Идет загрузка документа (141 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка идентификации и регистрации крупного рогатого скота и Порядка оформления и выдачи паспорта крупного рогатого скота

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Порядок, Приказ от 04.12.2017 № 642
действует с 13.03.2018

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.12.2017

м. Київ

N 642

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 лютого 2018 р. за N 166/31618

Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин", підпункту 25 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119, пункту 53 Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року N 228-р,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби, що додається.

2. Затвердити Порядок оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 17 вересня 2003 року N 342 "Про запровадження ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2003 року за N 909/8230 (із змінами).

4. Бланки реєстраційних карток господарства, реєстраційних карток великої рогатої худоби, замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації тварин, замовлення на дублікати бирок та ідентифікаційних документів, відомостей переміщення тварин, книг обліку, виготовлені до набрання чинності цим наказом, застосовуються до повного їх використання.

5. Департаменту тваринництва забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

В. Лапа

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

ПОРЯДОК
ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює вимоги до здійснення ідентифікації, реєстрації та переміщення великої рогатої худоби.

2. Цей Порядок є обов'язковим для всіх юридичних і фізичних осіб, що займаються розведенням та утриманням великої рогатої худоби, здійснюють її продаж, забій, утилізацію, надають послуги зі штучного осіменіння та організовують виставки за участю великої рогатої худоби.

3. Ідентифікації та реєстрації підлягає вся велика рогата худоба, яка перебуває, розводиться або утримується на території України.

Система ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби складається з таких елементів:

засоби ідентифікації для індивідуальної ідентифікації тварини та засоби для їх кріплення;

проведення ідентифікації тварин;

реєстраційні документи;

ведення електронної бази даних про ідентифікованих тварин (Єдиний державний реєстр тварин (далі - Реєстр тварин));

ідентифікаційні документи;

реєстрація дій або подій щодо ідентифікованої тварини, облік тварин у господарствах.

4. Ідентифікація та реєстрація великої рогатої худоби здійснюється з метою:

одержання оперативної і надійної інформації про поголів'я великої рогатої худоби щодо статі, віку, породи та його місце перебування для поліпшення управління і прогнозування ринків продукції скотарства;

охорони території України від епізоотичних захворювань;

контролю за санітарним станом виробництва, якістю і походженням продукції скотарства;

оптимізації запровадження планів ветеринарної медицини щодо ветеринарного контролю, попередження (профілактики), лікування та ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб;

контролю за переміщенням тварин на території країни та під час їх експорту, імпорту;

забезпечення дотримання вимог законодавства з племінної справи у тваринництві;

оптимізації розроблення і виконання селекційних програм, організації технологічних систем у скотарстві та підвищення достовірності інформації під час сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

забезпечення візуальної ідентифікації кожної тварини в стаді;

підтвердження права власності на тварину.

5. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

бирка - вушний знак встановленого зразка з нанесеним ідентифікаційним номером, що використовується виключно для ідентифікації визначеного виду тварин;

відповідальна особа - особа, на яку керівником покладено обов'язки здійснення комплексу робіт з ідентифікації, реєстрації й обліку тварин у господарстві;

книга обліку тварин - документ установленої форми, до якого вноситься інформація про тварину, її походження, переміщення, забій, утилізацію, загибель (падіж) тощо у спосіб, установлений цим Порядком;

паспорт великої рогатої худоби (далі - паспорт тварини) - документ, що містить дані про тварину, її переміщення, власника, місцезнаходження, засвідчує дані про ветеринарно-санітарний стан господарства, де перебуває тварина, факт проведення вакцинацій, діагностичних досліджень і профілактичних обробок та є супровідним документом під час будь-якого переміщення тварини;

стадо - група тварин одного виду, яка складається з різних статевих, вікових і виробничих груп або з однорідної групи тварин, сформована в господарстві для одержання певної продукції;

тварина - тварина виду великої рогатої худоби (Bos taurus), а також зебу (Zebu), бізон (Bizon) і буйвол (Bubalus bubalus).

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" та Положенні про Єдиний державний реєстр тварин, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 вересня 2012 року N 578, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2012 року за N 1713/22025.

6. Ідентифікація та реєстрація великої рогатої худоби включає такі процеси:

реєстрацію господарства та отримання (за потреби) власником доступу до Реєстру тварин;

оформлення замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації тварин;

ідентифікацію тварин;

облік ідентифікованих тварин у господарстві;

реєстрацію ідентифікованих тварин у Реєстрі тварин;

оформлення і видачу паспорта великої рогатої худоби;

реєстрацію в Реєстрі тварин інформації про переміщення, загибель (падіж), забій, утилізацію тварин тощо.

7. Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин (далі - Адміністратор Реєстру тварин) проводить ідентифікацію і реєстрацію тварин, оформлює та видає ідентифікаційні документи, здійснює контроль за використанням бирок, бланків паспортів великої рогатої худоби, книг обліку тварин, реєстраційних документів.

II. Реєстрація господарств

1. Юридичні та фізичні особи повинні зареєструвати свої господарства в Реєстрі тварин перед прибуттям першої ідентифікованої та зареєстрованої в установленому законодавством порядку тварини або початком проведення ідентифікації та реєстрації тварин.

Для реєстрації господарства юридична особа подає (надсилає) Адміністратору Реєстру тварин заповнену реєстраційну картку господарства (додаток 1).

Реєстрація господарства фізичної особи здійснюється на підставі даних реєстраційної картки великої рогатої худоби (додаток 2).

Адміністратор Реєстру тварин вносить дані реєстраційної картки господарства, реєстраційної картки великої рогатої худоби до Реєстру тварин протягом десяти робочих днів з дня їх отримання.

2. Юридичні особи, які займаються торгівлею тваринами, здійснюють забій, утилізацію та виставки з участю тварин, за винятком перевізників, зобов'язані зареєструвати місця торгівлі, виставок, забою, утилізації та інших місць зосередження тварин у Реєстрі тварин з моменту надходження до них першої ідентифікованої та зареєстрованої в установленому порядку тварини. Указані місця підлягають реєстрації як господарства відповідно до вимог цього розділу.

3. У разі якщо юридична або фізична особа є власником/утримувачем кількох господарств, дані подаються окремо щодо кожного господарства, де перебувають тварини, і реєструються окремо за місцем перебування тварин.

4. Адміністратор Реєстру тварин надсилає юридичним особам повідомлення про реєстрацію, що підтверджує реєстрацію даних про господарство в Реєстрі тварин.

За потреби власнику/утримувачу надається доступ до Реєстру тварин для внесення, перегляду, коригування інформації щодо тварин, що йому належать.

5. Адміністратор Реєстру тварин визначає реєстраційний номер господарства, який складається з 10 символів та має таку структуру:

позиції 1, 2 - літерний код країни відповідно до ISO3166 (UA);

позиції 3, 4 - код області, на території якої розташоване господарство;

позиції 5 - 10 - номер господарства в області.

6. Датою реєстрації даних про господарство в Реєстрі тварин є дата внесення даних про господарство до Реєстру тварин.

7. У разі зміни власника/утримувача господарства, даних про власника/утримувача чи господарство, припинення діяльності юридична особа повинна подати Адміністратору Реєстру тварин протягом п'яти робочих днів заяву про внесення змін до Реєстру тварин (додаток 3), реєстраційну картку господарства та копії документів, що підтверджують ці зміни. Власник/утримувач - фізична особа подає зазначені документи у разі зміни даних про власника/утримувача чи господарство.

8. Відомості, внесені до реєстраційної картки господарства або зазначені у заяві про внесення змін до Реєстру тварин, завіряються підписом власника/утримувача тварин. Достовірність даних у реєстраційній картці господарства забезпечує власник або утримувач тварини.

Інформація про власника, внесена до Реєстру тварин, є такою, що надана у реєстраційній картці господарства за його згодою.

III. Ідентифікація тварин

1. Для проведення ідентифікації та реєстрації тварин юридична особа, власник/утримувач подає Адміністратору Реєстру тварин замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації тварин (додаток 4).

2. Для фізичних осіб формою замовлення для проведення ідентифікації та реєстрації тварин є заповнена реєстраційна картка великої рогатої худоби.

3. Усі тварини, що утримуються в господарстві, мають бути ідентифіковані за допомогою двох бирок єдиного зразка для ідентифікації великої рогатої худоби (додаток 5), які прикріплюються на кожне вухо тварини і не змінюються протягом усього її життя. На обох бирках зазначають один і той самий ідентифікаційний номер, який дає змогу індивідуально ідентифікувати кожну тварину, а також господарство, де вона була народжена.

4. Жодна бирка не може бути знята, замінена або змінена без відома спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини.

5. Ідентифікаційний номер тварини, нанесений на бирці, містить 12 символів і має таку структуру:

1) позиції 1, 2 - літерний код країни, де тварину ідентифіковано, відповідно до ISO 3166;

2) позиції 3 - 12 - десять цифр ідентифікаційного номера тварини, з яких чотири останні цифри є робочим номером тварини.

Офіційний колір бирки для ідентифікації великої рогатої худоби - жовтий.

6. Кожна бирка для ідентифікації великої рогатої худоби має відповідати таким вимогам:

1) бути виготовленою із гнучкого, біологічно інертного пластику;

2) матеріал виготовлення не має зазнавати впливу атмосферних явищ та втрачати своїх властивостей упродовж життя тварини;

3) бути стійкою до стирання та легко читатися протягом строку використання;

4) конструкція замкового механізму має забезпечувати неможливість роз'єднання частин бирки після їх скріплення, що зробить неможливим повторне її використання;

5) бути виготовленою у спосіб, що дає змогу закріпити її на вухах тварини, не завдаючи їй шкоди;

6) має містити лише інформацію, передбачену цим Порядком, яку не можна стерти.

7. Розподіл ідентифікаційних номерів для господарств, видачу бирок і засобів для їх прикріплення, реєстрацію тварин, оформлення та видачу паспортів тварин проводить Адміністратор Реєстру тварин на підставі замовлення власника/утримувача.

Контроль за використанням бирок, бланків паспортів великої рогатої худоби, книг обліку тварин, реєстраційних карток здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі ідентифікації та реєстрації тварин.

Юридична особа, власник/утримувач веде в установленому порядку облік отриманих бирок і використовує їх виключно для ідентифікації тварин, що йому належать чи утримуються в його господарстві.

Власник/утримувач тварин може заздалегідь замовити певну кількість бирок, пропорційну його потребам.

8. Кожна тварина, народжена в господарстві, має бути ідентифікована двома бирками не пізніше семи днів з дати її народження, але у будь-якому разі до того, як тварина залишить господарство.

9. Власник/утримувач може проводити ідентифікацію тварин відповідно до даного розділу самостійно або запрошувати для цього працівника Адміністратора Реєстру тварин.

10. Якщо імпортовану тварину ідентифіковано двома бирками з нанесеними індивідуальними ідентифікаційними номерами згідно з чинною в країні походження офіційною системою ідентифікації та реєстрації даного виду тварин, заміна бирок не здійснюється і тварина зберігає свої початкові вушні бирки з ідентифікаційним номером, присвоєним у країні походження. Власник/утримувач зобов'язаний здійснити дії, встановлені розділом II цього Порядку, щодо реєстрації тварини в Реєстрі тварин.

11. Якщо тварину імпортовано з країни, де немає офіційної системи ідентифікації та реєстрації, її слід ідентифікувати та зареєструвати в строк, що не перевищує двадцять днів з дати здійснення прикордонного ветеринарно-санітарного контролю та прибуття тварини до господарства призначення.

12. Якщо господарством призначення тварини, що імпортується, є бійня чи м'ясокомбінат і тварину буде забито протягом двадцяти днів з дати здійснення прикордонного ветеринарно-санітарного контролю, ідентифікація тварини не проводиться.

13. Після ідентифікації тварини шляхом прикріплення бирок на обидва вуха власник/утримувач зобов'язаний внести інформацію про тварину до книги обліку тварин (за наявності), у встановленому порядку вжити заходів щодо реєстрації тварини в Реєстрі тварин та отримати паспорт тварини.

14. Якщо одну з бирок, прикріплених на вухо тварини, було втрачено чи пошкоджено так, що ідентифікаційний номер, нанесений на ній, не читається, власник/утримувач зобов'язаний терміново замовити в Адміністратора Реєстру тварин дублікат бирки з тим самим ідентифікаційним номером і після її отримання прикріпити на вухо тварини. Пошкоджену бирку при цьому власник/утримувач знімає і знищує таким чином, щоб унеможливити її подальше використання.

15. Якщо обидві бирки, прикріплені на вуха тварини, було втрачено чи пошкоджено так, що ідентифікаційний номер на обох бирках не читається, власник/утримувач зобов'язаний провести звірку ідентифікаційних номерів на бирках інших тварин господарства з паспортами тварин або з даними Реєстру тварин для встановлення ідентифікаційного номера тварини, бирки якої було пошкоджено чи втрачено. Після встановлення тотожності тварини власник/утримувач повинен замовити в Адміністратора Реєстру тварин дублікати бирок з тими самими ідентифікаційними номерами і після їх отримання прикріпити на обидва вуха тварини. Пошкоджені бирки при цьому власник/утримувач знімає і знищує таким чином, щоб унеможливити їх подальше використання.

16. Якщо обидві бирки було втрачено чи загублено у декількох тварин одразу і не можна встановити тотожність тварини, здійснюється переідентифікація цих тварин за згодою спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини.

Якщо втрачено чи пошкоджено одну чи обидві бирки на м'ясокомбінаті, бойні чи об'єкті з обробки, переробки побічних продуктів тваринного походження (далі - ветсанзавод), заміну бирок не здійснюють і тварину відправляють на забій чи утилізацію за рішенням спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини.

17. Для отримання дублікатів бирок власник/утримувач заповнює замовлення на дублікати бирок та ідентифікаційних документів (додаток 6), засвідчує його у спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини та відшкодовує вартість бирок.

18. У разі втрати бирок, не прикріплених на вуха тварини, власник/утримувач після встановлення факту втрати та проведення звірки залишку бирок із використаними бирками зобов'язаний повідомити про втрату Адміністратора Реєстру тварин та вказати номери втрачених бирок.

19. У разі втрати або пошкодження бирки, якою було ідентифіковано тварину, завезену з іншої країни, Адміністратор Реєстру тварин на замовлення власника/утримувача видає дублікат бирки, на якому зазначено ідентифікаційний номер тварини, наданий тією країною, де тварину було ідентифіковано.

IV. Облік тварин у господарстві

1. Юридичні особи, які займаються розведенням та утриманням тварин, торгівлею тваринами, проводять забій, утилізацію тварин та виставки з участю тварин (за винятком перевізників), зобов'язані вести облік усіх тварин.

Облік тварин у господарствах юридичної особи веде власник/утримувач або відповідальна особа господарства.

2. Фізичні особи облік тварин у своїх господарствах ведуть самостійно або його здійснює працівник Адміністратора Реєстру тварин, який діє на території, де розташоване господарство.

Власник/утримувач тварин за відсутності доступу до Реєстру тварин зобов'язаний повідомляти Адміністратора Реєстру тварин про всі факти народження, передачі права користування, купівлі, продажу та смерті тварини протягом п'яти робочих днів з дати таких дій або подій.

У разі наявності доступу до Реєстру тварин усі записи вносяться до Реєстру тварин.

3. Облік ведеться в електронному вигляді шляхом внесення даних до Реєстру тварин або у паперовому вигляді шляхом ведення книги обліку тварин:

для юридичних осіб - згідно з додатком 7 до цього Порядку;

для фізичних осіб - згідно з додатком 8 до цього Порядку.

Інформація з обліку тварин зберігається у паперовому вигляді три роки з дня останнього вибуття тварини з господарства та має бути доступною на запит Адміністратора Реєстру тварин.

4. До книги обліку тварин вносять такі дані:

про територію, на яку поширюється діяльність працівника Адміністратора Реєстру тварин - область, район, сільська (селищна), міська рада, населений пункт;

про господарство - адреса/місцезнаходження господарства, його назва/найменування, реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин та вид тварин, що в ньому утримуються;

про тварину - ідентифікаційний номер, кличка, дата народження, стать, код породи, дані про народження, походження (ідентифікаційні номери, клички, коди порід матері і батька), серія і номер паспорта тварини;

про переміщення тварин:

у разі прибуття тварини до господарства - реєстраційний номер або назва господарства (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника/утримувача), з якого прибула тварина, дата і причина прибуття, у разі імпорту - додатково зазначається назва країни імпорту тварини;

у разі вибуття тварини - реєстраційний номер або назва господарства (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника/утримувача), до якого вибуває тварина, дата та причина вибуття, дата та причина забою, загибелі (падежу), утилізації тварини, у разі експорту - додатково зазначається назва країни експорту тварини.

5. Записи до паперової форми книги обліку тварин проводяться одразу після прикріплення бирок новонародженим чи наявним у господарстві тваринам і тим, які прибувають до господарства, українською мовою, чітким почерком. Необхідні виправлення здійснюють тільки чітким закресленням попередньої інформації. У разі наявності у власника/утримувача доступу до Реєстру тварин всі записи вносяться до Реєстру тварин.

6. Юридичні особи зобов'язані щороку здійснювати інвентаризацію поголів'я великої рогатої худоби в господарстві у розрізі статево-вікових і виробничих груп для приведення у відповідність даних Реєстру тварин до фактично наявного поголів'я тварин, що утримується та розводиться у господарстві, за участю спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини.

Юридичні та фізичні особи зобов'язані:

подавати дані Адміністратору Реєстру тварин про всі переміщення тварин, надходження нових тварин до господарства, а також забій, утилізацію, падіж тварин протягом п'яти робочих днів з дати таких дій або подій;

надавати інформацію про походження, ідентифікацію, пункт призначення (переміщення) тварини, власником або утримувачем якої він є, протягом десяти робочих днів з моменту отримання запиту від Адміністратора Реєстру тварин.

V. Реєстрація великої рогатої худоби в Реєстрі тварин

1. Після ідентифікації тварини шляхом прикріплення бирок власник/утримувач або працівник Адміністратора Реєстру тварин заповнює реєстраційну картку великої рогатої худоби, за винятком даних про стан здоров'я.

Для заповнення даних про стан здоров'я тварини власник/утримувач звертається до державної установи (закладу) ветеринарної медицини, під контролем якої перебуває господарство, в якому утримується тварина. Спеціаліст державної установи (закладу) ветеринарної медицини у триденний строк після звернення власника/утримувача вносить дані про стан здоров'я тварини та епізоотичний статус господарства до реєстраційної картки великої рогатої худоби. У разі наявності доступу до Реєстру тварин усі дані про стан здоров'я тварини та епізоотичний статус господарства вносяться до Реєстру тварин.

2. Заповнену реєстраційну картку великої рогатої худоби власник/утримувач протягом п'яти робочих днів надсилає до Адміністратора Реєстру тварин.

Адміністратор Реєстру тварин протягом десяти робочих днів з дати отримання реєстраційної картки вносить інформацію про тварину до Реєстру тварин та в установленому порядку протягом п'яти робочих днів з дня отримання даних про реєстрацію тварини здійснює оформлення паспорта тварини.

Датою реєстрації тварини в Реєстрі тварин вважається дата внесення інформації про тварину до Реєстру тварин.

3. Оформлений паспорт тварини Адміністратор Реєстру тварин передає відповідній державній установі (закладу) ветеринарної медицини, під контролем якої перебуває господарство, в якому утримується тварина. У триденний строк після надходження до державної установи (закладу) ветеринарної медицини до паспорта тварини вноситься інформація щодо благополуччя господарства, яку спеціаліст державної установи (закладу) ветеринарної медицини засвідчує своїм підписом і печаткою та передає власнику/утримувачу тварини або уповноваженій ним особі.

4. У разі виявлення помилок у паспорті тварини власник/утримувач або вповноважена ним особа може протягом десяти робочих днів звернутися до Адміністратора Реєстру тварин із заявою про внесення змін до Реєстру тварин разом із паспортом тварини, в якому виявлено помилку, для внесення змін до Реєстру тварин і видачі нового паспорта тварини.

Адміністратор Реєстру тварин після отримання заяви про виявлені помилки перевіряє відповідну інформацію в Реєстрі тварин і за потреби вносить зміни до Реєстру тварин відповідно до цього Порядку та здійснює обмін паспорта тварини.

За умови наявності у власника/утримувача тварин та відповідної державної установи (закладу) ветеринарної медицини, під контролем якої знаходиться господарство, доступу до Реєстру тварин, реєстрація тварини у Реєстрі тварин, заповнення реєстраційної картки великої рогатої худоби та реєстрація переміщення тварини здійснюється за допомогою електронної форми документів у Реєстрі тварин.

5. Внесення змін до Реєстру тварин шляхом внесення нових записів після анулювання первісних записів у Реєстрі тварин з наступною видачею нового паспорта тварини чи нової бирки здійснюється у разі:

обміну паспорта тварини;

втрати паспорта тварини, бирок;

пошкодження паспорта тварини, бирок.

При цьому в заяві про внесення змін до Реєстру тварин зазначають:

ідентифікаційний номер тварини;

підстави внесення змін;

зміни, які пропонується внести до Реєстру тварин;

відомості про власника/утримувача тварини або уповноважену ним особу.

VI. Переміщення тварин

1. Власник/утримувач має право на переміщення тварини лише у разі, якщо тварину ідентифіковано відповідно до розділу III цього Порядку, зареєстровано в Реєстрі тварин і на неї видано паспорт тварини.

2. У разі вибуття тварини з господарства власник/утримувач зобов'язаний:

1) за відсутності доступу до Реєстру тварин внести дані про вибуття з господарства до паперової форми книги обліку тварин, заповнити зворотний бік паспорта тварини та два примірники відомості переміщення тварин (додаток 9). У разі наявності доступу до Реєстру тварин відомість переміщення тварин заповнюється в електронному вигляді в Реєстрі тварин;

2) разом з паспортом тварини та заповненими примірниками відомості переміщення тварин звернутися до державної установи (закладу) ветеринарної медицини для отримання в установленому порядку відповідних ветеринарних документів;

3) у момент вибуття тварини з господарства перевірити наявність прикріплених на тварині бирок, відповідність ідентифікаційних номерів на бирках даним паспорта тварини і передати фізичній чи юридичній особі, до господарства якої вибуває тварина, або перевізнику паспорт тварини та другий примірник відомості переміщення тварин у разі заповнення в паперовому вигляді.

3. У разі звернення власника/утримувача спеціаліст державної установи (закладу) ветеринарної медицини вносить до паспорта тварини дані про проведення вакцинацій, діагностичних досліджень і профілактичних обробок, проставляє свій підпис та засвідчує записи печаткою, а також засвідчує достовірність паперової або електронної відомості переміщення тварин.

4. Власник/утримувач повідомляє Адміністратора Реєстру тварин про вибуття тварини з господарства шляхом надсилання першого примірника відомості переміщення тварин протягом п'яти робочих днів від дати вибуття.

5. Юридична або фізична особа, до господарства яких прибула тварина, зобов'язані:

1) у момент прибуття тварини до господарства перевірити наявність прикріплених на тварині бирок, відповідність ідентифікаційних номерів на бирках даним паспорта тварини;

2) здійснити дії з реєстрації господарства в Реєстрі тварин, якщо господарство не зареєстроване;

3) за відсутності доступу до Реєстру тварин внести дані про прибуття до господарства до паперової форми книги обліку тварин та паспорта тварини;

4) внести дані про прибуття тварини до другого примірника відомості переміщення тварин і протягом п'яти робочих днів від дати прибуття тварини до господарства надіслати його в паперовому або електронному вигляді Адміністратору Реєстру тварин.

6. Заповнення відомості переміщення тварин, розділу про переміщення тварини в паспорті тварини та внесення записів до книги обліку тварин здійснює:

у господарстві юридичної особи - власник/утримувач або відповідальна особа господарства;

у господарстві фізичної особи - власник або працівник Адміністратора Реєстру тварин.

7. Дані, внесені до відомості переміщення тварин у паперовому вигляді, засвідчують підписом попередній власник/утримувач під час вибуття та новий власник/утримувач під час прибуття тварини з/до господарства. Якщо відомість переміщення тварин заповнює працівник Адміністратора Реєстру тварин, він засвідчує її кодом та своїм підписом. Бланки відомості переміщення тварин юридичні та фізичні особи отримують в Адміністратора Реєстру тварин.

8. Адміністратор Реєстру тварин протягом десяти робочих днів з дня отримання відомості переміщення тварин вносить інформацію про тварину до Реєстру тварин.

9. У разі імпорту тварини (за винятком імпорту тварини з метою її забою протягом двадцяти днів) власник/утримувач зобов'язаний:

1) замовити та прикріпити тварині бирки з ідентифікаційним номером (за винятком, якщо тварину в установленому порядку ідентифіковано та було імпортовано з країни, де функціонує офіційна система ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби, що відповідає вимогам Європейського співтовариства);

2) за відсутності доступу до Реєстру тварин внести дані про прибуття до господарства до паперової форми книги обліку тварин;

3) зареєструвати тварину в Реєстрі тварин та отримати паспорт тварини.

10. У разі експорту тварини власник/утримувач зобов'язаний здійснити дії відповідно до пункту 2 цього розділу.

Паспорт тварини разом з другим примірником відомості переміщення тварин останній власник/утримувач тварини чи перевізник передає до відповідної регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду на державному кордоні та транспорті чи до її структурного підрозділу.

Працівник відповідної регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду на державному кордоні та транспорті чи її структурного підрозділу заповнює паспорт тварини та другий примірник відомості переміщення тварин і разом передає (надсилає) їх Адміністратору Реєстру тварин.

11. Після прибуття тварини на м'ясокомбінат, бойню чи ветсанзавод відповідальна особа цих підприємств зобов'язана:

1) у момент прибуття тварини - перевірити наявність прикріплених на тварині бирок та відповідність ідентифікаційних номерів на бирках даним паспорта тварини та відомості переміщення тварин;

2) здійснити дії з реєстрації господарства в Реєстрі тварин, якщо господарство не зареєстроване;

3) за відсутності доступу до Реєстру тварин внести дані про прибуття до господарства до паперової форми книги обліку тварин, паспорта тварини;

4) внести дані про прибуття тварини до відомості переміщення тварин, одержаної від попереднього власника/утримувача, і протягом п'яти робочих днів від дати прибуття тварини до господарства надіслати її в паперовому або електронному вигляді Адміністратору Реєстру тварин.

12. Якщо тварину відправляють на ринок, виставку або інше місце зосередження тварин, власник/утримувач зобов'язаний:

перевірити наявність прикріплених на тварині бирок та відповідність ідентифікаційних номерів на бирках даним паспорта тварини;

за відсутності доступу до Реєстру тварин внести відповідні записи до паперової форми книги обліку тварин;

забезпечити супроводження тварини паспортом тварини.

Відповідальна особа ринку, виставки чи іншого місця зосередження тварин зобов'язана:

перевірити наявність прикріплених на тварині бирок та відповідність ідентифікаційних номерів на бирках даним паспорта тварини;

за відсутності доступу до Реєстру тварин внести відповідні записи до паперової форми книги обліку тварин;

протягом п'яти робочих днів надіслати Адміністратору Реєстру тварин інформацію про перебування тварини в даному господарстві.

13. Під час виявлення гострих інфекційних захворювань у господарстві, а також якщо господарство втратило свій статус щодо ветеринарно-санітарного благополуччя, обмеження переміщення тварин здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

14. У разі якщо місцеперебування тварин / місцезнаходження господарства не змінюється, але відбулася зміна власника/утримувача, новий власник/утримувач зобов'язаний здійснити дії згідно з пунктом 7 розділу II цього Порядку.

15. Ідентифікаційні та супровідні документи можуть бути оформлені в електронному вигляді за наявності доступу до Реєстру тварин та супроводжувати тварину в разі можливості їх пред'явлення в електронному вигляді.

VII. Забій, загибель, падіж, утилізація ідентифікованих тварин

1. У разі забою, утилізації тварини в господарстві юридичної особи, що проводить діяльність із забою, утилізації, власник/утримувач, відповідальна особа господарства зобов'язані внести до паперової форми книги обліку тварин і паспорта тварини дату та причину забою, зняти з тварини бирки і протягом п'яти робочих днів від дати забою тварини надіслати паспорт тварини Адміністратору Реєстру тварин для його знищення в установленому порядку і внести до Реєстру тварин інформацію про забій тварини.

2. У разі забою тварини в господарстві фізична особа зобов'язана звернутися до працівника Адміністратора Реєстру тварин для внесення до паспорта тварини дати та причини забою, зняти з тварини бирки і протягом п'яти робочих днів від дати її забою надіслати засвідчений державною установою (закладом) ветеринарної медицини паспорт тварини до Адміністратора Реєстру тварин для внесення до Реєстру тварин інформації про забій тварини та знищення паспорта тварини в установленому порядку.

3. У разі наявності доступу до Реєстру тварин усі записи вносяться до Реєстру тварин.

4. У разі падежу тварини юридична та фізична особи зобов'язані запросити спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини, який приймає рішення про утилізацію тварини у господарстві власника або на ветсанзаводі.

5. У разі падежу (загибелі) з подальшою утилізацією тварини в господарстві юридичної особи власник/утримувач, відповідальна особа зобов'язані:

внести до паперової форми книги обліку тварин (за наявності) та паспорта тварини дату встановлення факту падежу, причину та дату утилізації;

надіслати до Адміністратора Реєстру тварин протягом п'яти робочих днів засвідчений державною установою (закладом) ветеринарної медицини заповнений паспорт тварини для внесення до Реєстру тварин інформації про падіж (загибель), утилізацію тварини.

6. У разі падежу (загибелі) з подальшою утилізацією тварини в господарстві фізичної особи власник зобов'язаний звернутися до працівника Адміністратора Реєстру тварин для внесення до паспорта тварини та книги обліку тварин дати і причини падежу (загибелі), утилізації тварини та надіслати до Адміністратора Реєстру тварин протягом п'яти робочих днів засвідчений державною установою (закладом) ветеринарної медицини заповнений паспорт тварини для внесення до Реєстру тварин інформації про падіж (загибель), утилізацію тварини.

7. Спеціаліст державної установи (закладу) ветеринарної медицини вносить у поле "Особливі відмітки" паспорта тварини записи про необхідність утилізації, причину утилізації та дату внесення записів, проставляє свій підпис та засвідчує записи печаткою.

8. Якщо тварину відправляють на ветсанзавод, власник/утримувач зобов'язаний здійснити дії відповідно до пункту 2 розділу VI цього Порядку.

9. Під час утилізації тварини відповідальна особа ветсанзаводу зобов'язана здійснити дії відповідно до пункту 1 цього розділу.

10. Паспорти тварин, які надійшли до Адміністратора Реєстру тварин в разі падежу (загибелі), забою чи утилізації тварини, підлягають знищенню в установленому порядку.

11. Власник/утримувач знищує зняті з тварин бирки таким чином, щоб унеможливити їх повторне використання.

 

Заступник директора Департаменту
тваринництва - начальник відділу
розвитку галузей тваринництва

О. Альшанова

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ГОСПОДАРСТВА

1. Дані про суб'єкта господарювання

 

Код згідно з ЄДРПОУ

Дата державної реєстрації суб'єкта господарювання

 

(для юридичних осіб)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків*
(для фізичних осіб - підприємців)

Найменування _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(для фізичних осіб - підприємців - прізвище, ім'я, по батькові)

Скорочене найменування ______________________________________________________________
                             (для юридичних осіб)

Код КОПФГ

Наявність статусу суб'єкта племінної справи у тваринництві     так

Дата присвоєння статусу

Місцезнаходження / місце проживання

Код КОАТУУ                                                   Поштовий індекс

Область ______________________________________________________________________________,

район _______________________________________________________________________________,

населений пункт ______________________________________________________________________,

вул. ____________________________________________________, буд. _______, кв. _____________,

тел./факс _______________________________, e-mail ________________________________________

Індивідуальний податковий номер ________________________________________________________

Керівник (для юридичних осіб)

Прізвище _____________________________________________________________________________

Ім'я __________________________________________________________________________________

По батькові ___________________________________________________________________________

2. Дані про господарство

Реєстраційний номер господарства _______________________________________________________

Найменування господарства / ____________________________________________________________
структурного підрозділу                                                            (за наявності)

Вид діяльності _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Місцезнаходження

Код КОАТУУ                                                    Поштовий індекс

Область ______________________________________________________________________________,

район _______________________________________________________________________________,

населений пункт ______________________________________________________________________,

вул. _________________________________________________________, буд. ___________________,

тел./факс ___________________________________, e-mail ____________________________________

Відповідальна особа

Прізвище _____________________________________________________________________________

Ім'я __________________________________________________________________________________

По батькові ___________________________________________________________________________

Дата заповнення

Власник      ____________________________                 ________________________
                                                (прізвище, ініціали)                                                                  (підпис)

Службові відмітки Реєстру тварин ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

1. Дані про господарство

Зареєструвати господарство так
(для фізичної особи)

Реєстраційний N господарства
в Реєстрі тварин

Реєстраційний номер облікової картки платника податків*
або код згідно з ЄДРПОУ

 

 

______________________________________________________________________________________
(найменування - для юридичних осіб / прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)

Прізвище _____________________________________________________________________________

Ім'я __________________________________________________________________________________

По батькові ___________________________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання:

Код КОАТУУ

Поштовий індекс

Область ______________________________________________________________________________,

район ______________________________________, населений пункт __________________________,

вул. ________________________________________, буд. ___________________, кв. ______________

 

Замовлення N
(для фізичної особи)

2. Дані про тварину

 

Ідентифікаційний номер

Індивідуальний номер

 

 

Кличка ____________

Дата народження

Код породи Назва породи ____________________________________________________________

Стать (указати одне значення) так

корова, телиця;

Кількість народжених

бугай, бугаєць

Вага при народженні (кг)
Мати ембріотрансплантанта:

Ембріотрансплантант так

Ідентифікаційний номер

Порядковий номер отелення
Перебіг отелення (указати ОДНЕ значення) так

Індивідуальний номер
Спосіб запліднення (указати ОДНЕ значення) так

без допомоги       незначна допомога

значна допомога розтин

штучне осіменіння;

природне парування

3. Дані про походження

Мати

 

Ідентифікаційний номер

 

Індивідуальний номер

 

Кличка _______________________________________________________________________________

Код породи         Назва породи ________________________________________________________

Батько

Ідентифікаційний номер

 

Індивідуальний номер

 

Кличка _______________________________________________________________________________

Код породи        Назва породи ________________________________________________________

4. Дані про тварину, яку було імпортовано

Країна походження

Код країни ____________________________________________________________________________
                                                                                        (назва країни)

Номер тварини в країні походження

Бирки отримано та прикріплено, дані про тварину засвідчую:

_______________________________________________________         Дата заповнення
                    (прізвище, підпис власника або відповідальної особи)

5. Дані про стан здоров'я та епізоотичний стан господарства**

Дані про стан здоров'я тварини:

Тварина позитивно реагує на:   позитивна реакція

лейкоз бруцельоз лептоспіроз туберкульоз

інше _____________________________________________
                                                           (захворювання)

Дата вакцинації проти сибірки

 

У господарстві (для фізичних осіб - у зоні походження) виявлено захворювання на:

_____________________________________________________________________________________
(захворювання)

Код згідно з ЄДРПОУ державної установи (закладу) ветеринарної медицини

Реєстраційний номер облікової картки платника податків*
лікаря ветеринарної медицини

 

 

____________________________________________________________
    (посада спеціаліста, назва державної установи (закладу) ветеринарної медицини)
____________________________________________________________
                   (прізвище, ім'я, по батькові лікаря ветеринарної медицини)

                                                                                                                    М. П.

Дата заповнення _______________________________________________________________________
                                                                                                    (підпис)

Працівник Адміністратора Реєстру тварин
                                                                                                    (код)

____________        _________________________________
         (підпис)                                                        (П. І. Б.)

Службові відмітки Реєстру тварин ________________________________________________________

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

** Розділ заповнює спеціаліст державної установи ветеринарної медицини (лікар ветеринарної медицини).

 

ЗАЯВА
про внесення змін до Реєстру тварин

Відповідно до Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04 грудня 2017 року N 642, у зв'язку з

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(підстави внесення змін)

прошу внести такі зміни до Реєстру тварин:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(зміст змін)

До заяви додаються: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(перелік документів, які додаються до заяви)

"___" ____________ 20__ р.                                                                 Заявник ______________________
                                                                                                                                                                                               (підпис)

Заяву прийняв  ______________________________________                        ______________________
                                                                                 (П. І. Б.)                                                                                                (підпис)

"___" ____________ 20__ р.

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

 

ЗАМОВЛЕННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ТВАРИН

Вид тварин: ________________________________________

ДАНІ ПРО ВЛАСНИКА

Реєстраційний номер картки платника
податків* або код згідно з ЄДРПОУ

 

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин

 

______________________________________________________________________________________
(власник/утримувач (найменування господарства юридичної особи /
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця))

МІСЦЕ ДОСТАВКИ

Область _____________________, район _______________, населений пункт ___________________,

тел./факс _______________________________, e-mail ________________________________________

Зміст замовлення

Кількість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата заповнення

Підпис замовника ________________

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

 

Зразок бирки вушної для ідентифікації великої рогатої худоби

Порожниста частина

Вхідна частина

   

  

Параметри бирки

Товщина ліній

Висота знаків

порожниста частина

вхідна частина

maximum

minimum

maximum

minimum

maximum

Код країни

1 mm

5 mm

6 mm

5 mm

6 mm

Шість перших цифр ідентифікаційного номера

1 mm

5 mm

6 mm

5 mm

6 mm

Чотири останні цифри ідентифікаційного номера

3 mm

20 mm

28 mm

12 mm

20 mm

 

ЗАМОВЛЕННЯ НА ДУБЛІКАТИ БИРОК ТА ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ

Заповнюється на один вид тварин

Вид тварин ___________________________________________________________________________

ДАНІ ПРО ЗАМОВНИКА

Реєстраційний номер картки платника
податків* або код згідно з ЄДРПОУ

 

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин

 

______________________________________________________________________________________
(власник/утримувач (найменування господарства юридичної особи /
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця))
_______________________________________________________________________________________

Місце доставки** ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(адреса (область, район, населений пункт, вулиця, будинок))

Зміст замовлення

Бирки

Ідентифікаційний документ

Ідентифікаційний номер
тварини

одна

дві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата заповнення _______________________ Підпис замовника ______________________

Лікар ветеринарної медицини __________________________________________________
                                                                                                              (прізвище, підпис)                                                                       М. П.

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

** Якщо місце доставки не зазначено, замовлення направляють за місцезнаходженням (місцем проживання) замовника.

 

Книга обліку тварин N _______

(для суб'єктів господарювання та фізичних осіб - підприємців)

Вид діяльності

___________________________________________________________________________________
         (розведення, утримання, відгодівля, забій (бойня, м'ясокомбінат), утилізація, торгівля (ринок), виставка тощо)

Вид тварин ____________________

Розпочато: _______________

Закінчено: _______________

N
з/п

Дата

Дані про тварину

ідентифікаційний
номер

кличка

дата
народження

стать

код
породи

дані про народження

серія і номер паспорта
тварини

кількість
народжених

ембріотрансплантант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Дані про походження

Прибуття

Вибуття

мати

батько

дата/причина

дані про господарство, з якого прибула тварина

дата/причина

дані про господарство, до якого вибула тварина

ідентифікаційний
номер, кличка

код
породи

ідентифікаційний
номер, кличка

код породи

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дані про загибель (падіж), забій (утилізацію)

дата

причина

20

21

 

 

 

 

 

 

 

Книга обліку тварин N _______

(для фізичних осіб)

Вид діяльності

__________________________________________________________________________
                            (розведення, утримання, відгодівля, торгівля (ринок), виставка тощо)

Вид тварин ____________________

Розпочато: _______________

Закінчено: _______________

N
з/п

Дата

Дані про власника

Дані про тварину

ідентифікаційний
номер, кличка

дата
народження

стать

код породи

дані про народження

дані про загибель (падіж), забій (утилізацію)

серія і номер паспорта тварини

народжена в числі

ембріотрансплантант

дата

причина

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Дані про походження

Прибуття

Вибуття

мати

батько

дата/причина

дані про господарство, з якого прибула тварина

дата/причина

дані про господарство, до якого вибула тварина

ідентифікаційний номер, кличка, код породи

ідентифікаційний номер, кличка, код породи

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДОМІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТВАРИН (1)

Вид тварин ___________________________________________________________________________

1. Дані про господарство, з якого вибувають тварини

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин

Реєстраційний номер облікової картки платника податків*
або код згідно з ЄДРПОУ

 

 

______________________________________________________________________________________
(найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)

Код КОАТУУ            Поштовий індекс

Місцезнаходження / адреса господарства __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(область, район, населений пункт, вулиця, будинок)

2. Дані про тварин                          Дата вибуття                       Причина вибуття

N
з/п

Ідентифікаційний номер

 

Кількість тварин у групі**

N
з/п

Ідентифікаційний номер

 

Кількість тварин у групі**

1

 

 

 

8

 

 

 

2

 

 

 

9

 

 

 

3

 

 

 

10

 

 

 

4

 

 

 

11

 

 

 

5

 

 

 

12

 

 

 

6

 

 

 

13

 

 

 

7

 

 

 

14

 

 

 

3. Дані про перевізника ________________________________________________________________,
                                                                   (найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб,
______________________________________________________________________________________
                                                          вид, марка та реєстраційний номер транспортного засобу)

4. Дані про господарство, до якого вибувають тварини

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин

Реєстраційний номер облікової картки платника податків*
або код згідно з ЄДРПОУ

 

 

______________________________________________________________________________________
(найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)

Код КОАТУУ        Поштовий індекс

Місцезнаходження / адреса господарства __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(область, район, населений пункт, вулиця, будинок)

Власник/утримувач господарства, з якого вибули тварини

   

ВІДОМІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТВАРИН (2)

Вид тварин ___________________________________________________________________________

1. Дані про господарство, з якого вибули тварини

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин

Реєстраційний номер облікової картки платника податків*
або код згідно з ЄДРПОУ

 

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)

Код КОАТУУ       Поштовий індекс

Місцезнаходження / адреса господарства __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(область, район, населений пункт, вулиця, будинок)

2. Дані про тварин                        Дата вибуття                    Причина вибуття

N
з/п

Ідентифікаційний номер

Прибуття не відбулося

Кількість тварин у групі**

N
з/п

Ідентифікаційний номер

Прибуття не відбулося

Кількість тварин у групі**

1

 

 

 

8

 

 

 

2

 

 

 

9

 

 

 

3

 

 

 

10

 

 

 

4

 

 

 

11

 

 

 

5

 

 

 

12

 

 

 

6

 

 

 

13

 

 

 

7

 

 

 

14

 

 

 

3. Дані про перевізника ________________________________________________________________,
(найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб,

______________________________________________________________________________________
вид, марка та реєстраційний номер транспортного засобу)

4. Дані про господарство, до якого прибули тварини

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин
 
 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків*
або код згідно з ЄДРПОУ
 

______________________________________________________________________________________
(найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)

Код КОАТУУ          Поштовий індекс

Місцезнаходження / адреса господарства __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(область, район, населений пункт, вулиця, будинок)

Дата прибуття

Причина прибуття

Власник/утримувач господарства, з якого вибули тварини

Власник/утримувач господарства, до якого прибули тварини

    

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

** Кількість тварин у групі зазначається для тварин з груповим ідентифікаційним номером.

____________

Опрос