Идет загрузка документа (212 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка идентификации и регистрации свиней

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Порядок, Приказ от 01.12.2017 № 639
действует с 02.03.2018

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.12.2017

м. Київ

N 639

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 лютого 2018 р. за N 154/31606

Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації свиней

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин", підпункту 25 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ідентифікації та реєстрації свиней, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року N 497 "Про запровадження ідентифікації та реєстрації свиней", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 січня 2005 року за N 103/10383 (із змінами).

3. Бланки реєстраційних свідоцтв свиней, замовлення на видачу реєстраційних свідоцтв свиней, реєстраційних карток господарств, реєстраційних відомостей свиней, реєстраційних карток свиней, відомостей переміщення тварин, бирки для ідентифікації племінних свиней, виготовлені до набрання чинності цим наказом, застосовуються до повного їх використання.

4. Департаменту тваринництва забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

В. Лапа

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній

 

ПОРЯДОК
ідентифікації та реєстрації свиней

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює вимоги до здійснення ідентифікації та реєстрації свиней, оформлення і видачі ідентифікаційних документів, реєстрації господарств, переміщення свиней.

2. Цей Порядок є обов'язковим для всіх юридичних і фізичних осіб, що займаються розведенням та утриманням свиней, проводять їх продаж, забій, утилізацію, надають послуги зі штучного осіменіння та організовують виставки свиней.

3. Ідентифікація та реєстрація свиней запроваджується з метою:

контролю за переміщеннями свиней у межах країни та під час їх експорту й імпорту;

контролю за санітарним станом виробництва та переробкою продукції свинарства;

сприяння охороні території України від занесення та поширення збудників хвороб та плануванню ветеринарно-санітарних заходів;

одержання достовірної інформації про поголів'я свиней та їх місцезнаходження для організації системи відстеження походження продукції свинарства.

4. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

бирка - вушний знак установленого зразка з нанесеним ідентифікаційним номером;

відповідальна особа - особа, на яку керівником покладено обов'язки здійснення комплексу робіт з ідентифікації, реєстрації й обліку тварин у господарстві;

свиня - тварина виду свиней (Suidae), за винятком диких свиней, які утримуються на волі та у напіввільних умовах.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" та Положенні про Єдиний державний реєстр тварин, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 вересня 2012 року N 578, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2012 року за N 1713/22025 (із змінами).

5. Ідентифікація та реєстрація племінних свиней, яких утримують та розводять юридичні особи, включають:

реєстрацію господарства;

оформлення замовлення на проведення ідентифікації і реєстрації тварин;

ідентифікацію тварин шляхом прикріплення бирок з індивідуальним ідентифікаційним номером;

облік ідентифікованих тварин;

реєстрацію ідентифікованих тварин у Єдиному державному реєстрі тварин (далі - Реєстр тварин);

оформлення і видачу реєстраційного свідоцтва свиней на замовлення власника;

реєстрацію в Реєстрі тварин інформації про переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж тварин тощо.

6. Ідентифікація та реєстрація товарних свиней, яких утримують та розводять юридичні особи, включають:

реєстрацію господарства;

оформлення замовлення на проведення ідентифікації і реєстрації тварин;

ідентифікацію тварин перед їх вибуттям з господарства шляхом прикріплення бирок або нанесення татуювання з реєстраційним номером господарства;

облік ідентифікованих тварин;

реєстрацію в Реєстрі тварин інформації про переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж тварин тощо.

7. Ідентифікація та реєстрація товарних свиней, яких утримують та розводять фізичні особи, включають:

звернення до Адміністратора Єдиного державного реєстру тварин (далі - Адміністратор Реєстру тварин) щодо проведення ідентифікації і реєстрації тварин;

ідентифікацію тварин шляхом прикріплення бирок з індивідуальним ідентифікаційним номером;

реєстрацію ідентифікованих тварин у Реєстрі тварин;

реєстрацію в Реєстрі тварин інформації про переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж тварин тощо.

II. Реєстрація господарства

1. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці надають для реєстрації дані про господарства, що провадять діяльність з розведення та утримання, забою, утилізації тварин, продажу тварин, надання послуг зі штучного осіменіння та організовують виставки тварин, до моменту надходження до них першої ідентифікованої тварини або перед початком проведення ними ідентифікації тварин.

2. Для реєстрації даних про господарства в Реєстрі тварин юридичні особи та фізичні особи - підприємці подають Адміністратору Реєстру тварин заповнену реєстраційну картку господарства (додаток 1).

3. У разі якщо юридична особа чи фізична особа - підприємець є власником (утримувачем) кількох господарств, реєстраційна картка господарства подається окремо щодо кожного господарства та реєструється у Реєстрі тварин окремо.

4. Адміністратор Реєстру тварин вносить дані реєстраційної картки господарства до Реєстру тварин протягом десяти робочих днів з дня її отримання і надсилає юридичним особам та фізичним особам - підприємцям повідомлення про реєстрацію, що підтверджує реєстрацію даних про господарство в Реєстрі тварин, та за потреби надає доступ до Реєстру тварин для внесення, перегляду, коригування інформації про тварин, що йому належать.

5. Адміністратор Реєстру тварин визначає реєстраційний номер господарства, який складається з 10 символів і має таку структуру:

позиції 1, 2 - літерний код країни відповідно до ISO3166 (UA);

позиції 3, 4 - код області, на території якої розташоване господарство;

позиції 5 - 10 - номер господарства в області.

6. Датою реєстрації даних про господарство в Реєстрі тварин є дата внесення даних про господарство до Реєстру тварин.

7. У разі зміни власника (утримувача) господарства, даних про власника (утримувача) чи господарство, припинення діяльності юридична особа або фізична особа - підприємець повинні подати Адміністратору Реєстру тварин протягом п'яти робочих днів заяву про внесення змін до Реєстру тварин (додаток 2), реєстраційну картку господарства та копії документів, що підтверджують ці зміни.

8. Відомості, внесені до реєстраційної картки господарства або зазначені у заяві про внесення змін до Реєстру тварин, власник (утримувач) тварин завіряє підписом. Достовірність даних у реєстраційній картці господарства забезпечує власник (утримувач) тварини.

Інформація про власника, внесена до Реєстру тварин, є такою, що надана у реєстраційній картці господарства за його згодою.

III. Ідентифікація та реєстрація тварин

1. Ідентифікацію свиней у господарстві юридичної особи проводить власник (утримувач) самостійно або відповідальна особа і використовує отримані матеріали (бирки та бланки реєстраційних документів) виключно для ідентифікації свиней, що йому належать.

Ідентифікацію свиней у господарстві фізичної особи та фізичної особи - підприємця проводить власник (утримувач) самостійно або Адміністратор Реєстру тварин.

2. Для проведення ідентифікації та реєстрації тварин юридична особа подає письмове замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації тварин (додаток 3).

Замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації тварин за підписом власника (утримувача) подається Адміністратору Реєстру тварин у паперовому або електронному вигляді.

3. Ідентифікація приплоду, отриманого від племінних і товарних свиней, здійснюється за допомогою бирок відповідного зразка (додатки 4, 5) з індивідуальним ідентифікаційним номером, які прикріплюються не пізніше 60 днів від моменту народження тварини, але раніше, ніж вона залишить господарство. Приплід від племінних свиней ідентифікується бирками на кожне вухо тварини, а приплід від товарних свиней - однією биркою на одне вухо.

Бирки не знімаються протягом усього життя тварини. На обох бирках для приплоду, отриманого від племінних свиней, зазначається один і той самий ідентифікаційний номер, який дає змогу індивідуально ідентифікувати кожну тварину.

Офіційний колір бирки для ідентифікації племінних свиней, яких утримують і розводять юридичні особи, та товарних свиней, яких утримують і розводять фізичні особи, - жовтий.

4. Ідентифікаційний номер, нанесений на бирці для приплоду, отриманого від племінних свиней, складається з 13 символів і має таку структуру:

1) зворотний бік (вхідна частина) містить такі позиції:

1, 2 - літерний код країни, де тварину ідентифіковано, відповідно до ISO3166;

2) лицьовий бік (порожниста частина) містить такі позиції:

3 - 13 - останні одинадцять цифр ідентифікаційного номера тварини, з яких п'ять останніх цифр - робочий номер тварини.

5. Ідентифікаційний номер, нанесений на бирці для товарних свиней, яких утримують та розводять фізичні особи, складається з 9 символів і має таку структуру:

1) зворотний бік (вхідна частина) містить такі позиції:

1, 2 - літерний код країни, де тварину ідентифіковано, відповідно до ISO3166;

2) лицьовий бік (порожниста частина) містить такі позиції:

3 - 9 - індивідуальний номер тварини.

6. Для реєстрації ідентифікованого приплоду, отриманого від племінних свиней, яких утримують та розводять юридичні особи, власник (утримувач) або відповідальна особа заповнює реєстраційну відомість свиней (додаток 6) та в електронному або паперовому вигляді передає її Адміністратору Реєстру тварин протягом п'яти робочих днів від дати ідентифікації тварини.

Ідентифікаційним документом для зареєстрованих племінних свиней є реєстраційне свідоцтво свиней (додаток 7).

7. Для реєстрації ідентифікованих товарних свиней, яких утримують та розводять фізичні особи, працівник Адміністратора Реєстру тварин зі слів власника заповнює реєстраційне свідоцтво товарної свині з індивідуальним ідентифікаційним номером (додаток 8) та засвідчує перший і другий аркуші своїм підписом і кодом. Перший аркуш реєстраційного свідоцтва товарних свиней з індивідуальним ідентифікаційним номером власник передає в електронному або паперовому вигляді Адміністратору Реєстру тварин протягом п'яти робочих днів від дати ідентифікації тварини.

Ідентифікаційним документом для зареєстрованих товарних свиней є другий аркуш реєстраційного свідоцтва товарних свиней з індивідуальним ідентифікаційним номером.

8. Груповий ідентифікаційний номер присвоюється групі товарних свиней у межах одного господарства юридичної особи і є унікальним для господарства у межах України.

9. Ідентифікація товарних свиней, яких утримують та розводять юридичні особи, здійснюється перед вибуттям тварин з господарства шляхом прикріплення однієї пари бирок відповідного зразка (додаток 9) з груповим номером - реєстраційним номером господарства в Реєстрі тварин або татуюванням реєстраційного номера господарства (для тварин старше чотирьох місяців).

Перед вибуттям з господарства товарної свині до фізичної особи ідентифікація проводиться шляхом прикріплення однієї пари бирок з індивідуальним номером відповідно до пункту 5 цього розділу.

10. Ідентифікаційний номер, нанесений на бирці для товарних свиней, яких утримують та розводять юридичні особи, складається з 10 символів і має структуру реєстраційного номера господарства в Реєстрі тварин відповідно до пункту 5 розділу II цього Порядку.

Офіційний колір бирки для ідентифікації товарних свиней, яких утримують та розводять юридичні особи, з реєстраційним номером господарства в Реєстрі тварин - зелений.

11. У разі ідентифікації товарних свиней, яких утримують та розводять юридичні особи, шляхом татуювання всі позиції реєстраційного номера господарства наносяться на верхню третину зовнішньої поверхні одного зі стегон у два ряди:

1) верхній ряд:

1, 2 - літерний код країни (UA);

3, 4 - цифровий код області, на території якої розташоване господарство;

2) нижній ряд:

5 - 10 - номер господарства в області.

Висота знаків татуювання повинна становити не менше 20 мм.

12. Для групи ідентифікованих товарних свиней, що вибувають з господарства однієї юридичної особи до господарства іншої юридичної особи, реєструється факт переміщення групи. Власник (утримувач) або відповідальна особа заповнює відомість переміщення тварин (додаток 10) та передає перший примірник в електронному або паперовому вигляді Адміністратору Реєстру тварин протягом п'яти робочих днів від дати вибуття тварин.

Ідентифікаційним і супровідним документом на переміщення групи ідентифікованих товарних свиней, що вибувають з господарства однієї юридичної особи до господарства іншої юридичної особи, є другий примірник відомості переміщення тварин у паперовому або електронному вигляді.

13. Для реєстрації ідентифікованих товарних свиней, що вибувають з господарства юридичної особи до господарства фізичної особи, власник (утримувач) або відповідальна особа заповнює реєстраційне свідоцтво товарної свині з індивідуальним ідентифікаційним номером та засвідчує перший і другий аркуші у працівника Адміністратора Реєстру тварин. Перший аркуш реєстраційного свідоцтва товарних свиней з індивідуальним ідентифікаційним номером власник (утримувач) або відповідальна особа передає в електронному або паперовому вигляді Адміністратору Реєстру тварин протягом п'яти робочих днів від дати ідентифікації тварини.

Ідентифікаційним документом для товарних свиней, що вибувають від юридичної особи до фізичної особи, є другий аркуш реєстраційного свідоцтва товарних свиней з індивідуальним ідентифікаційним номером.

14. Якщо тварину імпортовано та ідентифіковано згідно з чинною в країні походження офіційною системою ідентифікації та реєстрації цього виду тварин, повторна ідентифікація тварини не проводиться.

Для реєстрації імпортованих тварин у Реєстрі тварин власник (утримувач) заповнює реєстраційну відомість свиней, де, крім даних про тварину та її походження, зазначаються дані країни-імпортера та ідентифікаційний номер тварини, присвоєний у країні походження, та передає реєстраційну відомість свиней в електронному або паперовому вигляді Адміністратору Реєстру тварин протягом п'яти робочих днів від дати надходження тварини до господарства.

15. Якщо тварину імпортовано з країни, де немає офіційної системи ідентифікації та реєстрації тварин, її необхідно ідентифікувати відповідно до цього Порядку у строк, що не перевищує тридцяти днів з моменту здійснення прикордонного ветеринарно-санітарного контролю та прибуття тварини до господарства призначення, але в будь-якому разі - до її переміщення.

16. Якщо господарством призначення тварини, що імпортується, є бойня чи м'ясокомбінат і тварину буде забито протягом тридцяти днів з моменту здійснення прикордонного ветеринарно-санітарного контролю, ідентифікація тварини не проводиться.

17. У разі втрати твариною однієї чи обох бирок або пошкодження її (їх) так, що номер, нанесений на ній (них), не дає змоги ідентифікувати тварину, власник (утримувач) зобов'язаний:

якщо тотожність тварини встановлено, - терміново ізолювати тварину та замовити у Адміністратора Реєстру тварин дублікат (дублікати) бирки (бирок) з тим самим номером і прикріпити її (їх);

якщо тотожність тварини не встановлено, - повторно ідентифікувати тварину відповідно до цього Порядку за рішенням спеціаліста ветеринарної медицини.

18. Для заміни пошкоджених або втрачених бирок власник (утримувач) подає Адміністратору Реєстру тварин замовлення на дублікати бирок та ідентифікаційних документів (додаток 11) у паперовому або електронному (за наявності доступу до Реєстру тварин) вигляді. Пошкоджені бирки власник (утримувач) знімає і знищує так, щоб унеможливити їх подальше використання.

19. Заміна бирок не проводиться, якщо втрата чи пошкодження однієї чи обох бирок відбулися на забійному підприємстві чи підприємстві з утилізації тварин.

20. На дублікаті (дублікатах) бирки (бирок) з індивідуальним ідентифікаційним номером робиться відмітка римськими цифрами, що відповідає порядковому номеру виготовленого дубліката такої бирки.

21. У разі втрати власником (утримувачем) бирок, які не були прикріплені на вуха тварини, власник (утримувач) після встановлення факту втрати та проведення звірки залишку бирок з використаними бирками зобов'язаний повідомити про втрату Адміністратора Реєстру тварин та вказати номери втрачених бирок.

22. У разі втрати або пошкодження бирки, якою було ідентифіковано тварину, завезену з іншої країни, Адміністратор Реєстру тварин на замовлення власника (утримувача) видає дублікат бирки, на який нанесено ідентифікаційний номер тварини, присвоєний тією країною, де тварину було ідентифіковано.

23. Адміністратор Реєстру тварин зобов'язаний внести до Реєстру тварин дані, встановлені цим Порядком, зокрема щодо ідентифікації, реєстрації та обліку тварин протягом десяти робочих днів з дня їх отримання від юридичних і фізичних осіб.

24. Адміністратор Реєстру тварин оформляє ідентифікаційні документи тварин протягом п'яти робочих днів з дня отримання даних щодо реєстрації тварини.

25. Облік тварин ведуть юридичні та фізичні особи шляхом подання Адміністратору Реєстру тварин даних щодо народження, надходження нових тварин до господарства, переміщення тварин між господарствами, забою, утилізації, загибелі, падежу тварин для реєстрації.

За наявності доступу до Реєстру тварин облік тварин веде власник (утримувач) або відповідальна особа в електронному вигляді.

Юридичні особи здійснюють періодичну інвентаризацію поголів'я свиней у господарстві та подають щомісяця Адміністратору Реєстру тварин звіт про наявність і рух поголів'я свиней у господарстві (додаток 12) за встановленою формою.

IV. Оформлення, видача та обіг реєстраційного свідоцтва свиней

1. Реєстраційне свідоцтво свиней видається на замовлення власника (утримувача).

2. Реєстраційне свідоцтво свиней є обов'язковим документом, який має супроводжувати племінних свиней під час їх переміщення, крім випадків, коли перше переміщення тварини здійснюється з метою її забою (утилізації) або експорту.

Якщо першим переміщенням ідентифікованої та зареєстрованої у встановленому порядку племінної тварини є її переміщення на забій (утилізацію) або експорт, реєстраційне свідоцтво свиней власник (утримувач) не замовляє.

3. Для отримання реєстраційного свідоцтва свиней власник (утримувач) заповнює та надсилає до Адміністратора Реєстру тварин замовлення на видачу реєстраційних свідоцтв свиней (додаток 13) на племінних тварин, яких уже ідентифіковано та зареєстровано в Реєстрі тварин.

4. Адміністратор Реєстру тварин після одержання замовлення на видачу реєстраційних свідоцтв свиней вносить інформацію до Реєстру тварин, здійснює оформлення реєстраційного свідоцтва свиней та видає його власнику (утримувачу).

5. Реєстраційне свідоцтво свиней видається на племінну тварину, яку було ідентифіковано в установленому порядку, в тому числі імпортовану для розведення, на замовлення власника (утримувача).

6. Строк дії реєстраційного свідоцтва свиней необмежений.

7. Усі записи в реєстраційному свідоцтві свиней та відомості про тварину, що вносяться до нього, виконуються українською мовою, за винятком коду країни, де тварину ідентифіковано. Цифрова інформація вноситься до реєстраційного свідоцтва свиней арабськими цифрами.

8. Перша сторінка реєстраційного свідоцтва містить поля з такими реквізитами:

назва документа, його серія та номер;

дані про тварину - робочий (чотири останні цифри ідентифікаційного номера) та ідентифікаційний номери, кличка (за наявності), дата народження, код статі, код і назва породи;

дані про походження тварини - ідентифікаційні (індивідуальні) номери, клички (за наявності), коди та назви порід матері й батька;

дані про власника тварини (реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин, найменування та місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) для фізичної особи);

дані про заповнення реєстраційного свідоцтва - найменування Адміністратора Реєстру тварин і дата видачі, завірені печаткою та підписом.

На першій сторінці реєстраційного свідоцтва відводиться місце для нанесення штрихкоду, який містить інформацію про ідентифікаційний номер, код породи, стать, дату народження тварини.

Ідентифікаційні (індивідуальні) номери, коди і назви порід матері й батька зазначаються у тому разі, якщо власник надав таку інформацію в реєстраційній відомості свиней.

Першу сторінку реєстраційного свідоцтва свиней заповнює виключно Адміністратор Реєстру тварин після реєстрації тварини в Реєстрі тварин.

9. На другій і третій сторінках записи щодо переліку досліджень, вакцинацій та обробок проводить відповідальна за це особа господарства та засвідчує лікар ветеринарної медицини.

10. На четвертій сторінці власник (утримувач) або відповідальна особа вносять дані про всі переміщення тварини та засвідчують підписом.

11. Адміністратор Реєстру тварин оформляє реєстраційне свідоцтво свиней протягом п'яти робочих днів з дня отримання даних про реєстрацію тварини за наявності замовлення на видачу реєстраційного свідоцтва свиней.

12. Обмін та видача нового реєстраційного свідоцтва свиней здійснюються у разі:

виявлення помилок;

пошкодження чи втрати.

13. У разі виявлення помилок у реєстраційному свідоцтві свиней власнику (утримувачу) необхідно звернутися до Адміністратора Реєстру тварин із заявою про внесення змін до Реєстру тварин.

Адміністратор Реєстру тварин після отримання заяви про виявлені помилки перевіряє відповідну інформацію в Реєстрі тварин і в разі підтвердження помилок вносить відповідні зміни до Реєстру тварин.

14. У разі пошкодження чи втрати реєстраційного свідоцтва свиней власнику (утримувачу) необхідно звернутися до Адміністратора Реєстру тварин із замовленням на дублікати бирок та ідентифікаційних документів.

15. Оформлення та видачу нового реєстраційного свідоцтва свиней, замість пошкодженого, втраченого або в якому було виявлено помилку, здійснює Адміністратор Реєстру тварин протягом п'яти робочих днів з дня отримання замовлення на дублікати бирок та ідентифікаційних документів або заяви про внесення змін до Реєстру тварин разом із пошкодженим реєстраційним свідоцтвом свиней, яке підлягає обміну.

Четверта сторінка нового реєстраційного свідоцтва свиней, яке видається в обмін або замість пошкодженого чи втраченого, містить дані про всі здійснені раніше переміщення тварини. Записи про переміщення вносить Адміністратор Реєстру тварин та засвідчує підписом і печаткою.

Після видачі нового реєстраційного свідоцтва свиней знайдене реєстраційне свідоцтво свиней, яке було втрачене, є недійсним та повертається Адміністратору Реєстру тварин.

16. Якщо реєстраційне свідоцтво свиней втрачено чи пошкоджено на м'ясокомбінаті, бойні чи потужності (об'єкті) з обробки, переробки побічних продуктів тваринного походження (далі - ветсанзавод), його заміна не здійснюється.

Власнику чи відповідальній особі м'ясокомбінату, бойні чи ветсанзаводу необхідно повідомити Адміністратора Реєстру тварин про факт втрати.

V. Переміщення тварин

1. Супровідні документи на переміщення тварин:

для племінних свиней - заповнені реєстраційне свідоцтво свиней та другий примірник відомості переміщення тварин в електронному або паперовому вигляді;

для товарних свиней, що ідентифіковані індивідуальним ідентифікаційним номером згідно з пунктом 3 розділу III цього Порядку, - заповнені другий аркуш реєстраційного свідоцтва товарної свині з індивідуальним ідентифікаційним номером та другий примірник відомості переміщення тварин в електронному або паперовому вигляді;

для товарних свиней, що утримуються та розводяться в господарстві юридичної особи, у разі вибуття до юридичної особи або на забій - заповнений другий примірник відомості переміщення тварин в електронному або паперовому вигляді;

для товарних свиней, що утримуються та розводяться в господарстві юридичної особи, у разі вибуття до фізичної особи - заповнені реєстраційне свідоцтво товарної свині з індивідуальним ідентифікаційним номером і другий примірник відомості переміщення тварин в електронному або паперовому вигляді;

для товарних свиней, що утримуються та розводяться в господарстві фізичної особи, - заповнені другий аркуш реєстраційного свідоцтва товарної свині з індивідуальним ідентифікаційним номером і другий примірник відомості переміщення тварин в електронному або паперовому вигляді.

Заповнений перший примірник відомості переміщення тварин в електронному або паперовому вигляді надсилається Адміністратору Реєстру тварин для реєстрації в Реєстрі тварин вибуття тварин з господарства протягом п'яти робочих днів від дати вибуття.

Власник (утримувач) має право здійснювати переміщення тварини лише у разі, якщо тварину ідентифіковано, зареєстровано, та за наявності супровідних ідентифікаційних і ветеринарних документів на тварину.

2. У разі вибуття тварини з господарства юридичної особи власник (утримувач) зобов'язаний:

перевірити наявність прикріплених на тварині бирок або татуювання групового номера (номера господарства в Реєстрі тварин, з якого вибуває тварина);

заповнити два примірники відомості переміщення тварин;

внести дані про вибуття до ідентифікаційного документа тварини;

звернутися до державної установи (закладу) ветеринарної медицини для засвідчення ідентифікаційного документа і заповнених примірників відомості переміщення тварин та отримання в установленому порядку ветеринарних документів;

передати фізичній особі чи юридичній особі, до господарства якої вибуває тварина, або перевізнику ідентифікаційний документ і другий примірник відомості переміщення тварин;

надіслати в електронному або паперовому вигляді перший примірник відомості переміщення тварин Адміністратору Реєстру тварин для реєстрації в Реєстрі тварин вибуття тварин з господарства протягом п'яти робочих днів від дати вибуття.

3. У разі вибуття тварини з господарства фізичної особи власник (утримувач) зобов'язаний:

перевірити наявність прикріплених на тварині бирок;

звернутися до Адміністратора Реєстру тварин для заповнення відомості переміщення тварин та внесення даних про вибуття до ідентифікаційного документа тварини;

звернутися до державної установи (закладу) ветеринарної медицини для засвідчення ідентифікаційного документа і заповнених примірників відомості переміщення тварин та отримання в установленому порядку ветеринарних документів;

передати фізичній особі чи юридичній особі, до господарства якої вибуває тварина, або перевізнику ідентифікаційний документ і другий примірник відомості переміщення тварин;

надіслати в електронному або паперовому вигляді перший примірник відомості переміщення тварин Адміністратору Реєстру тварин для реєстрації в Реєстрі тварин вибуття тварин з господарства протягом п'яти робочих днів від дати вибуття.

4. У разі прибуття тварини до господарства юридичної особи власник (утримувач) зобов'язаний:

здійснити дії з реєстрації господарства відповідно до цього Порядку в Реєстрі тварин, якщо господарство не зареєстроване;

перевірити наявність прикріплених на тварині бирок або татуювання групового номера (номера господарства в Реєстрі тварин, з якого вибуває тварина), відповідність ідентифікаційних номерів номерам в ідентифікаційних документах і другому примірнику відомості переміщення тварин;

внести дані про прибуття до ідентифікаційного документа тварини та другого примірника відомості переміщення тварин;

звернутися до державної установи (закладу) ветеринарної медицини для засвідчення ідентифікаційного документа та заповненого другого примірника відомості переміщення тварин;

надіслати в електронному або паперовому вигляді другий примірник відомості переміщення тварин Адміністратору Реєстру тварин для реєстрації в Реєстрі тварин даних про прибуття протягом п'яти робочих днів від дати прибуття.

5. У разі прибуття тварини до господарства фізичної особи власник (утримувач) зобов'язаний:

перевірити наявність прикріплених на тварині бирок, відповідність ідентифікаційних номерів номерам в ідентифікаційних документах і другому примірнику відомості переміщення тварин;

звернутися до Адміністратора Реєстру тварин для заповнення другого примірника відомості переміщення тварин і внесення даних про прибуття до ідентифікаційного документа тварини;

звернутися до державної установи (закладу) ветеринарної медицини для засвідчення ідентифікаційного документа і заповненого другого примірника відомості переміщення тварин;

надіслати в електронному або паперовому вигляді другий примірник відомості переміщення тварин Адміністратору Реєстру тварин для реєстрації в Реєстрі тварин даних про прибуття протягом п'яти робочих днів від дати прибуття.

6. У разі прибуття тварини на м'ясокомбінат, бойню чи ветсанзавод власник (утримувач) або відповідальна особа господарства зобов'язаний(а):

здійснити дії з реєстрації господарства відповідно до цього Порядку в Реєстрі тварин, якщо господарство не зареєстроване;

перевірити наявність прикріплених на тварині бирок або татуювання групового номера (номера господарства в Реєстрі тварин, з якого вибула тварина), відповідність ідентифікаційних номерів номерам в ідентифікаційних та супровідних документах;

внести дані про прибуття до ідентифікаційного документа тварини та другого примірника відомості переміщення тварин;

звернутися до державної установи (закладу) ветеринарної медицини для засвідчення ідентифікаційного документа та заповненого другого примірника відомості переміщення тварин;

надіслати в електронному або паперовому вигляді другий примірник відомості переміщення тварин з ідентифікаційним документом Адміністратору Реєстру тварин для реєстрації в Реєстрі тварин даних про прибуття, забій, утилізацію тварини протягом п'яти робочих днів від дати події.

7. У разі імпорту тварин (за винятком імпорту тварин для їх забою протягом тридцяти днів) власник зобов'язаний заповнити та надіслати в електронному або паперовому вигляді другий примірник відомості переміщення тварин Адміністратору Реєстру тварин для реєстрації в Реєстрі тварин даних про прибуття протягом п'яти робочих днів від дати надходження тварин до господарства.

8. Ідентифікаційні та супровідні документи можуть бути оформлені в електронному вигляді за наявності доступу власника (утримувача) до Реєстру тварин і супроводжувати тварину (за можливості їх пред'явлення в електронному вигляді).

9. У разі виявлення гострих інфекційних захворювань у господарстві, а також якщо господарство втратило свій статус щодо ветеринарно-санітарного благополуччя, обмеження переміщення тварин здійснюється відповідно до законодавства України.

VI. Забій, падіж (загибель), утилізація ідентифікованих тварин

1. У разі забою ідентифікованої тварини з індивідуальним ідентифікаційним номером у господарстві юридичної особи власник (утримувач) або відповідальна особа (м'ясокомбінату, бойні чи господарства утримання) вносить до ідентифікаційного документа дату та причину забою, знімає з тварини бирки і протягом п'яти робочих днів від дати її забою надсилає засвідчений державною установою (закладом) ветеринарної медицини ідентифікаційний документ до Адміністратора Реєстру тварин для внесення до Реєстру тварин інформації про забій тварини та знищення ідентифікаційного документа.

У разі забою ідентифікованої тварини з груповим ідентифікаційним номером у господарстві юридичної особи власник (утримувач) або відповідальна особа (м'ясокомбінату, бойні чи господарства утримання) вносить до відомості переміщення тварин дату та причину забою, знімає з тварини бирки (за наявності) і протягом п'яти робочих днів від дати її забою надсилає засвідчений державною установою (закладом) ветеринарної медицини перший примірник відомості переміщення тварин до Адміністратора Реєстру тварин для внесення до Реєстру тварин інформації про забій тварини.

Подання інформації про забій шляхом оформлення відомості переміщення тварин може здійснюватися в електронному вигляді за наявності доступу до Реєстру тварин.

2. У разі забою ідентифікованої тварини у господарстві фізичної особи власник тварини звертається до Адміністратора Реєстру тварин для внесення до ідентифікаційного документа дати та причини забою, знімає з тварини бирки і протягом п'яти робочих днів від дати її забою надсилає засвідчений державною установою (закладом) ветеринарної медицини ідентифікаційний документ до Адміністратора Реєстру тварин для внесення до Реєстру тварин інформації про забій тварини та знищення ідентифікаційного документа в установленому порядку.

3. У разі падежу (загибелі) з подальшою утилізацією тварини в господарстві утримання та розведення власник (утримувач) або відповідальна особа зобов'язаний(а):

для товарних свиней, що утримуються та розводяться в господарстві юридичної особи, - надіслати до Адміністратора Реєстру тварин протягом п'яти робочих днів в електронному або паперовому вигляді засвідчений державною установою (закладом) ветеринарної медицини перший примірник відомості переміщення тварин для внесення до Реєстру тварин інформації про падіж (загибель), утилізацію тварини;

для племінних свиней, що утримуються та розводяться в господарстві юридичної особи, - надіслати до Адміністратора Реєстру тварин протягом п'яти робочих днів засвідчені державною установою (закладом) ветеринарної медицини заповнений ідентифікаційний документ (за наявності) або перший примірник відомості переміщення тварин в електронному або паперовому вигляді для внесення до Реєстру тварин інформації про падіж (загибель), утилізацію тварини;

для товарних свиней, що утримуються та розводяться в господарстві фізичної особи, - звернутися до Адміністратора Реєстру тварин для внесення до ідентифікаційного документа дати і причини падежу (загибелі), утилізації тварини та надіслати до Адміністратора Реєстру тварин протягом п'яти робочих днів в електронному або паперовому вигляді засвідчений державною установою (закладом) ветеринарної медицини заповнений ідентифікаційний документ для внесення до Реєстру тварин інформації про падіж (загибель), утилізацію тварини.

4. Якщо тварина загинула і її направлено на утилізацію, юридична особа та фізична особа повинні здійснити дії відповідно до цього Порядку щодо переміщення тварини.

5. У разі прибуття тварини на ветсанзавод власник (утримувач) або відповідальна особа господарства має здійснити дії відповідно до пункту 3 цього розділу.

6. Рішення про зняття бирок з тварини, що загинула і прибула на утилізацію, приймає спеціаліст державної установи (закладу) ветеринарної медицини.

7. Власник знищує зняті з тварин бирки таким чином, щоб унеможливити їх повторне використання.

 

Заступник директора Департаменту
тваринництва - начальник відділу
розвитку галузей тваринництва

О. Альшанова

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ГОСПОДАРСТВА

1. Дані про суб'єкта господарювання

Код згідно з ЄДРПОУ

Дата державної реєстрації суб'єкта господарювання (для юридичних осіб)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків*

(для фізичних осіб - підприємців)

Найменування _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (для фізичних осіб - підприємців - прізвище, ім'я, по батькові)

Скорочене найменування _____________________________________________________________
                                                                                                                          (для юридичних осіб)

Код КОПФГ

Наявність статусу суб'єкта племінної справи у тваринництві так

Дата присвоєння статусу

Місцезнаходження/місце проживання

Код КОАТУУ

Поштовий індекс


Область _____________________________________________________________________________,
район _______________________________________________________________________________,
населений пункт ______________________________________________________________________,
вул. ____________________________________________________________, буд. ________, кв. ____,
тел./факс __________________________________, e-mail _____________________________________

Індивідуальний податковий номер _______________________________________________________

Керівник (для юридичних осіб)
Прізвище _____________________________________________________________________________

Ім'я __________________________________________________________________________________

По батькові ___________________________________________________________________________

2. Дані про господарство

Реєстраційний номер господарства _______________________________________________________

Найменування господарства / структурного підрозділу _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                  (за наявності)

Вид діяльності ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження

Код КОАТУУ

Поштовий індекс


Область _____________________________________________________________________________,
район _______________________________________________________________________________,
населений пункт ______________________________________________________________________,
вул. _______________________________________________________________, буд. _____________,
тел./факс __________________________________, e-mail _____________________________________

Відповідальна особа

Прізвище _____________________________________________________________________________

Ім'я __________________________________________________________________________________

По батькові ___________________________________________________________________________

Дата заповнення

Власник ______________________________________________________     ____________________
                                                                           (прізвище, ініціали)                                                                                  (підпис)

Службові відмітки Реєстру тварин _______________________________________________________

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

 

ЗАЯВА
про внесення змін до Реєстру тварин

Відповідно до Порядку ідентифікації та реєстрації свиней, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 грудня 2017 року N 639, у зв'язку з ____________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (підстави внесення змін)
прошу внести такі зміни до Реєстру тварин:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                    (зміст змін)

До заяви додаються: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (перелік документів, які додаються до заяви)

___ ____________ 20__ р.

Заявник

____________
(підпис)

Заяву прийняв __________________________________
                                                                      (П. І. Б.)

____________
(підпис)


___ ____________ 20__ р.

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

 

ЗАМОВЛЕННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ТВАРИН

Вид тварин ___________________________________________________________________________

ДАНІ ПРО ВЛАСНИКА

Реєстраційний номер облікової картки
платника податків* або код згідно
з ЄДРПОУ

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин


_____________________________________________________________________________________
       (найменування господарства - для юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)

МІСЦЕ ДОСТАВКИ

Область __________________________________, район _____________________________________,
населений пункт ______________________________________________________________________,
тел./факс __________________________________, e-mail _____________________________________

Зміст замовлення

Кількість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дата заповнення

Підпис замовника ________________


____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

 

Зразок
бирки вушної для ідентифікації племінних свиней

Вхідна частина

Порожниста частина

  

d = 25 - 31 мм

  

d = 25 - 32 мм

позиції 1, 2 ідентифікаційного номера - літерний код країни, де тварину ідентифіковано, відповідно до ISO3166

позиції 3 - 13 - останні дев'ять цифр ідентифікаційного номера тварини, з яких п'ять останніх цифр - робочий номер тварини

Параметри бирки

Товщина ліній

Висота знаків

порожниста частина

вхідна частина

maximum

minimum

maximum

minimum

maximum

Код країни та перші дві цифри ідентифікаційного номера

1 mm

-

-

3 mm

4 mm

Чотири перші цифри ідентифікаційного номера

1 mm

6 mm

7 mm

-

-

П'ять останніх цифр ідентифікаційного номера

2 mm

6 mm

7 mm

-

-

 

Зразок
бирки вушної для ідентифікації товарних свиней з індивідуальним номером

Вхідна частина

Порожниста частина

  

  

позиції 1, 2 ідентифікаційного номера - літерний код країни, де свиню ідентифіковано, відповідно до ISO3166

позиції 3 - 9 - сім цифр ідентифікаційного номера свині

Параметри бирки

Товщина ліній

Висота знаків

порожниста частина

вхідна частина

maximum

minimum

maximum

minimum

maximum

Код країни та код області

1 mm

-

-

3 mm

4 mm

Чотири перші цифри ідентифікаційного номера

1 mm

6 mm

7 mm

-

-

Три останні цифри ідентифікаційного номера

2 mm

6 mm

7 mm

-

-

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ СВИНЕЙ

(Серія, номер)

Імпортовані свині так

Країна імпорту _____________________

Дата імпорту

Реєстраційний номер облікової картки платника податків*
або код згідно з ЄДРПОУ

Реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин

Найменування господарства - для юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання          
                                                                                                  (код КОАТУУ)              (поштовий індекс)
____________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                        (область, район, населений пункт, вул., буд., тел./факс)

N
з/п

Ідентифікаційний N тварини

Індивідуальний N тварини

Кличка

Дата народження

Стать**

Код породи (типу)

Народжена в числі

N опоросу

мати

батько

дані про стан здоров'я
тварини****

N
***

ідентифікаційний (індивідуальний) номер

код породи (типу)

N
***

ідентифікаційний (індивідуальний) номер

код породи (типу)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бирки отримано та прикріплено, дані про тварину засвідчую

____________
(підпис)

_____________________________________________
(П. І. Б. власника (утримувача) або відповідальної особи)


Дата заповнення

Працівник Адміністратора Реєстру тварин (код)

Дані про епізоотичний стан господарства*****
епізоотичний стан господарства так
благополучне неблагополучне щодо:
___________________________________________ (вказати захворювання)

Код згідно з ЄДРПОУ державної установи (закладу) ветеринарної медицини

Посада спеціаліста та назва державної установи (закладу) ветеринарної медицини (прізвище, ім'я, по батькові лікаря ветеринарної медицини)
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Дата заповнення

____________
(підпис)

М. П.


 

____________
*
Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

** К - кнур, кнурець; М - свиноматка; С - свинка.

*** 0 - індивідуальний номер; 1 - ідентифікаційний номер.

**** Ставиться "зд.", якщо тварина не проявляє ознак захворювання, або вказується захворювання, на яке реакція була позитивною.

***** Заповнюється спеціалістом державної установи (закладу) ветеринарної медицини.

  

РЕЄСТРАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО СВИНЕЙ

  

Формат бланка - А5

____________
* Нумерація полів (зон) свідоцтва (цифри 1 - 25 на бланку не друкуються):

1, 2 - серія і номер свідоцтва;

3, 4 - робочий та ідентифікаційний номери тварини;

5 - кличка тварини;

6 - дата народження тварини;

7 - код статі;

8, 9, 10 - код і назва породи або помісі порід;

11 - у числі скількох народжена тварина;

12 - ідентифікаційний номер батька тварини;

13 - кличка батька тварини;

14, 15 - код і назва породи батька тварини;

16 - ідентифікаційний номер матері тварини;

17 - кличка матері тварини;

18, 19 - код і назва породи матері тварини;

20 - реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин;

21 - місце для штрихкоду;

22 - Адміністратор Реєстру тварин, який здійснював оформлення свідоцтва;

23 - дата заповнення свідоцтва;

24 - місце для підпису представника Адміністратора Реєстру тварин, який здійснював оформлення свідоцтва;

25 - місце для внесення записів про необхідність утилізації тварини.

Ветеринарні дослідження та обробки

(заповнюється перед вибуттям тварини з господарства)

N
 з/п

Дата

Назва дослідження, вакцинації чи обробки

Результат (дата та N експертного висновку)

Прізвище, печатка і підпис спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветеринарні дослідження та обробки

(заповнюється перед вибуттям тварини з господарства)

N
з/п

Дата

Назва дослідження, вакцинації чи обробки

Результат (дата та N експертного висновку)

Прізвище, підпис і печатка спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕМІЩЕННЯ

   N господарства                                                 Ідентифікаційний код

 

Дата прибуття        Код             Дата вибуття          Код               Підпис         Підпис і печатка спеціаліста
                                                                                                                                                                        державної установи (закладу)
                                                                                                                                                                            ветеринарної медицини

        /    /                                             /    /

 

(дані про власника/утримувача та господарство)

 

   N господарства                                                  Ідентифікаційний код

 

Дата прибуття        Код             Дата вибуття          Код               Підпис         Підпис і печатка спеціаліста
                                                                                                                                                                      державної установи (закладу)
                                                                                                                                                                           ветеринарної медицини

        /    /                                             /    /

 

(дані про власника/утримувача та господарство)

 

   N господарства                                                Ідентифікаційний код

 

Дата прибуття        Код             Дата вибуття          Код               Підпис         Підпис і печатка спеціаліста
                                                                                                                                                                        державної установи (закладу)
                                                                                                                                                                             ветеринарної медицини

        /    /                                             /    /

 

(дані про власника/утримувача та господарство)

 

   N господарства                                                 Ідентифікаційний код

 

Дата прибуття        Код             Дата вибуття          Код               Підпис         Підпис і печатка спеціаліста
                                                                                                                                                                       державної установи (закладу)
                                                                                                                                                                             ветеринарної медицини

        /    /                                             /    /

 

(дані про власника/утримувача та господарство)

 

Причина прибуття:
10 - купівля; 11 - одержано в обмін;
12 - дарування, спадщина;
13 - оренда (пансіон); 14 - випас;
15 - на м'ясокомбінат, бойню, забійний пункт;
16 - на ветсанзавод; 17 - імпорт; 18 - інші

Причина вибуття: 20 - продаж;
21 - племпродаж;
22 - передано в обмін; 23 - дарування, спадщина;
24 - передано в оренду (пансіон); 25 - на випас;
26 - забій; 27 - загибель (падіж);
28 - утилізація;
29 - експорт; 30 - інші

 

Аркуш 1

Реєстраційне свідоцтво товарної свині з індивідуальним ідентифікаційним номером

Ідентифікаційний номер тварини UA __ __ __ __ __ __ __

Дата народження _______________

Стать _____

Номер бланка


Порода ____________________

Власник
_____________________________________________________________________________________
                         (код згідно з ЄДРПОУ або номер облікової картки платника податків*, назва або П. І. Б. (повністю))
_____________________________________________________________________________________

Господарство ________________________________________________________________________
                                  (реєстраційний номер в Реєстрі тварин, КОАТУУ, область, район, населений пункт, вулиця, будинок)
_____________________________________________________________________________________

Ідентифікацію тварини підтверджуємо

Працівник Адміністратора Реєстру тварин _____________ ____________ Власник ___________
(для власника - фізичної особи)                                                        (код)                        (підпис)                                        (підпис)

Дата заповнення _____________

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

Аркуш 2

Реєстраційне свідоцтво товарної свині з індивідуальним ідентифікаційним номером

Ідентифікаційний номер тварини UA __ __ __ __ __ __ __

Дата народження _______________

Стать _____

Номер бланка


Порода ____________________

Власник
_____________________________________________________________________________________
                              (код згідно з ЄДРПОУ або номер облікової картки платника податків*, назва або П. І. Б. (повністю))
_____________________________________________________________________________________

Господарство ________________________________________________________________________
                                    (реєстраційний номер в Реєстрі тварин, КОАТУУ, область, район, населений пункт, вулиця, будинок)
_____________________________________________________________________________________

Ідентифікацію тварини підтверджуємо

Працівник Адміністратора Реєстру тварин _____________ ____________ Власник ___________
(для власника - фізичної особи)                                                         (код)                        (підпис)                                      (підпис)

Дата заповнення _____________

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

Аркуш 2 (зі звороту)

ПЕРЕМІЩЕННЯ

N з/п

Дата вибуття/ прибуття

Дані про власника, реєстраційний N господарства вибуття/прибуття

Код вибуття/ прибуття

Підпис, прізвище власника тварини

Прізвище, підпис, печатка спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причина прибуття:
10 - купівля; 11 - одержано в обмін; 12 - дарування, спадщина; 13 - оренда (пансіон); 14 - випас; 15 - на м'ясокомбінат, бойню, забійний пункт; 16 - на ветсанзавод; 17 - імпорт; 18 - інші

Причина вибуття:
20 - продаж; 21 - племпродаж; 22 - передано в обмін; 23 - дарування, спадщина; 24 - передано в оренду (пансіон); 25 - на випас; 26 - забій; 27 - загибель (падіж); 28 - утилізація; 29 - експорт; 30 - інші

 

Зразок
бирки вушної для ідентифікації товарних свиней з груповим номером

Вхідна частина

Порожниста частина

  

d = 25 - 31 мм

  

d = 25 - 32 мм

позиції 1, 2 ідентифікаційного номера - літерний код країни, де тварину ідентифіковано, відповідно до ISO3166;
позиції 3, 4 ідентифікаційного номера - цифровий код області, де проводилась ідентифікація тварини

позиції 5 - 10 - номер господарства в області

Параметри бирки

Товщина ліній

Висота знаків

порожниста частина

вхідна частина

maximum

minimum

maximum

minimum

maximum

Код країни та код області

1 mm

-

-

3 mm

4 mm

Порядковий номер господарства в області

2 mm

6 mm

7 mm

-

-

 

ВІДОМІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТВАРИН      (1)

Вид тварин ___________________________________________________________________________

1. Дані про господарство, з якого вибувають тварини

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин
 

Реєстраційний номер облікової картки
платника податків*
або код згідно з ЄДРПОУ


_____________________________________________________________________________________
                          (найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)

Код КОАТУУ

Поштовий індекс


Місцезнаходження / адреса господарства __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (область, район, населений пункт, вулиця, будинок)

2. Дані про тварин

Дата вибуття

Причина вибуття


N з/п

Ідентифікаційний номер

 

Кількість тварин у групі**

N з/п

Ідентифікаційний номер

 

Кількість тварин у групі**

1

 

 

 

8

 

 

 

2

 

 

 

9

 

 

 

3

 

 

 

10

 

 

 

4

 

 

 

11

 

 

 

5

 

 

 

12

 

 

 

6

 

 

 

13

 

 

 

7

 

 

 

14

 

 

 


3. Дані про перевізника ______________________________________________________________,
                                                               (найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб,
_____________________________________________________________________________________
                                                          вид, марка та реєстраційний номер транспортного засобу)

4. Дані про господарство, до якого вибувають тварини

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин
 

Реєстраційний номер облікової картки
платника податків*
або код згідно з ЄДРПОУ


_____________________________________________________________________________________
                                           (найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)

Код КОАТУУ

Поштовий індекс


Місцезнаходження / адреса господарства _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                               (область, район, населений пункт, вулиця, будинок)

Власник/утримувач господарства, з якого вибули тварини

  

ВІДОМІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТВАРИН       (2)

Вид тварин ___________________________________________________________________________

1. Дані про господарство, з якого вибули тварини

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин
 

Реєстраційний номер облікової картки
платника податків*
або код згідно з ЄДРПОУ


_____________________________________________________________________________________
                                         (найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)

Код КОАТУУ

Поштовий індекс


Місцезнаходження / адреса господарства _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (область, район, населений пункт, вулиця, будинок)

2. Дані про тварин

Дата вибуття

Причина вибуття


N з/п

Ідентифікаційний номер

Прибуття не відбулося

Кількість тварин у групі**

N з/п

Ідентифікаційний номер

Прибуття не відбулося

Кількість тварин у групі**

1

 

 

 

8

 

 

 

2

 

 

 

9

 

 

 

3

 

 

 

10

 

 

 

4

 

 

 

11

 

 

 

5

 

 

 

12

 

 

 

6

 

 

 

13

 

 

 

7

 

 

 

14

 

 

 


3. Дані про перевізника _______________________________________________________________,
                                                                  (найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб,
_____________________________________________________________________________________
                                                               вид, марка та реєстраційний номер транспортного засобу)

4. Дані про господарство, до якого прибули тварини

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин
 
 

Реєстраційний номер облікової картки
платника податків*
або код згідно з ЄДРПОУ


_____________________________________________________________________________________
                                         (найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)

Код КОАТУУ

Поштовий індекс


Місцезнаходження / адреса господарства _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (область, район, населений пункт, вулиця, будинок)

Дата прибуття

Причина прибуття

Власник/утримувач господарства, з якого вибули тварини

Власник/утримувач господарства, до якого прибули тварини


  

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

** Кількість тварин у групі зазначається для тварин з груповим ідентифікаційним номером.

 

ЗАМОВЛЕННЯ НА ДУБЛІКАТИ БИРОК ТА ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ

Заповнюється на один вид тварин

Вид тварин __________________________________________________________________________.

ДАНІ ПРО ЗАМОВНИКА

Реєстраційний номер картки платника
податків* або код згідно з ЄДРПОУ

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин


_____________________________________________________________________________________
                                        (найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)
_____________________________________________________________________________________

Місце доставки** _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (адреса: область, район, населений пункт, вулиця, будинок)

Зміст замовлення

Бирки

Паспорт (для ВРХ, коня), реєстраційне свідоцтво (для свиней, овець/кіз)

Ідентифікаційний номер тварини

одна

дві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дата заповнення _________________

Підпис замовника _______________

Лікар ветеринарної медицини

_________________________________
(прізвище, підпис)                                       М. П.


____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

** Якщо місце доставки не зазначено, замовлення направляють за місцезнаходженням (місцем проживання) замовника.

 

ЗВІТ
про наявність і рух поголів'я свиней у господарстві за період _________________

Реєстраційний номер картки платника податків* або код згідно з ЄДРПОУ

Реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин
___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                           (найменування господарства суб'єкта господарювання / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника (утримувача))

Місцезнаходження / місце проживання      
                                                                                                  (код КОАТУУ)           (поштовий індекс)
___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                      (область, район, населений пункт, вул., буд., тел./факс)

Статево-вікові групи племінних свиней та товарні свині

На дату останньої інвентаризації, голів

Прибуття

Вибуття

Наявність поголів'я на дату інвентаризації, голів

опоросилося свиноматок

переведено з інших груп

з інших господарств

продано

забито

загинуло

приплід

Племінні кнури-плідники

 

х

 

 

 

 

 

 

Племінні основні свиноматки

 

 

 

 

 

 

 

 

Племінний молодняк

 

х

 

 

 

 

 

 

Товарні свині

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

Власник (утримувач) ________________________________________________________________ Дата
                                                                                                            (П. І. Б., підпис)

____________
*
Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

 

ЗАМОВЛЕННЯ НА ВИДАЧУ РЕЄСТРАЦІЙНИХ СВІДОЦТВ СВИНЕЙ

ДАНІ ПРО ЗАМОВНИКА

Реєстраційний номер картки платника
податків* або код згідно з ЄДРПОУ

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин


_____________________________________________________________________________________
                                 (найменування господарства суб'єкта господарювання / прізвище, ім'я, по батькові фізичної
                                                                                      особи - власника (утримувача))
_____________________________________________________________________________________

Місце доставки** _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (адреса: область, район, населений пункт, вулиця, будинок)

ЗМІСТ ЗАМОВЛЕННЯ

N з/п

Ідентифікаційний номер

N
з/п

Ідентифікаційний номер

1

 

13

 

2

 

14

 

3

 

15

 

4

 

16

 

5

 

17

 

6

 

18

 

7

 

19

 

8

 

20

 

9

 

21

 

10

 

22

 

11

 

23

 

12

 

24

 

 

Кількість


Дата заповнення _________________

Підпис замовника _______________


____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

** Якщо місце доставки не зазначено, замовлення направляють за місцезнаходженням (місцем проживання) замовника.

____________

Опрос