними на розгляд Комісії для прийняття відповідного рішення;

рапорту (заяви) особи про позбавлення її статусу учасника бойових дій із зазначенням причини, надісланого нею на розгляд Комісії.

21. Рішення Комісії може бути оскаржено в судовому порядку.

22. У разі звернення особи до суду щодо встановлення факту участі в бойових діях чи в інших подіях, які дають право на визнання її учасником бойових дій, і прийняття судом відповідного позитивного рішення, яке набрало законної сили, копія рішення суду визнається як документ, що підтверджує право особи на визнання її учасником бойових дій. Копія рішення суду підлягає збереженню разом з іншими документами.

23. Посвідчення учасника бойових дій, нагрудний знак "Ветеран війни - учасник бойових дій" і лист талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості особам, яким Комісією надано статус учасника бойових дій, видає Адміністрація Держспецзв'язку.

24. У разі прийняття Комісією рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій у особи, стосовно якої прийнято таке рішення, посвідчення учасника бойових дій вилучається начальником (керівником) структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку, начальником підрозділу Держспецзв'язку та надається (надсилається) секретарю Комісії для подальшого знищення. У разі відсутності посвідчення учасника бойових дій воно визнається недійсним шляхом розміщення оголошення у друкованих засобах масової інформації (пресі) в Україні.

25. У місячний строк з дня прийняття відповідного рішення Комісія інформує:

Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції - про осіб, яким надано статус учасника бойових дій, за формою згідно з додатком 3 до Порядку;

Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції та структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад за місцем перебування пільговика на обліку - про позбавлення статусу учасника бойових дій за формою, визначеною в додатку до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року N 117.

26. Протоколи з рішеннями Комісії і підтвердні документи здаються до Галузевого державного архіву Держспецзв'язку.

Облік учасників бойових дій Держспецзв'язку ведеться Департаментом кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Держспецзв'язку та уточнюється щороку.

 

Директор Департаменту кадрової
роботи та управління персоналом
Адміністрації Держспецзв'язку
полковник

Ю. В. Печенюк

 

РІШЕННЯ
Комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

___ ____________ 20__ року

N ___________

Гр. __________________________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)
______________________________________________________________________________________
надано (відмовлено у наданні, позбавлено) статус (статусу) учасника бойових дій
______________________________________________________________________________________
                                                                                                         (підстава)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Голова Комісії

_____________________________
                      (прізвище, ініціали)

Секретар Комісії

_____________________________
                      (прізвище, ініціали)

М. П.

 

ЖУРНАЛ
реєстрації рапортів (заяв) про визнання особового складу Держспецзв'язку, осіб, звільнених зі служби (роботи) в Держспецзв'язку, учасниками бойових дій

N з/п

Номер та дата надходження рапорту (заяви), довідки (інших документів)

Посада, військове звання, ранг (за наявності), прізвище та ініціали начальника (керівника) та особи, на яку подано документи, із зазначенням прізвища, імені та по батькові

Стислий зміст порушеного питання

Примітка

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ
реєстрації документів (рапортів, заяв) про позбавлення особового складу Держспецзв'язку, осіб, звільнених зі служби (роботи) в Держспецзв'язку, статусу учасника бойових дій

N з/п

Номер та дата надходження документа (рапорту, заяви)

Посада, військове звання, ранг (за наявності), прізвище, ім'я та по батькові особи, на яку подано документ (рапорт, заяву)

Стислий зміст порушеного питання

Примітка

 

 

 

 

 

____________

Опрос