Идет загрузка документа (191 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка идентификации и регистрации овец и коз

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Порядок, Приказ от 16.01.2018 № 20

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.01.2018

м. Київ

N 20

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 лютого 2018 р. за N 155/31607

Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" та підпункту 25 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119, пункту 54 Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року N 228-р,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ідентифікації та реєстрації овець і кіз, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року N 498 "Про запровадження ідентифікації та реєстрації овець і кіз", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 січня 2005 року за N 102/10382.

3. Бланки реєстраційних карток господарства, реєстраційних карток вівці/кози, реєстраційних відомостей овець/кіз, замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації, замовлення на дублікати бирок та ідентифікаційних документів, відомостей переміщення тварин, книг обліку тварин, виготовлені до набрання чинності цим наказом, застосовуються до повного їх використання.

4. Департаменту тваринництва забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Державної служби України
з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

А. Жук

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній

 

ПОРЯДОК
ідентифікації та реєстрації овець і кіз

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює вимоги до здійснення ідентифікації, реєстрації та переміщення овець і кіз.

2. Цей Порядок є обов'язковим для всіх юридичних і фізичних осіб, що займаються розведенням та утриманням овець і кіз, здійснюють їх продаж, забій, утилізацію, надають послуги зі штучного осіменіння та організовують виставки за участю овець і кіз.

3. Ідентифікації та реєстрації підлягають усі вівці і кози, яких розводять або утримують на території України.

Система ідентифікації та реєстрації овець і кіз складається з таких елементів:

засоби ідентифікації для індивідуальної ідентифікації тварини та засоби для їх кріплення;

проведення ідентифікації тварин;

реєстраційні документи;

ведення електронної бази даних про ідентифікованих тварин (Єдиний державний реєстр тварин (далі - Реєстр тварин));

ідентифікаційні документи;

реєстрація дій або подій щодо ідентифікованої тварини, облік тварин у господарствах.

4. Ідентифікація та реєстрація овець і кіз здійснюється з метою:

одержання оперативної та надійної інформації про поголів'я овець і кіз щодо статі, віку, породи та його місцеперебування для поліпшення управління і прогнозування ринків продукції вівчарства та козівництва;

охорони території України від епізоотичних захворювань;

контролю за санітарним станом виробництва, якістю і походженням продукції вівчарства та козівництва;

оптимізації запровадження планів ветеринарної медицини щодо ветеринарного контролю, попередження (профілактики), лікування та ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб;

контролю за переміщенням тварин на території країни та під час експорту, імпорту;

забезпечення дотримання вимог законодавства з племінної справи у тваринництві;

оптимізації розробки і виконання селекційних програм, організації технологічних систем у вівчарстві та козівництві, підвищення достовірності інформації під час сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

забезпечення візуальної ідентифікації кожної тварини в стаді;

підтвердження права власності на тварину.

5. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

бирка - вушний знак встановленого зразка з нанесеним ідентифікаційним номером, що використовується виключно для ідентифікації визначеного виду тварин;

відповідальна особа - особа, на яку керівником покладено обов'язки здійснення комплексу робіт з ідентифікації, реєстрації й обліку тварин у господарстві;

книга обліку тварин - документ установленої форми, до якого вноситься інформація про тварину, її походження, переміщення, забій, утилізацію, загибель (падіж) тощо у спосіб, визначений цим Порядком;

реєстраційне свідоцтво овець/кіз (далі - реєстраційне свідоцтво) - документ, що містить дані щодо тварини, її переміщення, власника, місцезнаходження, засвідчує дані щодо ветеринарно-санітарного стану господарства, де перебуває тварина, факт проведення вакцинацій, діагностичних досліджень і профілактичних обробок та є супровідним документом під час будь-якого переміщення тварини;

стадо - група тварин одного виду, яка складається з різних статевих, вікових і виробничих груп або з однорідної групи тварин, сформованої в господарстві для одержання певної продукції;

тварина - будь-яка тварина виду овечих (Ovis aries) та кіз (Capra hircus).

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" та Положенні про Єдиний державний реєстр тварин, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 вересня 2012 року N 578, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2012 року за N 1713/22025 (із змінами).

6. Ідентифікація та реєстрація овець і кіз включають такі процеси:

реєстрацію господарства та отримання (за потреби) власником доступу до Реєстру тварин;

оформлення замовлення на здійснення ідентифікації та реєстрації тварин;

ідентифікацію тварин;

облік ідентифікованих тварин у господарстві;

реєстрацію ідентифікованих тварин у Реєстрі тварин;

оформлення і видачу реєстраційного свідоцтва овець/кіз;

реєстрацію в Реєстрі тварин інформації про переміщення, загибель (падіж), забій, утилізацію тварин тощо.

7. Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин (далі - Адміністратор Реєстру тварин) проводить ідентифікацію, реєстрацію тварин, оформлює та видає ідентифікаційні документи, здійснює контроль за використанням бирок, бланків реєстраційних свідоцтв, книг обліку тварин, реєстраційних документів.

II. Реєстрація господарств

1. Юридичні та фізичні особи зобов'язані зареєструвати свої господарства в Реєстрі тварин перед прибуттям першої ідентифікованої та зареєстрованої у встановленому порядку тварини або початком проведення ідентифікації та реєстрації тварин.

Для реєстрації господарства юридична особа подає (надсилає) Адміністратору Реєстру тварин заповнену реєстраційну картку господарства (додаток 1).

Реєстрація господарства фізичної особи здійснюється на підставі даних реєстраційної відомості овець/кіз (додаток 2).

Адміністратор Реєстру тварин вносить дані реєстраційної картки господарства або реєстраційної відомості овець/кіз до Реєстру тварин протягом десяти робочих днів з дня їх отримання.

2. Юридичні особи, які займаються торгівлею тваринами, проводять забій, утилізацію та організовують виставки з участю тварин (за винятком перевізників), зобов'язані здійснити дії з реєстрації місць торгівлі, виставок, забою, утилізації та інших місць зосередження тварин у Реєстрі тварин з моменту надходження до них першої ідентифікованої та зареєстрованої в установленому порядку тварини. Зазначені місця підлягають реєстрації як господарства відповідно до вимог цього розділу.

3. У разі якщо юридична або фізична особа є власником/утримувачем кількох господарств, дані подаються окремо щодо кожного господарства, де перебувають тварини, і реєструються окремо за місцезнаходженням тварин.

4. Адміністратор Реєстру тварин надсилає юридичним особам повідомлення про реєстрацію, що підтверджує реєстрацію даних про господарство в Реєстрі тварин.

За потреби власнику/утримувачу надається доступ до Реєстру тварин для внесення, перегляду, коригування інформації щодо тварин, що йому належать.

5. Адміністратор Реєстру тварин визначає реєстраційний номер господарства, який складається з 10 символів і має таку структуру:

позиції 1, 2 - літерний код країни відповідно до ISO3166 (UA);

позиції 3, 4 - код області, на території якої розташоване господарство;

позиції 5 - 10 - номер господарства в області.

6. Датою реєстрації даних про господарство в Реєстрі тварин є дата внесення даних про господарство до Реєстру тварин.

7. У разі зміни власника/утримувача господарства, даних про власника/утримувача чи господарство, припинення діяльності юридична особа повинна подати Адміністратору Реєстру тварин протягом п'яти робочих днів заяву про внесення змін до Реєстру тварин (додаток 3), реєстраційну картку господарства та копії документів, що підтверджують ці зміни. Власник/утримувач - фізична особа подає зазначені документи у разі зміни даних про власника/утримувача чи господарство.

8. Відомості, внесені до реєстраційної картки господарства або зазначені у заяві про внесення змін до Реєстру тварин, завіряє підписом власник/утримувач тварин. Достовірність даних у реєстраційній картці господарства забезпечує власник/утримувач тварин.

Інформація про власника, внесена до Реєстру тварин, є такою, що надана у реєстраційній картці господарства за його згодою.

III. Ідентифікація тварин

1. Для проведення ідентифікації та реєстрації тварин юридична особа подає Адміністратору Реєстру тварин замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації тварин (додаток 4).

2. Для фізичних осіб формою замовлення для проведення ідентифікації та реєстрації тварин є заповнена реєстраційна відомість овець/кіз.

3. Усі тварини, що утримуються в господарстві, повинні бути ідентифіковані бирками згідно із зразком бирки вушної для ідентифікації овець і кіз (додаток 5), які прикріплюються на кожне вухо тварини і не знімаються протягом усього її життя. На обох бирках тварини вказується один і той самий ідентифікаційний номер, який дає змогу індивідуально ідентифікувати кожну тварину, а також господарство, де вона була народжена.

4. Жодна бирка не може бути знята, замінена або змінена без відома спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини.

5. Ідентифікаційний номер тварини, нанесений на бирці, складається з 12 символів і має таку структуру:

1) позиції 1, 2 - літерний код країни, де тварину ідентифіковано, відповідно до ISO 3166;

2) позиції 3 - 12 - десять цифр ідентифікаційного номера тварини, з яких чотири останні цифри є робочим номером тварини.

Офіційний колір бирки для ідентифікації овець - жовтий, для кіз - світло-зелений.

6. Кожна бирка для ідентифікації овець і кіз повинна відповідати таким вимогам:

1) бути виготовленою із гнучкого, біологічно інертного пластику;

2) матеріал виготовлення має не піддаватися впливу атмосферних явищ та не втрачати своїх властивостей упродовж життя тварини;

3) бути стійкою до стирання та легко читатися протягом строку використання;

4) конструкція замкового механізму має забезпечувати неможливість роз'єднання частин бирки після їх скріплення, що зробить неможливим повторне її використання;

5) бути виготовленою у такий спосіб, щоб знаходитися на вухах тварини, не завдаючи їй шкоди;

6) повинна містити лише інформацію, передбачену цим Порядком, яку неможливо стерти.

7. Розподіл ідентифікаційних номерів для господарств, видачу бирок і засобів для їх прикріплення, реєстрацію тварин, оформлення та видачу реєстраційного свідоцтва здійснює Адміністратор Реєстру тварин на підставі замовлення власника/утримувача.

Контроль за використанням бирок, бланків реєстраційних свідоцтв, книг обліку тварин, реєстраційних документів здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі ідентифікації та реєстрації тварин.

Власник/утримувач веде в установленому порядку облік отриманих бирок і використовує їх виключно для ідентифікації тварин, що йому належать чи утримуються в господарстві.

Власник/утримувач тварин може заздалегідь замовити певну кількість бирок, пропорційну його потребам.

8. Новонароджені ягнята і козенята повинні бути ідентифіковані в господарстві народження не пізніше семи днів від моменту їх народження, але у будь-якому разі до того, як тварина залишить господарство.

9. Ягнята каракульської та інших смушкових порід, яких призначено для забою у 2 - 3-денному віці на смушки, ідентифікації не підлягають.

10. Власник/утримувач може проводити ідентифікацію тварин самостійно або запрошувати для цього працівника Адміністратора Реєстру тварин відповідно до цього розділу.

11. Якщо тварину імпортовано з країни, де функціонує система ідентифікації, що відповідає вимогам Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) N 21/2004 від 17 грудня 2003 року, та ідентифіковано згідно з чинною в країні офіційною системою ідентифікації і реєстрації цього виду тварин, заміна бирок не проводиться і тварина зберігає свої початкові бирки з ідентифікаційним номером, присвоєним у країні походження. Власник/утримувач зобов'язаний здійснити дії, встановлені розділами II та V цього Порядку щодо реєстрації тварини в Реєстрі тварин.

12. Якщо тварину імпортовано з країни, де немає офіційної системи ідентифікації і реєстрації, зазначеної в пункті 11 цього розділу, тварину слід ідентифікувати та зареєструвати в строк, що не перевищує чотирнадцять днів з моменту здійснення прикордонного ветеринарно-санітарного контролю, та у будь-якому разі до того, як тварина залишить це господарство. Дані щодо ідентифікації імпортованої тварини має бути занесено до Реєстру тварин.

13. Якщо господарством призначення тварини, що імпортується, є бійня чи м'ясокомбінат і тварину буде забито протягом п'яти днів з моменту здійснення прикордонного ветеринарно-санітарного контролю, ідентифікація тварини не проводиться.

14. Після ідентифікації тварини шляхом прикріплення бирок на обидва вуха власник/утримувач зобов'язаний внести інформацію про тварину до книги обліку тварин, у встановленому порядку вжити заходів щодо реєстрації тварини в Реєстрі тварин та отримати реєстраційне свідоцтво.

15. Якщо одну з бирок, прикріплених на вухо тварини, було втрачено чи пошкоджено так, що ідентифікаційний номер, нанесений на ній, не читається, власник/утримувач зобов'язаний терміново замовити в Адміністратора Реєстру тварин дублікат бирки з тим самим ідентифікаційним номером і після її отримання прикріпити на вухо тварини. Пошкоджену бирку власник/утримувач при цьому знімає і знищує так, щоб унеможливити її подальше використання.

16. Якщо обидві бирки, прикріплені на вуха тварини, було втрачено чи пошкоджено так, що ідентифікаційний номер на обох бирках не читається, власник/утримувач зобов'язаний провести звірку ідентифікаційних номерів на бирках інших тварин господарства з даними Реєстру тварин або з реєстраційними свідоцтвами для встановлення ідентифікаційного номера тварини, бирки якої було пошкоджено чи втрачено. Після встановлення тотожності тварини власник/утримувач замовляє в Адміністратора Реєстру тварин дублікати бирок з тими самими ідентифікаційними номерами і після їх отримання прикріплює на обидва вуха тварини. Пошкоджені бирки власник/утримувач при цьому знімає і знищує так, щоб унеможливити їх подальше використання.

17. За неможливості встановлення тотожності тварини у разі якщо обидві бирки було втрачено чи загублено у кількох тварин одразу, проводиться переідентифікація цих тварин за згодою спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини.

Якщо одну чи обидві бирки втрачено чи пошкоджено на м'ясокомбінаті, бойні чи об'єкті з обробки, переробки побічних продуктів тваринного походження (далі - ветсанзавод), заміну бирок не здійснюють і тварину відправляють на забій чи утилізацію за рішенням спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини.

18. Для отримання дублікатів бирок власник/утримувач заповнює замовлення на дублікати бирок та ідентифікаційних документів (додаток 6), засвідчує у спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини і відшкодовує вартість бирок.

19. У разі втрати бирок, не прикріплених на вуха тварини, власник/утримувач після встановлення факту втрати та проведення звірки залишку бирок із використаними бирками зобов'язаний повідомити про втрату Адміністратора Реєстру тварин і перелічити номери втрачених бирок.

20. У разі втрати або пошкодження бирки, якою було ідентифіковано тварину, завезену з іншої країни, Адміністратор Реєстру тварин на замовлення власника/утримувача видає дублікат бирки, на якому зазначено ідентифікаційний номер тварини, наданий тією країною, де тварину було ідентифіковано.

IV. Облік тварин у господарстві

1. Власник/утримувач, який займається розведенням, утриманням, торгівлею тваринами, здійснює забій, утилізацію та організовує виставки з участю тварин (за винятком перевізників), зобов'язаний вести облік усіх тварин шляхом занесення інформації до книги обліку тварин чи Реєстру тварин:

для юридичних осіб - згідно з додатком 7 до цього Порядку;

для фізичних осіб - згідно з додатком 8 до цього Порядку.

2. Облік тварин у господарствах юридичних осіб веде власник/утримувач або відповідальна особа господарства. У господарствах фізичних осіб облік тварин веде власник або працівник Адміністратора Реєстру тварин, що здійснює свою діяльність на території, де розташоване господарство, у якому утримується тварина.

Фізична особа за відсутності доступу до Реєстру тварин зобов'язана повідомляти Адміністратора Реєстру тварин про всі факти народження, передачі права користування, купівлі, продажу та смерті тварини протягом п'яти робочих днів з дати таких дій або подій.

3. Облік ведеться в електронному вигляді шляхом внесення даних до Реєстру тварин або у паперовому вигляді шляхом ведення книги обліку тварин окремо для кожного виду тварин (вівці, кози).

Інформація з обліку тварин зберігається у паперовому вигляді три роки з дня останнього вибуття тварини з господарства та має бути доступною на запит Адміністратора Реєстру тварин.

4. До книги обліку тварин вносяться дані про:

адміністративну територіальну одиницю, на якій працівник Адміністратора Реєстру тварин здійснює свою діяльність, - область, район, сільська (селищна), міська рада, населений пункт (для фізичних осіб);

господарство - назва, найменування, адреса, місцезнаходження, реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин і вид тварин, що в ньому утримуються (для юридичних осіб);

тварину - ідентифікаційний номер, дата народження, стать, дані про народження, код породи, походження (ідентифікаційні номери, коди порід матері і батька);

переміщення тварин:

у разі прибуття тварини до господарства - реєстраційний номер або назва господарства (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника/утримувача), з якого прибула тварина, дата і причина прибуття, у разі імпорту - додатково зазначається назва країни імпорту тварини;

у разі вибуття тварини - реєстраційний номер або назва господарства (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника/утримувача), до якого вибуває тварина, дата і причина вибуття, дата і причина загибелі (падежу), забою (утилізації) тварини, у разі експорту - додатково зазначається назва країни експорту тварин.

5. Записи до паперової форми книги обліку тварин проводяться одразу після прикріплення бирок новонародженим чи наявним у господарстві тваринам і тим, які прибувають до господарства, українською мовою, чітким почерком. Необхідні виправлення здійснюють тільки чітким закресленням попередньої інформації. У разі наявності у власника/утримувача доступу до Реєстру тварин усі записи вносяться до Реєстру тварин.

6. Юридичні особи зобов'язані щороку здійснювати інвентаризацію поголів'я овець і кіз в господарстві у розрізі статево-вікових і виробничих груп для приведення у відповідність даних Реєстру тварин до фактично наявного поголів'я тварин, яких утримують і розводять у господарстві, за участю спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини.

Юридичні та фізичні особи зобов'язані:

подавати дані до Адміністратора Реєстру тварин про всі переміщення тварин, надходження нових тварин до господарства, а також забій, утилізацію, падіж тварин протягом п'яти робочих днів з дати таких дій або подій;

надавати інформацію про походження, ідентифікацію, пункт призначення (переміщення) тварини, власником/утримувачем якої він є, протягом десяти робочих днів з моменту отримання запиту від Адміністратора Реєстру тварин.

V. Реєстрація овець і кіз у Реєстрі тварин

1. Після ідентифікації тварини в господарстві юридична або фізична особа зобов'язана здійснити дії з реєстрації тварини в Реєстрі тварин. Для цього власник/утримувач самостійно або з допомогою працівника Адміністратора Реєстру тварин заповнює реєстраційну відомість овець/кіз на одну тварину або групу тварин.

2. Реєстраційна відомість овець/кіз містить дані про:

країну походження тварини (за умови її імпорту);

господарство, де тварину ідентифіковано;

тварину;

походження тварини;

стан здоров'я тварини.

3. Дані про породу (тип) вказують відповідно до класифікатора порід овець, що розводяться в Україні (додаток 9), та класифікатора порід кіз, що розводяться в Україні (додаток 10). Належність тварини до певної породи (типу) визначають згідно з розділом 3 Інструкції з бонітування овець, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 16 липня 2003 року N 242, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2003 року за N 679/8000.

Дані про батька тварини вказуються тільки за умови застосування у господарстві в процесі відтворення методів штучного осіменіння або ручного парування та ведення і наявності відповідних записів за формою N 3-вкз "Журнал з відтворення стада овець (кіз) за 20__ рік", затвердженою наказом Міністерства аграрної політики України від 16 липня 2003 року N 242, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2003 року за N 679/8000.

Під час внесення до реєстраційної відомості овець/кіз інформації щодо походження тварин працівник Адміністратора Реєстру тварин чи власник/утримувач тварини повинен застосовувати дані форм племінного обліку, що ведуться в господарстві.

4. Спеціаліст державної установи (закладу) ветеринарної медицини, за яким закріплене певне господарство та до якого звертаються працівник Адміністратора Реєстру тварин чи власник/утримувач тварини, вносить до реєстраційного документа дані щодо стану здоров'я тварини та засвідчує їх своїм підписом і печаткою державної установи (закладу) ветеринарної медицини.

5. Заповнену реєстраційну відомість овець/кіз власник/утримувач протягом п'яти робочих днів надсилає до Адміністратора Реєстру тварин.

Адміністратор Реєстру тварин протягом десяти робочих днів з дати отримання реєстраційної відомості овець/кіз вносить інформацію про тварин до Реєстру тварин та в установленому порядку протягом п'яти робочих днів з дня отримання даних щодо реєстрації тварини здійснює оформлення реєстраційного свідоцтва.

За умови наявності у власника/утримувача тварин та відповідної установи (закладу) ветеринарної медицини, під контролем якої перебуває господарство, доступу до Реєстру тварин реєстрація тварин у Реєстрі тварин, заповнення реєстраційної відомості овець/кіз та реєстрація переміщення тварин здійснюється за допомогою електронної форми документів у Реєстрі тварин.

Датою реєстрації тварини в Реєстрі тварин вважається дата внесення інформації про тварину до Реєстру тварин.

VI. Оформлення, видача та обіг реєстраційного свідоцтва

1. Після реєстрації тварини в Реєстрі тварин Адміністратор Реєстру тварин здійснює оформлення реєстраційного свідоцтва овець/кіз (додаток 11).

2. Реєстраційне свідоцтво видається на кожну тварину, ідентифіковану в установленому порядку, у тому числі імпортовану з країни, де функціонує система ідентифікації і реєстрації тварин, що відповідає вимогам Європейського співтовариства.

Власник/утримувач має право на переміщення тварини за умови, якщо на тварину видано реєстраційне свідоцтво, крім випадків, зазначених у пунктах 12, 13 розділу III цього Порядку.

3. Строк дії реєстраційного свідоцтва необмежений.

4. Усі записи в реєстраційному свідоцтві та відомості про тварину, що вносяться до нього, виконуються українською мовою, за винятком коду країни, де тварину ідентифіковано. Цифрова інформація вноситься до реєстраційного свідоцтва арабськими цифрами.

Записи на першій сторінці реєстраційного свідоцтва завіряє Адміністратор Реєстру тварин.

5. Перша сторінка реєстраційного свідоцтва містить поля з такими реквізитами:

1) назва документа, його серія і номер;

2) дані про тварину - вид тварин, робочий (чотири останні цифри ідентифікаційного номера) та ідентифікаційний номери, кличка (за наявності), дата народження, стать, код та назва породи (типу), у числі скількох народжена;

3) дані про походження тварини - ідентифікаційні (індивідуальні) номери, клички (за наявності), коди та назви порід матері і батька;

4) дані про власника тварини - реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин, найменування та місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія і номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) для фізичної особи;

5) дані про заповнення реєстраційного свідоцтва - назва Адміністратора Реєстру тварин і дата видачі, завірені печаткою та підписом.

6. Ідентифікаційні (індивідуальні) номери, коди і назви порід матері і батька вказуються у тому разі, якщо інформація в реєстраційній відомості надана відповідно до пункту 3 розділу V цього Порядку.

На першій сторінці реєстраційного свідоцтва відводиться місце для нанесення штрихкоду, який містить інформацію про ідентифікаційний номер, код породи, стать, дату народження тварини.

Першу сторінку реєстраційного свідоцтва заповнює Адміністратор Реєстру тварин після реєстрації тварини в Реєстрі тварин.

У разі якщо спеціаліст державної установи (закладу) ветеринарної медицини, під контролем якого перебуває господарство, прийняв рішення про утилізацію (знищення) тварини, в поле "Особливі відмітки" вносяться записи про причину утилізації (знищення) тварини, що засвідчуються підписом і печаткою.

7. На другій і третій сторінках записи щодо переліку останніх перед переміщенням досліджень, вакцинацій та обробок проводить відповідальна особа господарства та засвідчує лікар ветеринарної медицини.

8. На четвертій сторінці власник/утримувач або відповідальна особа вносить дані про всі переміщення тварини та засвідчує підписом.

9. Адміністратор Реєстру тварин оформляє реєстраційне свідоцтво протягом п'яти робочих днів з дня отримання даних щодо реєстрації тварини.

10. Обмін і видача нового реєстраційного свідоцтва проводиться у разі:

1) пошкодження чи втрати;

2) виявлення помилок.

11. У разі пошкодження чи втрати реєстраційного свідоцтва здійснюються оформлення та видача нового з відміткою "Дублікат".

Утраченими вважаються реєстраційні свідоцтва, які загублено, викрадено тощо.

12. Оформлення та видачу нового реєстраційного свідоцтва замість пошкодженого, втраченого або в якому було виявлено помилку здійснює Адміністратор Реєстру тварин протягом п'яти робочих днів з дня отримання замовлення на дублікати бирок та ідентифікаційних документів або заяви про внесення змін до Реєстру тварин разом із пошкодженим реєстраційним свідоцтвом, яке підлягає обміну.

Четверта сторінка нового реєстраційного свідоцтва, яке видається в обмін або замість пошкодженого чи втраченого, містить дані про всі здійснені раніше переміщення тварини. Записи про переміщення тварин вносить Адміністратор Реєстру тварин та засвідчує підписом і печаткою.

Після видачі нового реєстраційного свідоцтва знайдене втрачене реєстраційне свідоцтво є недійсним та повертається Адміністратору Реєстру тварин.

13. У разі виявлення помилок у реєстраційному свідоцтві власник/утримувач повинен звернутися до Адміністратора Реєстру тварин із заявою про внесення змін до Реєстру тварин.

Адміністратор Реєстру тварин після отримання заяви про виявлені помилки перевіряє відповідну інформацію в Реєстрі тварин і у разі підтвердження помилок вносить відповідні зміни до Реєстру тварин.

14. Якщо реєстраційне свідоцтво втрачено чи пошкоджено на м'ясокомбінаті, бойні чи ветсанзаводі, його заміна не проводиться.

Власник чи відповідальна особа м'ясокомбінату, бойні чи ветсанзаводу повинні письмово повідомити про факт втрати Адміністратора Реєстру тварин.

VII. Переміщення тварин

1. Власник/утримувач має право на переміщення тварини лише тоді, коли тварину ідентифіковано відповідно до розділу III цього Порядку, зареєстровано в Реєстрі тварин і на неї видано реєстраційне свідоцтво.

2. У разі вибуття тварини з господарства власник/утримувач зобов'язаний:

1) за відсутності доступу до Реєстру тварин унести дані про вибуття з господарства до паперової форми книги обліку тварин, заповнити зворотний бік реєстраційного свідоцтва та два примірники відомості переміщення тварин (додаток 12). У разі наявності доступу до Реєстру тварин відомість переміщення тварин заповнюється в електронному вигляді в Реєстрі тварин;

2) разом із реєстраційним свідоцтвом та заповненими примірниками відомості переміщення звернутися до державної установи (закладу) ветеринарної медицини для отримання в установленому порядку відповідних ветеринарних документів;

3) у момент вибуття тварини з господарства перевірити наявність прикріплених на тварині бирок, відповідність ідентифікаційних номерів на бирках до даних реєстраційного свідоцтва і передати фізичній чи юридичній особі, до господарства якої вибуває тварина, або перевізнику реєстраційне свідоцтво та другий примірник відомості переміщення у разі заповнення в паперовому вигляді.

3. Під час звернення власника/утримувача спеціаліст державної установи (закладу) ветеринарної медицини вносить до реєстраційного свідоцтва дані щодо проведення вакцинацій, діагностичних досліджень і профілактичних обробок, підписує та засвідчує записи печаткою, а також засвідчує достовірність паперової або електронної відомості переміщення тварин.

4. Власник/утримувач повідомляє Адміністратора Реєстру тварин про вибуття тварини із господарства шляхом надсилання першого примірника відомості переміщення тварин протягом п'яти робочих днів від дати вибуття.

5. Юридична або фізична особа, до господарства якої прибула тварина, зобов'язана:

1) у момент прибуття тварини до господарства перевірити наявність прикріплених на тварині бирок та відповідність ідентифікаційних номерів на бирках даним реєстраційного свідоцтва;

2) здійснити дії з реєстрації господарства в Реєстрі тварин, якщо господарство не зареєстроване;

3) за відсутності доступу до Реєстру тварин внести дані про прибуття до господарства до паперової форми книги обліку тварин та реєстраційного свідоцтва;

4) внести дані про прибуття тварини до відомості переміщення тварин і протягом п'яти робочих днів від дати прибуття тварини до господарства надіслати в паперовому або електронному вигляді Адміністратору Реєстру тварин.

6. Заповнення відомості переміщення тварин, четвертої сторінки реєстраційного свідоцтва та внесення записів до книги обліку тварин здійснює в господарстві:

юридичної особи - власник/утримувач або відповідальна особа господарства;

фізичної особи - власник або працівник Адміністратора Реєстру тварин.

7. Дані, внесені до відомості переміщення тварин у паперовому вигляді, засвідчують підписом попередній власник/утримувач під час вибуття та новий власник/утримувач під час прибуття тварини з/до господарства. Якщо відомість переміщення тварин заповнює працівник Адміністратора Реєстру тварин, дані засвідчуються кодом і підписом.

Бланки відомості переміщення тварин юридичні та фізичні особи отримують в Адміністратора Реєстру тварин.

8. Адміністратор Реєстру тварин протягом десяти робочих днів з дня отримання відомості переміщення тварин вносить інформацію про тварину до Реєстру тварин.

9. У разі імпорту тварини (за винятком імпорту тварини з метою її забою протягом п'яти днів) власник/утримувач зобов'язаний:

1) замовити та прикріпити тварині бирки з ідентифікаційним номером (за винятком, якщо тварину в установленому порядку ідентифіковано та імпортовано з країни, де функціонує офіційна система ідентифікації та реєстрації овець і кіз, що відповідає вимогам Європейського співтовариства);

2) за відсутності доступу до Реєстру тварин внести дані про прибуття до господарства до паперової форми книги обліку тварин;

3) зареєструвати тварину в Реєстрі тварин та отримати реєстраційне свідоцтво на неї.

10. У разі експорту тварини власник/утримувач зобов'язаний здійснити дії відповідно до пункту 2 цього розділу.

Реєстраційне свідоцтво разом із другим примірником відомості переміщення тварин останній власник/утримувач тварини чи перевізник передає до відповідної регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті чи до її структурного підрозділу.

Працівник відповідної регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті чи її структурного підрозділу заповнює реєстраційне свідоцтво та другий примірник відомості переміщення тварин і передає (надсилає) їх Адміністратору Реєстру тварин.

11. У разі прибуття тварини на м'ясокомбінат, бойню чи ветсанзавод відповідальна особа цих підприємств зобов'язана:

1) у момент прибуття тварини - перевірити наявність прикріплених на тварині бирок та відповідність ідентифікаційних номерів на бирках даним реєстраційного свідоцтва та відомості переміщення тварин;

2) здійснити дії з реєстрації господарства в Реєстрі тварин, якщо господарство не зареєстроване;

3) за відсутності доступу до Реєстру тварин внести дані про прибуття до господарства до паперової форми книги обліку тварин, реєстраційного свідоцтва;

4) унести дані про прибуття тварини у відомість переміщення тварин, одержану від попереднього власника/утримувача, і протягом п'яти робочих днів від дати прибуття тварини до господарства надіслати її в паперовому або електронному вигляді Адміністратору Реєстру тварин.

12. Якщо тварину відправляють на ринок, виставку або інше місце зосередження тварин, у тому числі й на віддалені випаси, власник/утримувач зобов'язаний:

перевірити наявність прикріплених на тварині бирок та відповідність ідентифікаційних номерів на бирках даним реєстраційного свідоцтва;

за відсутності доступу до Реєстру тварин внести відповідні записи до паперової форми книги обліку тварин;

забезпечити супроводження тварини реєстраційним свідоцтвом.

Відповідальна особа ринку, виставки чи іншого місця зосередження тварин зобов'язана:

перевірити наявність прикріплених на тварині бирок та відповідність ідентифікаційних номерів на бирках даним реєстраційного свідоцтва;

за відсутності доступу до Реєстру тварин внести відповідні записи до паперової форми книги обліку тварин;

протягом п'яти робочих днів надіслати Адміністратору Реєстру тварин інформацію про перебування тварини в господарстві.

13. У разі виявлення гострих інфекційних захворювань у господарстві, а також втрати господарством свого статусу щодо ветеринарно-санітарного благополуччя обмеження переміщення тварин проводиться відповідно до чинного законодавства України.

14. Ідентифікаційні та супровідні документи можуть бути оформлені в електронному вигляді за наявності доступу власника/утримувача до Реєстру тварин та супроводжувати тварину - у разі їх пред'явлення в електронному вигляді.

VIII. Забій, падіж (загибель), утилізація ідентифікованих тварин

1. У разі забою (утилізації) тварини у господарстві юридичної особи, що проводить діяльність із забою (утилізації), власник/утримувач, відповідальна особа господарства зобов'язані внести до паперової форми книги обліку тварин і реєстраційного свідоцтва дату та причину забою (утилізації), зняти з тварини бирки і протягом п'яти робочих днів від дати забою (утилізації) тварини надіслати реєстраційне свідоцтво Адміністратору Реєстру тварин для його знищення в установленому порядку і внесення до Реєстру тварин інформації про забій (утилізацію) тварини.

2. Фізична особа у разі забою тварини в господарстві зобов'язана звернутися до працівника Адміністратора Реєстру тварин для внесення до реєстраційного свідоцтва дати та причини забою, знімає з тварини бирки і протягом п'яти робочих днів від дати її забою надсилає засвідчене державною установою (закладом) ветеринарної медицини реєстраційне свідоцтво до Адміністратора Реєстру тварин для внесення до Реєстру тварин інформації про забій тварини та знищення реєстраційного свідоцтва в установленому порядку.

3. У разі наявності доступу до Реєстру тварин всі записи вносяться до Реєстру тварин.

4. У разі падежу тварини юридична та фізична особа зобов'язані запросити спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини, який приймає рішення про утилізацію тварини в господарстві власника або на ветсанзаводі.

5. У разі падежу (загибелі) з подальшою утилізацією тварини у господарстві юридичної особи власник/утримувач, відповідальна особа зобов'язані:

1) внести до паперової форми книги обліку тварин і реєстраційного свідоцтва дату встановлення факту падежу, причину та дату утилізації;

2) надіслати до Адміністратора Реєстру тварин протягом п'яти робочих днів засвідчене державною установою (закладом) ветеринарної медицини заповнене реєстраційне свідоцтво для внесення до Реєстру тварин інформації про падіж (загибель) та утилізацію тварини.

6. У разі падежу (загибелі) з подальшою утилізацією тварини у господарстві фізичної особи власник зобов'язаний звернутися до працівника Адміністратора Реєстру тварин для внесення до реєстраційного свідоцтва та книги обліку тварин дати і причини падежу (загибелі), утилізації тварини та надіслати до Адміністратора Реєстру тварин протягом п'яти робочих днів засвідчене державною установою (закладом) ветеринарної медицини заповнене реєстраційне свідоцтво для внесення до Реєстру тварин інформації про падіж (загибель) та утилізацію тварини.

7. Під час прийняття рішення про утилізацію тварини на ветсанзаводі спеціаліст державної установи (закладу) ветеринарної медицини повинен здійснити дії відповідно до пункту 6 розділу VI цього Порядку.

8. Якщо тварину відправляють на ветсанзавод, власник/утримувач зобов'язаний здійснити дії відповідно до пункту 2 розділу VII цього Порядку.

9. Під час утилізації тварини відповідальна особа ветсанзаводу зобов'язана здійснити дії відповідно до пункту 1 цього розділу.

10. Реєстраційні свідоцтва, які надійшли до Адміністратора Реєстру тварин у разі падежу (загибелі), забою чи утилізації тварин, підлягають знищенню в установленому порядку.

11. Власник/утримувач знищує зняті з тварин бирки так, щоб унеможливити їх повторне використання.

 

Заступник директора
Департаменту аграрної політики
та сільського господарства

О. Альшанова

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ГОСПОДАРСТВА

1. Дані про суб'єкта господарювання

Код згідно з ЄДРПОУ
  

Дата державної реєстрації суб'єкта господарювання
(для юридичних осіб)     

Реєстраційний номер облікової картки платника податків*  
(для фізичних осіб - підприємців)

Найменування _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                        (для фізичних осіб - підприємців - прізвище, ім'я, по батькові)

Скорочене найменування _____________________________________________________________
                                                                                                                       (для юридичних осіб)

Код КОПФГ  

Наявність статусу суб'єкта племінної справи у тваринництві             так

Дата присвоєння статусу     

Місцезнаходження / місце проживання

Код КОАТУУ  

Поштовий індекс  

Область _____________________________________________________________________________,

район _______________________________________________________________________________,

населений пункт ______________________________________________________________________,

вул. _______________________________________________, буд. ____________, кв. _____________,

тел./факс ______________________________, e-mail ________________________________________

Індивідуальний податковий номер _______________________________________________________

Керівник (для юридичних осіб)

Прізвище _____________________________________________________________________________

Ім'я __________________________________________________________________________________

По батькові ___________________________________________________________________________

2. Дані про господарство

Реєстраційний номер господарства _______________________________________________________

Найменування господарства / структурного підрозділу _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (за наявності)

Вид діяльності ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження

Код КОАТУУ  

Поштовий індекс  

Область _____________________________________________________________________________,

район _______________________________________________________________________________,

населений пункт ______________________________________________________________________,

вул. _________________________________________________________, буд. ___________________,

тел./факс ______________________________, e-mail ________________________________________

Відповідальна особа

Прізвище _____________________________________________________________________________

Ім'я __________________________________________________________________________________

По батькові ___________________________________________________________________________

Дата заповнення     

Власник

____________________________
(прізвище, ініціали)

___________________
(підпис)

 


 

Службові відмітки Реєстру тварин _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ ОВЕЦЬ/КІЗ

Вид тварин

Імпортовані тварини                   так

Країна імпорту __________________________________

 

 

Дата імпорту     

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин
  

Реєстраційний номер облікової картки платника податків*
або код згідно з ЄДРПОУ
  

___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                    (найменування - для юридичних осіб / прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)
___________________________________________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження/ ,          _______________________________________________________________________________
місце проживання       (код КОАТУУ)            (поштовий індекс)                                                                        (область, район)
___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                (населений пункт, вулиця, будинок, тел./факс)

N з/п

Ідентифі-
каційний номер тварини

Кличка

Стать**

Дата народ-
ження

Код породи (типу)

Народ-
жена в числі

Мати

Батько

Дані про результати ветеринарних досліджень***

ідентифі-
каційний (індивіду-
альний) номер

код породи (типу)

ідентифі-
каційний (індивіду-
альний) номер

код породи (типу)

1

 

 

 

 

 . 

 

 

 . 

 

 . 

 

2

 

 

 

 

 . 

 

 

 . 

 

 . 

 

3

 

 

 

 

 . 

 

 

 . 

 

 . 

 

4

 

 

 

 

 . 

 

 

 . 

 

 . 

 

5

 

 

 

 

 . 

 

 

 . 

 

 . 

 

6

 

 

 

 

 . 

 

 

 . 

 

 . 

 

7

 

 

 

 

 . 

 

 

 . 

 

 . 

 

8

 

 

 

 

 . 

 

 

 . 

 

 . 

 

9

 

 

 

 

 . 

 

 

 . 

 

 . 

 

10

 

 

 

 

 . 

 

 

 . 

 

 . 

 

Бирки отримано та прикріплено, дані про тварину засвідчую

____________
(підпис)

________________________________________________
(П. І. Б. власника/утримувача або відповідальної особи)

 

 

Дата заповнення
      

__________________
(підпис)


Епізоотичний стан господарства ______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                    (благополучне, не благополучне щодо - указати захворювання)

Назва державної установи (закладу) ветеринарної медицини ______________________________________         М. П.        Дата     
__________________________________________________________________________________________

Посадова особа державної установи (закладу) ветеринарної медицини ______________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                     (підпис, П. І. Б.)

Працівник Адміністратора Реєстру тварин
               (за наявності)

  
(код)

______________________________________________
(П. І. Б., підпис)

 


____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

** Стать М - вівцематка, Б - баран, Я - ярка, ВХ - валух; К - коза, Ц - цап.

*** Ставиться "зд.", якщо тварина не проявляє ознак захворювання, або вказується захворювання, на яке реакція була позитивною.

 

 

Адміністратору Єдиного державного реєстру тварин
_______________________________________________________
   (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) власника/утримувача тварин)
_______________________________________________________
   (реєстраційний номер господарства у Реєстрі тварин, код згідно з ЄДРПОУ
                або реєстраційний номер облікової картки платника податків*)
_______________________________________________________
           (місцезнаходження господарства (область, район, населений пункт))

ЗАЯВА
про внесення змін до Реєстру тварин

Відповідно до Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 січня 2018 року N 20, у зв'язку з ______________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (підстави внесення змін)
прошу внести такі зміни до Реєстру тварин:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                      (зміст змін)

До заяви додаються: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (перелік документів, які додаються до заяви)

___ ____________ 20__ р.

Заявник

___________________________
(підпис)

Заяву прийняв

________________________________________
(П. І. Б.)

___________________________
(підпис)

___ ____________ 20__ р.

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

 

ЗАМОВЛЕННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ТВАРИН

Вид тварин ________________________________________

                ДАНІ ПРО ВЛАСНИКА

 

Реєстраційний номер картки платника
податків* або код згідно з ЄДРПОУ
  

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин
  

_____________________________________________________________________________________
                                                  (власник/утримувач (найменування господарства юридичної особи /
                                                               прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця))

                МІСЦЕ ДОСТАВКИ

Область _________________________________, район ______________________________________,
населений пункт ______________________________________________________________________,
тел./факс _____________________________, e-mail __________________________________________

Зміст замовлення

Кількість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата заповнення     

Підпис замовника ________________

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

 

Зразок бирки вушної для ідентифікації овець і кіз

  

Колір бирки: для овець - жовтий

                      для кіз - світло-зелений

позиції 1, 2 ідентифікаційного номера - літерний код країни, де тварину ідентифіковано;

позиції 3 - 7 ідентифікаційного номера - п'ять перших цифр номера тварини;

позиції 8 - 12 ідентифікаційного номера - п'ять останніх цифр номера тварини (робочий номер)

Параметри бирки

Товщина ліній

Висота знаків

порожниста частина

вхідна частина

maximum

minimum

maximum

minimum

maximum

Код країни

1,0 мм

х

х

5,5

6,0

П'ять перших цифр ідентифікаційного номера

1,0 мм

х

х

5,5

6,0

П'ять останніх цифр ідентифікаційного номера

1,5 мм

7,5

8,0

х

х

Відступи від країв бирки до маркування 1 мм.

Інтервал між символами 1 мм.

 

ЗАМОВЛЕННЯ НА ДУБЛІКАТИ БИРОК ТА ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ

Заповнюється на один вид тварин

Вид тварин ____________________________________

ДАНІ ПРО ЗАМОВНИКА

 

Реєстраційний номер картки платника
податків* або код згідно з ЄДРПОУ
  

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин
  

_____________________________________________________________________________________
                                                   (власник/утримувач (найменування господарства юридичної особи /
                                                               прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця))
_____________________________________________________________________________________

Місце доставки** ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                          (адреса (область, район, населений пункт, вулиця, будинок))

Зміст замовлення

Бирки

Ідентифікаційний документ

Ідентифікаційний номер тварини

одна

дві

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

Дата заповнення ______________                   Підпис замовника ______________________

Лікар ветеринарної медицини ___________________________________________________
                                                                                                                         (прізвище, підпис)                                                         М. П.

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

** Якщо місце доставки не зазначено, замовлення направляють за місцезнаходженням (місцем проживання) замовника.

 

 

Область _____________________________________________________

Район _______________________________________________________

Населений пункт _____________________________________________

Код КОАТУУ ________________________________________________

Господарство ________________________________________________
____________________________________________________________

Реєстраційний номер господарства ______________________________

КНИГА ОБЛІКУ ТВАРИН N __________

(для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

Вид діяльності _____________________________________________________________________________________________________________
                                                                                 (розведення, утримання, відгодівля, забій (бойня, м'ясокомбінат), утилізація, торгівля (ринок), виставка тощо)

Вид тварин ______________________________

Розпочато ___________________________

Закінчено ___________________________

N з/п

Дата ідентифікації

Дані про тварину

Дані про походження

ідентифікаційний номер

дата народження

стать

народ-
жена в числі

код породи

мати

батько

ідентифікаційний/
індивідуальний номер

код породи

ідентифікаційний/
індивідуальний номер

код породи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибуття

Вибуття

Дані про загибель (падіж), забій (утилізацію)

дата/причина

дані про господарство, з якого прибула тварина

дата/причина

дані про господарство, до якого вибула тварина

дата

причина

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Область _____________________________________________________

Район _______________________________________________________

Сільська (селищна) / міська рада ________________________________

Населений пункт _____________________________________________

КНИГА ОБЛІКУ ТВАРИН N ____

(для фізичних осіб)

Вид діяльності _____________________________________________________________________________________________________________
                                                                          (розведення, утримання, відгодівля, забій (бойня, м'ясокомбінат), утилізація, торгівля (ринок), виставка тощо)

Вид тварин ___________________________________

Розпочато ___________________________

Закінчено ___________________________

N з/п

Дата ідентифікації

Дані про власника
(П. І. Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків* та адреса)

Дані про тварину

ідентифікаційний номер тварини

дата народження

стать

код породи

народжена в числі

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N з/п

Дані про походження

Прибуття

Вибуття

мати

батько

дата/
причина

дані про господарство, з якого прибула тварина

дата/
причина

дані про господарство, до якого вибула тварина

ідентифікаційний номер

код породи

ідентифікаційний номер

код породи

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дані про загибель (падіж), забій (утилізацію)

дата

причина

18

19


____________
* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

 

КЛАСИФІКАТОР
порід овець, що розводяться в Україні

Порода, тип овець

Код

Шифр

Асканійська тонкорунна

АТ

12

Таврійський тип (асканійська тонкорунна порода)

ТТ

13

Прекос

ПР

14

Закарпатський тип (порода прекос)

ЗП

15

Харківський тип (порода прекос)

ХП

16

Меринофляйш

МФ

17

Полварс

ПО

18

Мериноландшаф

МЛ

19

Приазовський тип (цигайська порода)

ЦП

21

Кримський тип (цигайська порода)

ЦК

22

Новозеландський коррідель

НК

30

Асканійські кросбреди (асканійська м'ясо-вовнова порода з кросбредною вовною)

АК

31

Асканійські чорноголові (асканійська м'ясо-вовнова порода з кросбредною вовною)

АЧ

32

Одеський тип (асканійська м'ясо-вовнова порода з кросбредною вовною)

АО

33

Буковинський тип (асканійська м'ясо-вовнова порода з кросбредною вовною)

АБ

34

Дніпропетровський тип (асканійська м'ясо-вовнова порода з кросбредною вовною)

АД

35

Темноголова латвійська

ТЛ

37

Північнокавказька

ПК

38

Ромні-марш

РМ

39

Асканійська каракульська

АК

41

Сокільська

СК

43

Українська гірськокарпатська

ГК

46

Романівська

РО

47

Тексель

ТК

51

Шаролє

ШР

52

Олібс

ОЛ

53

Карачаївська порода

КЧ

54

Дорпер

ДР

55

Дніпропетровський тип (придніпровська м'ясна порода)

ДП

56

Харківський тип (придніпровська м'ясна порода)

ХП

57

Вандей

ВА

58

Суффольк

СУ

59

Оксфорд даун

ОД

60

Шропшир

ШП

61

Гемпшир

ГЕ

62

Валійська чорноноса

ВЧ

63

Клан-форест

КФ

64

Белтекс

БТ

65

Бершаф

БЕ

66

Блакитномордий лейстер

БЛ

67

Блю де Мейн

БМ

68

Білий дорпер

БД

69

Катахдін

КА

70

Остфризька

ОС

71

Лакон

ЛА

72

Асаф

АС

73

Гісарська

ГС

81

Едильбаївська

ЕД

82

Іль-де-Франс

ІФ

83

Помісні тварини

ПП

88

 

КЛАСИФІКАТОР
порід кіз, що розводяться в Україні

Породи кіз

Умовні позначення

Шифр

Ангорська

АГ

01

Горківська

ГО

02

Зааненська

ЗА

03

Оренбурзька

ОР

04

Придонська

ПР

05

Російська

РО

06

Мегрельська

МГ

07

Тоггенбурзька

ТГ

08

Німецька біла благородна

НБ

09

Біла банатська

ББ

10

Біла чеська

БЧ

11

Альпійська

АЛ

12

Сабли

СБ

13

Німецька коричнева короткошерста

НК

14

Англо-нубійська

АН

15

Оберхазлі

ОБ

16

Чеська гніда короткошерста

ЧГ

17

Британо-зааненська

БЗ

18

Нубійська

НУ

19

Ламанча

ЛА

20

Камерунська

КА

21

Карликові породи кіз

КП

22

Українська біла

УБ

23

Українська строката

УС

24

Українська коротковуха

УК

25

Бурська

БУ

30

Червоний Калахарі

ЧК

31

Кіко

КІ

32

Помісні тварини

ПП

88

 

  

Формат бланка - А5

____________
* Нумерація полів (зон) свідоцтва (цифри 1 - 25 на бланку не друкуються):

1, 2 - серія і номер свідоцтва;

3 - вид тварин;

4, 5 - робочий і ідентифікаційний номери тварини;

6 - кличка тварини;

7 - дата народження тварини;

8 - код статі;

9, 10 - код і назва породи, помісі порід;

11 - у числі скількох народжена тварина;

12 - ідентифікаційний N батька тварини;

13 - кличка батька тварини;

14, 15 - код і назва породи тварини;

16 - ідентифікаційний N матері тварини;

17 - кличка матері тварини;

18, 19 - код і назва породи матері тварини;

20 - реєстраційний N господарства в Реєстрі тварин;

21 - місце для штрихкоду;

22 - найменування Адміністратора Реєстру тварин, який здійснив оформлення свідоцтва;

23 - дата заповнення свідоцтва;

24 - місце для підпису керівника Адміністратора Реєстру тварин, який здійснив оформлення свідоцтва;

25 - місце для внесення записів про необхідність утилізації тварини.

ВЕТЕРИНАРНА КАРТКА

Дата

Дані про діагностичні дослідження, профілактичні щеплення

Прізвище, підпис і печатка спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕТЕРИНАРНА КАРТКА

Дата

Дані про діагностичні дослідження, профілактичні щеплення

Прізвище, підпис і печатка спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕМІЩЕННЯ

               N господарства                                    Ідентифікаційний код

 

Дата прибуття

Код

Дата вибуття

Код

Підпис

Підпис і печатка спеціаліста
державної установи (закладу)
ветеринарної медицини


      /      /

 

      /      /

 

 

 


 

(дані про власника/утримувача та господарство)

 

               N господарства                                    Ідентифікаційний код

 

Дата прибуття

Код

Дата вибуття

Код

Підпис

Підпис і печатка спеціаліста
державної установи (закладу)
ветеринарної медицини


      /      /

 

      /      /

 

 

 


 

(дані про власника/утримувача та господарство)

 

               N господарства                                    Ідентифікаційний код

 

Дата прибуття

Код

Дата вибуття

Код

Підпис

Підпис і печатка спеціаліста
державної установи (закладу)
ветеринарної медицини


      /      /

 

      /      /

 

 

 


 

(дані про власника/утримувача та господарство)

 

               N господарства                                    Ідентифікаційний код

 

Дата прибуття

Код

Дата вибуття

Код

Підпис

Підпис і печатка спеціаліста
державної установи (закладу)
ветеринарної медицини


      /      /

 

      /      /

 

 

 


 

(дані про власника/утримувача та господарство)

 

Причина прибуття:

10 - купівля; 11 - одержано в обмін;

12 - дарування, спадщина;

13 - оренда (пансіон); 14 - випас;

15 - на м'ясокомбінат, бойню, забійний пункт;

16 - на ветсанзавод; 17 - імпорт; 18 - інші

Причина вибуття: 20 - продаж; 21 - племпродаж;

22 - передано в обмін; 23 - дарування, спадщина;

24 - передано в оренду (пансіон); 25 - на випас;

26 - забій; 27 - загибель (падіж);

28 - утилізація;

29 - експорт; 30 - інші

 

ВІДОМІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТВАРИН          (1)

Вид тварин ______________________________________________

1. Дані про господарство, з якого вибувають тварини

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин
  

Реєстраційний номер облікової картки
платника податків*
або код згідно з ЄДРПОУ
  

_____________________________________________________________________________________
                                 (назва/найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)

Код КОАТУУ                                   Поштовий індекс  

Місцезнаходження/адреса господарства ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (область, район, населений пункт, вулиця, будинок)

2. Дані про тварин                  Дата вибуття                    Причина вибуття  

N з/п

Ідентифікаційний номер

 

Кількість тварин у групі**

N з/п

Ідентифікаційний номер

 

Кількість тварин у групі**

1

  

 

  

8

  

 

  

2

  

 

  

9

  

 

  

3

  

 

  

10

  

 

  

4

  

 

  

11

  

 

  

5

  

 

  

12

  

 

  

6

  

 

  

13

  

 

  

7

  

 

  

14

  

 

  

3. Дані про перевізника _______________________________________________________________
                                                                (найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб,
_____________________________________________________________________________________
                                                                 вид, марка та реєстраційний номер транспортного засобу)

4. Дані про господарство, до якого вибувають тварини

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин
 
  

Реєстраційний номер облікової картки
платника податків*
або код згідно з ЄДРПОУ
  

_____________________________________________________________________________________
                              (назва/найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)

Код КОАТУУ                              Поштовий індекс  

Місцезнаходження/адреса господарства ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (область, район, населений пункт, вулиця, будинок)

Власник/утримувач господарства, з якого вибули тварини

 

Дата заповнення     

_______________________________
(П. І. Б. власника)

 
Працівник
Адміністратора
Реєстру тварин
 
 
(код)

______________
(підпис власника)
 
_____________
(підпис)ВІДОМІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТВАРИН           (2)

Вид тварин _________________________________________________

1. Дані про господарство, з якого вибули тварини

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин
 
  

Реєстраційний номер облікової картки
платника податків*
або код згідно з ЄДРПОУ
  

_____________________________________________________________________________________
                              (назва/найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)

Код КОАТУУ                         Поштовий індекс

Місцезнаходження/адреса господарства ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                (область, район, населений пункт, вулиця, будинок)

2. Дані про тварин                        Дата вибуття                        Причина вибуття  

N з/п

Ідентифікаційний номер

При-
бут-
тя не від-
було-
ся

Кіль-
кість тварин у групі**

N з/п

Ідентифікаційний номер

При-
бут-
тя не від-
було-
ся

Кіль-
кість тварин у групі**

1

  

  

  

8

  

  

  

2

  

  

  

9

  

  

  

3

  

  

  

10

  

  

  

4

  

  

  

11

  

  

  

5

  

  

  

12

  

  

  

6

  

  

  

13

  

  

  

7

  

  

  

14

  

  

  

3. Дані про перевізника _______________________________________________________________
                                                                 (найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб,
_____________________________________________________________________________________
                                                               вид, марка та реєстраційний номер транспортного засобу)

4. Дані про господарство, до якого прибули тварини

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин
 
  

Реєстраційний номер облікової картки
платника податків*
або код згідно з ЄДРПОУ
  

_____________________________________________________________________________________
                               (назва/найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)

Код КОАТУУ                      Поштовий індекс  

Місцезнаходження/адреса господарства ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (область, район, населений пункт, вулиця, будинок)

Дата прибуття     

Власник/утримувач господарства, з якого вибули тварини

Причина прибуття  

Власник/утримувач господарства, до якого прибули тварини

  

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Кількість тварин у групі зазначається для тварин з груповим ідентифікаційним номером.

____________

Опрос